Šta je crna ili tamna energija ?

U današnjem svetu, nesrećna stvarnost je da oko nas postoji više crne ili tamne nego pozitivne energije. Saznajte o ovoj negativnoj suptilnoj energiji koja utiče na svakoga.

Šta je crna ili tamna energija ?

1. Uvod u crnu energiju

Jeste li ikada videli zastrašujući film u kojem se u ukletoj kući predmeti sami kreću ili se mrlje od krvi pojavljuju same od sebe ?

Takvi događaji se mogu desiti i u stvarnom životu i oni su samo primeri kako demonske sile iz suptilnih regiona postojanja plaše ljude u fizičkoj ravni, stvarajući događaje ili situacije koje izgledaju natprirodno ili neobično. Međutim, nisu svi događaji koje ove suptilne sile orkestriraju tako dramatični ili po prirodi paranormalni. Postoji mnogo načina da se one svakodnevno infiltriraju u naše živote, na primer, mogu gurnuti osobu dublje u depresiju, učiniti osobu zavisnikom, stvoriti svađe u porodici i pokrenuti trendove u društvu koji povećavaju duhovnu nečistoću u okolini.

Pa kako rade takve stvari ?

Odgovor je – kroz nešto što se zove crna energija, takođe poznato i kao tamna energija. Drugi termin za to je kali šakti (kali znači crna a šakti znači energija). Kroz veb stranicu SSRF-a često smo koristili ovaj termin. U ovom članku objašnjavamo pojam crne ili tamne energije i kako se koristi.

2. Šta je crna ili tamna energija ?

Crna energija ili tamna energija je suptilan oblik energije koji negativne energije koriste u duhovnoj dimenziji da napadnu žive ili nežive stvari na Zemlji ili bilo koji drugi entitet u suptilnom regionu. Negativne energije su suptilni entiteti koji imaju nameru da naškode drugima, a crna energija je njihovo glavno oružje napada.

Crnom ili tamnom energijom prevladava tama komponenta.

Prema nauci o Duhovnosti, postoje 3 suptilne komponente univerzuma, zvane satva, rađa i tama. One se nalaze u čitavoj Kreaciji, vidljivoj i nevidljivoj. Prevladavanje satva komponente u čoveku podstiče duhovno znanje i duhovnu čistoću, rađa omogućava akciju, a tama izaziva duhovno neznanje i inerciju. Suptilne vibracije (pozitivne ili negativne) koje proizlaze iz bilo čega i svega zavise od dominantne suptilne osnovne komponente od koje su sačinjene.

To znači da crnom ili tamnom energijom prevladava tama komponenta ili duhovno nečista energija. Ona koristi rađa komponentu da se širi i postane aktivna. Emituje negativne vibracije.

Imajte na umu : crna ili tamna energija je suptilni oblik energije i kada se posmatra kroz napredno šesto čulo crnkaste je boje. Reč „crno” ili „tamno” stoga nema veze sa bilo kojom osobom ili rasom u fizičkom svetu. Mnogo je svetaca i tragalaca širom sveta koji imaju tamnu kožu. Boja tena ili rasa ne utiču na sposobnost čoveka da duhovno napreduje.

3. Šta je izvor crne ili tamne energije ?

Negativne energije višeg nivoa iz nižih suptilnih regiona Pakla obavljaju različite vrste suptilnih praksi kako bi stekle ovu suptilnu crnu energiju. Te snažne negativne energije vrše svoju vrstu suptilnih praksi kao što su meditacija, demonske žrtvene vatre, pokajanja itd. kako bi stekli tu energiju.

Često, jače negativne energije poput mantrika (suptilnih čarobnjaka) obezbeđuju crnu energiju nižim nivoima negativnih energija da izvrše zadatke za njih. U isto vreme, negativne energije nižeg nivoa pokušavaju da udovolje mantricima, utrkujući se, kako bi mogli da pristupe izvorima negativnih energija višeg nivoa.

Za svaku negativnu energiju, količina crne energije kojoj ima pristup određuje njenu suptilnu snagu. Najmoćnije negativne energije imaju gotovo neograničenu moć i čak mogu raditi stvari koje utiču na široke slojeve društva koristeći svoje ogromne zalihe crne energije. Na primer, mantrici (suptilni čarobnjaci) iz nižih regiona Pakla mogu stvoriti pandemije (poput koronavirusa) i ozbiljne prirodne katastrofe poput zemljotresa i cunamija.

