Duhovni efekat proslavljanja Gudi Padve u poređenju sa Novom godinom

1. Duhovni efekat proslavljanja Gudi Padve u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci i Ašramu u Goi, Indija

Osećao se mir i spokoj u vazduhu Centra za duhovna istraživanja i Ašramu, dok je zora počela da rasteruje mrak, pripremajući nas za novo svitanje. Mogao se čuti prepoznatljiv cvrkut kukavice kako odzvanja okolnim poljima i šumama, dok je sunce izlazilo iza brežuljaka kao i svakog drugog dana.

Međutim, ovo svitanje je bilo posebno, jer je označavalo početak Nove godine prema hinduističkom lunarnom kalendaru, popularno poznate kao Gudi Padva. To je praznik koji se slavi u raznim delovima Indije i označava dolazak proleća. Dok su se prvi sunčevi zraci probijali kroz drveće i maglu i obasjavali Centar za duhovna istraživanja i Ašram, započela je proslava Gudi Padve.

Okruženje je bilo vrlo svečano sa tragaocima koji su bili obučeni u raznobojnu tradicionalnu odeću i vencima od cveća koji su ukrašavali vrata. Tokom svečanosti, tragaoci koji su bili prisutni su rekli da su lako mogli da osete povećanu Božansku svesnost (Čaitaniju) i duhovno isceljujuće vibracije oko sebe. Bilo je teško ne osetiti svetost ceremonije, dok je zvuk mantri na Sanskritu ispunjavao vazduh, i miris upaljenih štapića lebdeo naokolo. Posmatrajući prisutne tragaoce, mogli smo da vidimo neke u meditativnom stanju, a neke u stanju buđenja duhovne emocije.

1.1. Nastavak eksperimenta Nove godine – okvir i svrha

Duhovni efekat proslavljanja Gudi Padve u poređenju sa Novom godinom

Među tragaocima prisutnim na proslavi Gudi Padve, bila je ista grupa tragaoca koji su proslavljali Novu godinu 31. decembra 2018 – 1. januara 2019., kao deo studije istraživačkog tima da bi se razumeo suptilni uticaj uobičajene proslave Nove godine. SSRF je ranije objavio zaključke o duhovnom uticaju Nove godine.

Pošto je način na koji se Gudi Padva tradicionalno slavi u potpunoj suprotnosti od proslave Nove godine, tim za duhovno istraživanje je bio znatiželjan da sazna razliku u njihovom duhovnog uticaju. U skladu s time, SSRF i Maharši Adjatma Višvavidjalaj (MAV) su sproveli dodatnu studiju o duhovnom uticaju proslave Gudi Padve na tradicionalan način, i rezultati su dati u nastavku.

2. Osvrt na Maharši Adjatma Višvavidjalaj, (Maharši univerzitet za Duhovnost)

Duhovni efekat proslavljanja Gudi Padve u poređenju sa Novom godinomMaharši Adjatma Višvavidjalaj (takođe poznat kao Maharši univerzitet za Duhovnost ili MAV) nalazi se u Goi, u Indiji. Maharši Adjatma Višvavidjalaj i Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci su neprofitne organizacije. Vode ih volonteri širom sveta koji su posvećeni zajedničkom cilju, a to je duhovni napredak i traganje za istinom. Jedan od glavnih ciljeva ove dve organizacije je da oceni i proceni kako naše odluke i dnevne rutine utiču na nas na duhovnom nivou. Sa tim ciljem, njihovi istraživački timovi zajednički sprovode razne eksperimente i istraživačke projekte u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci i Ašramu u Goi, Indija. Zaključno sa 2019. godinom, tim za duhovna istraživanja na Maharši univerzitetu za Duhovnost je sakupio 38 godina iskustva u duhovnim istraživanjima.

