Abstract

Het is loffelijk dat de wetenschap van Astrologie aspecten van de subtiele wereld waar kan nemen en ook het levenslot dat zich voorbij het bevattingsvermogen van de moderne wetenschappen bevindt. Middels spirituele onderzoekmethodologie hebben we vastgesteld dat de preciesheid van Astrologie een maximum heeft van 30%. De preciesheid en kracht van interpretatie van een astroloog kan alleen versterkt worden door middel van spirituele oefening.

 

1. Inleiding over de preciesheid van Astrologie

Sinds tijden onheuglijk, heeft het concept dat ‘celestial bodies’ in de lucht een map van de toekomst kunnen verschaffen de mensheid gefascineerd. De toegenegenheid van de mensheid met Astrologie varieert van een vrijblijvende blik op de sectie over de sterrenbeelden op een nieuwsblad, tot het maken van belangrijke beslissingen in het leven zoals huwelijks-, financiële- en zelfs medische-plannen op het advies van astrologen. Het is bekend dat enkele staatshoofden ook astrologen hebben geraadpleegt om ze te helpen in het maken van beslissingen die het verloop van de geschiedenis konden beïnvloeden.

Dus wat is de preciesheid van Astrologie als het gebruikt wordt als een tool om de toekomst te voorspellen of voor het maken van beslissingen? We hebben spirituele onderzoeksmethoden gebruikt als assistentie in het belichten van deze vraag samen met het verschaffen van een spiritueel perspectief over de preciesheid van Astrologie en de parameters dat het zou kunnen beïnvloeden.

Wat interessant is over Astrologie is dat astrologen het levenslot van mensen proberen te begrijpen op basis van erg beperkte data zoals de tijd van geboorte en de poolshoogte en lengte van de plaats van geboorte. De astroloog probeert om data te verschaffen over zekere aspecten van een persoon’s leven zoals de astrologische oorzaak van een bijzondere ziekte of moeilijkheid, zoals

niet in staat zijn om te kunnen trouwen,

de beste tijd om een business-deal te starten of enige andere persoonlijke zaak of onderneming en

nationale kwesties.

Overeenkomstig de wetenschap van Spiritualiteit, is het levenslot dat gedeelte van onze levens dat voorbestemd is al zelfs voor onze geboorte. Al de grootschalige gebeurtenissen in onze levens zijn voorbestemd zoals de ouders bij wie we geboorte nemen, de persoon met wie we trouwen of een levensbedreigende ziekte die we zouden kunnen krijgen. Het levenslot is een diepgewortelde spirituele kwestie dat niet begrepen kan worden door middel van onze vijf zintuigelijke organen, het verstand en het intellect.

Het feit dat astrologen beweren dat ze onze levenslot kunnen voorspellen door gebruikt te maken van hun astrologische wetenschap en een beetje intuïtie1 prikkelde onze interesse en deswege besloten we deze systeem van kennis te onderzoeken.

1Zie sectie 5.5.2

 

2. Over Astrologie

2.1 Wat is Astrologie?

We ondervonden dat er verschillende definities van Astrologie zijn gebaseerd op het bevattingsvermogen van de mensen over het onderwerp. Deze omvatten:

Astrologie is een breedvoerige systeem van kennis en er zijn omvangrijke verhandelingen die erg ingewikkelde calculatie bevatten gebaseerd op de positie van de sterren en planeten en de verbinding dat er tussen bestaat en de verschillende fenomenen op Aarde inclusief het leven van de mens. (Ref: vedic.indastro.com, 2006)

“Astrologie geeft geen verklaring weer van de wetten van het universum, noch over waarom het universum bestaat. Wat het doet, om het in simpele termen te brengen, is om te laten zien dat er een correspondentie bestaat tussen de macrocosmos en microcosmos. Kortom, dat er een cadans is tot het universum, en dat het eigen leven van de mens deelneemt aan deze ritme”. (Henry Miller – Ref: elore.com, Feb 2006)

Astrologie is een antieke oefening dat veronderstelt dat de positie van de sterren en planeten een directe invloed hebben op mensen en gebeurtenissen. Vermoedelijk kan een persoon’s leefpatroon in kaart worden gebracht door de positie van de sterren en planeten te bepalen op het moment van de geboorte. De kaart dat poogt om dit te bereiken is bekend als een horoscoop. (Ref: greatcom.org)

Enkele van de meer algemene uitdrukkingen die we tegenkwamen waren:

Verbinding tussen de positie van sterren en planeten en fenomenen op Aarde inclusief het mensenleven.

Er is een correspondentie tussen macrocosmos en microcosmos.

De positie van de sterren en planeten hebben een directe invloed op mensen en gebeurtenissen.

Zelfs ondanks dat er variaties in de definitie van Astrologie zijn, is ere en overeenkomst dat voor iedere horoscopp, de tijd van geboorte het essentiele startpunt is, samen met de plaats van geboorte (latitude en longitude van de geboorteplaats).

2.2 Hoe wordt Astrologie toegepast?

Door middel van onderzoek ondervonden we dat er vele types van Astrologie zijn en de hoofd-applicaties ervan omvatten:

Applicatie of Toepassing Betekenis
Voorspellend Om te weten te komen wat er in de toekomst zal gebeuren
Diagnostisch

Om als een ondersteuning te dienen om moeilijke medische casussen op te lossen of wat dat betreft de hoofdoorzaak van een moeilijkheid te begrijpen die iedere aspect van het leven beïnvloedt. Bijvoorbeeld, een persoon kan een astroloog vragen waarom hij constant financiële moeilijkheden ondergaat ondanks een goede inkomen te bezitten.

Basle aard en compatibiliteit

Om onze wezenlijke aard en onze compatibiliteit met een beroep of met een levenspartner gebaseerd op elkaar’s sterrenbeelden of horoschoop te begrijpen.

Het maken van beslissingen

Dit omvat dat we de aanbevolen heilzame tijd voor een ingeplande gebeurtenis zoals een huwelijk of een openingsceremonie voor onze zaak te weten komen of om een specifieke vraag te beantwoorden zoals wanneer we moeten trouwen.

Verderop in de sectie over een spirituele perspectief hebben we details verschaft over de preciesheid van deze applicaties van Astrologie.

Het is ook relevant om toe te voegen dat afhankelijk van naar wie we toegaan voor assistentie om onze problemen op te lossen, de wijze van het onderzoeken of achterhalen van de oorzaak van problemen verschillend zal zijn. Er is een Sanskrit (een antieke Indiase taal) vers dat luidt dat in het geval van enige moeilijkheid:

Als iemand een persoon raadpleegt die de wetenschap van Ayurveda, oftewel vaidya (Ayurvedische doktor) praktiseert, zal hij zeggen dat het vanwege de onbalans is tussen de drie lichaamsvochten van gal, rochel en wind.

Als iemand een astroloog raadpleegt zal hij zeggen dat het ontstaat vanwege een bijzondere positie van de sterren en planeten.

Als iemand een doktor raadpleegt zal hij zeggen dat het ontstaat vanwege een ziekte dat een zekere deel van het lichaam aantast

Als iemand een spiritueel ontwikkelde persoon raadpleegt zal hij zeggen dat het komt vanwege het levenslot of karma.

Dus, welke diagnose moet nou eigenlijk geloofd worden?

Volgens de wetenschap van Spiritualiteit, is het antwoord dat alle bovenstaande diagnoses waar zijn, omdat deze antwoorden niet wederkerig toegenegen zijn of verschillende van elkaar maar slechts verschillende wegen van het openbaren van dezelfde waarheid achter de moeilijkheid gebaseerd op het punt van verwijzing. Bijvoorbeeld, wat er zal gebeuren volgens onze levenslot kan ook uitgelegd worden in termen van de positie van de sterren en planeten.

3.Argumenten van de moderne wetenschappen tegen de betrouwbaarheid en preciesheid van Astrologie

De belofte van de definities van Astrologie zoals hierboven gegeven in sectie 2.1 oftewel van het in staat zijn om de toekomst te voorspellen heeft ver reikende mogelijkheden. Maar het heeft te maken met sterke oppositie van enkele religiies en ook moderne wetenschappen met betrekking tot de preciesheid en betrouwbaarheid ervan. Moderne wetenschappen zien Astrologie als een vervalste of zogenaamde wetenschap.

