Principes van spirituele onderzoek

1. Verschillen tussen moderne wetenschappen en spirituele wetenschappen

Laten we eerst de verschillen tussen moderne wetenschappen en spirituele wetenschappen verkennen voordat we gaan kijken naar de verschillen in onderzoeksmethode.

 

2. De principes van spirituele onderzoek

Het volgende zijn de principes van spirituele onderzoek. We hebben een ieder ervan hierbeneden in detail uitgelegd:

1. Kan geen gebruik worden gemaakt van conventionele maatregelen en instrumenten voor analyse

2. Uitgevoerd via het zesde zintuig of metafysische gewaarwording

3. Spirituele dimensie is net zo systematisch en logisch als dat van de grofstoffelijke wereld

4. Kennis verkregen in een kant-en-klare formaat van de Universele Geest en Intellect

5. Spirituele onderzoek is niet afhankelijk van tijd of plaats

6. Moet onder de begeleiding zijn van een spirituele ontwikkelde gids

2.1 Kan geen gebruik worden gemaakt van conventionele maatregelen en instrumenten voor analyse

Als we de subtiele wereld willen onderzoeken, kunnen we geen conventionele maatregelen en tools voor analyse gebruiken. Net zoals we geen maatstaf kunnen toepassen om onze intelligentie af te meten, kunnen we ook geen grofstoffelijk, psychologische of intellectuele methoden gebruikken om de spirituele dimensie te begrijpen of te verkennen. Dit is vanwege de simpele reden dat per definitie de spirituele dimensie datgene is, dat zich voorbij het bevattingsvermogen van de vijf zintuigen, verstand en intellect bevindt.

2.2 Uitgevoerd via het zesde zintuig of metafysische gewaarwording

Spirituele onderzoek kan alleen uitgevoerd worden door middel van een geavanceerde zesde zintuig.

We zijn bekend met het verzamelen van kennis middels het medium van onze vijf zintuigelijke organen (ogen, oren, neus, huid en tong), verstand en intelligentie. Dit het paradigma in welke we traditionele onderzoek van moderne wetenschappen uitvoeren. Maar slechts ongeveer 2% van de spirituele dimensie wordt begrepen via het medium van de vijf zintuigen (ogen, oren, neus, huid en tong), verstand en intelligentie. 98% van kennis kan alleen waargenomen worden via onze subtiele zintuigelijke organen. Onze subtiele zintuig is in het algemeen bekend als onze zesde zintuig. Spirituele onderzoek kan alleen uitgevoerd worden met behulp van een hoog geactiveerde zesde zintuig. Om de alomvattende wereld van de wetenschap van Spiritualiteit te ervaren, moeten we onze vijf subtiele zintuigelijke organen, subtiele verstand en subtiele intellect ontwikkelen.

Wat is geen spirituele onderzoek:

Het volgende zal u een idee geven voor wat geen spirituele onderzoek is:

  • Proberen de authenciteit te verifiëren van een religieus artefact door gebruik te maken van ‘carbon dating’ technologieën.
  • Via moderne wetenschap onderzoeksmethoden, de ‘co-relation’ tussen religieuze oefening en enkele sociologische of psychologische transformatie vaststellen.
  • Proberen te verifiëren of een plaats spookt via geavanceerde technologische instrumenten.

In al deze situaties, proberen we de spirituele dimensie met moderne wetenschappen te peilen en te begrijpen. Dit is bekend als onderzoek en geen spirituele onderzoek. De bekwaamheid om de spirituele dimensie met moderne wetenschappen te begrijpen en te bepalen is zo gestreng ingeperkt dat het de preciesheid of effectivitieit van de analayse ‘bemiddelt’.