Kao i novac, energija sama po sebi nije ni dobra ni loša. Kao što se novac može zaraditi pravednim i nepravednim načinom, a zatim koristiti za dobro ili loše, tako je i sa suptilnom energijom. Način na koji se zarađuje i koristi određuje joj pridev dobar ili loš. Kada se suptilna energija koristi u negativne svrhe, naziva se crna ili tamna energija. Nazivaju je crnom energijom jer u suptilnom obliku izgleda crnkasto, a osećaj iz nje je negativan. To je zato što negativni način na koji je ta energija dobijena i negativna namera kojom se koristi čine vibracije ove energije negativnima.

4. Za šta se koristi crna ili tamna energija ?

Crnu ili tamnu energiju negativne energije koriste kako bi manipulisale bilo kojim procesom bilo u suptilnim nivoima postojanja (duhovnoj dimenziji) ili na fizičkom nivou (Zemlji). Stepen ove manipulacije zavisi od snage negativne energije koja napada.

Negativne energije koriste crnu energiju kako bi uticale na osobu na svim nivoima.

Nivo Primeri ometanja koja se mogu stvoriti ili pogoršati
Fizički Letargija, slabost, glavobolja i bilo koje vrste bolesti
Psihološki Ljutnja, anksioznost, depresija i sve mentalne bolesti poput zavisnosti ili šizofrenije
Duhovni Osećaj kao da ne želite da obavljate nikakvu duhovnu praksu

Blokiranje Pran Šakti (vitalne energije) u telu uzrokuje osobi mnoge prepreke

Demonska zaposednutost osobe

Sledeće slike su dva primera kako negativne energije mogu da utiču na ljude svojom crnom energijom.

Šta je crna ili tamna energija ?

Šta je crna ili tamna energija ?

Kada je osoba obmotana crnom energijom, to je poznato i kao omotač crne energije. Sledi ilustrovani prikaz crne energije koja prekriva čoveka spolja i iznutra.

Šta je crna ili tamna energija ?

Postoje razne tehnike duhovnog isceljivanja koje se mogu koristiti za otklanjanje crnog omotača oko osobe, a one su detaljno opisane u našem članku – Kako ukloniti crni omotač.

Takođe, negativne energije koriste crnu energiju da duhovno zagade okolinu ili prostorije. Negativne energije višeg nivoa korišćenjem ove crne energije mogu izazvati pandemije, prirodne katastrofe i oštećenja na masovnom nivou.

5. Koje su vrste crne energije ?

Negativne energije mogu da koriste različite vrste crne energije. Generički oblik crne energije može se koristiti za stvaranje problema koji imaju negativan uticaj. Na primer, negativne energije mogu stvoriti bolest ili podstaći nasilje putem ove vrste crne energije.

Druga vrsta crne energije je ona koja stvara iluzorne (majavi) vibracije. Ona ima sposobnost da učini da se nešto čini prijatnim ili korisnim kada to nije. Na primer, gazirana pića tipa kole i većina šminke (kozmetike) emituju ove vrste negativnih vibracija. Ova vrsta crne energije može biti opasnija od prve vrste, jer nešto štetno deluje privlačno.

Treća vrsta crne energije je ona koja stvara primamljive (mohini) vibracije. Mogu je koristiti negativne energije koje su zaposele osobu da bi se on ili ona učinili vrlo primamljivim i zavodljivim. Takođe se može koristiti za stvaranje prekomernih seksualnih misli kod osobe. Na primer, ove primamljive vibracije mogu učiniti da čovek izgleda toliko privlačno da ga lansiraju do statusa zvezde tj. poznate ličnosti, čime u velikoj meri negativno utiču na društvo.

Kao što postoje različite vrste negativne energije, tako postoje i razne vrste pozitivne energije o kojima ćemo govoriti u našem članku – Šta je pozitivna energija ? (Uskoro)

6. Neke ključne stvari koje treba zapamtiti u vezi sa crnom energijom

Crna energija može biti moćno sredstvo koje negativne energije koriste da bi uticale na fizičku dimenziju. Najbolji način da se zaštitite od njenih efekata je redovno obavljanje duhovne prakse i redovno sprovođenje mera duhovnog isceljivanja. Time čovek dobija pristup Božjoj zaštiti.