De subtiele energie-systemen in het lichaam

Het lichaam functioneert door verschillende systemen zoals het cardiovasculaire systeem, het exocriene systeem, het spijsverteringssysteem, etc. Op soortgelijke wijze is er een systeem dat energie verschaft aan zowel het fysieke en het subtiele lichaam. De componenten van het subtiele lichaam zijn aangeduid met een aangekoppelde sterretje in het diagram hierbeneden.

DUTCH_1 waar zijn we uit gemaakt

De andere systemen kunnen waargenomen worden door analyse van het fysieke lichaam. Maar de subtiele energie-systemen zijn niet zichtbaar voor het grofstoffelijke oog. Allen die mensen met een geactiveerde zesde zintuig kunnen het waarnemen. Sommige mensen vergelijken deze subtiele energie systeem met het zenuwstelsel, maar dit is incorrect.

DUTCH_2_Sp-Energy_modified

Net als het hart het basis-center (orgaan) is van het cardiovasculaire systeem en het brein het basis-center is van het zenuwstelsel, heeft het subtiele energie-systeem op soortgelijke wijze verschillende kernpunten. Deze zijn bekend als subtiele ‘leidingen’ of ‘banen’ (granthi) en ‘kruispunten’ (chakras). Alle ‘leidingen’ en ‘kruispunten’ zijn gesitueerd in het Centrale Kanaal (Sushumna nadi). In de volgende artikelen bespreken we deze subtiele energie-systemen in detail.