Spirituele onderzoek over dowsing – pendulum methode – deel 1

Onze aanvankelijke bevindingen

In deze video bespreken we de motie van een pendulum tijdens het dowsen van een doorsnee persoon en een persoon welke bezeten was door negatieve energieën.
 

 

Transcript van de video

 

1. Inleiding

Namaskar,

In deze video begeleiden wij u door een aantal van onze aanvankelijke bevindingen in dowsing. Om te dowsen betekent in principe om te zoeken met behulp van simpele handmatige tools of instrumenten. Deze instrumenten omvatten Y-rods, L-rods en pendulums.

Door gebruik te maken van deze instrumenten, geloven dowsers dat ze in staat zijn om dingen te vinden welke anders verscholen zijn van onze gewaarwording of kennis. Historisch, is dowsing voornamelijk gebruikt voor het vinden van water onder de oppervlakte. Maar, apart van het lokaliseren van water en mineralen, is dowsing ook toegepast voor andere doeleinden.

Bijvoorbeeld, door gebruik te maken van een pendulum, geloven dowsers dat ze vragen kunnen stellen over een persoon’s leven en “Ja” en “Nee” antwoorden kunnen krijgen, afhankelijk van de motie van de pendulum, nadat de vraag is gesteld aan de pendulum. De vragen die door middel van een pendulum beantwoord worden zijn veelvoudig, en omvatten vragen met betrekking tot relaties, investeringen, authenciteit van dingen en zelfs voorspellingen over de toekomst.

We waren gefascineerd door de verschillende geloven en claims van dowsers over wat een pendulum als een dowsing-tool kan doen, dus gingen we van start met onze eigen studie. Deze onderzoek bevindt zich nog in de beginnersfasen van het begrijpen van deze hypothese-systeem.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op de observatie en analyse van het experiment, allebei op een natuurkundige level, dat is met het gebruik van het intellect en via een geavanceerde zesde zintuig. Het onderzoeken van de spirituele dimensie via onze zesde zintuig is bekend als spirituele onderzoek.

2. Opzetten van het experiment

2.1 Kiezen van de sample-groepen

Welnu, in het experiment dat we uitvoerden focusten we ons op het begrijpen van de vibraties welke door mensen worden uitgestraald via de maatregelen van de beweging van een pendulum toen het boven hen gehangen werd en we kozen 4 groepen voor deze experiment.

 1. De eerste groep representateerde een gemiddelde persoon, oftewel mensen met een spirituele level tussen de 20 en 30%. Mensen tussen de 20-30% spirituele level doen meestal geen enkele vorm van spirituele oefening.

 2. De tweede groep betrof zoekers welke regelmatige spirituele oefening doen en welke als spiritueel positief worden beschouwt omdat ze geen problemen hebben van negatieve energie.

 3. De derde groep was dat van zoekers welke regelmatige spirituele oefening doen maar die bezeten zijn door negatieve energieën. 

 4. En uiteindelijk hadden we het bevoorrecht van de test te mogen uitvoeren op wel minstens zes Heiligen. Nou, op een schaal van 0 tot 100 in termen van spirituele ontwikkeling, betekent het fuseren met God 100%. Met Heiligen, bedoelen we de mensen welke via spirituele oefening het spirituele level van minstens 70% hebben bereikt. Een gemiddelde persoon’s spirituele level in het huidige tijdperk bevindt zich rond de graad van 20%.

We maakten deze categorisering van mensen gebaseerd op hun spirituele level en hun spirituele conditie via een geavanceerde zesde zintuig en van verschillende spirituele helingsexperimenten welke we in het verleden hadden uitgevoerd. Het spirituele level van een persoon is gebaseerd op vele factoren en kan alleen gemeten worden met een geavanceerde zesde zintuig van gewaarwording.

2.2 Redenen voor het kiezen van specifieke categorieen van zoekers

U kunt zich wellicht afvragen waarom we een categorie van zoekers welke bezeten zijn lieten deelnemen in deze experiment? De reden was omdat middels spirituele onderzoek we gezien hebben dat ongeveer 30%, dat is 1 op iedere 3 mensen van de wereldbevolking bezetenn is, door deze negatieve energieën en bijna altijd zonder de persoon’s kennis.

