Često postavljana pitanja naših čitalaca o precima

1. Živimo veoma udoban život, kao što su i naši roditelji i njihovi roditelji. Nemamo simptome problema sa suptilnim telima preminulih predaka kakvi su opisani na vašem sajtu. Da li je potrebno da mi i naša deca pojemo ime Boga Date?

Da, pojanje Imena Boga Date izmiruje naš račun uzimanja i davanja sa našim precima. Mehanizam po kome ovo funkcioniše je da pojanje privlači suptilnu osnovnu satva (čistota) komponentu, koja potom biva prenesena na suptilna tela preminulih predaka. Ovo deluje kao mehanizam izmirenja duga i pomaže poništavanju računa uzimanja i davanja između osobe koju pogađaju ovi problemi i njenih preminulih predaka. Porastom suptilne osnovne satve komponente, želje suptilnih tela preminulih predaka koje se odnose na račun uzimanja i davanja s njihovim potomcima koji obavljaju pojanje se smanjuju. Međutim, uopšte uzevši, želje suptilnih tela preminulih predaka se ne smanjuju. Zajedno s tim, suptilna tela preminulih predaka takođe dobijaju neophodnu duhovnu pomoć da nastave svoj put dalje u pozitivnije podregione. Kvantitet i kvalitet našeg pojanja će da odluči o tome koliko možemo da doprinesemo njihovom daljem putovanju.

2. Da li je  istina da su deca zaštićena ako drže fotografije svojih predaka u spavaćoj sobi?

Odgovor: Ne, ovo je pogrešno mišljenje. U stvari ona su izložena opasnosti da osete razne neprijatnosti zbog negativnih vibracija suptilnih tela preminulih predaka.

Razlog za to je sledeći: Pravilo duhovne nauke kaže: ‘Reč, dodir, oblik, ukus, miris i energija nekog predmeta postoje u isto vreme (koegzistiraju).’ Prema ovom pravilu, gde god da je fotografija naših predaka, njihova duhovna energija postoji (koegzistira). Kako je ranije objašnjeno, većina suptilnih tela preminulih predaka oseća neprijatnost u suptilnim dimenzijama zbog njihovog nižeg duhovnog nivoa. Zbog toga je vrlo verovatno da će ta neprijatnost da bude preneta kroz njihove fotografije. Vibracije ove neprijatnosti mogu da pogode decu.

Obratite pažnju na članak, ‘Preci – Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede?