Definitie van een eclips: Een eclips is een sterrenkundige gebeurtenis dat plaatsvindt wanneer een object in de dampkring rond de aarde zich verplaatst in het schaduw van een andere. De term wordt meestal gebruikt om of een nieuwe maan periode (eclips), oftewel wanneer de Maan’s schaduw de oppervlakte van de Aarde overschrijdt, of een volle maan periode (eclips), oftewel als de Maan zich verplaatst in de schaduw van de Aarde te beschrijven.

Abstract: Eclipsen zijn belangrijke gevallen op een spirituele level. Er is een toename in Raja-Tama dat negatieve effecten heeft op de mensheid. Spoken nemen hun voordeel uit de verhoogde Raja-Tama om een variëteit van kwesties te creëren die een op wereldwijde schaal negatieve repercussies opleveren. Systematische spirituele oefening garandeert dat we worden beschermt van de subtiele (ontastbare) schadelijke effecten ervan.

Opmerking: Om dit artikel te begrijpen moet u eerst het artikel over Sattva, Raja, en Tama – de drie subtiele basis-componenten van het Universum bestuderen en begrijpen.

1. Inleiding

Ieder jaar zijn we getuigen van een aantal van nieuwe en volle maan periodes die of gedeeltelijk of volledig in aard zijn. De zichtbaarheid van iedere gegeven eclips is vaak beperkt tot enkele geografische locaties op Aarde. Het bekijken van een eclips activeert veel interesse in de meerderheid van de samenleving en dit spoorde ons aan om ook te begrijpen of er een spirituele of subtiele ontastbare waarde eraan gekoppeld is. We voerden spirituele onderzoek uit om de spirituele betekenis en het effect van eclipsen op de mensheid te kunnen begrijpen.

2. Soorten eclipsen

Het eerste ding dat aan het licht kwam via spirituele onderzoek is dat natuurkundige (klaarblijkelijk voor onze ogen) eclipsen zoals hierboven genoemd niet de enige soorten type van eclipsen zijn. Er zijn ook subtiele (ontastbare) eclipsen. Deze subtiele eclipsen worden veroorzaakt door de krachtige spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) bekend als duivelskunstenaren (maantriks) van de 5de tot de 7de zone van de Hel door gebruik te maken van hun bovennatuurlijke krachten en alleen zichtbaar zijn voor diegenen met een geavanceerde en geactiveerde zesde zintuig.

Krachtige spoken creëren subtiele eclipsen door het creëren van een obstakel van subtiele zwarte negatieve energie tussen of de natuurkundige grofstoffelijke Zon en de Aarde of tussen de subtiele Zon en de Aarde.

Iedere hemellichaam die we kunnen zien zoals de Aarde of de Zon hebben ook een subtiele lichaam. Dit is verwant aan het subtiele lichaam dat een mens heeft dat het natuurkundige lichaam versluiert. Zie de sectie over subtiele lichaam en waar zijn we uit gemaakt.

 

De natuurkundige en subtiele Zon worden geregeerd door de Deity van de Zon. De Zon-Deity is de fractie van God dat de functionering van alle Zonnen en andere sterren in het Universum regeert. De Zon-Deity is in Zijn oorzakelijke vorm ongemanifesteerd. De Zon-Deity manifesteert via het Absolute Kosmische Vuur element en materialiseert als de Zon die we zien in de lucht, bliksem en vuur op Aarde. Alle levende wezen zijn afhankelijk van de Zon omdat een van de Zon-Deity’s voornamelijkste functies in het Universum is om licht en gloed te verschaffen in het Universum.

Er zijn ook subtiele eclipsen op de maan maar hun impact op het Universum is veel minder in vergelijking tot dat van de nieuwe maan (solar) periode.

Door het creëren van een belemmering tussen de Zon en de Aarde in een subtiele eclips, interfereren krachtige heksenmeesters met de functie van de Zon en derhalve verhogen ze de Raja-Tama op Aarde.

