Božanska deca

1. Uvodno o Božanskoj deci (duhovno razvijena deca)

Sedamdesetih godina prošlog veka Nansi An Tape je razvila koncept indigo dece za koju se verovalo da imaju posebne, neobične, a ponekad i natprirodne osobine i sposobnosti. Pojam indigo dece probudio je interes javnosti kada je devedesetih godina izdata serija knjiga i prikazano nekoliko filmova u sledećih deset godina. Od tada do danas, takvoj naprednoj deci su data brojna imena kao Kristalna deca, Deca duge, Zvezdana deca, Duhovna deca i druga.

SSRF i Univerzitet za Duhovnost takođe su tokom godina uočili takvu izuzetnu decu (sa duhovnog gledišta), rođenu u današnje vreme i koja imaju veći duhovni kapacitet. Od samog rođenja ona su duhovno razvijenija (tj. imaju viši duhovni nivo). Nazvali smo ih zajedničkim imenom „Božanska deca“. Osim razvijenog šestog čula, imaju i telepatske sposobnosti ili vidovitost. Pomoću razvijenog šestog čula, naš tim za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci je otkrio da su ova deca rođena sa visokim duhovnim nivoom i dolaze iz viših suptilnih regiona Univerzuma. Želimo da  iskoristimo priliku i da sa svetom podelimo rezultate istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci ovog duhovnog fenomena, važnost ovakve dece i svrhu njihovog rođenja u ovim nemirnim vremenima.

U ovom delu ćemo pružiti analizu slučajeva o Božanskoj deci različitog doba  i kako se njihovo ponašanje razlikuje od ponašanja prosečne dece.

2. Ko su Božanska deca (duhovno razvijena deca)?

San je svakog roditelja da ima napredno dete, dete koje ima prirodan i izuzetan talenat u svetovnim disciplinama kao znanja stranih jezika, rešavanja složenih matematičkih zadataka, vrhunsko naučno zaključivanje, učenje složenih muzičkih  kompozicija i razne druge veštine. Sa druge strane, manje je verovatno da će roditelji biti zadovoljni detetom koje ima dar razvijenog šestog čula i koje daje izjave kao: „vidim preminule ljude ili duhove.“ Većina njih ne zna kako da postupa s decom koja tako govore i nisu pripremljenii za bavljenje sa decom koja pokazuju urođeno razumevanje duhovne dimenzije. Poznato je da će roditelji po pravilu imati puno otpora prema željama svoje dece koja pokazuju posebnu predanost ka Božanskom i žele da ceo svoj život posvete duhovnom rastu i služenju Boga.

Većina ljudi ne zna da će talentovana deca koja, na primer, u mlađem uzrastu  imaju sposobnost da  komponuju složena muzička dela, najverovatnije doći pod uticaj nekih entiteta iz duhovne dimenzije, pozitivnih ili negativnih. U stvari, roditelji bi trebali da imaju na umu da će duhovna dimenzija imati veći uticaj na život njihovog deteta od fizičke dimenzije ili razmišljanja na psihološkom nivou.

Kada koristimo naziv „Božanska deca“ ne mislimo isključivo na naprednu decu ili decu koja pokazuju genijalnost u određenoj oblasti. Božansku decu uglavnom određuje njihov duhovni nivo. To znači da Božanska deca, osim što imaju očiglednu želju da  tragaju za Božanskim zbog svog visokog duhovnog nivoa, takođe mogu  da pokazuju sklonost ka određenoj disciplini i  da budu izvanredni u njoj. U nastavku istražujemo, s duhovne strane, prirodu Božanske dece i odakle dolaze.

Božanska deca

U našim člancima Gde odlazimo posle smrti i Život pre rođenja– Vreme pre začeća spomenuli smo u koju od prikazanih regiona Univerzuma ljudi najverovatnije odlaze posle smrti. Suprotno od narodnog verovanja, u današnje vreme manje od 2% ljudi uspe posle smrti  da ode u suptilni region Raja (Swarga), a daleko manje njih u više pozitivne regione Univerzuma. Većina ljudi posle smrti odlazi u region poznat kao Čistilište ili Buvarlok. Ako su na Zemlji radili loša dela, mogu za kaznu  da odu  u jedan od sedam regiona Pakla.

