Principiile de bază în practica spirituală

Cum putem să ne asigurăm progresul rapid în atingerea stării de beatitudine?

Progresul spiritual rapid poate fi dobândit atunci când practicăm spiritualitatea în concordanță cu principiile de bază ale Spiritualității. Deși există multe tipuri de practici spirituale, un test hotărâtor pentru însăși eficacitatea practicii este dacă practica noastră spirituală adera la principiile de bază ale Spiritualității. Dacă nu adera, atunci riscăm să depunem mult efort fără să vedem rezultate pe măsură.

Cele șase principii de baza sunt:

1. Sunt tot atâtea căi către Dumnezeu câți sunt oameni.

2. Să mergi de la general la particular.

3. Să progresezi de la grosier (tangibil) la subtil (intangibil).

4. Să exersezi practici spirituale după nivelul spiritual sau după capacitatea spirituală.

5. Să practici spiritualitate relevantă cu timpurile în care te afli.

6. Să dăruiești lui Dumnezeu după talentul și putința ta.