Europa

Ana Prodanović

Email: [email protected]

Australië en Azië-Pacific

Atul Dighe

Email: [email protected]

> Download SSRF’s media kit voor meer details

SSRF's press releases:

 1. Scheikundige analyse van Heilige fragmentjes indiceert de spirituele origine ervan
 2. Zullen oplossingen voor de opwarming van de Aarde slagen zonder interne veranderingen in de mens?
 3. Halloween-vieringen nodigen demonische bezetenheid uit
 4. Kan Agnihotra het effect van nucleair radiatie tegengaan?
 5. SSRF protesteert tegen “The Love Guru”
 6. Spirituele onderzoek ontrafelt de daadwerkelijke oorzaken van verslavingen en de genezingen ervan

 

PERSBERICHT

Scheikundige analyse van Heilige fragmentjes duidt op de metafysische oorsprong ervan

Heilige fragmentjes, gevonden op locaties van spirituele zuiverheid hebben bijzondere scheikundige karakteristieken, blijkt uit een recentelijke onderzoek uitgevoerd door SSRF.

MELBOURN / NEW JERSEY (17 april 2013) – Erkende onderzoeksinstituties en laboratoriums in India hebben enkele bijzondere scheikundige karakteristieken geconstateerd van een aantal van Heilige fragmentjes, geanalyseerd als deel van SSRF lopende onderzoek naar spirituele fenomenen. De Heilige fragmentjes werden ontvangen in verschillende spirituele zuivere omgevingen, in de nabijheid van spirituele ontwikkelde individuen en op plaatsen waar spirituele oefening met devotie en toewijding gepraktiseerd wordt.

De onderzoek ging van start na de eerste verschijning van de Heilige fragmentjes in maart 2012. Ze werden gevonden in de poriën van de huid van Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale, een Heilige residerend in Goa, India. Vlak na deze voorval, werden soortgelijke Zuivere fragmentjes in vele andere plaatsen in India en over de gehele wereld aangetroffen.

De Heilige fragmentjes zijn glimmend, van kleine grootte, met een omvang van ongeveer een halve millimeter in diameter, en verschijnen in verschillende kleuren zoals goud, zilver, rood, roze, blauw en indigo. Ze zijn zichtbaar via gewone gewaarwording en geven een positieve spirituele ervaring. Gedetailleerde laboratorium analyses ontsluierden enkele speciale kenmerken van deze Heilige fragmentjes, zoals de afwezigheid van enige metaalsoorten erin, een zeshoekige vorm maar geen kristalachtige structuur en een chemische formule dat geen enkele andere soort bekende fragmentjes gelijkt.

“De analyse van de chemische structuur van de Heilige fragmentjes heeft erg speciale karakteristieken aangetoond waarover maar weinig bekend is voor de moderne wetenschap”, zegt Ana Prodanović van SSRF. “Wij geloven dat dit komt omdat de fragmentjes van een bovennatuurlijke of paradijselijke oorsprong zijn”, voegt ze toe.

Plus, via het onderzoek van SSRF, heeft SSRF de reden voor de verschijning van de Zuivere fragmentjes op deze bijzondere tijd in de geschiedenis en hun unieke belang voor de mensheid begrepen. SSRF constateert dat zulke Heilige fragmentjes overal op de wereld kunnen verschijnen als spirituele oefening gedaan wordt met spirituele emotie en een houding van toewijding naar God.

Om deze onderzoek over de Heilige fragmentjes te presenteren, organiseert SSRF een vergadering op 14 mei 2013. Volledige details kunnen worden gevonden op: www.ssrf.org/divine-particles

Als aanvulling, zullen vier boeken over de Heilige fragmentjes worden gepubliceerd in het Engels, rond juni 2013.

SSRF, gevestigd in Australië, Verenigde Staten en Europa, publiceert spirituele onderzoek uitgevoerd met een geavanceerde zesde zintuig van verschillende zoekers. We zijn daarom in staat om de spirituele dimensie te onderzoeken, dat vaak over het hoofd gezien wordt door conventionele onderzoeksmethoden.

Voor mediacontacten, kunt u SSRF’s sectie over persberichten bezoeken of bel gratis naar de VS op: +1 877 909 7773, met de aanvoeging van 0.

Download het persbericht Scheikundige analyse van Heilige fragmentjes duidt op de metafysische oorsprong ervan in PDF formaat.

