Books on Maya (the Great Illusion) and Spirituality

 

Definities van boeken over Maya en Spiritualiteit

  • Boeken over Maya (de Gigantische Illusie) zijn boeken die gaan over de gecreëerde universum. Alle boeken gerelateerd aan kunst, wetenschap, filosofie, fictie, etc. vallen onder deze categorie van boeken. Zie de sectie dat meer verklaart over Maya. Deze boeken worden volledig ervaren door de vijf zintuigen, verstand en intellect.

  • Boeken gerelateerd tot Spiritualiteit zijn boeken die ons begeleiden over verschillende aspecten van Spiritualiteit. Ze bevatten theoretische kennis en kennis over de praktische aspecten van Spiritualiteit. Als een een spirituele tekst bekrachtigd is met enige Chaitanya (Zuivere Bewustzijn), betekent het dat de auteur een minimale spirituele level van 50% beschikt. Als een spirituele tekst instrueert over spirituele oefening voor spirituele groei, moet het voldoen aan de 6 basis-principes van spirituele oefening. Spirituele groei gaat over het overtreffen van de vijf zintuigen, verstand en intelligentie over het ervaren van de Ziel of het principe van God binnenin een ieder van ons. Zie het artikel over – Waar zijn mensen uit gemaakt?

1. Inleiding over de discussie over boeken over Maya en Spiritualiteit

Deze gehele artikel is geschreven vanuit het perspectief van het realiseren van het wezenlijke spirituele doel van het leven dat is Godsrealisatie. Alle boeken vallen wijdlopig onder twee hoofd-categorieën – boeken over Maya en boeken over Spiritualiteit.

  • In het artikel over ‘De studie van spiritualiteit’ benadrukten we dat als we richting het wezenlijke doel van het leven willen gaan, we bij voorkeur boeken over Spiritualiteit moeten bestuderen die geschreven zijn door Heiligen of Gurus.

  • In een opvolgende artikel genaamd ‘Het effect van de auteur op boeken over Spiritualiteit’ vergeleken we het profijt van boeken geschreven door auteurs van verschillende spirituele levels.

In dit artikel bespreken we de verschillen tussen boeken over Spiritualiteit en Maya en hun waarde voor de lezer, de auteur van het boek, en de omgeving.

2. Met betrekking tot het fundamentele doel van het leven

Spirituele boeken zijn gericht op het begeleiden van mensen naar het fundamentele doel van het leven. Ze helpen ons om onze vijf zintuigen, verstand en intelligentie te overstijgen en om onze werkelijke aard te begrijpen. Ze begeleiden ons om te realiseren en vervolgens te ervaren dat onze werkelijke aard die van de Ziel of het principe van God binnenin een ieder van ons is. Als de lezer de richtlijnen van het boek praktiseert ervaart hij of zij spirituele groei. De auteur ook ervaart spirituele groei omdat hij of zij een instrument wordt in het helpen van de mensheid om spiritueel te kunnen groeien.

Aan de andere kant, boeken gerelateerd aan Maya verhogen de auteur’s en lezer’s focus op Maya hetzelf. Als resultaat, raakt de auteur en de lezers zelfs nog meer verwikkeld in Maya en vermeerderen ze hun gehechtheid aan de vijf zintuigen, verstand en intellect. Dit verdrijft hen van het realiseren en ervaren van hun werkelijke aard dat ze de Ziel (het principe van God) van binnenin zijn. Als deze impressie zich continueert te ontwikkelen, zal het hoogstwaarschijnlijjk resulteren in dat de persoon vele levens zal spenderen in het achternazitten van verschillende dromen in Maya zoals carrière, familie, etc. in tegenstelling tot het vervullen van de daadwerkelijke reden voor welke hij of zij geboorte had genomen, oftewel Godsbewustzijn en het verlost raken uit de cyclus van geboorte en dood.

3. Ervaring van vreugde versus Gelukzaligheid

The MindOmdat boeken gerelateerd aan Maya gemaakt zijn om ervaren te worden door de vijf zintuigen, verstand en intellect, is de maximale emotie dat ervaren kan worden wat de geest en intellect ons te bieden heeft. Door het lezen van een boek gerelateerd aan Maya en door het te praktiseren, is de maximale positieve emotie dat we kunnen ervaren vreugde. Vreugde is een emotionele reactie van de geest dat altijd afhankelijk is van een impuls. Helaas zijn de prikkels op welke we onze vreugde baseren altijd onderhevig aan verandering, en deswege is onze vreugde verkregen van Maya ook niet duurzaam.