3. Eksperiment za proučavanje efekta proslave Nove godine na dan Gudi Padve

3.1. Metodologija

A. O uzorku tragalaca koji su učestvovali u eksperimentu

Duhovni efekat proslavljanja Gudi Padve u poređenju sa Novom godinom

    • U ovom eksperimentu je učestvovalo 10 tragalaca iz Centra za duhovna istraživanja i Ašrama (to je ista grupa tragalaca koji su prisustvovali Novogodišnjem eksperimentu. Dvoje tragalaca iz ranije grupe nije bilo prisutno).
  • Ovih 10 tragalaca je zamoljeno da prisustvuju svečanosti Gudi Padve u zoru 6. aprila 2019. godine.
  • Svi tragaoci, učesnici eksperimenta, su redovno praktikovali Duhovnost i stoga su prosečno na višem duhovnom nivou. Takođe, zbog njihove duhovne prakse, imaju probuđeno šesto čulo i mogu da osete suptilne vibracije.
  • Neki od tragalaca u grupi su imali duhovnih ometanja, a neki nisu, što znači da su bili duhovno pozitivni. Pogledajte članak – Kako negativne energije utiču na ljude putem misli?

Razlog zašto su tragaoci sa i bez duhovnih ometanja odabrani da budu reprezentativni uzorak je taj što veliki deo svetske populacije pati od duhovnih ometanja i bilo je važno razumeti razliku u uticaju proslave Gudi Padve u oba slučaja.

Opis slike : Tragaoci se klanjaju podignutom obrednom Gudiju. Gudi je obredni simbol Pravičnosti.

B. O instrumentu korišćenom za eksperiment

Tim za duhovno istraživanje je putem šestog čula i skenera energije i aure poznatim kao Univerzalni skener aure (UAS) analizirao uticaj proslave Gudi Padve. Univerzalni skener aure (UAS), (poznat i pod nazivom Univerzalni termo skener) korišćen je za skeniranje tragalaca-učesnika pre i nakon proslava.

Duhovni efekat proslavljanja Gudi Padve u poređenju sa Novom godinom

UAS je instrument koji je razvio Dr Manem Murti (bivši nuklearni naučnik) i koristi se za merenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kog objekta (živog i neživog). UAS merenja daju podatke o pozitivnoj auri, negativnoj auri i izmerenoj auri objekta. Molimo pročitajte članak o Metodologiji UAS merenja (stiže uskoro) kako biste saznali više o UAS očitavanjima i o tome šta ona znače.

C. O merenjima i redosledu događaja

Vreme Šta se dogodilo
5:15 sati do 6:30 sati Početno merenje : Izvršena su UAS očitavanja zajedno sa fotografisanjem tragalaca pre početka obrednog bogosluženja.
6:30 sati do 7:30 sati Proslava Gudi Padve : Tragaoci su prisustvovali obrednom bogosluženju. Zamolili su tragaoce da ne rade pojanje Božjeg Imena za vreme proslave i da se samo mole kako bi upili Božansku svesnost (Čaitaniju) od bogosluženja. Razlog za to je što pojanje Božjeg Imena samo po sebi ima veoma pozitivan uticaj.
7:40 sati to 8:55 sati Merenje nakon proslava : Izvršena su UAS merenja i fotografisanje tragalaca nakon proslave Gudi Padve.

3.2 UTS merenja

Postoje 4 vrste UAS merenja koja su opisana u tabeli u nastavku :

Vrsta UAS merenja Opis
IR i UV Postoje 2 vrste merenja negativnih energija i označena su IR (infracrveno) i UV (ultraljubičasto). IR označava manje oblike negativnih vibracija, dok UV označava intenzivniji oblik negativnih vibracija.
PA Označava pozitivnu auru.
MA Označava ukupno izmerenu auru subjekta koji se meri.

Istraživački tim je koristio ovaj instrument u mnogom istraživanjima, tj. za pet godina izvršeno je otprilike 10.000 merenja objekata i zapaženo je da je UAS veoma precizan i potvrđuje čitanja dobijena putem šestog čula.

Sva UAS merenja učesnika postala su znatno pozitivnija nakon proslave Gudi Padve.