Van alle eclipsen die plaatsvinden zijn 70% subtiele eclipsen en 30% zijn natuurkundige eclipsen, de mensheid (inclusief de beste sterrenkundigen) zijn zich slechts bewust van de 30% aan natuurkundige eclipsen. Dus is de mensheid in totale onwetendheid over de subtiele eclipsen.

Alleen mensen die zich boven de 50% spirituele level bevinden en begiftigd zijn met een geavanceerde en actieve zesde zintuig kunnen de aanwezigheid en het subtiele effect van de subtiele eclips waarnemen. De gemiddelde persoon kan de subtiele ontastbare effecten van een subtiele eclips niet waarnemen.

Het negatieve impact van een subtiele eclips op de mensheid is 9 maal krachtiger dan dat van een normale natuurkundige nieuwe of volle maan periode.

3. Spirituele waarde van een eclips

Spirituele onderzoek heeft aangetoond dat in het geval van alle eclipsen er een stijging is in de Raja-Tama en een afname in het Sattva component. Deze stijging in Raja-Tama heeft veel nadelige bijgevolgen op een subtiele (ontastbare) level die mogelijk niet op te merken zijn in aanvankelijk de natuurkundige zone van bestaan. Maar deze Raja-Tama beladen condities worden gebruikt door spoken om de samenleving te beschadigen.

Doordat de Zon verduistert wordt door een subtiele belemmering aan de voorzijde van de natuurkundige of subtiele Zon tijdens een eclips, zijn er twee belangrijke spirituele invloeden:

 • De atmosfeer wordt gunstig voor negatieve energieënom zwarte energie te verzamelen. Zwarte energie is een type van spirituele energie dat het voornamelijkste wapen van aanval van spoken is.

 • De atmosfeer is erg gunstig voor negatieve energieënom hun zwarte energie te gebruiken om de mensheid te beschadigen gedurende de periode van de eclips, zowel als om de ‘zaadjes’ van vernietiging van de mensheid te ‘planten’. Zie sectie 4.4.

3.1 Waarom is er een toename in Raja-Tama met een eclips?

De toegenomen Raja-Tama vindt vanwege twee redenen plaats:

 • In het geval van natuurkundige eclipsen, de reden voor gestegen Raja-Tama is vanwege het feit dat gedurende een eclips het licht van de Zon of de Maan belemmert wordt zelfs al voordat het de Aarde bereikt. Deze duisternis is een afwijking in de gewoonlijke cyclus van dag en nacht waarin een periode dat eigenlijk verlicht moest worden, zich nu in duisternis bevindt. In feite, het spirituele nadelige effect van het fenomeen van nacht is gelijksoortig aan slechts 2% als dat van een eclips. Dit is in zoverre zo naar gelang de negatieve energieën’s bekwaamheid om de duisternis te gebruiken en de resulterende toename in Raja-Tama om de samenleving te beschadigen.

 • In het geval van een subtiele eclips, creëert een hogere orde van spoken een obstakel van zwarte negatieve energie tussen de Zon en de Aarde en het valt ook rechtstreeks de subtiele Zon aan. Deze verhindering veroorzaakt alweer een stijging in Raja-Tama.

3.2 Waarom veroorzaken nieuwe maan-perioden meer Raja-Tama?

De Zon is veel belangrijker voor leven op Aarde dan de Maan. Door de Zon op een subtiele of natuurkundige level te verhinderen, geraakt de atmosfeer op Aarde zeer veel kwetsbaarder op een subtiele ontastbare level en daarmee gunstiger voor spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)

3.3 Wat is de betrekkelijke stijging in Raja-Tama door een eclips?

Het volgende tabel geeft het verschil aan in de proportie van de drie subtiele basis-componenten op een gemiddeld niveau in het huidige tijdperk van het Universum (oftewel Kaliyug) en in het geval van een eclips. De figuren zijn duiden op Raja-Tama geactiveerde in het geval van een gedeeltelijke eclips van 30% en dat zich voordoet op een natuurkundige level.

