Iminența celui de-al 3-lea război mondial și calea către o nouă eră a umanității

1. Introducere la profețiile privind al 3-lea război mondial

Notă: Vă recomandăm să citiți și Ghidul de supraviețuire în al 3-lea război mondial

Lumea a experimentat o creștere a dezastrelor naturale, a activităților teroriste, a războaielor și revoltelor politice, în ultima perioadă. Nu există nicio pauză la acest trend sau vreun semn de încetinire. Mulți avem poate un sentiment de neajutorare când vedem lumea noastră înclinându-se necontrolabil spre vremuri și mai crâncene. Un număr de vizionari ca Nostradamus, Edgar Cayce etc. au profețit vremuri de turbulență și suferință de proporții cataclismice. Au existat și multe discuții despre o bătălie între forțele binelui și ale răului care s-ar desfășura aproximatriv în vremurile în care trăim.

Noi dirijăm cercetarea spirituală pentru a explora evenimente din dimensiunea subtilă din spatele acestor tendințe alarmante și pentru ceea ce ne așteaptă. Scopul acestui articol este de a furniza informații neacoperite  prin cercetare spirituală, despre:

SSRF definește cuvintele 'lume subtilă' sau 'dimensiune spirituală' ca lume ce este dincolo de înțelegerea celor cinci simțuri, minte și intelect. Lumea subtilă se referă la lumea nevazută a îngerilor, stafiilor, raiul, etc. ce pot fi percepute doar prin al șaselea simț.
 • Forțele spirituale în acțiune care orchestrează evenimentele mondiale ca de exemplu al 3-lea război mondial și vremurile care vin.
 • Măsuri care pot fi luate de umanitate pentru a minimiza impactul acestor evenimente.

 

2. Cronologia celui de-al 3-lea război mondial și bătălia subtilă

Din 1993 încoace, forțele negative au început să semene semințele pentru degradarea societății și accelerarea nedreptăților. În majoritatea situațiilor, lumea a pornit deja procesul degradării. Aceasta s-a datorat unei creșteri a naturii materialiste a omului și lipsei Dreptății. Cu ajutorul unor energii negative superioare, decăderea a crescut în intensitate și viteză.Peste timp, aceste semințe prind rădăcini și cresc decăderea societății. Cum societatea devine tot mai nedreaptă, ele cad în mâinile energiilor negative crescând impuritatea spirituală(Raja și Tama) din mediul înconjurător. Această creștere a impurității spirituale va cauza destabilizarea lumii așa cum o știm noi și va culmina cu dezastre naturale și cu 3-lea război mondial. Cele ce urmează sunt exemple a câtorva mecanisme care au fost deja puse în mișcare de energii negative de nivel superior. Tabelul indică și alte evenimente care vor avea loc în cursa pentru instaurarea erei de reaprindere a Spiritualității în lume, inclusiv un major al 3-lea război mondial.

Anul

Eveniment

2000 Sămânța unor intense certuri interne aruncată în societate
2001 Sămânța creșterii elementelor antisociale în societate
2002 Sămânța creșterii practicilor rele în locurile de rugăciune care accelerează creșterea Raja și Tama. Locurile de rugăciune contribuie la componenta Sattva din societate. Câna au loc practici rele acolo se reduce sattvikta și aceasta ajută la creșterea  Raja și Tama.
2006 Sămânța începutului distrugerii locurilor de rugăciune
2011 Sămânța pentru teroriștii aflați sub controlul stafiilor urmărind distrugerea organizațiilor spirituale
2014 Un nivel ridicat al calamităților naturale
2015 Ravagii ale inundațiilor și vulcanilor
2016 Un puternic cutremur de pămînt în Pakistan
2017 Țări din Orientul Mijlociu rase de pe suprafața pământului în explozii de bombe
2018 America, China și Japonia lovite de război și o pierdere fără precedent a numeroase vieți  
2019 Pierderea supremației de către politicieni și năvala omenirii către Sfinți pentru salvare
2020 Descreșterea  procesului distructiv și predominanța particulelor de conștiință Divină în mediul înconjurător
2021 Sămânța timpurilor favorabile și complementare la instaurarea erei de reaprindere a Spiritualității în lume, creată
2022 Experiențe de plăcere și entuziasm  în mediul înconjurător
2023 Stabilirea mediului și fondarea Regatului Divin
2024 Stabilirea condițiilor interne și externe de viață
2025 Sămânța practicii spirituale îmbunătățite și a călătoriei spirituale către Realizarea lui Dumnezeu de către căutători. Începutul  erei de reaprindere a Spiritualității în lume