 

PERSBERICHT

Zullen oplossingen voor de opwarming van de Aarde slagen zonder interne veranderingen in de mens?

De worsteling om tendenties van de opwarming van de Aarde te matigen zal alleen volledig werken met inspanningen om een verandering in de geest van de mens te ontwaken, adviseert SSRF.

MELBOURNE / NEW JERSEY (18 november 2011) – Alhoewel de fundamentele reden voor klimaatveranderingen en natuurrampen cyclische veranderingen zijn die van tijd tot tijd plaatsvinden, ontsluiert spirituele onderzoek door SSRF dat de mensheid een aanzienlijke effect heeft op klimaat-patronen. Het effect van mensen op de natuur, telt voor bijna 70% mee in het ontstaan van de hedendaagse natuurrampen.

Het is redelijk bekend dat de mensheid de natuur vanuit een fysieke level aantast, zoals door het omhakken of zagen van bomen, olie-uitputtingen of koolstof-emissies, en dit is wat er meestal aangegrepen wordt via oplossingen voor de opwarmingen van de Aarde en acties voor het milieu. Maar, er is veel meer aanmerkelijke effect die mensen produceren op een psychologische en spirituele level.

“Tegenwoordig is de gemiddelde persoon’s gedrag en gedachtegang gekarakteriseerd door psychologische karakteristieken zoals zelfzuchtigheid, hebzucht, woede, agressie en bezitterigheid, aldus misbruikt de meerderheid van de wereldbevolking de ressources van de Aarde zonder enige zorg”, legt Ana Prodanović van SSRF uit. Ze voegt toe: “Als we kwaliteiten ontwikkelen zoals ruimdenkendheid, spaarzaamheid, simpelheid, onbaatzuchtigheid, dan stijgt onze capaciteit om te zorgen voor de planeet”.

SSRF’s onderzoek toont verder aan dat het roekeloos gedrag gedrag wat we tegenwoordig in de mensheid aantreffen, een resultaat is van hun afgenomen spirituele bewustzijn. Als een oplossing hiervoor, en om ononderbroken verandering in het verstand van de mens te creëren, adviseert SSRF systematische spirituele oefening dat voldoet aan de universele spirituele wetten.

SSRF, gelokaliseerd in Australië, met centers en spirituele zoekers over de gehele wereld, publiceert spirituele onderzoek dat uitgevoerd wordt door middel van een geavanceerde zesde zintuig. Derhalve, is SSRF in staat om het effect van de spirituele dimensie te bestuderen dat vaak over het hoofd wordt gezien door conventionele onderzoeksmethoden.

Bezoek het artikel Opwarming van de Aarde – oorzaken en oplossingen voor meer informatie of download het persbericht Oplossingen voor de opwarming van de Aarde.

Voor media-contacten, kunt u SSRF’s sectie over persberichten opzoeken of gratis de VS bellen op het nummer: +1 877 909 7773, met de toevoeging van 0

 

PERSBERICHT

Halloween-vieringen nodigen demonische bezetenheid uit

Halloween vieringen geeft toegang tot bezetenheid door spoken en demonen, vooral als het heralend gevierd wordt, ondervindt een studie uitgevoerd door SSRF.

MELBOURNE / NEW JERSEY (26 oktober 2011) – Een basis-wet van de spirituele wetenschap luidt dat, “Het woord, tast, vorm, smaak, geur en de verbonden energie ervan onlosmakelijk van elkaar bestaan”. Dit betekent dat waar de namen en vormen van spoken, demonen of negatieve energieën bestaat, zoals met Halloween, hun verontrustende energie ook aanwezig is. En de vorm en kleur van de decoraties en kostuums die met Halloween worden gebruikt zijn soortgelijk aan die van spoken, ze functioneren als een antenne om massale negatieve verontrustende energie aan te trekken.

“Ook al zien we het niet met onze blote oog, wordt de negatieve energie dat verzameld is door Halloween te vieren, door de gerelateerde kleding en accessoires die gebruikt worden in de viering, rondom het lichaam en in onze omgeving opgeslagen, dat een zwarte omhulsel vormt, zegt Ana Prodanović van SSRF. Ze voegt toe: “Het nadelige effect ervan op diegenen die zichzelf vermommen blijft voor 3 weken lang actief, terwijl een persoon die keer op keer Halloween blijft vieren, na verloop van tijd volledig geabsorbeerd raakt in deze zwarte omhulsel en dus 30% meer vatbaar voor bezetenheid door een spook”.