 

Het percentage van stijging in Raja-Tama verschilt afhankelijk van het de type eclips, oftewel gedeeltelijk of totaal, of het een nieuwe maan- of een volle maan periode is en of het een natuurkundige of een subtiele eclips is. De volgende grafiek toont de stijging in Raja en Tama componenten aan in het proces van als een natuurkundige eclips transformeert in een volledige eclips.

In het geval van subtiele eclipsen zal de Raja-Tama ongeveer 5% meer zijn.

3.4 Hoe lang duurt het effect van de verhoogde Raja-Tama veroorzaakt door een eclips?

De Raja-Tama toename gedurende een eclips heeft een resterende effect dat zich gedurende vele maanden afzwakt. In de grafiek beneden, hebben we laten zien hoe lang de overvloedige Raja-Tama geactiveerd door een gedeeltelijke eclips van 30% begint te verslappen.

4. Repercussiesvan een eclips

4.1 Wat is het maximale effect van het subtiele impact van een eclips?

Het maximale subtiele impact van een eclips op mensen is afhankelijk van waar het, het meeste zichtbaar is. Hoe zichtbaarder het is, hoe groter het subtiele impact ervan op de mensen in die omgeving.

Dus als een eclips het meest zichtbaar zou zijn in het midden van de Stille Oceaan, zou het een minimale subtiele impact uitoefenen omdat het een minimale bevolkte omgeving is.

4.2 Raja-Tama verhogen geassisteerde activiteiten van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)

Gedurende een eclips periode, stijgt de kracht van verontrustende energieënkeer 1000 maal in vergelijking tot andere tijden. Dit is omdat spoken de overvloedige Raja-Tama geactiveerd door de eclips absorberen om zwarte energie verzamelen of door de condities te gebruiken om meer spirituele oefening te doen om negatieve zwarte energie te verkrijgen of door het stelen van de spirituele energie van zoekers van God. Zwarte energie is spirituele energie dat gebruikt wordt om de samenleving te beschadigen. Het volgende diagram toont aan hoe zwarte energie verzameld wordt.

 

Zie de sectie over ‘waarom hebben we beschermende randen’.

De bovenstaande subtiele visie legt uit wat er gebeurt op een subtiele ontastbare level tijdens een eclips. In de subtiele negatieve zones van de Hel, maken hogere orde spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) genaamd heksenmeesters (maantriks) (oftewel van de 2de zone van de Hel en neerwaarts) gebruik van de gestegen Raja-Tama gedurende de eclips om spirituele oefening te doen zoals vuurofferingen (yadnyas) of meditatie om spirituele zwarte energie te verkrijgen. De zwarte energie geactiveerd door verschillende heksenmeesters stroomt naar de 7de zone van de Hel waar het wordt opgeborgen. Deze stralingen van zwarte energie zijn allemaal verbonden.

In de subtiele positieve zones, zijn de subtiele lichamen van Wijzen drukbezet in meditatie. Zuivere bewustzijn (Chaitanya) stroomt van de hogere positieve zones om de toegenomen Raja-Tama op Aarde tegen te werken. Dus volgt er een subtiel gevecht tussen de krijgsmachten van goed en kwaad op het Aardse zone van bestaan.

4.3 Impact op een individuele level

Op het moment van een eclips, zijn mensen kwetsbaarder om beinvloedtte raken door hun overleden voorvaderen. In veel gevallen, creërenoverleden voorvaderen problemen in het leven van hun nakomelingen. Om dit toe te passen nemen de voorvaderen profijt van de overvloedige Raja-Tama en de verhoogde zwarte energie gecreëerddoor spoken op het moment van een eclips.

Zie het artikel over ‘Waarom zouden mijn overleden voorvaderen mij willen bemoeilijken?’

