Wat is de kans van een kanker-patiënt om genezen te worden door spirituele ressources voor heling?

SSRF adviseert continuering van conventionele medische behandeling samen met spirituele heling ressources voor de behandeling van lichamelijke en psychiatrische ziekten. Lezers worden geadviseerd om iedere spirituele heling ressource naar hun eigen believen toe te passen.

Het antwoord op deze vraag vereist een overweging van verschillende factoren en analyse van een aantal verschillende gezichtspunten. De interactie tussen deze verschillende perspectieven is complex en geen enkele factor kan afgescheiden worden bekeken

Zie het artikel over ‘Factoren die de effectiviteit van spirituele heling ressources aantasten.

De volgende zijn enkele perspectieven welke we in acht moeten nemen als we kijken naar een individu’s kans van genezen te worden door spirituele heling ressources.

1. Rol van het lot als een oorzakelijke factor en de corresponderende hoeveelheid van vereiste spirituele oefening

Levensbedreigende ziekten zoals kanker zijn overanderlijke voorbestemde voorvalllen. Met lot bedoelen we dat gedeelte van het leven welke we moeten ondergaan als een resultaat van vorige daden en dat is voorbestemd op de geboorte. Het lot kan ons of vreugde of verdriet geven.

Zie de sectie over het lot en in het bijzonder de spirituele hoofdoorzaken van moeilijkheden in het leven.

Als we zeggen dat kanker voorbestemd is, betekent het dat de kernoorzaak (oftewel het lot) spiritueel in aard is. Daarom, kan het alleen volledig overmeesterd worden door adequate spirituele oefening (sadhana) dat een basis-type van spirituele heling ressource is. Opmerking: Hier refereren we naar spirituele oefening overeenkomstig de zes basis-principes van spirituele oefening.

Afhankelijk van de gestrengheid van het lot, is er een overeenkomende hoeveelheid van spirituele oefening vereist. Spirituele oefening:

 • nullificeert het lot, in welk geval de kanker genezen wordt, of
 • beschermt ons tegen het lot, in welk geval we niet komen te lijden aan het leed dat volgt met kanker.

Als de kanker komt door:

 • Milde lot: In gevallen van kanker veroorzaakt door een milde levenslot, wordt de kanker in een vroegtijde fase gediagnoseerd voordat onomkeerbare veranderingen zullen optreden, het is meestal goedaardig, is niet verspreid naar andere organen en er is een goede prognose (oftewel kans op herstel). Om milde levenslot te overmeesteren en dus genezen te worden van kanker, is een gemiddelde hoeveelheid (4-5 uur per dag) van spirituele oefening nodig, dat uitgeoefend wordt op een regelmatige basis.
 • Gemiddelde lot: In gevallen van kanker door gemiddelde levenslot, wordt de ziekte in een latere fase opgespoort op het moment dat organische veranderingen al redelijk goed in werking zijn. Om kanker door een gemiddelde levenslot te kunnen overmeesteren, is een intense hoeveelheid van spirituele oefening (10-12 uur per dag) vereist dat op een regelmatige basis uitgeoefend zal moeten worden.
 • Gestrenge levenslot: Hierbij is de kanker vaak van een kwaadaardige aard, wordt laat opgespoort nadat onomkeerbare veranderingen al in werking zijn en er een zwakke prognose is. Om zo een ziekte te overmeesteren, is langdurige intense spirituele oefening en de genade van een Heilige of God vereist.

Tenzij er in het geval van een gestrenge levenslot een erg sterke reden is (bijvoorbeeld, de persoon doet intense spirituele oefening voor Godsbewustzijn en maakt een goede kans voor spirituele ontwikkeling door de verlenging van zijn of haar leven, verschaft door de genezing), bemoeien Heiligen zich meestal niet met het noodlot.

2. Wat zijn de andere spirituele hoofdoorzaken welke deel uit maken van het lot?

In het geval dat er noodlot gaande is dat via een voorvader of een spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) wordt gesetteld welke de kanker veroorzaakt, helpt de diagnose van deze spirituele aspect en de geschikte behandeling om de effectiviteit ervan te verhogen en de tijd dat nodig is om te helen te verminderen. In zulke gevallen, moet de specifieke spirituele heling ressource welke gericht is op het overstijgen van dat spirituele factor, toegevoegd worden bovenop de spirituele oefening.

In gevallen van kanker door een ernstige noodlot of een spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.), kan de diagnose dat de persoon kanker heeft vertraagd worden, waardoor de kans op genezing geminimaliseerd wordt.