Suptilna tela iz viših pozitivnih regiona Univerzuma (Maharlok i iznad) po pravilu se ne rađaju ponovno na Zemlji. Razlog je, jer u višim regionima postojanja račun uzimanja i davanja prema nečijoj sudbini može  da bude  namiren u regionu u kojem se neko nalazi. Oni ne moraju ponovno da se rode na Zemlji da bi prošli svoju sudbinu. Čak se i suptilna tela iz suptilnog regiona Raja retko rađaju ponovno na Zemlji. Velika većina ljudi rođena na Zemlji dolazi iz suptilnog regiona Čistilišta (Buvarlok).

Duhovni nivo: Ako uzmemo u obzir da je duhovni nivo osobe koja je dostigla Bogospoznaju 100%, tada je duhovni nivo prosečne osobe u današnja vremena 20%. Oko 90% svetskog stanovništva ima duhovni nivo niži od 35%. Na duhovnom nivou od 70% osoba postaje Svetac.

S vremena na vreme duhovno napredna suptilna tela iz viših regiona Univerzuma izaberu ponovno rođenje zbog nekih potreba na Zemlji. Ova duhovno napredna suptilna tela, kada se rode na Zemlji, poznata su kao „Božanska deca“. Posljednjih nekoliko desetina godina svedoci smo porasta rođenja Božanske dece s višim duhovnim nivoom, tj. Iznad 50%. To znači da ona u trenutku rođenja imaju duhovni nivo iznad 50% zbog duhovne prakse koju su obavljali u prošlim životima.

U nastavku ćemo da  istražimo zašto se ovo događa i šta doprinosi ovom fenomenu.

3. Zašto se rađaju Božanska deca (duhovno napredna deca)?

Kao što je pre spomenuto, napredna suptilna tela iz viših region Univerzuma mogu da izaberu  vreme i mesto gde će da se rode kako bi ispunili određenu misiju ili duhovnu neophodnost na Zemlji. U razdoblju od 1999. – 2023. godine planeta Zemlja prolazi kroz prelaznu fazu u svojoj istoriji. Tokom ovog razdoblja, zbog velike suptilne bitke koja se dešava u suptilnim regionima Univerzuma, Zemlja će takođe biti pogođena. Povećan je i nivo duhovne nečistoće u okolini u celom svetu. Kao deo procesa čišćenja i celokupnog procesa promene, tokom ovog razdoblja proći ćemo kroz velike prevrate uključujući prirodne katastrofe i Treći svetski rat. Posle toga, od 2023. godine nadalje, ući ćemo u pozitivnu fazu svetske istorije poznatu kao Božansko Kraljevstvo, koje će biti doba duhovne obnove. Budući da će pola svetskog stanovništva nestati s lica zemlje, svet će shvatiti da su sadašnji način života i upravljanja jednostavno propali i odveo nas samo u probleme. Božanska deca koja se danas rađaju u sve većem broju, kako odrastaju, pomoći će da ublaže ovakvu tranziciju i vodiće svet u vreme veće duhovne svesnosti u svim područjima života i upravljanja. Ova će deca u budućnosti da  pomognu društvu u ostvarenju duhovnog rasta i uspostaviće stabilnost u svetu.

4. Koliko se Božanske dece rađa?

Biće potrebno hiljade Božanske dece za pokretanje Božanskog Kraljevstva. Do  decembra 2015. SSRF je pomoću razvijenog šestog čula prepoznao 400 takve dece širom sveta.  Do sada su svi došli iz dva pozitivna suptilna regiona Univerzuma. Tablica u nastavku prikazuje iz kojeg se suptilnog regiona (region postojanja) u Univerzumu ova deca spuštaju.

Pozitivni suptilni region Univerzuma Broj Božanske dece %
Raj 321 78%
Maharlok 93 22%
Ukupno 414 100%

Izvor: Duhovno istraživanje (Tablica ažurirana 25. decembra 2015.)