Het is voor deze reden dat mensen op een natuurkundige level loomheid, vermoeidheid, misselijkheid, etc. ervaren. Op een psychologische level, zijn er overvloedige emotionele en negatieve gedachten, vooral over spirituele oefening. De maan staat bekend om dat het de geest beinvloedt. Tijdens een volle maan periode, wordt het effect ervan zelfs nog meer benadrukt. Dit wordt verder aangesterkt als er een volle maan (lunar) periode is. Dus de combinatie van de volle maan en de volle maan periode is erg gestreng. Maar het doet zich op een subtiele ontastbare level voor, oftewel mensen lijden aan verontrusting door negatieve energieën.

Er is een algemene afname in de bekwaamheid om beslissingen te maken en mensen zijn meer geneigd om foutieve beslissingen te maken omdat het intellect ook vertroebeld is.

4.4 Impact op het level van de mensheid

Zoals eerder aangegeven, gebruiken spoken deze overvloedige Raja-Tama geactiveerd van een eclips om zwarte energie te verzamelen. Ze gebruiken deze zwarte energie om de mensheid op verschillende manieren te beschadigen. Zij doen dit door het planten van zaadjes van vernietiging en brengen schade op een subtiele ontastbare level dat alleen manifesteert in de natuurkundige zone na een constructieperiode. Deze constructieperiode kan zich overal bevinden van een paar dagen tot een aantal jaren. Voorbeelden hiervan kunnen zijn, het planten van zaadjes van pandemieën van besmettelijke ziekten zoals vogel-influenza en de Ebola Virus of het planten van zaadjes van de derde wereld oorlog.

Eclipsen dragen massaal bij in het verschaffen van omstandigheden die gunstig zijn voor het verzamelen van de zwarte energie die spoken bezitten. In onze artikel over Armageddon, benoemden we dat de wereld door een wereld oorlog en grootschalige natuurrampen zal gaan tussen de jaren 2013 en 2018. Het zal vergezelt worden door een ongeëvenaarde verlis van mensenlevens. De voornaamste katalysator op een subtiele ontastbare level voor de derde wereldoorlog zullen hogere-level spoken zijn.  Zij zullen deze gebeurtenissen arrangeren middels hun zwarte energie waarmee ze mensen zullen beinvloeden om oorlog te verklaren tegen hun medemensen. Tot aan 30% van al hun zwarte energie zal op het moment van eclipsen verzamelt worden. Het volgende tabel laat een uiteenzetting zien van de factoren die zullen helpen om de omgeving geschikt te maken voor spoken zodat ze hun zwarte energie kunnen creëren.

 

Annotaties:

 1. Met de huidige tijden bedoelen we de huidige tijden van het Tijdperk van Conflict (Kaliyuga). Het Universum gaat door cyclische fasen van vernietiging voornamelijk veroorzaakt door overvloedige Raja-Tama. De Raja-Tama op Aarde heeft tussen de jaren 2002 tot 2012 een toppunt bereikt waardoor een periode van een spirituele opschoning van de Aarde vereist is.

 2. Met de handelingen van de mensheid bedoelen we de Raja-Tama overheersende slechte daden van de mensheid. Zie de sectie over ‘De drie subtiele basis-componenten en onze levensstijl’.

5. Praktische ‘do’s’ en ‘don’ts’ om het negatieve effect van een eclips tegen te werken of te minimaliseren

Tijdens een eclips stroomt er een toegenomen hoeveelheid van zwarte energie in de gehele atmosfeer en aldus een overvloed van Raja-Tama. Zelfs als we niet het zesde zintuig hebben om het waar te kunnen nemen, is het het beste dat we onze handelingen wijzigen tijdens een eclips om de subtiele (ontastbare) schadelijke effecten ervan tegen te werken.

