Wat is de betekenis van een spook dat zich gemanifesteerd heeft versus de ongemanifesteerde conditie van de spook?

 

1. Inleiding over manifestatie van demonische bezetenheid

Een persoon kan volledig bezeten zijn door een spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) en alsnog kan zowel de persoon zelf als de mensen rondom hem of haar heen zich hier helemaal niet van bewust zijn. Dit is vanwege het feit dat de regerende spook niet zijn of haar aanwezigheid laat tonen, omdat het zijn of haar doel nastreeft in welke de bezetenheid niet opgemerkt moet worden. Als een bezetenheid eenmaal onder het licht is gekomen, is er een mogelijkheid dat de bezeten persoon actieve inspanningen zal maken om zichzelf te verlossen van de regerende spook.

1.1 Definitie van ongemanifesteerde demonische bezetenheid

Als we zeggen dat de regerende spook ongemanifesteerd is, bedoelen we dat de spook zijn of haar aanwezigheid niet kenbaar heeft gemaakt. In dit geval is het bewustzijn van de getroffen persoon wel actief op de voorgrond, maar het kan gemanipuleerd en beheerst worden door de spook wanneer het dit ook maar wenst.

1.2 Definitie van gemanifesteerde demonische bezetenheid

Door aan te duiden dat de regerende spook zich gemanifesteerd heeft, bedoelen we dat het aan de oppervlakte is gekomen en dat zijn of haar bewustzijn zich nu op de voorgrond bevindt. Hier kan het gedrag van de persoon wel of niet veranderd worden. Tijdens deze periode neemt de persoon’s bewustzijn een achtergrondspositie. De persoon is zich of bewust of niet van wat er gebeurt maar heeft geen controle over zijn of haar motorieke-organen. In gevallen waarbij de bezetenheid zich al levenslang voordoet, is de persoonlijkheid van de spook zo verenigt met dat van de bezeten persoon, dat zelfs als het zich volledig manifesteert het zo zal lijken alsof de persoon’s bewustzijn zich op de voorgrond bevindt, oftewel alsof het de persoon zelf is omdat er geen opmerkelijke verandering in gedrag te zien is.

Opmerking: Hier hebben we de term gemanifesteerd en ongemanifesteerd gebruikt in associatie met spoken die een persoon bemachtigen. Echter, dezelfde woorden kunnen ook gebruikt worden met betrekking tot positieve energieën.

2. Redenen achter de manifestatie van demonische bezetenheid

2.1 Manifestaties van spoken vanuit hun eigen wil

Als een algemene regel geldt dat een spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) het nooit prettig vindt om zich te manifesteren tenzij het dit zelf wenst. Spoken manifesteren zich vanuit hun eigen wil als:

 • Ze zich in een comfortabele omgeving bevinden dat geworteld is in raja-tama. Rajatama situaties omvatten plaatsen waarbij mensen zich bezig houden met verwikkelingen tegen de maatschappij in iedere vorm, alcohol, drugs, het roken van sigaretten, promiscuïale seksueel gedrag, schemerdonkere plaatsen, raja-tama muziek, etc. Op zulke locaties zien we dat mensen zich erg anders voordoen dan wat we normaal van hun gedrag gewend zijn. Behoorlijk vaak is hetgene dat we zien als mensen hun haren loslaten, daadwerkelijk het bewustzijn van de spook die zich manifesteert, of gedeeltelijk of volledig. In de meeste gevallen, kan de bezeten persoon geen enkele idee hebben van dat de spook zich manifesteert omdat het zo verenigt is met zijn of haar eigen bewustzijn. Soms als een spook zich manifesteert in deze type locaties, verliest de bezeten persoon tijd, oftewel hij of zij is zich niet bewust van de tijd oftewel de persoon verliest zijn of haar bewustzijn dat betekent dat hij of zij zich niet bewust is van het verloop van voorvallen. De spook maakt beslissingen intussen de beslissingen namens de bezeten persoon in zulke periodes. In zulke gevallen kan de gemanifesteerde persoon in ongunstige situaties terecht komen, waarbij hij of zij geen enkele idee heeft van hoe hij of zij daar gekomen is.