2.3 Spirituele dimensie is net zo systematisch en logisch als dat van de grofstoffelijke wereld

Toen de moderne wetenschap, bijvoorbeeld de oorzaak van Geelzucht onderzocht, kwam het tot de conclusie dat een van de oorzaken infectie was. Ze deden verdere onderzoek en ondervonden dat de infectie werd veroorzaakt door de Hepatitis virus. Vervolgens ontdekten ze dat er verschillende types van de Hepatitis virus zijn zoals Hepatitis A, Hepatitis B, etc. Op deze manier, wordt de fijnere analyse van oorzaken van ‘aandoeningen’ en problemen onderzocht. Maar het diepere of diepste oorzaak wordt alleen bekend met behulp van de wetenschap van Spiritualiteit, oftewel spirituele onderzoek.

Middels onze spirituele onderzoek, hebben we ondervonden dat de hoofdoorzaak van een probleem zowel in het grofstoffelijke, psychische of spirituele dimensie kan liggen. Tot aan 80% van onze problemen in het leven hebben hun hoofdoorzaak in de spirituele dimensie. Behoorlijk vaak is het zo dat als we een tragedie zien gebeuren we de gezegde horen van, ‘Het is God’s wil’. Maar de hoofdoorzaak achter tragedies zoals natuurrampen of vliegtuigcrashes zijn voornamelijk in de spirituele dimensie dat we in onze onwetendheid toeschrijven aan ‘God’s wil’. Deze spirituele redenen zijn door ons uitvoerig besproken in onze artikel over de ‘Spirituele hoofdoorzaken van moeilijkheden in het leven’.

2.4 Kennis verkregen in een kan-en-klare formaat van de Universele Geest en Intellect

De kennis van zelfs het meest intelligente persoon heeft beperkingen. Aan de andere kant, God is Alwetend en weet alles over alles. Dit is waarom mensen vanuit iedere levenswandel en iedere nationaliteit, inspiratie ervaren na het bidden wanneer ze getroffen zijn door een gestrenge blokkade in denkvermogen of analyse. Veel hebben verbazingwekkende ontsnappingen ervaringen van gevaarlijke of fatale ongelukken na het doen van een gebed. De Universele Geest en Intellect is God’s verstand en intelligentie. Nadat we onze zesde zintuig ontwikkelen middels spirituele oefening voorbij een zekere punt zijn we in staat om onbeperkte toegang te verkrijgen tot de Universele Geest en Intellect.

Alle kennis op deze website is verkregen of geverifiëerd van de Universele Geest en Intellect.

2.5 Spirituele onderzoek is niet afhankelijk van tijd of plaats

Omdat de kennis ontvangen wordt vanuit de Universele Geest en Intellect hoeven we naar geen enkele plaats te reizen om onderzoek te doen. Het is ook niet afhankelijk van de tijd van de gebeurtenis. Of een specifieke geval vele eeuwen terug plaatsvond of in de toekomst plaats zal vinden, de aard van het incident en de bijdragende factoren kunnen alsnog worden vastgesteld.

Het is voor deze reden dat we in staat zijn om artikelen te publiceren zoals ‘Spirituele onderzoek over het spirituele leven van Nostradamus’. Zulke artikelen geven unieke informatie dat niet van de huidige tijd of plaats is.

2.6 Moet onder de begeleiding zijn van een spirituele ontwikkelde gids

Mogelijk is het meest belangrijke factor in spirituele onderzoek dat iedere spirituele onderzoeksteam geleidt moet worden door een persoon op het spirituele level van een Heilige of een Guru.

Als op een schaal van 0-100%, verenigen met God (dat het ultieme is in iedere spirituele pad) 100% is, dan bevinden de meeste mensen in de hedendaagse wereld zich op de 20-25% spirituele level. Alleen als we middels spirituele oefening een spirituele level van voorbij de 70% bereiken, kunnen we een spirituele gids of een Heilige genoemd worden. Deze ontwikkelde wezens kunnen in de Universele Geest en Intellect tappen en beslist zeker zijn dat ze niet misleidt worden door subtiele lichamen of entiteiten. In simpele termen, het bereiken van het spirituele level van een Heilige is net als het bereiken van de hogere fasen in spirituele groei. Dit is verwant aan een ‘Nobel laureate’ te zijn in een zeker veld in het wereldse leven.

 

Online tutorial Spritual Research