Notă: Rata curentă spre ce se îndreaptă lumea:

 • Probabilitatea ca această catastrofă să fie evitată este de 1%
 • Intensitatea poate varia cu +/- 10%
 • Perioada de desfășurare a evenimentului poate varia cu +/- 10% în cadrul unei ferestre totale de timp de 25 de ani.

3. Predicție despre severitatea celui de-al 3-lea război mondial

Neștiut de majoritatea oamenilor, Universul este în mijlocul unei bătălii subtile de proporții epice. Cea mai mare parte a acestei bătălii se va da în tărâmurile subtile. Bătălia pe tărâm fizic, respectiv pe Pământ se datorează în cea mai mare parte tot dimensiunii subtile. De aceea conștientizarea asupra apariției ei este limitată numai la nivelul celor care sunt cei mai evoluați oameni de pe Pământ, cu un inalt nivel spiritual. Numai o mică parte din bătălie se va desfășura pe Pământ. Insă, însăși această parte va fi catastrofică și va cauza distrugeri în proporție de masă. Din punct de vedere fizic noi vom fi martorii acestei fracțiuni de bătălie sub forma descătușării forțelor naturii și a celui  de-al 3-lea război mondial în care vor fi folosite armele de distrugere în masă, inclusiv armele nucleare. Creșterea dezastrelor naturale ca inundații, cutremure de pământ și erupții vulcanice  se vor datora, în primul rând, creșterii impurității spirituale alimentate de nedreptatea de pe Pământ. Oamenii care vor precipita cel de-al 3-lea război mondial vor fi sub controlul energiilor negative de nivel superior, cunoscute ca vrăjitori subtili(māntriks).

Următorul tabel indică comparativ severitatea între războaiele mondiale luând în considerație atât aspectele fizice, cât și pe cele subtile.

Numele războiului Anii Severitatea bătăliei subtile și fizice
Primul război mondial 1914 – 1918 30
Al 2-lea război mondial 1939 – 1945 50
Al 3-lea război mondial 2015 – 2023 70
Dezintegrarea societății umane Sfârșitul erei Kaliyug (Era conflictelor) 100

Graficul și tabelul de mai sus ne dau o înțelegere a scalei bătăliei. Pentru a pune lucrurile în perspectiva combinării elementelor fizice și subtile implicate în primul și în al 2-lea război mondial, la vârful lor au avut o severitate de 30, respectiv 50. Toate dezastrele majore și atacurile teroriste din ultimii ani sunt evidente semne directe ale bătăliei subtile. Energiile negative de nivel mai înalt ca de exemplu vrăjitorii subtili posedează indivizi care au mentalitatea de a face rău societății sau să desfășoare prin intermediul lor activități teroriste asupra omenirii. Faptul că intensitatea bătăliei va crește până la 70 de unități în 2017 ne dă o indicație asupra severității bătăliei. Ea va coborâ apoi rapid până la zero în 2023. 100 de unități  este intensitatea bătăliei subtile în momentul dezintegrării  Universului.

4. Principalele etape din al 3-lea război mondial și bătălia subtilă

Bătălia care se poartă este în cea mai mare parte în dimensiunea spirituală. Colateral ea afectează negativ și lumea, deși în cea mai mare parte la un nivel intangibil. Consecințele războiului subtil sunt în principal sub forma semințelor însămânțate pentru o mai rapidă și progresivă deteriorare a lumii la diferite nivele. Aceasta se întâmplă în două moduri:

 • Descreșterea pe total de sāttviktā în lume.
 • Întărește menținerea forțelor răului asupra omenirii.