Vanuit uitgevoerde onderzoek, ondervonden we een aantal generieke tegenspraken tegen Astrologie. Enkele van de hoofd-argumenten van moderne wetenschappen tegen de juistheid en geloofwaardigheid van Astrologie omvatten:

3.1 Hoe zit het met onze eigen wil?

Als de positie van de planeten (de macro), een corresponderende reactie in de mens (de micro) beïnvloedt en produceert, maakt dit de mens met zijn leven en handelingen als voorbestemd en onveranderlijk, een pion in de cosmos. Hoe zit het met de eigen wil aangaande het in staat te kunnen zijn om onze toekomst te voorspellen?

Spiritueel perspectief: Zie sectie 5.1 voor een spiritueel perspectief wat betreft de eigen wil.

3.2 Geen standaardisatie in interpretatie

Er zijn vele systemen van Astrologie, een iedere systeem ervan heeft haar eigen methoden die diametraal tegenovergesteld zijn tot elkaar. Er is geen overeenstemming in de standaardisatie van interpretatie. Bijvoorbeeld, astrologen in het Westen zoudn een horoscoop niet op dezelfde wijze interpreteren als een Chinese astroloog.

Editor SSRF: Het wordt beredeneert dat een eenvormige manier van interpretatie niet de kwestie is. Wat hier relevant en belangrijk is, is het feit dat of hun voorspellingen soortgelijk zijn.

.

3.3 Te algemeen

De meeste voorspellingen van gedragingen en persoonlijkheden zijn zo gegeneraliseerd dat het moeilijk zal zijn voor hen om niet op zijn minst gedeeltelijk accuraat te zijn.

Spiritueel perspectief: Zie de sectie 5.4 voor een spiritueel perspectief achter de juistheid.

3.4 Betrekt niet al de planeten

De basis van Astrologie gaat over het aantal planeten in onze zonnestelsel. Doch zijn de meeste astrologische kaarten gebaseerd op de veronderstelling dat er zeven planeten zijn in onze zonnestelsel (inclusief de Zon en de Maan). In antieke tijden, konden Uranus, Neptune en Pluto niet waargenomen worden met de blote oog. Als resultaat, baseerden astrologen hun systeem op de zeven planten waarover ze het idee hadden dat deze zich rondom de Aarde roteerden. Sinds die tijd, is het bewezen dat de Zon, niet de Aarde, het center is van het zonnestelsel en dat er ook drie andere planeten in onze zonnestelsel bestaan. Volgens de astrologische theorie (dat de positie van planeten een definitieve invloed heeft op het gedrag van de mens en gebeurtenissen), wordt veronderstelt dat de drie hiervoor genoemde onbekende planeten ook beslist invloed hebben op het gedrag van de mens en in overweging genomen moeten worden voor een exacte horoscooop te kunnen weergeven. Ze worden meestal niet in acht genomen, waardoor de astrologische theorie in elkaar zakt, omdat geen accurate horoschoop neergezet kan worden zonder al de planeten en hun veronderstelde invloeden in overweging te nemen.

Editor SSRF: Er is bewijs om aan te kunnen tonen dat tradities zoals de Vedische Astrologie al vele duizenden jaren voorheen bestonden en zelfs in die tijd een diepe inzicht verschaften van astronomie en feiten zoals genoemd hierboven. Zie sectie 5.3

3.5 Verplaatst Sterrenbeelden

Astrologie is onwetenschappelijk vanwege het feit dat van de activiteit of de verplaatsing van de sterrenbeelden. De vroegerige astronomen waren zich niet bewust van motie en faalden daarom om het in hun systeem op te nemen. De twaalf ‘the zodiac’ correspondeerden oorspronkelijik met de twaalf sterrenbeelden van dezelfde namen. Maar vanwege de motie, hebben de sterrenbeelden zich verplaatst in ongeveer de laatste 2.000 jaar. Dit betekent dat de constellatie van Maagd zich nu in de positie bevindt van Weegschaal, de constellatie van Weegschaal bevindt zich nu in de positie van Schorpioen, enzovoort.

Editor SSRF: Er is bewijs om aan te tonen dat tradities zoals de Vedische Astrologie al duizenden jaren geleden bestonden en zelfs toen der tijd een uitgebreide inzicht hadden van astronomie en feiten zoals hierboven genoemd. Ze waren zich bewust ervan en astrologische calculaties werden ontworpen door de motie in acht te nemen. Zie sectie 5.3

.