Opšte tumačenje i zapažanje iz tablice:

 1. Brojke prikazane u tablici stalno se menjaju iz dva razloga:
  1. Kako otkrivamo više Božanske dece, broj će se dodavati podacima u tablici
  2. Ako roditelji Božanske dece duhovno ne pomažu svojoj deci ili ako se sama deca ne fokusiraju na duhovni rast, njihov duhovni nivo će da opada i neće biti uključeni u tablicu.
 2. Uz pomoć njihovih roditelja, posmatrali smo i proučavali osobine dece koja su identifikovana kao Božanska deca. Neka proučavanja ove dece sprovode se od vremena kada su bili u majčinoj maternici i uključuju pozitivne promene koje su donela u životu svojih majki tokom očekivanja bebe.
 3. Božanska deca iz najviših regiona Univerzuma (ĐanalokaTapolokaSatjaloka) se retko rađaju. Tragaoci koji dolaze većinom iz Maharloka duhovno su dovoljno napredni za pozitivne pomake u duhovnoj svesti društva.
 4. Pod vodstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea (osim spomenute dece tragalaca) više od 700 odraslih tragalaca dostiglo je duhovni nivo  od 60% i više, a 55 dostiglo je Svetost, tj. duhovni nivo od 70% i više. Kako tu grupu tragaoca nismo proučavali od rođenja, verovatno je da su i oni Božanska deca po rođenju.

5. Gde i kome se rađaju Božanska deca?

Budući da su Božanska deca duhovno napredna, ona imaju po pravilu manje računa uzimanja i davanja sa drugima. To znači da je njihova sudbina i njihov nagomilani račun manji. Rađaju se u porodicama gde trebaju da izmire preostalih 20 do 30% svog računa uzimanja i davanja, koji im je ostao s članovima njihove buduće porodice. Ustanovili smo, da se po pravilu, takva Božanska deca više rađaju kod roditelja koji su i sami tragaoci i redovno praktikuju Duhovnost. Tako Bog osigurava Božanskoj deci da imaju duhovni razvoj i mogu da slede duhovne ciljeve. Stoga oni nisu fokusirani da slede trku za edukacijom u modernoj nauci kao većina današnje dece.

Od sve Satvik (duhovno čiste) dece, 70% se rađa i biće rođeno u Indiji, zbog duhovne čistote Indije i zato što će duhovno voditi svet tokom uspostavljanja Božanskog Kraljevstva. Preostalih 30% se rađa izvan Indije. Budući da Univerzitet za Duhovnost i SSRF neumorno pomažu društvu u duhovnom napredovanju, sretni smo da se Božjom voljom puno takve duhovno čiste dece rađa u porodicama tragaoca koji su povezani s ovim organizacijama.

6. Koje su osobine Božanske dece?

PPDr_nirgun
Tragaoci željni spoznaje Boga nemaju interes za svetovne stvari, pa tako ni Božanska deca koja se rađaju iz viših pozitivnih regiona postojanja nemaju zanimanje za aktivnosti vezane za zemaljski život. Oni ne vole okruženje iz škole ili fakulteta, ali ih roditelji podstiču da budu odlični u učenju.  Kada roditelji shvate da imaju jake duhovne sklonosti i da im je svrha života spoznaja Boga, biće u mogućnosti da pomognu svojoj deci. Takva deca ne samo što sama napreduju, već takođe pomažu i drugima u napredovanju ka Bogu.

– Njegova Svetost Dr. Atavle, 18. 12. 2010.

6.1 Fizička pojava

Ona obično imaju sretan i blažen izraz. Mirne su prirode i u poređenju s drugom decom manje plaču. Skloni su jednostavnom životu i više vole satvik odeću i hranu. Važno je napomenuti da donošenje zaključaka samo prema fizičkom izgledu može  da zavara jer negativne energije mogu da stvore takvo pozitivno ponašanje kako bi zavarale ljude.