Principalele etape ale celui de-al 3-lea război mondial și bătălia subtilă sunt descrise mai jos:

Anul Eveniment
1999 – 2012 Bătălie subtilă

 1. Bătălia binelui împotriva răului în lumea subtilă cu unele incidente în tărâmul fizic care indică începutul său.
 2. Bătălia la nivel fizic – energiile negative îi împiedică pe căutători să facă practică spirituală sau le creează obstacole în desfășurarea ei
2013-2015 Începe bătălia în stratul grosier 

 • Curentul bătăliei binelui împotriva răului la nivel subtil începe să se schimbe și forțele binelui încep să câștige.
 • Certurile interne iau forma unor mici războaie sau ciocniri, începutul dezordinii în interiorul națiunilor, revolta populației împotriva sistemului la nivel național; deși fiecare incident pare să fie independent, cauza de bază o reprezintă energiile negative de nivel superior din lumea subtilă.

Dezastre naturale

 • Creșterea dezastrelor naturale

Bătălia pe tărâmul fizic

Începutul războiului cu cei care fac răul și cu elementele antisociale la nivel fizic, psihologic și spiritual.

2016-2018 Principala bătălie în lumea fizică

 • Va avea loc al 3-lea război mondial
 • Pierderi mari de vieți

Dezastre naturale

 • Dezastre naturale la scară mare

Lupta cu elemente antisociale 

Cei care fac rău și elementele antisociale din societate sunt eliminați la nivel fizic, psihologic și spiritual.

2019-2022 Pregătirea pentru Regatul Divin

 • Curentul bătăliei binelui împotriva răului la nivel fizic începe să se schimbe și forțele binelui încep să câștige.
 • Învățarea guvernanței Regatului Divin
2023 Stabilirea Regatului (Divin) predominant Sattva (puritate și cunoaștere)

4.1 Profeția privind al 3-lea război mondial – Cine este în spatele celui de-al 3-lea război mondial și ce îl va face să izbucnească?

Al treilea război mondial a început în 2015 și va continua aproape 8 ani până în 2023. Războaiele în desfășurare în această perioadă sunt toate legate.Totuși nu va apărea prea clar lumii. Către sfârșitul acestei perioade, armele de distrugere în masă inclusiv armele nucleare vor fi utilizate.Va fi o pierdere fără precedent de vieți, aproape o treime din populație va pieri, iar o treime va suferi. Unele țări vor fi afectate mai mult decât altele. Fără a mai spune că, într-o lume înalt interconectată, toate țările vor fi afectate. Al 3-lea  război mondial va fi pornit în principal datorită fanatismului religios. Energiile negative de nivel superior vor folosi această vulnerabilitate a oamenilor pentru a le împinge peste limită și de a instiga națiunile să meargă la război una împotriva celeilalte. În toate cele trei războaie mondiale(respectiv de la primul la al 3-lea război mondial) energii negative puternice din regiuni tot mai înalte ale Iadului au fost cauza de bază a instigării țărilor de a merge la război una împotriva celeilalte. Următoarele puncte urmăresc cum forțele negative subtile din regiunile Iadului sunt responsabile pentru instigarea războaielor mondiale.

 • Primul război mondial: vrăjitorii subtili (māntriksdin a 2-a regiune a Iadului
 • Al 2-lea război mondial: în primul rând vrăjitorii subtili din a 3-a regiune a Iadului au luat parte la orchestrarea celui de-al doilea război mondial. De exemplu Hitler prin puterea sa de stăpânire era posedat de un vrăjitor subtil din a 5-a regiune a Iadului. Acesta era și motivul pentru ridicarea sa dramatică la putere.În toată perioada sa de conducere  vrăjitorul subtil s-a manifestat din plin.
 • Al 3-lea război mondial: vrăjitorii subtili din a 4-a regiune a Iadului vor fi în spatele celui de-al treilea război mondial care se va manifesta în planul fizic. Totuși, în bătălia subtilă, vrăjitorii subtili din a 7-a regiune a Iadului vor lua parte.