 • Een spook manifesteert vaak om het familiale leven te intimideren, beangstigen of te verstoren door het veroorzaken van gevechten, etc. Hogere level spoken manifesteren zich ook wanneer ze een grootschaligere vernietiging willen creëren via de persoon die zij in bezit hebben.

 • Soms manifesteren ze zich met opzet om aandacht te zoeken, om spirituele oefening van de aangetaste persoon of zoekers van God in de omgeving te intimideren of te verstoren – of door ze af te leiden of bang te maken door zich te manifesteren, bijvoorbeeld in het verloop van een satsang.

Als ze zich vanuit zichzelf manifesteren, is het onwaarschijnlijk dat de manifestatie opgemerkt zal woden tenzij de spook opgemerkt wil worden.

2.2 Manifestaties van spoken vanwege eruit geforceerd te worden

Soms, zijn spoken die een spook bemachtigen geforceerd om zich te manifesteren en zichzelf te onthullen. De redenen voor deze types van manifestaties omvatten:

 • De spook is overmeesterd door een saattvik invloed zoals in het geval van een spirituele heling sessie.

 • De spirituele kracht van de spook is uitgeput.

 • De tijd is aangebroken dat de spook de persoon moet verlaten vanwege voltooiing van het geef-en-neem-account met de aangetaste persoon.

 • De tijd is aangebroken dat de spook vernietigd moet worden.

2.2.1 Waarom manifesteert een bezeten persoon zich in contact met een hogere saattvik invloed?

Als de spook die een persoon in bezit heeft in contact komt met iemand of iets dat saattvik is zoals een spiritueel ontwikkelde persoon, gewijde plek of Heilige water, voelt het zich ongemakkelijk en verontrust. Dit is omdat de saattvik invloed tegengesteld is van de rajatama aard van de spook en dus de spook’s energie sloopt. Dit kan begrepen worden als verwant aan het effect van hitte op ijs. Als de spirituele kracht van de saattvik invloed meer is dan dat van de spook, zal het geforceerd worden om aan de oppervlakte te komen, anders is het wellicht in staat om het te tolereren zonder zich te manifesteren.

Zie het artikel over de subtiele basis-componenten van Sattva, Raja en Tama.

De spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) vermijdt daarom saattvik plaatsen en mensen door:

 • gedachten in de bezeten persoon te stoppen om weg te blijven van alles dat saattvik is zoals satsang

 • de bezeten persoon te verlaten en uit de buurt te gaan als de persoon zich in een saattvik omgeving bevindt of

 • zich te verschuilen in het fysieke, mentale of intellectuele lichaam van de persoon door zichzelf te omsingelen met een dike omhulsel van zijn of haar zwarte energie om de saattvikta af te wenden. Hier gaat het in een meditatieve conditie om aanvullende spirituele energie te verkrijgen

Een spook die een hoop spirituele kracht heeft, manifesteert zich maar zelden, tenzij het zijn doel kan bevredigen of als het noodzakelijk is om zijn doel te behalen. Zij kunnen een saattvik omgeving of stimulans tolereren zonder dat ze geforceerd worden om zich te manifesteren.

2.3 Een notitie over de vreesaanjagende aard van de manifestatie van demonische bezetenheid

De ontmaskering of veraanschouwelijking van een spook is bekend als een volledige manifestatie. Het kan er behoorlijk eng uit zien voor een aanschouwer omdat het gedrag van de bezeten persoon ingrijpend veranderd (zie hieronder). Soms vertoond de bezeten persoon bovenmenselijke kracht. Het is waargenomen dat een fragiele bezeten vrouw tot aan zes mensen ndig kan hebben om haar te bedwingen als de spook in haar zich volledig gemanifesteerd heeft. Maar, deze volledige manifestatie is tijdelijk.

Een volledige manifestatie is geen indicatie van het level van bezetenheid; het betekent simpelweg dat de spook of entiteit zich openbaart vanwege een van de redenen zoals genoemd hierboven. Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) prefereren in bijna alle gevallen om zich niet te manifesteren. De reden is dat ze tijdens de manifestatie heel veel van hun spirituele energie moeten uitgeven en ook omdat andere mensen komen te weten dat ze de persoon in bezit hebben. De aangetaste persoon kan dan namelijk een spirituele heling of exorcisme ondergaan. Dus vanuit dit perspectief, is het eigenlijk in onze voordeel als een spook zich manifesteert.