6.2 Aure

Kada se posmatraju pomoću razvijenog šestog čula, vidimo da imaju duhovno pozitivnu auru. Indigo deca nazvana su po svojoj plavoj auri koja se oko njih vidi, kako je opisala Nansi An Tape. Kada se pogleda kroz suptilnu dimenziju, Božanska deca imaju aure različitih boja. Duhovnim istraživanjem smo otkrili da to zavisi od duhovnog puta na kojem su bili u prošlim životima. U slučaju Božanske dece koja se rađaju u današnje doba, ona su većinom na putu Baktijoge (Put Bogoljublja) i zato imaju svetlo plavu auru.

6.3 Duhovne osobine zavisno od suptilnog regiona iz kojeg Božanska deca dolaze

Duhovne osobine Božanske dece razlikuju se zavisno od suptilnog regiona u kojem su rođeni.

 • Raj: Deca rođena iz suptilnog regiona Raja često pokazuju umetničke sposobnosti. Jedan takav primer je gđica Anastasia Vale (dete tragaoca iz Francuske). Od njenog detinjstva vidimo kako privlači leptire koji joj sede na ruci i zadržavaju se s njom u sobi.
 • MaharlokDeca iz ove suptilnog regiona su mirnija po prirodi i imaju jasnoću govora. Sposobna su da pojednostave vrlo složene duhovne principe i izražavaju ih vrlo jednostavnim rečima tako da mogu prosečni ljudi da ih razumeju. Jedan takav primer je Purti, petogodišnja devojčica koja ima razvijeno šesto čulo i može vrlo lako da razgovara s odraslima o složenim duhovnim konceptima, razume važnost procesa uklanjanja ličnih mana i ega, a takođe ima veliku želju za širenjem Duhovnosti u svetu.
 • Najviši pozitivni regioni: Deca iz najviših pozitivnih regiona kao ĐanalokaTapoloka i Satjaloka (koji su iznad Maharloka), rađaju se sa vrlo visokim duhovnim nivoom. Njihove duhovne osobine su izrazito suptilne po prirodi i njihovo rođenje je po pravilu povezano sa Božjom misijom vođenja ljudske rase ka Bogospoznaji. Razlika između dece rođene iz različitih viših pozitivnih suptilnih regiona Univerzuma prikazana je u tablici u nastavku.

Posmatrajmo prvo razloge misije koju suptilno telo ima s rođenjem na Zemlji s obzirom na suptilni region Univerzuma iz koje dolazi.

 1. Čistilište (Bhuvarlok):
  1. Suptilna tela iz Čistilišta čine gotovo sva rođena tela na Zemlji. Takva suptilna tela imaju kombinaciju greha i zasluga koje su stekli u  prošlim životima, a nisu se smanjila zbog nedostatka duhovne prakse. U trenutku rođenja njihov račun uzimanja i davanja još uvek je veliki i značajan, pa se zbog toga ona rađaju na  Zemlji kako bi prošli sudbinu i dovršili svoj račun uzimanja i davanja. Ako su  radoznali i mudriji mogu da započnu duhovnu praksu.
  2. Važno je napomenuti da rođenje na Zemlji nije lako postići. Samo zbog svojih zaslužnih dela iz prošlih života oni su prihvatljivi za ponovno rođenje kao ljudi. Čak i tada ova suptilna tela imaju u svom akumuliranom računu više greha nego zasluga. Zato se ona najčešće rađaju u nepovoljnim okolnostima ili imaju probleme u životu kako bi mogli  da prođu svoju sudbinu nastalu zbog greha.
 2. Raj: Ponovo se rađaju na Zemlji kako bi podmirili svoj akumulirani račun. Iako su radili duhovnu praksu u prošlim životima, duhovni uzlet i želja za duhovnom praksom nisu se u potpunosti razvili. Kao rezultat, rađaju se kako bi dobili duhovni uzlet u svojoj duhovnoj praksi. Takođe se rađaju kako bi dovršili neku posebnu društvenu ili duhovnu misiju, kao na primer sudelovanje u misiji uspostavljenja Božanskog Kraljevstva.
 3. Maharlok (četvrti pozitivni region Univerzuma): Suptilna tela iz ovog regiona se rađaju isključivo zbog obavljanja neke duhovne misije, kao na primer sudelovanje u satsevi za uspostavljanje Božanskog Kraljevstva i povećanje svoje duhovne prakse i duhovnog rasta.
 4. Đanalok i Tapolok (peti i šesti pozitivni region Univerzuma): Ova razvijena suptilna tela se rađaju na Zemlji prema Božjoj volji. Ona rade na uspostavljanju Božanskog Kraljevstva i zaštiti tragalaca od rađa-tame (duhovne nečistoće koja prevladava u društvu).
Osobine Čistilište Raj Maharlok Đanalok Tapolok
Udeo sudbine (nagomilani račun) (%) 90 60 301 10 42
Udeo  ličnih mana 80 50 20 10 53
Vezanost za Veliku Iluziju (Maja) 70 50 20 4 0
Jedinstvo sa Bogom (%) 0 10 50 70 90
Emocije (%) 50 30 20 0 0
Ego (%) 304 23 12 8 43
Glavni Božanski princip povezan s njima Božanska energija (20%5) Duhovna emocija (ispoljena i neispoljena) Božanska svesnost Blaženstvo Mir (Spokoj)
Ometajuće vibracije (%) zbog ometajuće energije 306 5 0 0 0