SSRF bestudeert de wetten en oorzaak-effect relaties van de spirituele wereld en definieert demonische bezetenheid als de controle van een spook of demon over de emoties, gedachten, bekwaamheid om beslissingen te maken en navolgende handelingen van een persoon. De spook of demon bereikt dit door zich te fuseren met de persoon’s bewustzijn.

De wereldbevolking ondergaat momenteel vele moeilijkheden, in welke 50% veroorzaakt wordt door een spirituele oorzaak. Door Halloween te vieren, bekrachtigen we de stijging van deze moeilijkheden, daarom adviseert SSRF iedereen om zich te onthouden van het vieren van Halloween.

SSRF, gelokaliseerd in Australië, met centers en spirituele zoekers over de gehele wereld, publiceert spirituele onderzoek dat uitgevoerd wordt door middel van een geavanceerde zesde zintuig. Derhalve, is SSRF in staat om het effect van de spirituele dimensie te bestuderen dat vaak over het hoofd wordt gezien door conventionele onderzoeksmethoden.

Voor media-contacten, kunt u SSRF’s sectie over persberichten opzoeken of gratis de VS bellen op het nummer: +1 877 909 7773, met de toevoeging van 0.

Download het persbericht Halloween-vieringen nodigt demonische bezetenheid uit in PDF formaat.

 

PERSBERICHT

Kan Agnihotra het effect van nucleair radiatie tegengaan?

Uitgevoerde onderzoek door middel van een geavanceerde zesde zintuig bekwaamheid, door SSRF, bevestigt dat het Vedische vuuroffering genaamd Agnihotra het effect van nucleair radiatie vernietigt. Agnihotra biedt meer bescherming als het uitgevoerd wordt door een persoon die zich op een hogere level van spirituele bewustzijn bevindt.

MELBOURNE / NEW JERSEY (23 maart 2011) – Japan ervaarde recentelijk verschrikkelijke natuurrampen welke later leidden tot explosies in de nucleair plantages ervan in Fukushima. Dit heeft mensen en regeringen over de gehele wereld verontrust over de gevaren van nucleair radiatie die wellicht ook andere landen kunnen aantasten. Er is nauwelijks enige oplossing verkrijgbaar voor het tegengaan van de effecten van nucleair radiatie. Maar, Spiritualiteit kan een oplossing voor dit probleem bieden.

De meeste mensen zijn zich niet bewust ervan dat ze zich kunnen voorbereiden op een spiritueel niveau voor het risico van een nucleair aanval. Unieke onderzoek dat recent gepubliceerd is door SSRF laat de effectiviteit van het Vedische ritueel van Agnihotra zien in het geval van nucleair aanslag. Agnihotra is een kleine vuuroffering dat uitgeoefend wordt met zonsopgang en zonsondergang in combinatie met de recitatie van een mantra.

“Iedere nucleair explosie creëert woeste zwarte golven van geluidsenergie die door de gehele atmosfeer heen stralen, en welke niet gezien kunnen worden met het blote oog en ook niet ervaren kunnen worden door onze oren, zegt Ana Prodanović van SSRF. Het simpele Agnihotra ritueel bestrijdt deze zwarte golven met positieve roodachtige golven die geactiveerd worden door het vuur van het Agnihotra ritueel. Dit neutraliseert ravage dat veroorzaakt wordt door thermische radiatie”.

Terwijl Agnihotra de capaciteit heeft om bescherming te bieden tegen thermische radiatie en radioactieve vernieling, is het mogelijk niet in staat om beschermen tegen alle vormen van radiatie te bieden, als een persoon zich buitenom de uitbarsting radius bevindt. De level van bescherming dat het biedt is grotendeels afhankelijk van de spirituele zuiverheid en bewustzijn van de persoon die het uitvoert. Een persoon op een hogere level van bewustzijn zal in staat zijn om meer bescherming te verkrijgen. Spirituele bewustzijn stijgt door het doen van regelmatige spirituele oefening en het volgen van een onbaatzuchtige levensstijl.