Do’s

 • Het praktiseren van spirituele oefening helpt om het effect van de gestegen Raja-Tama en zwarte energie in de atmosfeer dat veroorzaakt wordt door een eclips te nullificeren.Dus als een persoon intense spirituele oefening doet (overeenkomstig de zes basis-principes van spirituele oefening) tijdens een eclips:
   • Zal hij/zij alsnog beïnvloedtworden door het ongunstige spirituele effect van de eclips maar slechts tot aan 20%.
   • Maar, om de stijging in Raja-Tama en zwarte energie tegen te werken, is de hoeveelheid van zuivere energie van God dat door de zoeker getapt kan worden 50% meer.
   • Dus is het netto totaal een positieve 30%.

  Overeenkomstig, zullen mensen die de inspanning maken om intense spirituele oefening te doen tijdens de periode van een eclips, tot aan 30% meer spirituele voordeel verkrijgen.

Don’ts

 • Plan geen belangrijke functies: Alle handelingen en gedachten komen onder de scope van de subtiele basis-componenten, oftewel ze zijn of sattvik, rajasik, tamasik of een combinatie evan, bijvoorbeeld rajasik-tamasik. Alle goede en gunstige handelingen zijn overheersend sattvik of rajasik-sattvik. Omdat een hoop van Raja-Tama frequenties worden uitgestraald gedurende een eclips periode, leveren goede handelingen gedurende deze periode niet de verwachte resultaten. Het is daarom aanbevolen om alle belangrijke handelingen zoals inzegeningen, belangrijke zaaktransacties, etc. gedurende een eclips periode te vermijden.

 • Verminder Raja-Tama handelingen: Vermijdt dingen te doen zoas slapen, naar het toilet gaan, eten, geslachtsgemeenschap omdat deze handelingen Raja-Tama overheersend zijn en ons alleen maar kwetsbaarder maken om beinvloedt te worden door overleden voorvaderen en spoken.

 • Vermijdt eten: De toename in de subtiele basis Raja-Tama in de atmosfeer gedurende de periode van een eclips beïnvloedtook voedsel zowel als de spijsverteringsprocessen. Het is daarom aanbevolen om maaltijden tijden de periode van de eclips te vermijden. De tijdsperiode wanneer we onze maaltijden moeten vermijden is afhankelijk van de soort eclips. Dit is omdat de hoeveelheid van zonlicht of maalicht die de Aarde bereiken afhankelijk is van het verduisterde percentage van de Zon of Maan gedurende de eclips.

De hoeveelheid aan tijd dat we onze maaltijden gedurende een eclips moeten vermijden zijn:

  • Volledige eclips – 12 uren voorafgaand de aanvang van de eclips
  • Als het voor ¾ bedekt is – 9 uren
  • Als het voor ½ bedekt is – 6 uren
  • Als het voor ¼ bedekt is – 3 uren

Als tijdens de opkomst van de maan, de maan verduistert zal worden (eclips periode) dan moeten we in de vorige 12 uren geen voedsel eten. Dus ook, als de zonsopgang verduistert zal worden vanwege de conditie van een eclips (ongeacht het soort eclips), dan moet de periode van het vasten 12 uren eerder starten. Dit is omdat verschillende subtiele processen in motie worden gezet op ongeveer 12 uren voor de aanvang van een eclips. Als de zon of maan in de conditie van een eclips geraken, dan moeten we alleen op de volgende dag eten na het nemen van een douche. Kleine kinderen, oude en zieke mensen mogen deze periode voor 4 en een halve uur observeren.

6. In het kort

 • Een eclips is een belangrijke spirituele gebeurtenis dat blijvende nadelige effecten heeft die bemachtigd en gebruikt worden door spoken.
 • We moeten alle spirituele voorzorgmaatregelen nemen vooral als de eclips zichtbaar is over waar we leven.
 • Systematische spirituele oefening gedaan gedurende het jaar, helpt om het nadelige effect van een eclips tegen te gaan of te verminderen. Bovendien, als we intense spirituele oefening doen gedurende de eclips, kan het zelfs positief zijn zover dat individuele spirituele ontwikkeling gaat.

 

online tutorial on why do we do things we do