Progressieve veranderingen in objecten door positieve spirituele energie

 

1. Introductie

Sinds het jaar 2000, onderzoekt SSRF een aantal kwesties waarbij objecten zijn veranderd of waarbij de Kundalini spontaan materialiseerde. De oorzaak van deze veranderingen is onverklaarbaar door alle soorten conventionele maatregelen. Onze spirituele onderzoek heeft aangetoond dat de veranderingen in de objecten plaatsvonden door de manifestatie van negatieve of positieve spirituele energie.

Drie van de objecten welke veranderd waren door positieve energie, waren gebruikt door Zijne Heiligheid Dr. Athavale. Toen we deze drie objecten over een tijdsperiode observeerden, werd het opgemerkt dat de veranderingen bleven plaatsvinden.

In dit artikel, verschaffen wij een verklaring voor deze fenomeen van ontwikkelende spontane veranderingen door positieve spirituele energie. We hebben ook een foto-galerij van deze objecten gepubliceerd.

2. Het belang van het onderzoek

In een eerdere artikel, hebben we het belang van het bestuderen van spontane verandering of zuivere materialisatie uitgelegd.

Als het proces van verandering over een aanzienlijke periode van tijd blijft voortzetten, bijvoorbeeld meer dan een jaar, wordt het interessant. Door het bestuderen van zulke fenomenen, begrijpen we niet alleen de heiligheid van zulke objecten en de oorzaak van de verandering, maar we kunnen ook het proces welke de progressieve verandering veroorzaakt begrijpen.

Apart van ons te overtuigen van het bestaan van positieve energieën, vertellen deze objecten ons ook dat de positieve verandering veroorzaakt door de sattvikta van een Heilige van de hoogste order, blijft doorzetten voor een aanzienlijke verlengde periode. Dit verklaart het belang van objecten welke gebruikt worden door Heiligen, vanuit een spiritueel perspectief.

3. Waarom manifestatie van positieve energie blijft ontwikkelen

Een Heilige is een Heilige persoon die spiritueel zuiver is. Daarom, wordt Hun fysieke lichaam (sthuladeha) een ideale medium voor de materialisatie van positieve energie. Objecten welke door Heiligen gebruikt worden zijn meer Sattva-overheersend omdat de positieve spirituele energie van de Heilige naar het object wordt overgedragen. Afhankelijk van hoe lang Heiligen een bijzondere item gebruikt hebben, verkrijgt het meer Zuivere Bewustzijn (Chaitanya), Zuivere Principe, positiviteit, etc.

De voortzetting van de materialisatie van positiviteit is ook afhankelijk van de oorzaak van de verandering. Heiligen van de hoogste orde zoals Zijne Heiligheid Dr. Athavale, functioneren op de niet-gemanifesteerde (nirgun) level en als Zij een object gebruiken, stroomt het niet-gemanifesteerde Principe van God door Hen heen en heeft het een effect op het object. Niet alleen dit, zulke Heiligen blijven zich ontwikkelen naar het niet-gemanifesteerde level. Belangwekkend is dat de materialisatie van positieve energie dat plaatsvindt in een object door het contact met zo een Heilige, ook het pad van ontwikkeling naar de niet-gemanifesteerde level volgt over een periode van tijd.

4. De voordelen van objecten welke progressief veranderen door positieve spirituele energie

Deze objecten (of zelfs Hun foto’s) welke veranderingen over een uitgestrekte periode van tijd blijven laten zien, functioneren als een gigantische bron van positieve energie. Voor de doorsnee persoon is het moeilijk om voordeel te verkrijgen van positieve energie op een subtiele level, terwijl het verkrijgen van grofstoffelijke gematerialiseerde vormen van subtiele energie vergelijkend makkelijker is.

Er wordt constant positieve energie door zulke objecten uitgestraald naar de omgevingen (vastu) of atmosfeer; dat een impact op ons heeft. Door de Raja en Tama in de atmosfeer, ontwikkelt zich constant een verontrustende omhulsel om ons heen. Als de Raja en Tama toenemen, bouwt inertie op dat leidt tot leed en worden er obstakels gecreerd in spirituele oefening. Als we in contact komen met zulke positieve objecten, worden de Raja en Tama componenten vernietigd door de Sattva vibraties welke ervan afgestraald worden, dat leidt tot afname in het omhulsel van onrust en dit helpt in onze spirituele oefening (sadhana). We leerden dat er spirituele heling plaatsvindt via deze objecten.

Alhoewel we alleen met behulp van een geavanceerde zesde zintuig kunnen bepalen of een ervaring positief of negatief is, zijn enkele signalen van dat onze ervaring positief is – een gevoel van enthousiasme na het kijken naar het objecten, het ervaren van een gedachteloze conditie van het verstand, het ervaren van gelukzaligheid, het ervaren van aroma zonder enige externe oorzaak, het ervaren van vrede, etc. Als een persoon met negatieve energie verontrusting in contact komt met zulke objecten, zijn enkele waargenomen signalen – constante oprispingen, geeuwen, lage vitale energie (Prana-shakti), en materialisatie van de regerende entiteit omdat het de spirituele zuiverheid in het niet kan tolereren.

Het effect van deze positieve objecten werd vooral gezien in individuen welke gestrenge negatieve energie verontrusting hebben. Toen zij in contact werden gebracht met deze objecten, werd er gestrenge materialisatie van de regerende negatieve entiteit in hen waargenomen. Dit was omdat de negatieve energie niet in staat was om de spirituele zuiverheid van deze objecten te kunnen verdragen. Een subtiele analyse van dit toonde aan dat een subtiele oorlog plaatsvindt tussen de positieve vibraties welke uitgestraald werden van het object en de negatieve vibraties uitgestraald door de regerende entiteit. Door immense positiviteit, neemt de negatieve energie van de regerende entiteit af en wordt het individu positiever.

In SSRF bewaren we zulke positieve artikelen. We gebruiken het op de spirituele center om spirituele heling op zoekers (sadhak) uit te oefenen welke last hebben van gestrenge negatieve energy verontrusting en om de positieve veranderingen in hen te bestuderen. Als de positiviteit in deze objecten stijgt, zullen ze nuttig zijn voor de mensheid in de toekomst. Ze zijn net als zetels van positieve energie en ze onderhouden het Sattva component in de atmosfeer.

Soms geven Heiligen deze objecten aan zoekers of individuen. Hiermee geven ze spirituele energie aan de zoeker voor het uitdragen van God’s missie. Zulke objecten zijn beladen met de Energie van Hun voornemen (sankalpa-shakti) dat vereist is voor de missie. Heiligen handelen in overeenstemming met God’s wens (Ishwarechha) en dus worden deze positieve objecten gebruikt voor het geven van de positiviteit dat vereist is voor de missie en voor als bescherming tegen negatieve energieën welke de missie belemmeren.

Kort samengevat, deze positieve objecten zijn van enorme relevantie voor zoekers en iedereen die nieuwsgierig is over spirituele oefening. We moeten immense dankbaarheid tonen voor zulke objecten en ze met zorg bewaren. Sommige mensen zijn wellicht niet in staat om hun belang te begrijpen of kunnen overrompeld worden over of de veranderingen eigen positief of negatief zijn. In zo een situatie, is het het beste om een spirituele ontwikkelde persoon te raadplegen.

5. Zelf ervaren van positieve energie

Voor een betere begrip kunt u onze galerij bekijken en de objecten voor uzelf ervaren. U mag ook uw ervaringen met ons delen, via de “Plaats een bericht” faciliteit.

gallery-positive-energy-changes