In 2008, ging SSRF met een lange termijn samenwerking voor een project van spirituele onderzoek van start. Deze project verschilde van de gebruikelijke methode van spirituele onderzoek dat uitgevoerd wordt door SSRF. Deze keer, werd een matrix van biofeedback en andere apparatuur gebruikt om verschillende variabelen in een set van beheerde experimenten te kunnen peilen. De resultaten werden toen gekoppeld met verklaringen verkegen door middel van een geavanceerde zesde zintuig. Na een periode van gedetailleerde experimenten en later, analyse, zijn de bevindingen van het onderzoek nu gereed voor publicatie. We spraken met Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM, wie de Principal onderzoeker is van het project, om het achtergrond van de onderzoek welke ondernomen is door het team van studie te begrijpen.

 

Vraag: Wat is spirituele onderzoek?

Dr. Nandini Samant: We definieren de tem ‘spirituele dimensie’ als alles dat zich buiten het bereik of bevattingsvermogen van de vijf zintuigen, geest en intellect bevindt. Het woord ‘onderzoek’ wordt gedefinieerd als een naarstige en systematische navraag of onderzoek in een onderwerp om feiten, theorieën, toepassingen, etc. te ontdekken of te hervormen.

In simpele termen betekent spirituele onderzoek een manier van systematische onderzoek naar een dimensie dat zich buiten de vijf zintuigen, geest en intellect bevindt. Het wordt gedaan door gebruik te maken van een geavanceerde zesde zintuig. Bijvoorbeeld, als we een pen zouden krijgen welke we nog nooit eerder gezien zouden hebben, dan zouden we door middel van onze vijf zintuigen, geest en intellect in staat kunnen zijn om de kleur, vervaardiger, werkzaamheid in vloeiende werking ervan, etc. op te merken. Maar met een geavanceerde zesde zintuig, zouden we ook in staat kunnen zijn om te noteren wanneer het was vervaardigd, tot wie het behoort, wie het in de toekomst zal beheren, wanneer het ontdaan zal worden, etc.

Vraag: Waarom omvatte deze spirituele onderzoeksproject het gebruik van de uitrusting van moderne maatregelen?

Dr. Nandini Samant: Volgens de spirituele wetenschap, zijn de quotes van Heilige geschriften en Wijzen een autoriteit op zich. De reden is dat de Wijzen Godsbewuste zielen waren. De geschriften zijn het werk van zulke Godsbewuste zielen. Aldus, vereisen zij geen aanvullende validatie. Zelfs tegenwoordig, ervaren mensen over de gehele wereld aanvankelijk de Waarheid in wat er voorgeschreven is door de spirituele wetenschap. Helaas, zijn zulke mensen in de minderheid omdat er een afname in begrip van de spirituele wetenschap, zowel als in spirituele oefening volgens de zes basis-principes is ontstaan in de samenleving. Door deze gebrek aan spirituele oefening, is het zesde zintuig van de meerderheid van de wereldbevolking matig ontwikkeld. Daarom, zijn zij niet in staat om de subtiele dimensie te kunnen begrijpen. Ze kunnen alleen het onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen het bereik van de vijf zintuigen, geest en intellect begrijpen. Dit is de conventionele wetenschappelijke onderzoek waar de wereld zich bewust van is.

Dit is de reden waarom wij enkele experimenten over verschillende aspecten van onze dagelijkse leven, zoals wat we drinken en eten, aankleden, het muziek waar we naar luisteren, aspecten van spirituele oefening zoals chanten, bidden, de meditatieve conditie, Heiligen, etc. uitvoerden met behulp van moderne apparatuur. Dit werd gedaan om de moderne mens aanvankelijk de waarheid in de principes van Spiritualiteit te helpen begrijpen en ervaren.

Dit is onze poging om de gemiddelde persoon te helpen in het slaan van de brug tussen zijn of haar bekende wereld van conventionele onderzoek met de onbekende wereld van spirituele onderzoek door het vorderen van het bekende naar het onbekende.

Vraag: Waarom wordt het spirituele onderzoek genoemd ondanks het gebruik van de apparatuur?

Dr. Nandini Samant: De reden is dat we de observaties van het onderzoek complementeerden met het gebruik van apparatuur, met de input van onze sectie van subtiele kennis. Na het noteren van de opvattingen welke verschaft werden door het apparatuur en na deze geanalyseerd te hebben, lieten we dit zien aan de zoekers in onze sectie voor subtiele kennis. We vroegen hen om ons uit te leggen wat er daadwerkelijk in de spirituele dimensie gebeurde toen de bijzondere lezing werd opgenomen, zowel om ons de reden te vertellen welke ten grondslag ligt aan de lezing. In een aantal gevallen waren we verbaasd om te leren dat soortgelijke lezingen werden genoteerd voor totaal verschillende redenen.

Bijvoorbeeld, in het geval van de vergelijkende studie door gebruik te maken van ‘the electrosomatographic technique’ over het effect van het eten van niet-vegetarische en vegetarische voedsel op de Kundalini-chakra’s van zoekers met en zonder negatieve energie, ondervonden we dat 80% van de subjecten zonder negatieve energie en 100% van de subjecten met negatieve energie een verbetering in de activiteit van hun chakra’s aantoonden na het eten van niet-vegetarische voedsel. Maar, de reden welke ten grondslag ligt van de verbeterde activiteit van de Kundalini-chakra’s voor subjecten met en zonder negatieve energie was totaal verschillend. De details worden uitgelegd in het artikel over deze experiment.

Vraag: Trof u enige beperkingen van de toegepaste apparatuur aan in deze studies van onderzoek?

Dr. Nandini Samant: In het verloop van deze spirituele onderzoek, is het toenemend duidelijk geworden dat de moderne apparatuur en de interpretatie door de moderne wetenschap met betrekking tot de aangeboden lezingen ervan, de methode van onderzoek beperken. Dit zal duidelijk worden voor u, als u de artikelen bestudeert over de individuele experimenten. 

Zie het artikel over “Commentaar over de beperkingen van toegepaste moderne apparatuur in studies van onderzoek”.