Manifestations of spiritual emotion

1. Soorten spirituele emotie

Er zijn twee soorten van spirituele emotie, gemanifesteerd en ongemanifesteerd.

  • Gemanifesteerde spirituele emotie is, zoals de benaming ‘spirituele emotie’ al aangeeft, de conditie waarin er een klaarblijkelijke manifestatie van spirituele emotie zichtbaar is. We zullen de verschillende soorten van manifestaties in achtereenvolgende alinea’s uitwijden.

  • Ongemanifesteerde spirituele emotie is de conditie waarin spirituele emotie aanwezig is maar het zich niet manifesteert of niet zichtbaar is voor anderen.

Uit deze twee soorten manifestaties van spirituele emotie, is de ongemanifesteerde conditie superieur omdat alle energie gebruikt voor de manifestatie van deze conditie van spirituele emotie beschermt of behoedt blijft. Deze spirituele energie kan dan gebruikt worden om onze spirituele groei voort te zetten. Het kan ook gebruikt worden om God en Guru te dienen door het uitdragen van Spiritualiteit.

2. Gemanifesteerde spirituele emotie

Als een persoon spirituele emotie (bhāv) ervaart, kan het zich manifesteren op 8 manieren. De volgende zijn de 8 manieren hoe het zich kan manifesteren.

1. Bewegingloos of onroerend raken/onbeweeglijk

2. Zweten

3. Haren staan overeind/kippenvel

4. Trillende stem

5. Bibberen

6. Bleek raken/verbleken

7. Rollen van de ogen

8. Flauwvallen

Deze manifestaties van spirituele emotie vinden zonder inspanning spontaan plaats in de aanwezigheid van iedere andere niet-spirituele bijdragende factor. Op het moment dat een persoon deze conditie ervaart is zijn of haar gedragswijze gewoonlijk of meestal veranderd en ervaart hij of zij ook een gemis aan lichamelijke bewustzijn, het verstand raakt gedachtenloos doordat het zich concentreert op een zekere religieuze stimulans. Het doet zich voor als er iets is dat een plotselinge vermeerdering in sattvikta ophoopt of verzamelt.

Bijvoorbeeld, tranen van spirituele emotie worden erg vaak ervaren door een zoekende gedurende het zingen van kantieken of lofpsalmen of op het moment dat hij of zij God of Guru herinnert of op het moment dat hij of zij aandenken herinnert van verschillende spirituele ervaringen in zijn of haar leven. Dit kan geordend worden als tranen van spirituele emotie, een van de acht soorten van spirituele emotie. Als alle bovengenoemde acht signalen tegelijkertijd worden waagenomen, betekent dit dat de acht-voudige saattvik spirituele emotie (ashtthasaattvik bhav) is geactiveerd.

Deze ervaring van manifestatie van spirituele emotie is meestal van korte duur maar kan sporadisch ook van een verlengde duur zijn. Een langere duur wordt meestal ervaren door zoekenden die zich bevinden op een hogere spirituele level of Heiligen op het pad van Devotie (Bhaktiyoga) wanneer zij door een proces van uitzonderlijke spirituele ervaring gaan.

Alleen omdat iemand spirituele emotie ervaart betekent het niet dat hij of zij van een hogere spirituele level is. Het moet ook niet verward worden met fysieke of emotionele manifestaties van spirituele emotie. Zie het artikel – Wat is het verschil tussen gewone emotie en spirituele emotie?