Nederlands-superficial-root-cause

De volgende kwesties zijn voorbeelden van de klaarblijkelijke en hoofdoorzaken van problemen genomen over vele aspecten van onze leven. Al deze voorbeelden zijn niet fictief waarbij SSRF de oorzaken van het probleem als spiritueel in aard heeft vastgelegd.

Tamelijk vaak gaan we naar de verkeerde plek om te zoeken naar oplossingen voor onze problemen en deswege gaan sommige problemen nooit weg omdat hun hoofdoorzaak spiritueel in aard is en alleen behandeld kan worden door spirituele maatregelen.

1. Problemen die individuen of families beïnvloeden

Casus-onderzoek 1: Huwelijksproblemen

Als een koppel depressief is vanwege huwelijksproblemen en er niet zelfstandig uitkomen, kunnen ze wellicht hulp gaan zoeken bij een huwelijksconsulent die een diploma heeft in de psychiatrie.

Wat is de spirituele reden voor huwelijksproblemen?

Spirits van voorvaderen die overleden zijn kunnen huwelijksproblemen veroorzaken, die leiden tot depressie. Dus is de hoofdoorzaak van depressie onrust veroorzaakt door de subtiele lichamen van voorvaderen. Dit is een manier van hoe voorvaderen onze aandacht proberen te trekken zodat we iets spiritueel kunnen ondernemen voor ze om ze te kunnen helpen in hun moeilijkheden in het hiernamaals.

Casus-onderzoek 2: Pijn in de borstkas

Als we lijden aan pijn in de borstkas, worden we gevraagd om een set van testen uit te voeren inclusief een elektrocardiogram, röntgenfoto van de borstkas, bloedopnames, etc. Als er niets uit de testresultaten blijkt, is de kans groot dat doktoren zullen zeggen dat het een kwestie is van cardiale neurose, dat pijn in de borstkas is dat ontstaat door psychologische conflicten.

Wat kan de spirituele hoofdreden zijn voor de pijn in de borstkas?

Pijn in de borstkas dat blijft terugkeren en dat niet behandelt kan worden door moderne wetenschappen hebben in het algemeen een spirituele oorzaak.

Een spirituele reden van waarom dit kan gebeuren is dat er een blokkade is in het systeem van de stroom van spirituele energie in het lichaam. De blokkade wordt meestal veroorzaakt door een tekort aan spirituele oefening

Casus-onderzoek 3: Financiële problemen

Een persoon die door een financiële ineenstorting gaat kan het wellicht toewijzen aan grootschalige verliezen in zijn of haar zaken vanwege onvoldoende inzet van het personeel en kan derhalve een consulent gaan raadplegen om advies te vragen.

Wat kan de spirituele hoofdoorzaak zijn voor de minimale inzet van het personeel?

Onverklaarbare verliezen in zaken ondanks de beste inspanningen, kan veroorzaakt worden door verontrustende energieën in de omgevingen van het bedrijf.

In iedere bijgesloten huis is er een energie dat erin verblijft. Afhankelijk van de architectuur en de plaatsing van meubilair en machines, kunnen slechte vibraties gecreëerd worden. Dit kan resulteren in een gemis aan efficiency van werkers en disharmonie tussen werkers.

Caus-onderzoek 4: Drugsverslaving

In een aantal gevallen zien we dat mensen drugsverslaafden worden – maar waarom zijn ze verslaafden geworden – het revalidatiecentrum kan de oorzaak ervan verwijten aan depressie of een inadequate persoonlijksheidsstoornis

Spirituele onderzoek heeft aangetoond dat in alle gevallen van verslaving, de hoofdreden van verslaving eigenlijk bezetenheid is door een entiteit of een spook van een verslaafde.

Casus-studie 5: Een kleine meid verliest haar ouders in een ongeluk

Soms zien we dat het leven schijnbaar onredelijk kan zijn – een kleine kind wordt een wees en ze overleeft een ongeval waarin haar beide ouders verongelukken. Mensen vragen zich de reden af dat verantwoordelijk is voor zo een voorval – waarom moest dit mij overkomen – wat heb ik gedaan dat ik dit heb verdient? Vaak, kunnen de mensen om ons heen geen enkele antwoorden geven. De maximale hulp dat we kunnen bieden aan het kleine meisje is haar te helpen herstellen van het incident en haar ervan te verzekeren dat ze naar een goede pleeggezin gaat.

Het lot is een krachtige factor in het bepalen van het verloop van onze levens. Het is dat gedeelte van onze levens dat niet onder onze controle is. In feite, alle grootschalige voorvallen in onze levens zoals geboorte, dood, huwelijk en grootschalige ongelukken zijn voorbestemd.

Zie het artikel over, “Wat is het lot en wat is onze eigen wil?

2.  Problemen die de samenleving beïnvloeden

Casus-studie 6: Geweld in scholen

Hoe zit het met problemen die de maatschappij grootschalig beïnvloeden? Hoe ontstaan ze en hoe proberen we ze aan te pakken en op te lossen?

Bijvoorbeeld, de stijgende trend van pesterijen in scholen? We kunnen de oorzaak hiervan verwijten aan gemis van respect en tolerantie. Een van de geneeswijzen kan zijn om kinderen te onderrichten om andere kinderen te respecteren en te tolereren en anderen met liefheid te behandelen.

Als er op het level van de samenleving een declinatie in Gerechtigheid is, laat het zich zien in het gedrag van onze kinderen.

Shankaracharya was een hooggespannen Heilige, en definieerde Gerechtigheid als datgene dat de drie volgende taken volbrengt:

  • Het sociale systeem in een perfecte conditie onderhouden
  • Het volbrengen van de wereldse ontwikkeling van ieder levend wezen
  • Het eveneens zorgen voor spirituele groei in de spirituele dimensie

Casus-onderzoek 7: De stijgende intensiteit van natuurrampen

Als zich natuurrampen voordoen zoals Tsunamis of overstromingen die volledige steden verwoesten, verwijten we het aan verschillende geografische redenen. Geologen besteden vele jaren en miljaren dollars aan hun pogingen om de volgende natuurramp te voorspellen en om het te kunnen voorkomen, maar zonder enige succes.

Als we het nieuws lezen/bekijken dat in de hedendaagse media wordt geopenbaard, zien we dat het gevuld is met aanvallen op de mensheid, natuurrampen, overstromingen, aardbevingen en plagen.

De hoofdzakelijke reden voor deze drastische stijging bevindt zich daadwerkelijk in de spirituele dimensie. Natuurkundige factoren zoals plantenkas-gassen dragen voor slechts 30% bij aan deze stijging.

Stijging in de Raja-Tama componenten in de wereld, is net als de verzameling van stof en vuil in onze woning. Stijging in natuurrampen, plagen en oorlogen zijn de natuur’s manier van het opschonen van de planeet.

Dit is in detail uitgelegd in onze artikel over de reden voor de stijgende intensiteit van natuurrampen.

3. Samenvatting

Kortom, SSRF heeft geïdentificeerd dat, een aantal veelvoorkomende dagelijkse problemen die we meemaken, hoogstwaarschijnlijk worden veroorzaakt door een hoofdreden dat zich in de spirituele dimensie bevindt. Het kan variëren van een simpele probleem zoals een steenpuist of blaar tot verkeerde beslissingen die de rest van onze levens vertroebelen.

In het volgende artikel, vatten we de verschillende hoofdoorzaken van problemen in de spirituele dimensie samen en de plausibiliteit van hun impact op ons.