Desfășurarea celui de-al 3-lea război mondial și constituirea ”Regatului Divin”.

Anul Etapele celui de-al 3-lea război mondial
2015 Începutul
2016 – 2018 Victorii ale oamenilor nedrepți susținuți de forțele răului
2019 – 2021 Drepții și nedrepții sunt la paritate
2022 – 2023 Victorii ale oamenilor drepți susținuți de forțele binelui
2023 și în continuare Constituirea ”Regatului Divin”

‘În funcție de devotamentul căutătorilor față de Dumnezeu, perioadele de desfășurare a războiului dintre devotați(drepții) și forțele demonice(nedrepții) se pot schimba.’

– Sfințenia Sa Dr Athavale

4.2 Rolul Indiei al 3-lea război mondial

Din timpuri imemoriale, India a fost centrul spiritual al lumii. Cercetarea spirituală a relevat că în bătălia în curs de desfășurare, India va deține un rol central din perspectivă spirituală. În cursul războiului, forțele negative vor instiga țările vecine să atace India pentru a destabiliza rolul de pivot pe care ea îl va juca. Drept rezultat, aproximativ 50% din populația indiană va pieri.

5. Poate fi evitată această catastrofă?

Catastrofa profețită să aibă loc se datorează în principal creșterii la nivele fără precedent în lume a  componentei subtile de bază Raja-Tama, astfel încât intervenția urgentă a lui Dumnezeu este necesară pentru ca lumea să poată fi curățată și să poată să continue în pace. Dacă omenirea face un efort suprem de a-și adapta stilul de viață la unul cu preponderent mai multă Sattva, procesul de curățare va fi numai parțial. Aceasta se poate realiza dacă majoritatea omenirii își îndreaptă drastic căile și reduce contribuția sa la Raja-Tama. Poate fi făcut mai bine și mai repede, dacă oamenii se concentrează pe creșterea componentei subtile de Sattva. În acest fel poate catastrofa fi evitată, dacă oamenii, în mod sincer, incep să practice spiritualitatea. Este imperativ ca pentru a face o diferență, practica lor spirituală are nevoie să ia o formă mai universală decât o formă sectară.

Practica spirituală în conformitate cu cele șase principii de bază ale practicii spirituale reprezintă mijlocul cel mai favorabil de creștere în era prezentă. Religiile care predică că numai calea lor este cea care duce la Dumnezeu prezintă riscul violării celor șase principii de bază ale practicii spirituale. Depinzând de practica noastră spirituală colectivă precum și dacă câțiva Sfinți evoluați de nivel înalt intervin, anul și severitatea evenimentelor se poate schimba într-o anumită măsură. Sfinții de nivel mai înalt pot schimba destinul întregii rase umane deoarece ei pot schimba cursul evenimentelor sau pot scurta timpurile dificile dacă sunt mulțumiți de eforturile sincere ale căutătorilor depuse în practica lor spirituală. Căutătorii lui Dumnezeu care prin practica lor spirituală au atins un nivel spiritual de 60% și peste, vor fi protejați în diferite grade.

6. Ce este o bătălie subtilă?

Forțele binelui și răului există de la începutul Universului. Aceste forțe există în principal în regiunile subtile ale universului  și influențează forțele pozitive și negative de pe Pământ aproape în totalitate. Din când în când forțele subtile ale răului câștigă suficientă energie spirituală pentru a încerca să stabilească un regat  demonic în univers. În vremurile actuale balanța de putere între forțele binelui și răului este de 70% și respectiv 30%. Totuși, forțele răului din univers au derivat suficientă energie spirituală pentru a încerca să stabilească un regat  demonic. Lupta care rezultă este cunoscută ca o bătălia subtilă și efectele ei sunt simțite în toate regiunile universului. Această bătălie a izbucnit în subtil în 1999 și o fracțiune a bătăliei va juca un rol tot mai mare în planul Pământ, cu consecințe catastrofice pentru umanitate. Seriozitatea bătăliei subtile și consecințele pentru umanitate vor fi de proporții fără precedent. Rezultatul bătăliei va fi o înfângere a forțelor răului și stabilirea unei ere de reaprindere  a Spiritualității omenirii în Univers și pe Pământ, cunoscută și ca Regatul Divin. Era reaprinderii Spiritualității omenirii pe Pământ va dura aproape o mie de ani. Noi am explicat caracteristicile importante ale erei reaprinderii Spiritualității omenirii mai departe în acest articol.