Als aanvulling hierop, is het zo dat als we ons in de nabijheid van een ongunstige incident bevinden, zoals een nucleair bomexplosie, dit grotendeels afhankelijk is van onze levenslot. SSRF’s onderzoek toont aan dat we door middel van systematische spirituele oefening bescherming kunnen krijgen tegen zekere aspecten van onze levenslot, zelfs als we geen Agnihotra ritueel verrichten.

SSRF, gelokaliseerd in Australië, met centers en spirituele zoekers over de gehele wereld, publiceert spirituele onderzoek dat uitgevoerd wordt door middel van een geavanceerde zesde zintuig. Derhalve, is SSRF in staat om het effect van de spirituele dimensie te bestuderen dat vaak over het hoofd wordt gezien door conventionele onderzoeksmethoden.

Klik op deze link, voor meer informatie over de effectiviteit van Agnihotra in het tegengaan van radioactiviteit.

Voor media contactgegevens, bezoek SSRF’s sectie over persberichten of email: [email protected]

Download het persbericht Agnihotra in PDF formaat.

 

SSRF protesteert tegen “The Love Guru”

Bekijk het protest

 

PERSBERICHT

Spirituele onderzoek ontrafelt de daadwerkelijke oorzaken van verslavingen en de genezingen ervan

MELBOURNE, 8 november/Medianet International-AsiaNet/ —

SSRF stelt vast dat 96% van de kernoorzaken van iedere type van verslaving zich eigenlijk in de spirtuele dimensie bevindt, veroorzaakt door bezetenheid door een entiteit.

SSRF, gelokaliseerd in Melbourne, Australië, heeft recentelijk doorbrekende onderzoek gepubliceerd over de oorzaken van verslavingen. De organisatie voert spirituele onderzoek uit dat gaat over de spirituele dimensie, samen met fysieke en psychologische factoren in het bepalen van de oorzakelijke factoren voor problemen in het leven. Met spirituele rijk, bedoelt SSRF de dimensie van de Hemel, Hel, Infernale Wereld, etc. welke niet geanalyseerd kunnen worden door conventionele onderzoeksmethoden. SSRF constateert dat spirituele onderzoek alleen mogelijk gemaakt kan worden door de toepassing van een geavanceerde zesde zintuig en holistischer is dan conventionele onderzoeksmethoden.

Hoogtepunten in de uitgevoerde spirituele onderzoek naar verslavingen zijn:

 • 96% van alle soorten verslavingen worden voornamelijk veroorzaakt door bezetenheid, of door spoken of door onze overleden voorvaderen.

 • In tegenstelling, wordt een totaal van slechts 4% toegewezen aan de fysieke en psychologische factoren. Dit omvat fysieke redenen zoals een persoon’s intense aantrekking voor een zekere stof of psychologische redenen zoals vrees, depressie, etc.

 • Zogenaamde verslavende stoffen zoals nicotine en heroine tellen alleen voor slechts 0,75% en 3% mee bij de reden voor verslavingen, respectievelijk wat betreft de reden waarom mensen verslaafd zijn.

 • Als de kernoorzaak bezetenheid door een entiteit in het spirituele rijk is, is de behandeling van verslaving alleen het meest efficiënt door gebruik te maken van spirituele heling ressources. Dit is ook de reden waarom er in de geschiedenis maar lage succespercentages zijn geweest betreft de behandeling van verslavingen.

 • SSRF raadt een gratis drie stappen programma aan van spirituele behandeling, dat hogere succespercentages zal garanderen van het stoppen van de verslavende gewoonte als het nauwkeurig wordt uitgevoerd.

“Het enorme voordeel van de drie stappen programma voor spirituele behandeling aangaande verslavingen is, dat er minimale terugvalsymptomen zullen optreden in tegenstelling tt wat verslaafde personen ervaren als ze conventionele behandelingen ondergaan”, zegt Sean Clarke, redacteur van de website van SSRF. “We hebben een 100% succespercentage gehad voor een heleboel casussen met betrekking tot een ruime range van verslavingen van alcohol, tot sigaretten, tot drugs.

SSRF constateert dat terwijl de behandeling ongetwijfeld zal werken op iedere soort van verslaving, een belangrijke factor de persoon’s verlangen om de gewoonte voor de verslaving op te willen geven is. De persoon’s verlangen is een noodzaak voor de effectiviteit van de behandeling.

Bezoek https://www.spiritualresearchfoundation.org/nl/oorzaken-behandeling-verslaving voor meer informatie.

 

Bron: Spiritual Science Research Foundation INC.