Misvattingen over Heiligheid

Het volgende zijn een aantal misvattingen over Heiligheid:

 1. Een goede of religieuze persoon of iemand die wonderen verricht is een Heilige

  Een Heilige kan alleen gedefinieerd worden door zijn of haar spirituele level. Afhankelijk van het pad dat een persoon volgt, kunnen de criteria voor het spirituele level

 2. Een persoon moet overleden zijn om een Heilige te kunnen zijn

  Een persoon hoeft niet overleden te zijn om een Heilige te kunnen worden. We kunnen het spirituele level van 70% in een enkele geboorte bereiken met de geschikte spirituele oefening uitgeoefend onder de begeleiding van een autoriteit in spiritualiteit die het level van een Guru (een leraar van spiritualiteit die zich boven de 70% spirituele level bevindt) heeft bereikt.

 3. Heiligheid is beperkt tot een aantal geselecteerde individuen

  Heiligheid oftewel het bereiken van de 70% spirituele level is niet een spirituele conditie dat alleen gelimiteerd kan worden tot een paar geselecteerde individuen, noch is het noodzakelijk dat een persoon begenadigd geboren moet worden met de spirituele conditie van Heiligheid. Iedere persoon op Aarde, met het oprechte verlangen om Heiligheid te bereiken heeft een gelijkwaardige kans om dit te bereiken, door het consistent ondernemen van steeds hogere levels van spirituele oefening. Onder de begeleiding van een Guru, kunnen we allemaal verbinding maken met het principe van de Ziel dat onze werkelijke aard is.

 4. Een Heilige kan alleen van een zekere religie zijn

  Het perspectief van een Heilige is universeel en is niet onderhevig aan enige religie of sekte. Plus, een Heilige hoeft niet alleen van een zekere religie te zijn. Een Heilige kan misschien geboren worden tot een zekere religie, maar kan Heiligheid bereiken met behulp van spirituele oefening. In dit stadium gaat Hij voorbij georganiseerde religie, en kan Hij God (de Ziel) binnenin een ieder levend wezen waarnemen en dat er net zoveel wegen naar God zijn als dat er mensen zijn.