7. Principiul din spatele bătăliei subtile

Majoritatea dintre noi nu suntem conștienți de faptul că multe evenimente de pe Pământ care ne afectează la nivel individual și colectiv, au cauza adevărată în domeniul spiritual. Să luăm ca exemplu creșterea recentă a dezastrelor naturale. Factorul primar care contribuie la creșterea tendinței dezastrelor naturale este de natură spirituală. Factorii fizici, ca de exemplu gazele de seră contribuie până la maximum 30% din problemă. Cu alte cuvinte, guvernele lumii și organizațiile non-guvernamentale(ONG-uri) care duc o politică de aderență a comunității internaționale la protocolul de la Kyoto, deși foarte lăudabilă, se adresează doar unei fracțiuni din problemă. Cele mai multe încercări de rezolvare a problemei numai la nivel fizic și mental fără a ține seama de domeniul spiritual, va fi neindemânatic și ineficient. Cel mai important factor spiritual care contribuie la creșterea dezastrelor naturale, terorismului și răsturnării politice este o creștere în componentele subtile de bază Raja și Tama. Această creștere se datorează în principal:

 • Unei creșteri în activitatea energiilor negative de nivel înalt în timpurile prezente.
 • Societății care este foarte materialistă și cu greu îndreptată spre orice practică spirituală.

Întreaga lume este ca o păpușă în mâinile forțelor pozitive și negative din tărâmul subtil. Oamenii buni acționează conform voinței lui Dumnezeu, iar oamenii răi sunt păpuși în mâinile stafiilor(demoni, diavoli, energii negative etc.). Oamenii buni de pe Pământ nu vor putea trăi în pace dacă energiile negative sunt suficient de puternice. Oamenii cu energii spirituale scăzute care nu sunt nici buni, nici răi, sunt ușor afectați de stafii și controlați de ele. Drept rezultat, și ei sunt sub controlul stafiilor și contribuie la Raja și Tama. Oricum, ei sunt prinși în focul încrucișat dintre bine și forțele răului. O altă cauză majoră pentru creștere în Raja și Tama este starea societății cu referire la Dreptate(Dharma). Conform unui Sfânt evoluat din India, Adi Shankaracharya (secolul 8 – 9 AD), Dreptatea este cea care îndeplinește trei sarcini:

 1. Menține sistemul social în condiții excelente
 2. Aduce progresul lumii pentru fiecare ființă
 3. Contribuie și la progresul din domeniul spiritual

Se spune că progres spiritual apare doar atunci când practica spirituală are loc conform celor șase principii de bază ale practicii spirituale. Mult mai adesea societățile lumii au eșuat în a îndeplini aceste trei condiții. Elementele negative din societate au erodat mai departe structura societății.

8. Care sunt forțele binelui care duc această bătălie?

1993: În următoarea bătălie dintre bine și rău, forțele binelui sunt conduse de un Parātpar Guru (ghid spiritual evoluat de nivel spiritual de peste 90%) trăind în planul Pământ. La începutul bătăliei din 1993, numai Parātpar Guru și câțiva căutători luptă în această bătălie. Participarea lor a fost în întregime la nivel subtil. Aceasta înseamnă că toți participanții acționează automat conform dorinței lui Dumnezeu fără a fi conștienți că acțiunile lor făceau de fapt parte din această bătălie. Deci nu toți participanții sunt conștienți la nivel fizic de implicarea lor în bătălie. Diferitele acțiuni din cursul bătăliei s-au manifestat prin ei automat, conform dorinței lui Dumnezeu, cele mai multe la nivel subtil și într-o oarecare măsură la nivelul dimensiunii fizice, ca de exemplu eforturile de răspândire a Spiritualității.

