Soorten ego

 

In dit artikel zullen we de verschillende soorten van ego bespreken.

Ruim genomen, zijn er twee soorten ego; God’s ego en de ego van een mens.

1. God’s ego

Dit is een conditie van geen ego, oftewel de ego van de persoon is letterlijk 0. Deze conditie wordt gevondenin Heiligen van 100% spirituele level wanneer ze zich bevinden in een volledige gedachteloze conditie, verenigtmet God. De ‘ervaring van het zelf’ van zo een persoon is in deze conditie van vollledige eenheid met God, totaal verenigt met het Goddelijke principe, oftewel er is geen ‘gevoel van ik’. Aldus zijn alle taken die gebeuren middels zo een persoon loutere daden (kriya) en geen handelingen (karma) omdat ze alleen volledig volgens God’s wens plaatsvinden. Het karakteristiek van de mentale conditie van zulke Heiligen is dat ze zich in een eeuwigdurende conditie van Gelukzaligheid bevinden, zelfs in de confrontatie met extreme moeilijkheden in hun wereldse levens.

2. Menselijke ego

De ego van een mens is in grote lijnen onderverdeeld in 2 subtypes:

2.1 Zuivere ego

Dit is een conditie waar sporen van ego worden gezien in Heiligen van de hoogste orde als ze niet volledig in eenheid zijn met God. Deze Heiligen hebben slechts een louter bewustzijn van hun eigen bestaan. Deze spoor van ego is vereist voor het onderhoud van de lichamelijke functies.

  • Zuivere ego kan begrepen worden als het hebben van de vollgende houdingen

  • Het beschouwen van het zelf als afzonderlijk of afgescheiden van Brahman (God-principe), dat is het onderhouden van het bewustzijn van het zelf middels dualiteit.

  • Het bewust zijn van het eigen bestaan.

  • Het onderhouden van de spirituele emotie (bhav) dat ‘ik tot anderen behoor en iedereen is van mij’.

Zelfs deze vorm van ego houdt alleen stand zolang er het bestaan is van het fysieke lichaam. Het bestaan ervan stopt als de Heilige Zijn lichaam opgeeft (overlijdt).

2.2. Onzuivere ego

Dit type ego is wat de meesten van ons ervaren. Bijna een ieder van ons identificeert zichzelf met het fysieke lichaam, of gevoelens en emoties en voelen ons trots binnenin onze intellect. Dit komt door verschillende impressies in de kernpunten van het subtiele lichaam zoals temperamentvolle karakteristieken, verlangens, aantrekkingen (voorkeuren) en afstotingen (afkeuringen), etc.

Refereer naar de presentatie over de functionele structuur van het verstand.

Afhankelijk van gedachten en emoties, kan deze ego of sattvik (Sattva overheersend), rajasik (Raja overheersend) of tamasik (Tama overheersend) zijn.

  • Tamasik ego: Ego dat subtiel basis Tama component overheersend is en heet dus tamasik ego, bijv. het geloven in eigen vermogen.

  • Rajasik ego: Subtiele basis Raja component overheersende ego heet rajasik ego, bijv. het constant sreven naar vreugde.

  • Sattvik ego: Ego dat overheerst wordt door het subtiele basis Sattva component en dus bekend is als sattvik ego, bijv. ego met betrekking tot offeringen is sattvik van aard.

3. Soorten naar gelang de proportie van ego

Op een toonschaal van 0-100%, is de ego van God of Heiligen die zich bevinden op de 100% spirituele level, en in een conditie van volledige eenheid met God zijn, 0%. De ego van een subtiele duivelskunstenaar (mantrik) van de hoogste kracht van de 7de zone van de Hel (Patal) is, 100%. Op deze schaal, is de ego van een gemiddelde individu 30%. Adolf Hitler’s ego was 60%.

(Opmerking: Met een ‘gemiddelde individu’ indiceren we een persoon die spiritueel gematigd is. In zijn of haar wereldse leven kan deze persoon een rijke of arme persoon zijn, of een staatsfhood of een gewoonlijke werkende individu van een maatschappelijke klasse.

Afhankelijk van de proportie, kan ego als volgt geclassificeerd worden:

Proportion of ego