Fusnote

 1. Ova sudbina je uglavnom vezana za kolektivnu sudbinu. Pogledajte naš blog o kolektivnoj sudbini
 2. Budući da imaju telo, ova je sudbina vezana za fizičko telo.
 3. Zbog ponovnog rađanja na Zemlji, može da ih prekrije negativni omotač jer se kreću od viših ka nižim regionima postojanja.
 4. Najviši ego prosečne osobe u današnjoj eri je 30% (Kalijuga).  Neki zli ljudi na Zemlji, kao što su korumpirani/zli političari i vođe, teroristi itd., mogu da imaju ego i do 40% i više.
 5. Uglavnom u obliku vitalne energije. Pogledajte naš članak Od čega se sastoje ljudska bića?
 6. Ljudi koji emituju negativne vibracije isključivo zbog negativnih energija.

7. Crteži zasnovani na duhovnom znanju o duhovnom fenomenu rađanja Božanske dece (duhovno razvijene dece)

Vizuelni deo našeg istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci je znanje dobijeno od tragalaca, putem razvijenog šestog čula. Ovi tragaoci mogu da vide  duhovnu dimenziju i prikazuju svoja otkrića pomoću crteža i teksta. U nastavku su prikazani crteži Njene Svetosti Joje Vale koji predviđaju kako se ova Božanska suptilna tela zajedno rađaju da bi sudelovala u Božjoj misiji. Božanska deca dolaze u grupama već mnogo era kako bi pomogla u duhovnom rastu čovečanstva i vodila ga na duhovni put i na kraju u duhovno prosvetljenje.

8. Uticaj prisutnosti Božanske dece na okolinu

Prisutnost Božanske dece daje nemerljiv pozitivan duhovni uticaj na okolinu. Zbog Satva vibracija koje emituju, okolina se stalno duhovno pročišćava. Njihov podsvesni um je obuzet obavljanjem duhovne prakse te se takve misli šire u okolinu gde god išli. Kada se smeju, okolina se pročišćava zbog čestica Blaženstva koje  emituju kroz smeh. Zbog njihove prisutnosti negativnost ili ometanja negativne energije će biti uništeni. Kada smo u njihovoj blizini naša tela takođe se duhovno pročišćavaju.

Zbog sudelovanja u Svetom društvu (Satsang) čovečanstvo će imati puno duhovne dobrobiti. Takva deca govore samo na duhovnom nivou. Stoga, kada ih prosečni ljudi slušaju njihove se svetovne misli i emocije smanjuju ili uklone, pa i oni mogu da se  zadrže na duhovnom nivou. Zbog Satsanga sa Božanskom decom naš intelekt biva uveren u nužnost obavljanja duhovne prakse i oslobađanja iz ciklusa umiranja i rađanja. Njihov uticaj i primer osnažuje našu veru u Boga. Ona poseduju sposobnosti vođenja i zato automatski preuzimaju odgovornost za dobrobit drugih i ohrabruju ih za duhovnu praksu.