Slede ključni rezultati merenja pre i posle obe proslave; dočeka Nove godine (31. decembra 2018. –01. januara 2019.) i proslave Gudi Padve (06. aprila 2019.)

Duhovni efekat proslavljanja Gudi Padve u poređenju sa Novom godinom

Napomena o dočeku Nove godine (31. Decembar –  1. Januar) – Zaključno sa 1. majem 2019., zabeležena su najviša merenja negativne IR i UV aure od svih do tada sprovedenih merenja pomoću UAS-a. Ovo ukazuje na jačinu duhovnog uticaja koji je imao eksperiment na tragaoce učesnike, i samim tim ukazuje na visok stepen lošeg uticaja proslave Nove godine na društvo.

Iz gornje tabele, možemo da vidimo vrlo različite uticaje koje su obe proslave imale na učesnike. U slučaju tragalaca, zbog svoje duhovne prakse, uspeli su da se oporave od duhovne negativnosti nastale tokom proslave Nove godine za nekoliko dana. Kod prosečne osobe učinak može da potraje danima, ako ne i nedeljama. Ako su prosečne osobe neprestano izložene takvom negativnom učinku, negativnost u njihovoj auri se možda uopšte ne smanji.

Još jedno zapažanje se odnosilo na odeću tragateljki. Između tragateljki koje su imale duhovna ometanja, zapaženo je da su one koje su nosile 8,2 metara dug sari bile pod većim pozitivnim uticajem od proslave Gudi Padve u poređenju sa tragateljkama koje su tada nosile 5,5 metara dug sari. Ovo pokazuje da kada tragateljke nose 8,2 metara dug sari u posebnim prilikama, veća je verovatnoća da će imati dobrobiti od pozitivnosti u okruženju zbog duhovne pozitivnosti njihove odeće. U odvojenom eksperimentu je utvrđeno da je 8,2 metara dug sari, kada se nosi na ispravan način, najpozitivnija odeća za žene.

4. Komentari tragalaca koji su učestvovali u eksperimentu

Tragaoci učesnici u eksperimentu su popunili anketu o tome kako su se osećali pre, za vreme i nakon svečanosti Gudi Padve. Prethodno su popunili anketu o svojim iskustvima tokom Novogodišnje zabave kojoj su prisustvovali. Zbog redovne duhovne prakse imali su sposobnosti da putem šestog čula opaze suptilne vibracije prisutne tokom proslave.

Kada su upitani da uporede nivo duhovnih vibracija na lestvici od 1 do 10 za svaku od proslava, dobijen je prosečan rezultat prikazan u nastavku. (Napominjemo da 1 označava veoma negativne vibracije i 10 označava veoma pozitivne vibracije).

Duhovni efekat proslavljanja Gudi Padve u poređenju sa Novom godinom

U nastavku je dato poređenje iskustava koje su imali tragaoci dok su prisustvovali Novogodišnjoj zabavi i svečanosti Gudi Padve.

Aspekt Novogodišnja noć Gudi Padva
Pre Tragaoci su primetili povećanje svetovnih misli, imali su više misli o telu i egu. Misli o duhovnoj praksi i Bogu su se smanjile. Tragaoci su osetili duhovnu introvertnost, smirenost i zahvalnost na prilici da prisustvuju ceremoniji.
Tokom Misli o Bogu nisu bile prisutne i fokus je bio na zabavi. Povećale su se seksualne misli i bilo je sveukupno povećanje želja. Tragaoci su takođe osetili povećanje ometajućih energija u prostoru. Tragaoci su osetili prisutnost Božanske svesnosti (Čaitanije) na ceremoniji i osetili su da se dešava duhovno isceljivanje na njima. Neki tragaoci su doživeli duhovnu emociju (bhāv).
Posle Tragaoci su se osećali iscrpljeno i primetili su porast negativnih misli. Osećali su apatiju i nedostatak želje za duhovnom praksom. Ovi efekti su trajali dva dana kod većine tragalaca. Tragaoci su se osećali osveženo i nadahnuto iako su se rano probudili kako bi prisustvovali ceremoniji. Neki su osetili smanjenje misli i smanjenje duhovnih ometanja. Opšti utisak je bio da je iskustvo pozitivno i ispunjavajuće u odnosu na doček Nove godine.