2003: Până în 2003 numărul  căutătorilor lui Dumnezeu care s-au alăturat în luptă ghidului evoluat spiritual s-a ridicat la 35. Rolul lor a fost în principal unul de implementare a dorinței Domnului în dimensiunea tangibilă, grosieră. Forțele binelui au crescut progresiv cantitativ și calitativ pe măsură ce bătălia subtilă s-a intensificat.  Bătălia în subtil se duce deschis cu putere spirituală și nu are nici un element fizic în ea.

2004: Din 2004 și în continuare, severitatea forțelor răului și respectiv bătălia au crescut considerabil. Ca urmare, forțele pozitive din regiunea subtilă a (Swarga) s-au alăturat bătăliei. Ele au ajutat în diferite forme, începând de la Particulele Divine galbene și progresând la particule de conștiință divină (Chaitanya), frecvențe de lumină și frecvențe ale culorii zeităților, contra forțelor negative. Această schimbare progresivă în formă a energiilor pozitive semnifică la bază că forțele din Rai care s-au alăturat bătăliei devin tot mai subtile și deci mai puternice.

2008: Din 2008, cum severitatea bătăliei a crescut și mai mult, forțele din Rai s-au dovedit insuficiente și participarea lor a încetat

2009 – 2013: În 2009, două ființe evoluate spiritual din regiunea subtilă a Maharlok ( o regiune mai înaltă din Univers) s-au alăturat și ele bătăliei.  Între timp cca. 400 de căutători ai Domnului s-au alăturat luptei duse de Paratpar Guru. În 2010, o a treia ființă evoluată din Maharlok  s-a alăturat luptei. Participarea ființelor evoluate a fost sub forma Particulelor Divine progresând către frecvențe subtile, raze subtile, frecvențe divine și constelații subtile strălucitoare în 2013. Aceasta înseamnă că ajutorul Divin a fost primit progresiv mai subtil și mai puternic.

2014 – 2018: Cum bătălia subtilă s-a intensificat la 61 de unități în 2014, căutătorii luptători în bătălia la nivel subtil nu au  mai fost deloc capabili să continue să participe deoarece era peste capacitatea lor spirituală. Ei nu au fost în stare să primească și să tolereze imensa energie spirituală emisă de Dumnezeu pentru a fi la nivelul bătăliei. În 2014, alte două ființe divine din următoarea regiune superioară, respectiv Janalok (o regiune mai înaltă a Universului) s-a alăturat bătăliei subtile. Participarea lor este sub forma particulelor subtile progresând către frecvențe subtile, flăcări subtile, aure de lumină la frecvențe de lumină până în 2018.

2019: În următorii câțiva ani până la 25 ființe divine din regiuni superioare până la regiunea Tapolok (o regiune mai înaltă a Universului) se vor alătura bătăliei împotriva forțelor răului din a 7-a regiune a Iadului. După aceea numărul va scădea gradual fiindcă în această fază mulți sfinți de pe Pământ vor fi fost implicați. În ciuda reducerii severității luptei de la 70 în 2017 la 48 în 2019, numărul ființelor divine participante la bătălie vor fi 25 în 2019, comparativ cu doar 10 în 2017. Aceasta pentru că în 2019, pe lângă munca de distrugere împotriva forțelor negative ale răului, muncă pozitivă pentru instaurarea erei reaprinderii spiritualității în omenire trebuie deasemenea întreprinsă.

2021 – 2023: În 2021 instaurarea erei reaprinderii spiritualității în omenire. În 2023, vor ajunge particule din Satyalok, cel mai subtil și mai pur din cele 14 regiuni subtile pentru a ajuta ca munca pozitivă să se desfășoare pentru stabilirea Regatului Divin.

2024: Din 2024 în continuare, participarea din regiunile subtile pozitive se va opri deoarece nu va mai fi solicitată.

