Type van zonden

  •  

  •  

Om dit artikel beter te kunnen begrijpen, raden wij u aan om uzelf bekend te maken met het volgende artikel:

1. Soorten zonden 

Een ieder van ons begaat verschillende zondige handelingen gedurende onze dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld, we kunnen wellicht spinnen doden tijdens het vegen van de vloer, we kunnen wellicht onbarmhartig spreken tot anderen op werk, etc. Om het concept van zondigen beter te begrijpen, zullen we gaan kijken naar een aantal soorten zonden, en door wie de consequentie van de zonde ondergaan moet worden.

2. Soorten zonden 

2.1 Soorten zonden afhankelijk van wie getroffen is

Afhankelijk van wie door de zonde getroffen is, zijn er zonden die schade voor onszelf en voor anderen opleveren, zoals weergegeven in het tabel hieronder.

2.2 Soorten zonden overeenkomstig lichaam, spraak en verstand

Een individu kan in zijn verstand bepalen om te zondigen, het verbaal uitdrukken of het lichamelijk uitvoeren. Dus kan hij een zondige handeling op drie manieren uitoefenen, zoals weergegeven in het tabel hieronder.

Voor meer details over het mechanism van boze ogen, zie ons artikel over Boze ogen.

3. Kunnen we zondigen door slechts een loutere gedachte?

Het leersysteem van karma verkondigt, terwijl een loutere gedachte van een goede daad verdienstelijkheid kan opleveren, resulteert een zondige gedachte niet in een zonde. Bijvoorbeeld, het krijgen van een gedachte om een bank te beroven zou geen zonde opleveren, terwijl het daadwerkelijk beroven ervan dat juist wel zou opleveren. Hier, in tegenstelling tot het eerdere voorbeeld van het mentaal zondigen, levert een loutere gedachte geen zonde op vanwege de afwezigheid van een ongunstige effect op anderen.

Alhoewel, een zoeker begaat zonden zelfs via slechte gedachten. In dit geval, omdat een zoeker’s doel is om Zuivere kwaliteiten te ontwikkelen en God hem of haar zegent met de vereiste kennis en energie voor dat, zorgen slechte gedachten ook voor een verspilling van God’s ressources. Een uitzondering hierop zou zijn, onbedwingbare gedachten die in een zoeker tot stand komen die gestreng wordt bemoeilijkt door negatieve energieën, of er zelfs door bezeten is.

4. Wie ondergaat de consequentie van een zonde?

4.1Medeverantwoordelijkheid voor de zonde

Ofwel rechtstreeks of indirect en ongeacht of het lichamelijk, verbal of mentaal is, de individu die medeplichtig is aan de zonde verkrijgt zijn of haar deel van de zonde. Ze worden een medeverantwoordelijke van de zonde. De tegenwoordige wetgeving heeft ook soortgelijke maatregelen – het individu assisteren in een moord is ook een schuldige.

In feite, het wordt overwogen dat handelingen zoals een conversatie met een zware zondenaar, zijn aanraking, zijn associatie, het delen van een maaltijd met hem, het delen van een zitplaats met hem, een bed en het reizen met hem de zonde van deze persoon overdraagt naar diegenen die hem vergezellen.

Net als satsang de associate van de Absolute Waarheid is, is kusang de associatie met de illusie. Het verwijlen in kusang creëert of vermeerdert verkeerde impressies in ons en kan de oorzaak worden van onze spirituele ondergang. Daarom is het niet verbazingwekkend dat we diegenen waarschuwen om wie we geven om ‘verwijderd te blijven van slechte gezelschap’.

4.2 Uitbreiding van zonde

Een Heilige tekst genaamd de Matsyapuran verkondigt dat zonde net als een besmettelijke of overdraagbare ziekte is. Net als een overdraagbare ziekte niet meteen duidelijk kan zijn, begint zonde de zondenaar geleidelijk te besmetten en vernietigt het hem van zijn daadwerkelijke wortel. Als de zondenaar niet voor zijn zonden boet dan moet zijn zoon of kleinzoon ervoor boeten. Op deze manier laat de zonde zijn effect gelden tot aan drie generaties. Deswege, hebben we de verantwoordelijkheid naar zowel anderen in onze familie als naar onze nageslacht.

Er zijn verschillende andere gevalen waarbij de consequenties van de zonde gezamenlijk ondergaan worden, bijvoorbeeld een echtgenoot en echtgenote, een bedrijfsdirecteur en het personeel van het bedrijf, etc.

4.3 Collectieve zonde

Alleen mensen hebben de bekwaamheid gekregen om het levenslot te overmeesteren en samen met zichzelf, de gehele Creatie blij te maken. Alsnog, gebruiken ze deze potentie voor rederen zoas het vervullen van individuele zelfzuchtige motieven, het berokkenen van onrechtvaardigheid op onschuldige mensen, het domineren van anderen, etc. Als resultaat, raakt de maatschappij vervuilt met collectieve lot.

Dit beïnvloedt de gehele Creatie en verstoort de balans van de cyclus van de natuur. Dientengevolge, overkomt de mensheid calamiteiten zoals overstromingen, droogte, aardbevingen, oorlogen, etc. Alhoewel deze catastrofes zichtbaar zijn, zijn de werkelijke onderliggende oorzaken onzichtbaar. Als zulke collectieve lot de Aarde overkomt, samen met slechterikken, moeten ook de deugdzame mensen de consequenties van deze calamiteiten ondergaan.

5. In het kort – soorten zonden

Het is belangrijk om het begaan van zonden te vermijden omdat de consequenties van zonden ons beïnvloeden en anderen ook kan beschadigen. Het is evenzo belangrijk om de aard en handelingen van diegenen te begrijpen met wie we hecht zijn, omdat het ‘onpartijdig’ gedragen tegenover hun zware zonde(n) ons medeverantwoordelijk kan maken.

Er is een gezegde dat in het leven, verdriet ons meer leert dan wat vreugde doet. We kunnen proberen het perspectief te houden dat wat voor lot ons ook maar overkomt, een consequentie is van zonde. Als we een houding ontwikkelen dat het confronteren van het lot hetzelf spirituele oefening is, dan is zelfs snellere spirituele ontwikkeling mogelijk.

Spirituele oefening helpt om onze lot te nullificeren of geeft ons de kracht om het te tolereren.