Iz navedenog dobijamo jasnu sliku o razlikama između dva načina dočeka Nove godine, na duhovnom nivou. U nastavku su dati komentari tragalaca o tome kako su se osećali dok su upoređivali ove dve proslave.

  • Misli su bile mnogo čistije, jednostavnije i pozitivnije tokom proslave Gudi Padve. Nasuprotno tome, vrlo se jasno osetila privlačnost Maje (Velike Iluzije) tokom Novogodišnje zabave, ali takođe kako je kratkotrajna i privremena. Doživljaj Gudi Padve je bio mnogo čistiji i radosniji. Ova dva događaja zapravo ne mogu da se uporede, ali jasno smo mogli da vidimo i posvedočimo potpunoj suprotnosti između Tame i Satve, glasnog i mirnog, lažnog i prirodnog, kratkotrajnog i dugotrajnog, te ekstrovertnog i introvertnog. Razmišljanje o Novogodišnjoj zabavi daje vrlo uznemirujuću sliku.
  • Na Novogodišnjoj zabavi, iako se činilo kao da se zabavljamo, mogao sam jasno da osetim crni omotač oko sebe i kako iz mene nestaje pozitivna energija. Takođe, celo okruženje je bilo takvo da je doprinosilo povećanju ekstrovertnosti i ega. Bilo je puno seksualnih vibracija koje su se širile od prisutnih ljudi. Međutim, na proslavi Gudi Padve, pozitivnost u okolini je nastavljala da raste. Mogli smo da osetimo duhovno isceljivanje i introvertnost.
  • Noć pre 31. decembra, bio sam nemiran i imao sam misli da želim „da se razvalim na zabavi”. Naspram toga, osećao sam se smireno noć pre Gudi Padve. Osećao sam kao da je um spokojan i da sam sretan iznutra. Dan nakon Novogodišnje zabave je bio vrlo loš za mene, jer nisam želeo ništa da radim i osećao sam kao da sam izgubio svu svoju energiju. Dan nakon Gudi Padve, osećao sam se osveženo i energično. Bio sam smireniji, um je bio stabilniji i mogao sam s entuzijazmom da završim mnoge obaveze.

5. Razlike između dočeka Nove godine i proslave Gudi Padve

Oni među nama koji prisustvuju proslavama Nove godine, retko razmišljaju o duhovnim posledicama. Prisustvujemo takvim događajima jer je to norma ponašanja i nikada zapravo ne preispitujemo status kvo.

Kako bismo vas podstakli na dublje razmišljanje, tim za duhovno istraživanje je pripremio uporednu tabelu između dve vrste proslava. U njoj je navedeno nekoliko razlika između proslava i njihov krajnji učinak na učesnike proslava.

Aspekt Doček Nove godine Gudi Padva (slavljena na tradicionalan način)
Doba dana kada su proslave Ponoć (i tokom noći) Svitanje
Okolina u ovo doba godine Hladno i pusto (na severnoj hemisferi) Proleće i početak sezone berbe
Potreba za pušenjem cigareta, uživanjem droga i alkohola Jako Nije prisutna
Uticaj odeće Povećanje ega, seksualnog ponašanja, duhovne ranjivosti Introvertnost i duhovna čistoća (sattvikata), duhovna zaštita

Primer: nošenje 5,5m ili 8,2m dugog sarija.