2.3 Kiezen van de dowser en het belang van een dowser welke een goede spirituele level heeft

We zorgen ervoor dat de person die de pendulum vasthield oftewel de dowsing-persoon, een persoon moest zijn welke niet aangetast is door negatieve energieën en van een goede spirituele level is. Het spirituele level van de dowser welke voor deze experiment gekozen werd, was 60%. Dit was zo omdat we middels spirituele onderzoek ondervonden dat zij hoogstwaarschijnlijk de subtiele vibraties van het subject zouden oppikken met behulp van een pendulum. Een spirituele gemiddelde persoon zou niet in staat zijn om subtiele vibraties op te pikken en zou gemakkelijk beïnvloedt kunnen worden door negatieve energieën welke het experiment zouden proberen te manipuleren.

We namen ook alle voorzorgmaatregelen om de hand van de dowser te stabiliseren zodat de onmerkbare bewegingen van de hand of vingers of de dowser vernietigd zouden worden van enige aantasting van het experiment.

3. Hoe we het experiment uitvoerden

Aanvankelijk bekeken we enige vibraties welke de pendulum aantastte als de dowser de pendulum vasthield in de plaats welke bestemd was voor het experiment, en we zagen dat er geen waren.

Daarna vroegen we aan iedere persoon van de sample welke we hadden uitgekozen om op een stoel te gaan zitten en de zoeker welke de dowsing deed hing een pendulum boven hun hoofd om te observeren of er enige motie waar te nemen was. We namen tests voor deze beweging op verschillende hoogtes op 3 feet intervals.

3.1 Verschillende aspecten van de beweging van de pendulum

Nadat het experiment doorging, observeerden we verschillende aspecten van de motie van de pendulum:

 • De directie van de pendulum, oftewel of het dextraal, anti-dextraal, stabiel of chaotisch was.

 • Hoe ver boven het hoofd van de subjecten continueerden de vibraties zich om de pendulum aan te tasten? Met het gebruik van het trappenhuis in de ashram (hermitage) waren we in staat om deze test tot aan 41 feet te nemen.

 • De snelheid met welke de pendulum bewoog en de afstand welke de pendulum aflegde van de centrale as.

Zoals u kunt zien hebben we een hele staf betrokken in het camera-werk en zoekers met een geavanceerde zesde zintuig welke ons vertellen wat er in de spirituele dimensie gebeurt als het experiment plaatsvindt.

3.2 Voorbeeld 1

We begeleiden u nu door een voorbeeld van de observaties welke we opnamen.

Het eerste voorbeeld was dat van een gemiddelde persoon. Als u zich het herinnert gaat het hier om een persoon tussen de 20-30% spirituele level, wat hetzelfde is als van de meerderheid van de wereldbevolking.

Zoals u kunt zien in het tabel hierboven, heeft het 1ste kolom verschillende hoogte-intervals. Het 2de kolom laat de beweging van de pendulum op de corresponderende hoogte zien. Zoals u kunt zien van de lezingen is er geen specifieke tendens in de richting van de pendulum. In het laatste kolom hebben we de afstand welke de pendulum van de as aflegde laten zien in termen van de diameter van de slingering.

De twee overheersende observaties hierbij waren dat:

 • Met uitzondering van de eerste lezing dat is genomen op 1 foot, de pendulum nauwelijks van de centrale as slingerde. De bewegingen waren zo lichtelijk omdat ze varieerden van 0,3 cm tot 1 cm in diameter. In feite, hadden we moeite met te herkennen of het dextraal of anti-dextraal bewoog. De reden voor de lichtelijke bewegingen was dat de kracht van de spirituele vibraties welke van de persoon uitstraalde erg laag was.

 • De rotatie was soms dextraal en op andere momenten anti-dextraal. De reden voor deze geobserveerde chaotische richting kwam door de flucturerende mentale conditie van het subject.

3.3 Voorbeeld 2

Het tweede voorbeeld waar we naar zullen kijken is dat van een persoon die bezeten was. Het gehele experiment verliep net als in de normale procedure toen plotseling de regerende entiteit zich manifesteerde en een subtiele gevecht aanspande met de dowser. Het is voor deze reden dat we benadrukken dat de dowser van een goede spirituele level moet zijn, dat is, van op zijn minst 60%. Een dowser van een lagere spirituele level kan erg verkeerd aangetast worden in een subtiel gevecht zoals deze. Dit is omdat de negatieve energie door de pendulum heen zou schieten en de dowser zou bezetten. In SSRF, hebben we tot het beste van onze kennis, de grootste bibliotheek van de hele wereld van video-materiaal over alle soorten van demonische bezetenheid, rechtstreeks van de eenvoudige spook tot aan de hoogste level negatieve energieën, oftewel maantriks (subtiele tovenaren).

