Vereren van en bidden tot voorvaderen

1. Voorwoord over verering van en bidden tot voorvaderen

Bidden tot en vereren van voorvaderen wordt op verschillende manieren over de gehele wereld gepraktiseerd. De type tradities en rituelen verschillen; in sommige culturen, worden voorvaderen vereerd als Deities. In deze twee-delige series over verheerlijking en eerbied van voorvaderen, verschaffen wij spirituele perspectieven voor verschillende overtuigingen en gewoontes, vanuit simpele respect voor de aanbidding van voorvaderen, zodat mensen de kennis hebben op basis van welke ze hun beslissingen kunnen nemen over hoe zij hun overleden voorvaderen moeten behandelen, zowel vanuit hun eigen perspectef en het perspectief vanuit de overleden voorvaderen.

Het eerste ritueel voor overleden voorvaderen is de uitvaart-ritueel en wat betreft de wat meer populaire uitvaart-rituelen hebben we een spiritueel perspectief hierover verschaft in onze artikel van ‘crematie versus uitvaart’.

2. Enkele populaire geloofssystemen die aanzet geven tot verheerlijking van voorvaderen

 • Bescherming: Doorgaans wordt er geloofd dat overleden voorvaderen grote autoriteit handhaven, en dat ze speciale krachten hebben om het verloop van voorvallen van hun levende familieleden te beïnvloeden of dat ze de controle hebben over het welzijn van hun levende bloedverwanten. Ze bieden beschermingen aan de familie; het bij elkaar te houden is een van de overleden voorvaderen’s hoofdzakelijke bezorgdheid. De levende kunnen de overleden voorvaderen wellicht beschouwen als ‘bescherm-engelen’; die hen beschermen tegen serieuze ongelukken, of die hen pad in het leven begeleiden.
 • Ingreep: Soms worden overleden voorvaderen als ‘bemiddelaren’ tussen God (en/of Deities) beschouwd en tussen de familie die zij hebben achtergelaten. Het wordt geloofd dat zij interfereren met God, Heiligen en Deities voor het welzijn van de familie.
 • Angst en eerbied: In sommige culturen zijn de nakomelingen zowel angstig en vol van eerbied tegelijk wat betreft hun houding naar hun overleden voorvaderen. Het wordt geloofd dat als de overleden voorvaderen genegeerd worden niet worden verheerlijkt of aanbeden na hun dood, dat de overleden voorvaderen wellicht ziekten en andere ongunstige fenomenen of voorvallen kunnen veroorzaken.
 • Communicatie vanuit het hiernamaals: Overleden voorvaderen hebben de bekwaamheid om te kunnen communiceren met de levenden via dromen en door hun nakomelingen in bezit te nemen ook wel bekend als “bezetenheid”.
 • Help in het maken van beslissingen in het leven: De nakomelingen keren zich soms naar hun overleden voorvaderen voor begeleiding via séances en mediums of Ouija boards om ze te helpen in het maken van belangrijke beslissingen.

De volgende secties verklaren enkele spirituele onderzoeken met betrekking tot de bovengenoemde geloofsovertuigingen die mensen aansporen tot het vereren van hun  voorvaderen:

3. De bekwaamheid van overleden voorvaderen om hun nakomelingen te beschermen en over ze te waken:

De bekwaamheid van een subtiele lichaam in de subtiele zones van het Universum om iemand te beschermen van de Aardse zone is rechtstreeks gerelateerd aan de spirituele kracht of spirituele capaciteit van het subtiele lichaam. Het volgende tabel verschaft een overzicht van de proportie van mensen die naar de verschillende subtiele zones gaan nadat ze komen te sterven.

Opmerking: De negatieve figuren voor spirituele kracht laten de spirituele energie zien van demonische spirituele energie. Het is ook doorgaans bekend als zwarte energie.

Op een gemiddelde genomen, zal een overleden voorvader ongeveer een tot drie generaties aan tijd in beslag nemen om zijn of haar gehechtheid aan zijn of haar vorige leven op Aarde los te kunnen laten. Een generatie duurt ongeveer ruwweg genomen 30 jaar. Met andere woorden, mensen worden het meeste beinvloedt door de generaties die betrekking hebben tot hun ouders tot aan hun overgrootouders. Een aspect dat deze tijdsperiode vastlegt is het leed dat we moeten ondergaan in de subtiele zones vanwege verkeerde handelingen en daden van toen we aanwezig waren op Aarde. Als overleden voorvaderen deze leed ondergaan, zijn ze zich bewust ervan over welke gedeelte van hun Aardse bestaan verantwoordelijk is voor het leed. In die tijd, is hun gehechtheid aan hun vorige wereldse leven ook aanwezig en gebonden om het leven van hun nakomelingen te vertroebelen.