Uticaj proslave na učesnike Ekstrovertnost, seksualne misli Duhovna introvertnost, duhovna emocija, meditativno stanje
Osećaj narednog dana Ako se entuzijastično slavilo, uglavnom se osoba oseća iscrpljeno narednog dana i potrebno je vreme za oporavak. Učesnici se osećaju fizički, psihološki i duhovno pozitivnije. Na suptilnom nivou su duhovno ispunjeni energijom.
Misli o Duhovnosti i duhovnom napretku Odsutne Prisutne
Najaktivnije suptilne komponente u vreme proslave Tama component : Ponoć je doba dana sa najviše tame (duhovno nepovoljno) Sattva (duhovno nepovoljno) satve (duhovne čistote)
Uticaj negativnih energija Maksimalno aktivne Najmanje aktivne
Uticaj na učesnike Povećanje rizika da negativne energije kontrolišu učestnika1 Smanjenje rizika da negativne energije kontrolišu učesnika1

Napomene :

  1. Osim toga, ako osoba nastavi da prisustvuje takvim zabavama tokom godine, rizik od štetnih uticaja znatno raste. Suprotno tome, redovno učestvovanje u duhovnim aktivnostima kao što je Gudi Padva, povećava pozitivnost i smanjuje rizik od napada negativnih energija.

Baš kao što ljudi planiraju zabave i događaje za Novogodišnju noć, duhovno istraživanje je pokazalo da i negativne energije takođe planiraju Novogodišnju noć kako bi maksimalno iskoristile ljude i proširile svoju kontrolu nad društvom.

Prema Državnom birou za osiguranja od kriminala (National Insurance Crime Bureau), SAD, tokom praznika se događa najveći broj krađa automobila u godini. Najveći broj prekršaja je na dan Nove Godine, a Novogodišnja noć je takođe poznata po povećanju broja krađa automobila (nicb.org, 2018). U porastu su i druga krivična dela kao što su nasilje u porodici, posedovanje droge, javno opijanje, vožnja u alkoholisanom stanju, nasilje, itd. Na primer, Australijski biro za statistiku i istraživanje kriminala, Novi Južni Vels, (Australia Bureau of Crime Statistics and Research, NSW) tvrdi da je broj porodičnog nasilja, zabeležen na dan Nove godine od NSW policije najviši u celoj godini (bocsar.nsw.gov.au, 2018).

Navedene tačke slikovito prikazuju dve vrste proslava tokom Novogodišnje noći. Zapravo, ako se dublje razmisli o navedenom, dovodi se u pitanje ispravnost izbora ovog proizvoljnog datuma i vremena za proslavu Novogodišnje noći i dana. Slavljenje bilo kog događaja u ponoć će neizbežno biti ugroženo negativnim vibracijama iz okoline. Još jedan zabrinjavajući trend je što danas mlađe generacije koriste svaki vikend za zabavu u diskotekama. Oni ne shvataju da će biti izloženi još većem negativnom delovanju od onog kome su bili izloženi tragaoci tokom novogodišnjeg eksperimenta. Kako se takvo ponašanje ponavlja, ono dovodi do dugotrajnih štetnih posledica na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou, i mala je vervatnoća za oporavak od negativnosti.

6. Zaključak

Svrha života je da rastemo duhovno ili bar da pokušamo da ne povećavamo duhovnu negativnost u okolini i time direktno ugrozimo duhovni rast društva. Doček Nove Godine bi trebao da bude dan kada osoba potvrđuje svoju odlučnost za duhovnim rastom i izražava zahvalnost Bogu za Njegove blagoslove u protekloj godini.

Proslave Nove godine odlaskom na žurke tokom noći (što je usvojeno u svetu kao način proslave ovog dana) drastično povećava negativnost u okolini na raznovrsne načine i utiče na društvo na duhovnom nivou. Nažalost, zbog nemogućnosti da osete suptilne ometajuće vibracije i njene tamne strane ljudi u društvu nastavljaju da slave Novu godinu na isti način.

U zavisnosti od kulture, datum kada se slavi Nova godina može da se razlikuje, ali sa duhovnog stajališta, svaka takva proslava ne bi trebala da bude oko ponoći ili nakon zalaska sunca, već rano ujutru. Samo ako su proslave usmerene ka duhovnom napretku (prema Univerzalnim principima) ili duhovnoj pozitivnosti, emitovaće pozitivne vibracije i društvo će imati dobrobiti.