Materialisatie van spoken in het Absolute Vuur element

De bovenstaande subtiele afbeeldingen zijn weergaven van hoe een spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) zich voornamelijk materialiseert in het Absolute Vuur element en zichtbaar is voor een persoon met een middelmatige of een hoog ontwikkelde zesde zintuig. Het toont stralend aan en neemt de vorm van schitterende zwermen, vlammen, sterren, massa’s met sprankelende omrandingen of vonken in een circulaire motie, etc. Ze verschijnen gewoonlijk als lichtbollen op sommige foto’s.