Opmerking: Zie ook – Waarom is er een beschermende omranding rondom de bovenstaande afbeelding?

2.4 Het meest gevaarlijke aspect van demonische bezetenheid

Het kan wellicht lijken dat het engste gedeelte is om iemand te zien in wie de spook zich volledig manifesteert zoals aangegeven in de afbeelding hierboven. We zitten op het rand van onze zitplaatsen als we een film bekijken zoals “The Exorcism of Emily Rose”. Maar in de werkelijkheid, bevindt de spook zich op het punt van een volledige manifestatie tijdens een spirituele heling sessie, meestal in de zwakste conditie.

Het echte gevaar is als de spook een persoon beheert via verborgenheid, waarin de persoon zich niet bewust is van de bezetenheid. De spook bestuurt de persoon zoals hij of zij wilt naar gelang zijn of haar eigen wens. Alhoewel de persoon zelfs bezeten is, is er gewoonlijk niets dramatisch of onnatuurlijk in het gedrag van de persoon te zien.

Verslavingen zijn slechts een voorbeeld van verraderlijke bezetenheid. De maatschappij denkt dat verslaving aan sigaretten of alcohol een psychologische verlokking is, terwijl het eigenlijk een geval van bezetenheid is. Soms kan een persoon serieuze afdwalingen aantonen in zijn of haar gedrag vanwege de regerende spook. Spoken kunnen een persoon dingen laat doen die volledig tegengesteld zijn van hun persoonlijkheid, bijvoorbeeld een vrouw die kuis of eerbaar van aard is begint zich promiscuïaal te gedragen.

3. Soorten manifestaties

Manifestaties kunnen in verschillende manieren voorkomen, bijvoorbeeld:

 • Gewelddadige manifestaties: In zulke manifestaties neemt de spook’s bewustzijn de volledige controle en uit zich dan op een gewelddadige manier, los van de persoonlijkheid van de persoon of de situatie. Soms kan de persoon bovenmenselijke kracht aantonen. We hebben situaties waargenomen waarin mensen die behoorlijk teder zijn veel mensen nodig hebben om hen te beteugelen.

Bekijk de volgende video van “gewelddadige manifestatie veroorzaakt door demonische bezetenheid”.

 • Merkwaardige gedragingen: Soms is het gedrag van een bezeten persoon duidelijk normaal tijdens de gemanifesteerde fase, maar het is vreemd voor die persoon of voor de betreffende situatie. Een voorbeeld van deze type van manifestatie is, toen sommige zoekers die bezeten zijn en manifesteerden nadat er spirituele heling werd gedaan op hen, in de hoofd-hermitage (aashram) van SSRF, begonnen te dansen net als in een discotheek toen ze enkele populaire muzikale tonen hoorden. Welnu, dansen op deze manier in een aashram met vele senior zoekers die toekijken zou erg onaangenaam voor hen zijn.

 • Spreken in een vreemde taal of brabbelen: In de bezeten conditie spreken sommige personen regelmatig een bijzondere taal dat merkwaardig is of ze spreken brabbelend maar van een specifieke type dat eigenaardig is voor hen en dat ook iedere keer weer dat de spook zich manifesteert.

Bekijk de volgende video van “kalme manifestatie veroorzaakt door demonische bezetenheid”.

 • Kalme manifestatie: In de meeste gevallen van bezetenheid kunnen we niet begrijpen dat de spook zich heeft gemanifesteerd. Een kalme manifestatie is behoorlijk gevaarlijk, omdat de persoon die naast u zit wellicht volledig gemanifesteerd kan zijn maar u zal geen idee ervan hebben als u een geavanceerde zesde zintuig heeft in combinatie met kennis over de mogelijkheid van zo een fenomeen.

Bekijk de volgende video van “kalme manifestatie veroorzaakt door demonische bezetenheid”.

