In het artikel ‘Wat is spirituele emotie?’ hebben we nader toegelicht wat spirituele emotie inhoudt. In dit artikel zullen we verklaren wat het verschil is tussen onze normale emoties en spirituele emotie.

 

1. Wat zijn emoties (bhaavanaa)?

Een ieder van ons heeft ervaring met het ervaren van emoties (bhaavanaa) in onszelf en in anderen. Emoties zijn gevoelens gerelateerd tot onze wereldse leven. Ze zijn in principe de opvattingen van ons bewustzijn. Onze emoties geven ons plezier of vreugde of verdriet, en ze zijn gerelateerd tot onze kleine ‘ik’. Aldus identificeren we onszelf zelfs meer met onze 5 zintuigen, verstand en intellect als we emotioneel zijn. Het volgt dat als we erg emotioneel zijn we nog sterker vastgroeien aan onze wereldse leven en door dit versterkt ons besef zich steeds meer over onze eigen bestaan. Dit is waarom emotioneel zijn van nature ons zo ver van God laat afdwalen.

2. Wat is spirituele emotie (bhaav)?

Aan de andere kant, spirituele emotie (bhaav) is een conditie van eenheid met God. Het is gerelateerd aan het onderbewustzijn (chitta). Op het moment dat iemand’s spirituele emotie ontwaakt, overstijgt hij of zij zijn of haar gewoonlijke conditie van identificatie met een werelds bestaan. Het besef van zijn of haar bestaan neemt gelijkertijd ook af. Dus in een conditie van spirituele emotie overtreffen we onze kleine ‘ik’ en identificeren we ons met de grote ‘ik’. Spirituele emotie geeft ons een spirituele ervaring van Gelukzaligheid (Aanand). Gelukzaligheid is een conditie van superlatieve vreugde, maar het overstijgt wereldse plezier en verdriet.

3. Hoe kunnen we spirituele emotie van wereldse emotie onderscheiden?

In de toestand van een erg emotioneel persoon, wordt wereldse emotie (bhaavanaa) verward met spirituele emotie (bhaav), vooral als het zich voordoet in een spirituele atmosfeer of context. Bijvoorbeeld, dit kan gebeuren als een persoon zich bevindt in een conditie van barensweeën van wereldse emoties op een plaats van verering of in het bijzijn van een spirituele meester (Guru) tot wie hij of zij psychologische gehechtheid koestert. Of iemand nu wereldse of spirituele emotie ervaart kan alleen bevestigd worden via het actieve zesde zintuig of metafysische perceptie. Maar, op een intellectueel niveau kunnen we tot een bepaalde hoogte ook bepalen of hetgeen dat we ervaren gewone emotie is of spirituele emotie door de volgende criteria na te gaan:

  • Vermindering in ego of de wereldse conditie van ‘ik’: In een toestand van spirituele emotie is er een duidelijke inkrimping van onze ego. Derhalve kunnen we de manifestaties van onze ego als een hulpmiddel of ondersteuning gebruiken om te bepalen of we nou normale emotie of spirituele emotie ervaren. We kunnen bijvoorbeeld kijken of we ego voelen over de conditie van spirituele emotie hetzelf terwijl we door de ervaring heen gaan. Maar als de spirituele emotie niet doorstaan of verteerd wordt kan onze ego omhoog komen op een latere tijd.

  • Vermindering in het lichamelijke bewustzijn: Tijdens een conditie van spirituele emotie, terwijl we ons tot bepaalde mate identificeren met de grote ‘ik’, verliezen we het lichamelijke bewustzijn ook alleen tot die kwantiteit. Vandaar dus dat wanneer iemand’s spirituele emotie wordt aangewakkert en het zich manifesteert in de vorm van een van de achtvoudige manifestaties zoals tranen van Gelukzaligheid, etc. zo iemand zich niet zelfbewust voelt. Dit is zo zelfs wanneer iemand verlegen is of terughoudend en de spirituele emotie zich openbaart in het bijzijn van vele onbekenden.

    Een SSRF zoekende, een senior arbeidskracht van een internationale bank, herinnerde zijn Guru en ervaarde spirituele emotie terwijl hij over de straat liep. Tranen rolden omlaag via zijn wangen maar hij was zich onbewust ervan, zo zoekgeraakt was hij in zijn conditie van spirituele emotie.

  • Ervaren van Preeti of liefde zonder verwachtingen:Spirituele emotie is in principe een conditie van het ervaren van God binnenin onszelf en in anderen. In deze conditie is ons besef over onszelf erg laag. Aldus ervaart iemand in deze conditie liefde zonder verwachtingen voor anderen.

  • Koude tranen: Als de manifestatie van onze spirituele emotie zich in de vorm van tranen openbaart, zijn ze koud. Aan de andere kant, tranen van een normale emotie voelen warm aan.

  • Type van huilen: Huilen als gevolg van een emotie, vooral door verdriet kan erg wenend of snikkend zijn. Huilen door spirituele emotie is van de stille verscheidenheid.

  • Gevoelens na de conditie: Omdat spirituele emotie een conditie is van eenheid met God, ervaart een persoon overblijfselen van de indentificatie met de grote ‘ik’ zelfs na het komen uit de conditie van spirituele emotie. Dit kan ervaren worden in de vorm van vermindering van beperkt denken, meer stabiliteit, toename in spirituele groei, betere intellectuele overtuiging over spirituele oefening en Godsrealisatie, etc.

  • Blog: Zijn mijn tranen het resultaat van spirituele emotie?