Aan de andere kant, als we spirituele oefening doen zoals voorgeschreven door boeken over Spiritualiteit raken we uiteindelijk in staat om de Ziel (het principe van God) te ervaren binnenin ons. Als resultaat hiervan, ervaren we Gelukzaligheid dat een kwaliteit is van de Ziel. Gelukzaligheid is een superlatieve positieve ervaring voorbij vreugde en dat niet afhankelijk is van enige impuls. Aanvankelijk verkrijgen we flitsen van Gelukzaligheid maar als we spiritueel ontwikkelen ervaren we constant Gelukzaligheid.

4. Bron van kennis

Als een Heilige of een Guru een tekst schrijft over Spiritualiteit. Verkrijgen ze kennis van de Universele Geest en Intellect via Hun zesde zintuig. Als resultaat vereisen ze geen enkele referenties. Aan de andere kant, als een persoon een boek over Maya schrijft moet hij verschillende referenties raadplegen tijdens het voorbereiden van zijn boek.

Als auteurs die boeken schrijven over Maya een intense verlangen hebben voor befaamdheid of intense nieuwsgierigheid voor een zekere onderwerp, worden ze tamelijk vaak geholpen door subtiele lichamen van de Infernale Wereld (Bhuvaloka) of van de Hemel (Swargaloka). Deze subtiele lichamen hebben ook een verlangen om iets te ondernemen op de Aardse zone. Heiligen, aan de andere kant, schrijven niet voor befaamdheid of fortuin maar voor de spirituele groei van de maatschappij. Vanwege hun lage ego, inspirireert God Hen alleen om boeken te schrijven over Spiritualiteit. Positieve energieën van Mahaaloka en voorbij komen om de Auteur te assisteren via Zijn zesde zintuig, en de aard van de kennis gaat over hoe God te realiseren.

5. Beperkingen en scope

Natuurkundig versus subtiel:

Schrijven over Maya is beperkt door de grofstoffelijkheid ervan. Het beschrijft de wereld zoals we har kennen op de natuurkundige, psychologische en intellectuele level. De overdracht van kennis bevindt zich meestal op de wereldse level en de tekst is niet in staat om enige spirituele ervaring te kunnen geven.

Tijdens het schrijven over Spiritualiteit, schrijven de auteurs boven de 50% spirituele level op basis van de kracht verkregen van de Universele Energieën namelijk Icchaashakti (Energie van Absolute Verlangen), Kriyaashakti (Energie van Absolute Actie) en Dnyaanashakti (Energie van Absolute Kennis) en zijn in staat om de spirituele oorzaken waar te nemen die aan verschillende fenomenen ten grondslag liggen. Zie het artikel over Universele Energieën gebruikt in spirituele schrifturen.

 

Relevantie en tijd

Boeken over Maya zijn constant in ontwikkeling en worden ook constant herzien en vernieuwd. Bijvoorbeeld, er was een tijd waarin mensen dachten dat de Aarde vlak was. Later echter, veranderde dit gezien de moderne technieken bewezen dat de Aarde inderdaad rond was. Ook, wat er momenteel gebeurt in de wereld interesseert de wereld’s populatie altijd meer in tegenstelling tot wat er enige tijd geleden gebeurde in het verleden.

Basis-principes aangegeven in boeken over Spiritualiteit zijn tijdloos en verschaffen een plattegrond van onze spirituele reis ongeacht het eeuw van waarin we leven. Spirituele boeken vereisen geen herzieningen om concepten rechtstreeks aan te kunnen duiden. Er kunnen wellicht nieuwere prints komen met verdere hedendaagse details maar de fundamentele structuur van kennis op zichzelf verandert niet. De maatregelen en middelen om onze spirituele reis te vervullen kan veranderen omdat ze aangepast moeten worden aan de spirituele capaciteit van de samenleving. Het is vanwege deze reden dat we zeggen dat spirituele boeken tijdloos zijn en relevant voor alle generaties.

Bekijk een informele dialoog met Zijne Heiligheid Dr. Athavale over waarom Hij nu alleen boeken schrijft over Spiritualiteit, dat verdere inzicht verschaft in deze concepten.

6. Effect op de samenleving

De Chaitanya (Zuivere Bewustzijn) dat wordt uitgestraald door spirituele teksten heeft een saattvik effect op de omgeving. Het volgende subtiele diagram laat de spirituele positiviteit zien dat door boeken over Spiritualiteit wordt uitgestraald die geschreven zijn door Heiligen.

Subtle reading - Saint book


RighteousnessHet saattvik effect van deze boeken helpt om de ‘zaadjes’ van zoekerschap van God in mensen in de samenleving te ‘planten’, die uiteindelijk uitgroeien tot het worden van discipelen en dan Heiligen. Heiligen zijn de spirituele lichtboeien in de samenleving die mensen sturen naar Gerechtigheid. Heiligen gaan een lange weg in het verschaffen van een hogere proportie van het sattva component in de samenleving.