Oorzaken van slaapwandelen en de behandeling ervan

 

1. Voorwoord tot slaapwandelen

Slaapwandelen (ook genaamd somnabulisme) is een parasomnia of slaapstoornis, waarbij de lijder zich richt op activiteiten die normaliter geassocieerd zijn met waakzaamheid, terwijl hij of zij nog aan het slapen is of zich in een slaapachtige-conditie begeeft. (Ref: Wikipedia.org)

De slaapwandelaren vertonen een variëteit van gedragingen, die wisselen van het schoonmaken van het huis, het aan- en uitzetten van de verlichting, wandelen door de woning of over de straat, het gaan naar plaatsen, praten alsof ze zich in een “conversatie” bevinden, schreeuwen, misbruiken, gooien van dingen, slaan van hun partners, etc. In extreme gevalen, hadden sommige mensen seks met onbekenden en pleegden ze moord tijdens hun slaapwandeling. (Ref: newscientist.com

Slaapwandelaren bewegen zich rond met een glazige blik in hun ogen en er is een mythe dat we een persoon die aan het slaapwandelen is niet moeten wakkermaken tijdens deze conditie. Verder in dit artikel leggen we uit wat we moeten doen in zulke kwesties.

Onderzoek over slaapwandelen toont aan dat zo hoog als 18% van de wereldbevolking lijdt aan slaapwandelen. (Ref: BBC.co.uk)

2. Oorzaken van slaapwandelen

Er is gemis aan eensgezindheid over de oorzaken van slaapwandelen. Vrees, vermoeidheid, stress, ongerustheid en slaapontbering zijn enkele van de oorzaken die de moderne wetenschap vaststelt. Er zijn geen bekende genezingen voor slaapwandelen maar, het kan behandeld worden met psychotropicum en klinische hypnotherapie heeft zich ook succesvol bewezen op een korte-termijn basis. (Ref: BBC.co.uk)

De volgende criteria waren de bevindingen van de hoofdoorzaken van slaapwandelen vanuit spirituele onderzoek dat uitgevoerd was door SSRF.

  • Zoals u kunt zien in het grafiek hierboven, zijn spirituele factoren de kern hoofdoorzaak van slaapwandelen. Dit is een van de redenen waarom de moderne wetenschap niet in staat was om een geneeswijze te verschaffen voor het probleem van slaapwandelen.

  • Spirituele factoren komen voornamelijk door overleden voorvaderen en de eenvoudige spook (bhoot) die streken uithalen, oftewel die een persoon aansporen tot het plegen van een kleinschalige ondeugendheid. Zie het artikel over – Waarom zouden onze voorvaderen ons willen bemoeilijken?

  • Grootschaligere handelingen tijdens het slaapwandelen zoals seksuele interactive met onbekenden en walgelijke moorden, etc. worden gearrangeerd door hogere level spoken zoals heksenmeesters (mantriks). Volgens de spirituele wetenschap, moet een persoon alsnog karmische of spirituele bestraffing ondergaan voor de misdaad, ook al is het zo dat een handeling gebeurd kan zijn doordat de persoon volledig onder de controle was van de spook. Deze spirituele bestraffing presenteert zich in de vorm van verzamelde zonden die de persoon zullen doen boeten, of nog in dit leven of anders in het volgende leven. Maar, de opgelopen zonden zijn minder dan als de persoon een moord zou hebben gepleegd in de ontwaakde of bewuste conditie vanuit zijn of haar eigen wil. Als de oorzaak van slaapwandelen spiritueel in aard is in tegenstelling tot psychologisch, dan zijn de opgelopen zonden zelfs minder. Het volgende diagram zal dit in meer detail toelichten.

Waarom moeten we boeten voor een misdaad of slechte daad dat een spook via ons uitvoert?   De reden hiervoor is dat een spook toegang verkrijgt tot onze bewustzijn en ons bemachtigd vanwege onze eigen zwakheden. Deze kwetsbare punten in ons, omvatten een hoge hoeveelheid van verzamelde zonden vanuit vorige geboortes, verkeerde daden, persoonlijkheidsdefecten zoals angst en woede die leiden tot vrees en stress, gemis aan spirituele oefening, etc.

3. Behandeling van slaapwandelen

Omdat de hoofdoorzaak van slaapwandelen voornamelijk spiritueel in aard is, kunnen alleen spirituele geneeswijzen of spirituele oefening helpen om het tegen te gaan.

  • Regelmatige spirituele oefening zoals aanbevolen in de sectie over “Start uw spirituele reis , zal verlichting verschaffen van deze fenomeen. Als we de Naam van God chanten, dan zal 5 uur per dag chanten vereist zijn om dit probleem te overtreffen. Het is aanbevolen dat de ontroerde persoon de chant van “Sree Gurudev Datta” doet voor het vernietigen van problemen veroorzaakt door overleden voorvaderen.

  • Spirituele oefening moet dagelijks gepraktiseerd worden en levenslang om ons te beschermen tegen de schadelijke kant van het spirituele rijk en ook om onze spirituele ontwikkeling te faciliteren

  • Het is aanbevolen dat partners en andere leden van de familie ook spirituele oefening doen om zichzelf te beschermen tegen iedere obstakel of risico’s van slaapwandelaren die vertroebeld zijn door subtiele lichamen van overleden voorvaderen en spoken.

  • Wat betreft de mythe over het niet ontwaken van de slaapwandelaren, of de hoofdoorzaak psychologisch of spiritueel is, het is noodzakelijk dat we ze wakker maken. Dit is omdat als de hoofdoorzaak van het slaapwandelen veroorzaakt wordt door spoken en het dus een manifestatie is van de activiteit van spoken, dan helpt het om de slaapwandelende persoon wakker te maken om de manifestatie van de entiteit te staken. Zelfs als de hoofdoorzaak psychologisch is, is het het bsete om ze wakker te maken om ze tegen te houden van zichzelf of anderen te gaan pijnigen.

  • Andere spirituele geneeswijzen zoals de zout-water geneeswijze worden ook aanbevolen. Het branden van SSRF wierookstokken nabij het bed als we gaan slapen zal als een afschrikking voor spoken functioneren die profijt ontlenen van mensen, en het zal opluchting verschaffen van slaapwandelen.