3. Tijd dat een persoon met spirituele oefening begint

Afhankelijk van de tijd dat we beginnen met spirituele oefening, kunnen we of ervoor kiezen om een voorbestemde ziekte volledig te vermijden of de intensiteit van de voorbestemde ziekte kan aanzienlijk verminderd worden. De vermindering in de intensiteit van het leed zal direct evenredig zijn aan de kwaliteit en kwantiteit van verrichte spirituele oefening in vergelijking tot de gestrengheid van het levenslot.

Laten we eens het volgende voorbeeld nemen:

 • John heeft maag-kanker.
 • De kanker begon in januari 2004 en hij werd in september 2005 gediagnoseerd met “fase twee kanker”.
 • De kanker ontwikkelde zich naar “fase drie kanker” in januari 2007.
 • De spirituele hoofdoorzaak is gemiddelde lot. Overige spirituele factoren compliceren het geval niet.
 • Uit de 100 units van leed/verdriet dat John voorbestemd is om aan te moeten lijden gedurende zijn levenswandel, zal de kanker tot 10 units bijdragen.

In het tabel hieronder zien we het effect van verschillende mogelijke scenario’s met betrekking tot de tijd van het oppakken van spirituele oefening en de intensiteit ervan.

 

DUTCH_Table-cancer

Uit het tabel hierboven ziet u dat preventive altijd het beste alternatief is. Dusdanig, is het altijd beter om ons te vergissen aan de kant van bezonnenheid en door ons bezig te houden met regelmatige spirituele oefening met progressievere hogere levels van intensiteit. Hiermee wordt onze lot genullificeerd en groeien we spiritueel, waardoor onze doel van het leven wordt volbracht.

4. Is er sprake van orgaan-verbastering?

Als een orgaan beschadigd of verbasterd is, kunnen de veranderingen in bijna alle gevallen niet ongedaan worden gemaakt met spirituele ressources. Dit is zelfs zo, als de oorzaak van de beschadiging van het orgaan voornamelijk spiritueel in aard zou zijn. De intensiteit van de ziekte kan echter verminderen.

5. Geef-en-neem account met de arts

Het account van karma (geef-en-neem) welke we met de doctor hebben, is een andere factor dat in overweging genomen moet worden. Als het account negatief is, kan de doktor ondanks vele jaren van ervaring onwillekeurig belangrijke aspecten van de patiënt’s casus over het hoofd zien, waardoor het leed van de patiënt langer zal duren. Als het account erg positief is, dan zal het lijken alsof de doktor een gouden genezingspotentie bezit met betrekking tot medische behandeling.

Dit is ook waarom een patiënt soms nog zieker kan worden terwijl hij of zij in zorgbehandeling is bij een doktor. Extern kunnen we het misschien bekijken als nonchalance van de doktor. Maar vanuit een spirituele level, gaat het hier in de meeste gevallen om een negatieve account dat gesetteld wordt. Het geef-en-neem account is ook de reden waarom we een zekere doktor kiezen in plaats van een andere uit de vele opties die we mogelijk hebben.

6. In het kort

 • Alle grootschalige levensbedreigende ziekten zoals kanker hebben een spirituele hoofdoorzaak en zijn voorbestemd.
 • De factoren welke de genezing van kanker aantasten zijn complex en vereisen de inachtneming van verschillende perspectieven. Maar, de moderne medische wetenschap is beperkt tot enkel de natuurkundige en psychologische dimensies.
 • Het aanvullen van de medische behandeling met spirituele oefening en spirituele heling ressources vergroot genezingspercentages, of in gevallen van ernstige noodlot helpt het op zijn minst om de intensiteit van de ziekte te verminderen.
 • 100% genezing is mogelijk als beiden:
  1. 100% specifieke diagnose van de spirituele hoofdoorzaak wordt uitgevoerd.
  2. 100% specifieke spirituele heling ressource wordt toegepast in de noodzakelijke kwantiteit en voor de vereiste hoeveelheid van tijd.
 • Ten slotte en het meest belangrijke is dat, als we kijken naar hoe we onze levens leiden vanuit het perspectief van het spirituele doel van het leven, is het zo dat in de meeste gevallen mensen niet de intentie hebben om spiritueel te groeien. Vanuit puur een spiritueel perspectief, maakt het dan vervolgens niet uit of een persoon’s leven voor 4-5 jaar verlengd wordt als de persoon een serieuze ziekte ondergaat, omdat hij of zij zijn of haar tijd toch zal besteden aan louter wereldse bezigheden. Maar, als een persoon een werkelijke zoeker van God is en nog een paar jaren extra op Aarde nodig heeft om spirituele oefening te doen om hogere rijken te bereiken na de fysieke dood, dan geeft God Hemzelf de persoon de levensverlenging.