9. Caracteristici importante ale erei de reaprindere a Spiritualității în omenire

Partea superioară a bătăliei este aceea că umanitatea în final va experimenta pacea pe Pământ care va dura cca 1000 de ani, iar această eră va fi cunoscută ca ”Regatul Divin”. Bătălia va fi o curățare spirituală a lumii pregătind oamenii pentru un nou fel de lume sāttvik care va fi foarte diferită de cea veche. Într-un fel, aceasta va fi o introducere a unei mini  Satyayug în cadrul erei principale  Kaliyug. Deși nimic nu se va compara cu sattvikta din era principală Satyayug (de la începutul universului), va fi o perioadă de reînnoire spirituală pentru omenire. Următoarele sunt câteva caracteristici ale noii ere în care unii dintre noi vor avea privilegiul să pășească.

 • Nivelul spiritual:După reducerea populației lumii prin al 3-lea război mondial, starea nivelului spiritual al lumii se va ridica la 30% comparativ cu 20% în prezent.  O creștere dramatică de 10% a nivelului spiritual în populația lumii se va datora oamenilor de nivel spiritual mai scăzut care și-au pierdut viețile în timpul războiului de pe Pământ. Vă rugăm să citiți articolul nostru despre nivel spiritual care determină actuala prăbușire a populației lumii cu nivel spiritual.
 • Importanța în viață: O mare importanță va fi dată cunoașterii spirituale și maturității spirituale în evaluarea abilității unei persoane. Obiectivul vieții va fi direcționat spre creștere spirituală pentru realizarea lui Dumnezeu. Se va acorda atenție mai mare puterii spirituale față de cea intelectuală sau fizică. Progresul nu va mai fi măsurat în termeni de bogății. Punctul de vedere asupra bunăstării se va schimba. Aceasta va fi considerată un mijloc și nu o țintă în sine.
 • Sistemul de guvernare: Democrația va pierde statutul său de sistem preferat de guvernare. De exemplu în India, o conducere binevoitoare sub ghidarea unui Sfânt va forma guvernul. Modul de operare al conducerii va fi pe linie cu Dreptatea. Nu va mai fi nevoie de alegeri. Ghizii clarvăzători ai corpului de guvernare vor numi în mod transparent liderii. Restul lumii frustrată de experimentele eșuate ale comunismului, dictaturii și democrației se vor uita la exemplul Indiei și vor încerca să implementeze acest nou tip de guvernare, în măsura posibilităților lor.
 • Gradul de apropiere: Va exista unitate între toate națiunile. Oamenii vor simți o apropiere autentică față de alte culturi și naționalități. Aceasta va proveni dintr-o maturitate spirituală a populației lumii. Va fi baza de inițiere în înțelegerea spirituală a Unimii pentru întreaga omenire
 • Educația:Sistemul de educație va include știința spirituală și codurile Dreptății(Corectitudinii) în curriculum. Știința modernă iși va extinde punctul de vedere prin luarea în calcul și a dimensiunii spirituale.
 • Știința medicală:Științele medicale vor fi rescrise. Ele vor avea în vedere și dimensiunea spirituală în analiza cauzelor de bază ale problemelor. Āyurvēda va fi acceptată în mod curent în lumea vestică.  Atitudinea și perspectivele oamenilor care practică medicina se vor schimba. De exemplu vor începe să se întrebe dacă un pacient este deservit, din punct de vedere spiritual, de un organ transplantat sau de un bypass la inimă. Ce va face o persoană cu o amânare datorată unei intervenții chirurgicale de succes? Își va risipi anii suplimentari pe care îi are privind la televizor, discutând fără nici o țintă, petreceri etc.? Chiar dacă obțin o amânare, oamenii se gândesc de puține ori să folosească viața pentru realizarea lui Dumnezeu(scopul de bază al vieții). Cu alte cuvinte, ei vor fi considerați că contribuie la creșterea poverei pe Pământ. Dacă cineva dorește o extindere a duratei de viață pentru practică spirituală, Dumnezeu I-o acordă automat.
 • Sisteme judiciare: Sistemele judiciare și procesele se vor schimba dramatic.Acum avem curți de lege, mai târziu vom avea curți de justiție. Nu va mai fi nevoie de avocați pentru că judecătorii vor fi evoluați spiritual și vor fi capabili să perceapă intuitiv adevărul problemei în cauză. Activarea înaltă a celui de-al șaselea simț(ESP) le va permite să vadă clar cine minte și cine spune adevărul. Pe scurt justiția va fi servită imediat și fără cheltuieli.
 • Arta:Artiștii nu vor servi arta de dragul artelor, ci ca practică spirituală, pentru a fi mai aproape și a lua și pe alții mai aproape de Dumnezeu.
 • Securitatea:Întrucât o națiune bazată pe Dreptate este făcută de Dumnezeu, numai Dumnezeu are grijă de securitatea ei. Aceasta înseamnă că Dumnezeu Însuși îi ghidează pe lideri pentru a lua cele mai bune măsuri.
 • Mediul: Natura este influențată puternic de acțiunile omului. Cum omul devine tot mai sattvik prin practica spirituală, natura automat devine mai favorabilă omului. Va fi o reducere completă a fenomenelor meteo ciudate pe care le experimentăm în vremurile curente.
 • Planificarea familială:Guvernele nu vor avea nevoie să întreprindă politici de planificare familială. Va fi o aderare automată la planificarea familială în societate. Scripturile sfinte vedice au pledat și ele pentru un singur copil, dar nu datorită fricii de lipsă de alimente etc., ci pentru a imprima importanța controlului asupra poftelor trupești, pentru a crește spiritual.