 • De subtiele lichamen die daadwerkelijke effect totstand kunnen brengen voor hun nakomelingen op Aarde, zijn subtiele lichamen die spiritueel ontwikkeld zijn en verblijven in de hogere zones van het Universum zoals Mahaaloka, Janaloka, etc. Deze subtiele lichamen bevinden zich op een spirituele level van hoger dan 60% (samashti) of 70% (vyashti). Echter, in oefening ontvangen mensen geen materiele hulp van deze hoog ontwikkelde wezens. Dit is vanwege twee redenen:
  •  Allereerst, minder dan 0,1% van onze overleden voorvaderen gaan naar deze hogere zones van bestaan in het Universum omdat het spirituele level voorbij de 60% (samashti) of 70% (vyashti) moet zijn.
  • Tweede is, zelfs als onze overleden voorvader zich op een hoge spirituele level zou begeven, dan zou materiele hulp niet iets zijn waar hij of zij zich mee zou bemoeien. Als een persoon ontwikkelt is zijn of haar enige focus om spiritueel te groeien. Dus al hun hulp aan anderen wordt ook gegeven vanuit het perspectief om ze spiritueel te doen laten groeien. Bovendien, ze beginnen hun gehechtheid aan hun familieleden te verliezen. Dit is omdat ze meer verruimd worden in hun bewustzijn met het doel om de gehele mensheid te helpen om spiritueel te kunnen groeien.
 • Subtiele lichamen in de lagere en hogere zones van de Hemel (Swargaloka) zijn redelijk spiritueel ontwikkeld. Maar, tijdens hun verblijf in de Hemel, houden ze zich met name bezig met het genieten en ervaren van de vruchten van hun verdienstelijkheden verkregen toen ze zich op Aarde (Bhoolok) bevonden. Dit is waarom ze maar zelden hun nakomelingen helpen die zich op Aarde bevinden. Bovendien, zij hebben minder spirituele kracht en als ze hun nakomelingen toch besluiten te helpen gaat het vaak om de wat gemakkelijkere hanteerbare wereldse zaken. Minder dan 1% van alle overleden voorvaderen gaan naar de subtiele zone van de Hemel.
 • De meeste van onze voorvaderen gaan naar de subtiele zones van de Infernale Wereld (Bhuvaloka) en de 1ste en 2de zones van de Hel waar de atmosfeer erg beangstigend en knellend is. Vanwege een tekort aan spirituele oefening en verschillende gehechteden/onvervulde verlangens, ervaren de subtiele lichamen van overleden voorvaderen in deze zones voornamelijk verdriet. Het merendeel van de tijd verlangen de overleden voorvaderen ernaar om hun nakomelingen te verhinderen. De volgende punten zijn de twee hoofdzakelijke redenen waarom overleden voorvaderen hun nakomelingen bemoeilijken.
  • Vanwege onvervulde verlangens.
  • Vanwege de onbekwaamheid om verder te kunnen gaan in het hiernamaals en om een hogere positieve zone of sub-zone te kunnen bereiken.

  Zie het artikel – Waarom zouden mijn overleden dierbaren en mijn andere voorvaderen mij willen pijnigen? Als voorvaderen enige hulp verlenen, is het vanwege hun intense verlangen om te kunnen helpen. Het is gewoonlijk voor kleine dingen zoals het verkrijgen van een baan, etc. Maar, als een nakomeling op Aarde een zekere voorval moet ondergaan vanwege een middelmatige of gestrenge levenslot, dan is het onmogelijk om dat voorval te veranderen zonder dat de nakomeling zelf spirituele oefening oppakt.

 • Voorvaderen die naar de lagere zones van de Hel gaan, bemoeilijken hun nakomelingen doorgaans alleen maar en helpen nooit.

Mechanisme van hoe subtiele lichamen van overleden voorvaderen helpen

In bijna alle gevallen, hebben voorvaderen erg geringe capaciteit om voorvallen, op een duurzame basis, te beïnvloeden in andere zones van bestaan zoals de Aardse zone. Soms wordt de kracht om de verlangens van de overleden voorvaderen te voldoen gegeven door hogere level spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Hogere level spoken verschaffen energie om een geef-en-neem account te creëren met deze subtiele lichamen die zij helpen en krijgen hen daarmee onder hun controle.

4. Kunnen overleden voorvaderen interfereren voor ons met God en Deities?

Dit is maar zelden het geval. In sommige gevallen, kan een subtiele lichaam in de Hemelse zone of van de Infernale Wereld (Bhuvaloka) in de rede vallen ten behoeve van hun nakomelingen met lagere level Deities in de zone van de Hemel. Dit gebeurt door uitwisseling van verdienstelijkheden die zij hebben verdiend, om iets op Aarde te kunnen krijgen. Echter, lagere level Deities hebben ook een beperkte hoeveelheid van kracht en kunnen alleen te hulp schieten voor in kleinere zaken. In de meeste gevallen, verwachten lagere level Deities iets terug voor de gunsten die zij geven. Als iemand een hoop spirituele oefening heeft gedaan, dan kan hij of zij ook van hogere level Deities gunsten vragen. Echter, hiermee wordt de spirituele energie dat verkregen is door de spirituele oefening uitgeput.