 • Ongebruikelijke vertoning van talent: Een spook kan zich manifesteren en verschillende soorten talenten vertonen zoals fenomenale vaardigheden in muziek, dans, spreken in een onbekende taal, etc. dat de persoon die bezeten is zelf niet tot in staat is. In feite, sommige beroemde artiesten zijn voorbeelden van zulke bezetenheid door spoken die hun verlangen voor reputatie willen vervullen, etc. via deze artiesten. Ze doen dit door de basis-talent van de artiest te versterken. Daarmee vervult de spook, wiens bewustzijn krachtig is verenigt met de artiest, zijn of haar verlangen voor beroemdheid, etc.

 • Bovennatuurlijke krachten: Spoken kunnen zich manifesteren via paragnosten zonder dat de paragnost zich hier bewust van is, en zodoende geven de spoken begeleiding aan mensen over de toekomst. Het zal misschien zo lijken dat de medium’s bekwaamheid gestegen is, terwijl het eigenlijk het spel is van een hogere level spook. De persoon die naar de paragnost toestapt voor begeleiding, zal geen idee hebben dat hij eigenlijk tot een spook spreekt. De begeleiding dat door de spook gegeven wordt, toont meestal waarachtig aan. De spook doet dit om in het begin mensen die over-simpel zijn te lokken, maar gebruikt later dezelfde paragnost om mensen te misleiden.

 • Overige:  Sommige bezeten personen tonen verwrongen bewegingen aan als ze zich in de gemanifesteerde conditie bevinden, net als in extreme pijn of torment, terwijl anderen slangachtige slinkende bewegingen maken.

Bekijk de video van “verdraaide bewegingen veroorzaakt door demonische bezetenheid”.

4. Notitie voor deskundigen voor mentale gezondheid

Door onwetendheid over de spirituele hoofdoorzaken van deze manifestaties, is er een nood voor spirituele maatregelen voor hun genezing. Vanwege de tekort van een wetenschappelijke geteste, ontwikkelde en gevestigde systeem van spirituele diagnose en behandeling, benaderen de meeste van dit soort gevallen de mentale gezondheidsdeskundigen voor hulp. De mentale gezondheidsdeskundigen zijn traditiegetrouw geneigd om deze manifestaties van demonische bezetenheid te bekijken als puur psychologische fenomenen. Ze labelen het als uitzinnigheid en andere dissociatieve condities, psychose, etc. Dit is voornamelijk omdat ze niet de spirituele dimensie in acht nemen als ze de kernoorzaken of strategie van zulke manifestaties onderzoeken. De team van psychiaters op onze paneel van doktoren is voor de laatste 7 jaar bezig geweest met het onderzoeken van duizenden van deze manifestaties. Ze zeggen dat dit geen psychologische fenomenen zijn omdat:

 • Er geen specifieke bijdragende stressor is voor de manifestaties;

 • De manifestaties genezen worden door spirituele geneeswijzen

Maar spirituele ressources kunnen enige tijd in beslag nemen om de manifestaties te genezen, afhankelijk van de relatieve kracht van de regerende spook en de spirituele heling ressources die toegepast worden. Hier omvatten spirituele heling ressources spirituele oefening door de persoon die bemachtigd is door een spook. In zulke gevallen kan de bezeten persoon spoedeisende medische interventie nodig hebben zoals medicatie, om op zijn minst lichamelijke manifestaties te stoppen, vooral als het gewelddadig of schadelijk is voor hem of haarzelf of voor anderen. Ze kunnen ook lichamelijke controle nodig hebben zodat ze zichzelf niet pijnigen of de mensen om zich heen.

Welnu, kunnen we denken, hoe komt het dat zogenaamde “manifestaties van spoken” genezen worden door medicatie?

Omdat het spirituele probleem de persoon op een lichamelijke of psychologische level heeft aangetast, zoals klaarblijkelijk is uit de manifestatie, moeten behandelingsmaatregelen gericht worden op dat releveante level. Maar de “behandeling” alleen tot de fysieke en psychologische dimensie te beperken, “geneest” niet de kernoorzaak, het onderdrukt de symptomen alleen tot bepaalde hoogte voor het moment zelf of tijdelijk. Dit is duidelijk helder vanuit de lage geneespercentages van psychiatrische ziekten.

Het laatste woord moet alsnog uitgedrukt worden over al de zogenaamde “psychologische” stoornissen. De psychologische wetenschappen bevinden zich nog in hun ontwikkelingsfase en aldus is het het beste om een open geest te hebben.