Universitatea de Spiritualitate – o Universitate unică în lume, ai cărei studenți progresează spiritual și ating Sfințenia

9.1 Importanța acestei ere de reaprindere a Spiritualității în omenire

Trăim în momente ale schimbării unei ere. Această eră este foarte favorabilă pentru creștere spirituală, așa cum s-a detaliat în articolul despre bine și rău. Rugăciunea noastră este ca toți căutătorii Domnului din această lume să reflecte această cunoaștere. Noi trebuie să ținem minte că, cu practică spirituală intensă, în concordanță cu cele șase legi de bază ale practicii spirituale, putem reduce intensitatea celui de-al 3-lea război mondial și a bătăliei subtile.

10. Puncte generale despre profețiile privind al 3-lea război mondial

Unora dintre noi, datorită lipsei de înțelegere a domeniului spiritual, acest articol ni se poate părea de ficțiune  sau ca o poveste. Am încercat să fim cât mai obiectivi în descrierea a ceea ce noi am perceput printr-un al șaselea simț avansat. Nu este în intenția noastră să alarmăm societatea, ci doar să o alertăm și să o prevenim. Este o pledoarie a noastră către societate să-și facă timp să înțeleagă acest articol și să înceapă practica  lor spirituală. Aceste fapte au fost obținute de la Mintea și Intelectul Universal prin intermediul celui de-al șaselea simți înalt activat al Dnei Anjali Gadgil, căutător al Fundației de Cercetare Științifică Spirituală (SSRF). Informațiile au fost verificate de Sfințenia Sa Dr.  Athavale, pentru acuratețe.

Lucru necunoscut majorității dintre noi, lumea este în mijlocul unei bătălii subtile a binelui contra răului. Cea mai mare parte a luptei se dă în dimensiunea subtilă din toate regiunile universului, inclusiv regiunea Pământ (Bhūlok). Partea din această bătălie care va avea loc în planul fizic va avea consecințe catastrofice pentru noi. Există o posibilitate de a reduce efectul acestei bătălii asupra omenirii dacă întreprindem practică spirituală, care să fie în concordanță cu cele șase principii de bază ale practicii spirituale.

Notă: Pentru a înțelege mai bine acest articol se recomandă să citiți următoarele articole:

 1. Sattva, Raja și Tama, cele trei componente subtile de bază care construiesc universul.
 2. Bătălia binelui contra răului. Acest articol a fost actualizat la 30.06.2013.