5. Kunnen onze voorvaderen problemen veroorzaken als we ze niet vereren of als we ze negeren?

Vanuit een spiritueel perspectief betekent negeren, dat we niet de vereiste rituelen of spirituele oefening uitvoeren om onze voorvaderen te kunnen helpen in hun leven in het hiernamaals. Als de correcte rituelen niet gedaan worden, kunnen de overleden voorvaderen hun nakomelingen vervelen.

In het volgende artikel, zullen we enkele wereldwijde populaire rituelen en tradities examineren en wat hun functie is in het bieden van bescherming tegen problemen veroorzaakt door overleden voorvaderen.

Zie het artikel – Waarom zouden mijn overleden dierbaren en mijn andere voorvaderen mij willen pijnigen?

6. Kunnen overleden voorvaderen communiceren met hun nakomelingen?

Ja, dat is mogelijk. Zij doen dit via een aantal manieren:

 • Communicatie door het creëren van problemen in het leven van hun nakomeling(en): Overleden voorvaderen communiceren meestal door het veroorzaken van problemen in het leven van hun nakomelingen. Overleden voorvaderen gebruiken spirituele energie om leed te creëren in het leven van hun nakomelingen zodat de nakomelingen op den duur alert worden van de noodzaak voor spirituele oefening voor het nullificeren van het leed van hun voorvaderen. Het leed dat door de voorvaderen wordt veroorzaakt is dus in principe een manier om hun pijn en verdriet aan ons kenbaar te maken. Als de nakomelingen ervaren of opmerken dat hun (heftige) problemen alsmaar niet weggaan, ondanks hun grootste inspanningen, zoeken ze soms naar spirituele begeleiding.

Zie de casus-onderzoek over eczeem veroorzaakt door voorvaderlijke problemen

 • Mediums en Ouija boards: Soms proberen nakomelingen op Aarde of overleden voorvaderen in het hiernamaals te communiceren via mediums of Ouija boards. In de meeste gevallen is het niet de voorvader die aan het communiceren is. Zie het artikel over – Wat is het spirituele perspectief over het contacten van mijn overleden familieleden middels een medium of een Ouija board? Overeenkomstig, is het wijs om de voorvaderen niet om advies te vragen over beslissingen aangaande onze levensloop via deze paragnosten, omdat we in alle waarschijnlijkheid zullen komen te spreken met een andere spook of negatieve energie. En alhoewel het advies aanvankelijk goed lijkt, kan het afgewisseld of sluw beladen worden met verkeerde advies om ons te beschadigen, verdwaald te maken en om ons te misleiden.

 • Dromen: Soms communiceren voorvaderen via dromen. Overleden voorvaderen leven in een wereld dat meer subtiel is dan de erg tastbare Aardse zone waarin wij leven. Als we dromen, gaan we naar een subtielere zone en aldus is het gemakkelijker voor overleden voorvaderen om ons te contacten. De meeste dromen zijn psychologisch in aard. Echter, er zijn gevallen waarbij dromen spiritueel in aard zijn. Als vuistregel, kan een droom als spiritueel in aard beschouwd worden als een droom blijft terugkeren in een aaneenschakeling van drie keer. Als datgene dat zich in de droom voordeed ook plaatsvindt tijdens het wakker zijn, moet het begrepen worden, dat dit ook spiritueel in aard is. Sommige dromen zijn typisch van voorvaderen die proberen te communiceren. Bijvoorbeeld, het constant zien van voorvaderen in onze dromen of het zien van slangen. Het zien van cobra slangen is meestal indicatief van voorvaderen die welvarend zijn, terwijl het zien van enige andere variëteit van slangen indicatief is van voorvaderen die kwade bedoelingen hebben.

6.1 Mechanisme van de handeling voor communicatie

Alle handelingen moeten gedaan worden door gebruik te maken van een van de Absolute Kosmische Elementen. Afhankelijk van de spirituele kracht van de voorvader is het zo dat ze in staat zijn om hogere en hogere Absolute Kosmische Elementen te tappen om communicatie te kunnen vestigen.

In bijna alle gevallen waarin een voorvader probeert te communiceren met zijn of haar nakomelingen, is het hoogstwaarschijnlijk zo dat de voorvader onvervulde verlangens heeft en dat de nakomeling(en) hun uiterste best moeten doen om de overleden voorvader te kunnen helpen zodat ze verder kunnen komen.