De pendulum bewoog onregelmatig tijdens het experiment. Op sommige momenten bewoog de pendulum in een dextrale richting, op andere momenten bewoog het in een anti-dextrale richting, en soms werd het stabiel. Wat we hierbij realiseerden is dat we eigenlijk de vibraties van de regerende spook aan het peilen waren in tegenstelling tot de zoeker. Toen we hetzelfde voorval via het ontwikkelde zesde zintuig waarnamen, was het eigenlijk deze hogere level regerende entiteit dat manipuleerde hoe de pendulum bewoog.

Nou, dit is een tabel van lezingen welke genomen zijn van de zoeker die bezeten was, en zoals u kunt zien in het middelste kolom, had de directie van de pendulum geen standvastige richting.

Vergeleken met de verkregen lezingen van een gemiddelde persoon, hebben we 2 belangrijke verschillen: 

1. De eerste en meest duidelijke was dat er een manifestatie was in het geval van de bezeten zoeker.

2. In het geval van de doorsnee persoon, werd de pendulum pas stabiel na 18 feet waarbij de vibraties niet meer gevoeld konden worden.

Maar, in het geval van de bezeten zoeker waren de fluctaties in de directie indicatief van een subtiele oorlog dat zich afspeelde tussen de dowser en de regerende entiteit. Hierbij kunt u waarnemen hoe de bemachtigende entiteit probeert om de pendulum met negatieve energie te bedekken. De reden dat deze entiteit moest manifesteren en ontsluiert moest worden was omdat het geforceerd was te moeten vechten met de positiviteit van de dowser dat door de pendulum heen vloeide. Toen de pendulum stabiel was, betekende het dat de negativiteit van de negatieve energie in evenredige hoeveelheid was met de positiviteit dat van de dowser werd uitgestraald.

In onze volgende aflevering zullen we met u delen hoe dit plaatsvindt en wat de bewegingsleer in de subtiele dimensie is tussen de dowser, de entiteit, het subject en de pendulum.

Nou, dit is het belangrijke gedeelte dat terug naar u zal verwijzen. Als de dowser geen geavanceerde zesde zintuig had is het onwaarschijnlijk dat hij zou realiseren dat het subject bezeten was. En dit is vooral het geval als de regerende entiteit een hogere level maantrik is. In zo een geval, gezien de dowser voornamelijk van een gemiddelde spirituele level is, wordt hij of zij aangevallen door de negatieve energie zonder of met zijn of haar kennisgeving. Behoorlijk vaak proberen we met een simpel hart een andere persoon te dowsen, maar we weten maar weinig af van de bewegingsleringen welke van toepassing zijn in de spirituele dimensie, vooral als het subject bezeten is.

Nou, in de bovengenoemde voorbeeld manifesteerde de entiteit zich en werden we ons allemaal bewust van het ongepaste gedrag. Het komt vaak voor dat een bezeten persoon zich normaal gedraagt en dat de regerende entiteit zich niet manifesteert maar juist vanuit de achtergrond in een persoon’s bewustzijn aan het loeren is, en projecteert het zwarte energie op iedereen die ervoor kiest om met de bezeten persoon te associëren.

4. In het kort

Dit is alles wat we hebben in deze episode. Maar voordat we afsluiten, kijken we eerst nog even naar enkele van de kern-bevindingen.

 • Nou, de meesten van ons die deze video hebben bekeken hebben waarschijnlijk al geëxperimenteerd met dowsing maar zullen misschien nooit gedacht hebben aan de verschillende factoren welke een rol spelen als we onze antwoorden krijgen.

 • Met betrekking tot het begrijpen van de vibraties die door een persoon worden uitgestraald, kan een persoon, tenzij hij of zij een geavanceerde zesde zintuig heeft, niet vertellen wat de reden voor de beweging van de pendulum is. Noch kan hij of zij de spirituele conditie van de persoon omschrijven wiens lezing genomen wordt. Dit resulteert dan in een dilemma voor de meeste dowsers.

 • Door een gebrek aan spirituele oefening, is er minder intensiteit van vibraties van een doorsnee persoon.

 • Nou, als het subject bezeten is, kunnen we misschien wel denken dat de vibraties van het subject zijn terwijl het in feite van de negatieve energie afkomt.

We zullen doorgaan met het verkennen van het systeem van dowsing en zullen onze bevindingen in navolgende video’s met u delen. Wij hopen dat deze video voor u verschillende perspectieven heeft geopend over dowsing en dat u beter geïnformeerd bent over de subtiele aspecten ervan. Bedankt voor uw participatie.