3.6 Andere factoren die kindergeboorte beïnvloeden

Astrologie negeert andere typen van zwaartekracht van niet-zonnestelsel systemen bijvoorbeeld, de trekking van zwaartekracht door de verloskundige op een nieuwgeboren kind is ongeveer zes keer zo sterker dan dat van Mars. (Ref: Hugh Ross, Ph.D)

Editor SSRF: ‘The SSRF’ heeft een aantal medische doktoren die onder begeleiding van SSRF Spiritualiteit praktiseren. Terwijl zij de mededeling dat de invloed van de natuurkundige kracht toegepast door de verloskundige vele malen sterker is dan de trekking van zwaartekracht van Mars beamen, beredeneren ze dat het zelfs nog veel sterker is dan 6 keer zoals vermeldt door Hugh Ross.

Spiritueel perspectief: Astrologen beschouwen voornamelijk wel de invloed van planten als waardevol. Maar gaat Astrologie over de natuurkundige invloed van planeten of gaat het over planetaire posities die als een plattegrond functioneren van onze levenslot? Zie sectie 5.2

3.7 Wat is het moment van geboorte, veeleer dan zwangerschap, in overweging genomen tijdens het tekenen van de grafiek van Astrologie?

De horoscoop is gebaseerd op een exacte datum: de betreffende persoon’s tijd van geboorte. Maar waarom wordt deze tijd eigenlijk in acht genomen en niet de tijd van zwangerschap? Wetenschappers geloven nu dat vele aspecten van een kind’s persoonlijkheid al veel eerder dan voor de geboorte worden geprogrammeerd – dus moet een horoscoop het leven voor de geboorte in overweging nemen.

Spiritueel perspectief: De exacte tijd van zwangerschap is moeilijk te identificeren, maar als de horoscoop voorafgaande de geboorte in kaart gebracht zou worden, zou het meer accurate resulaten aantonen. Zie sectie 5.5.5 voor verdere informatie.

3.8 Statistische bewijs

Door de jaren heen zijn er verschilende statische studies gedaan om de juistheid van Astrologie te valideren. Astrology-and-science.com deelt een experiment mede waarin vele grafieken van geboortes werden gemengd met beschrijvingen van hun eigenaren. De taak voor de astrologen was om de grafieken te matchen met de juiste eigenaren.

“In Astrologie boeken doen ze het de hele tijd”, vertelden ze. “Dus we verwachten dat de proportie van succesvolle matches dicht tegen de 100% zal komen. Tot heden hebben een totaal aan 54 studies deze test gemaakt waarin een totaal van 742 astrologen betrokken zijn geweest en 1407 grafieken van geboorten zijn toegepast. Ondanks deze indrukwekkende aantalllen was het gemiddelde succespercentage niet verschillend van de 50% zoals verwacht per toeval, dit wil zeggen dat het niet beter was dan het gooien van een munt”

Editor SSRF: Het wordt gedisputeerd dat als zelfs een astroloog het juist zou hebben dwars over de verschillende variabelen in een persoon’s leven zoals financiële status, aantal kinderen, persoonlijkheidskarakteristieken, huwelijkskenmerken, zaken, ziektes, etc. het prijzenswaardig zou zijn omdat de plausibiliteit van het goedkrijgen dwars over zoveel variabelen zelfs nog minder zou zijn.

4. Sommige religies wijzen Astrologie af

Religies zoals het Christendom wijzen Astrologie voor de volgende redenen volstrekt af:

Een Christelijke website absolutetruth.net constateert dat Astrologie sterk wordt afgekeurd door de Bijbel als gelijkaardig tot witchcraft en occultismen. Het luidt, “Als de onderliggende theorie van Astrologie waar is, dat de positie van de sterren menselijke activiteit beïnvloedt, voorspelt of op een of andere manier verordent, overweeg enkele van de implicaties”:

> “Mensen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun handelingen, goed of kwaad. Er zou geen basis zijn op welke enige gedragingen zowel ‘goed’ of ‘fout’ vervolgt zouden kunnen worden als het individu genoodzaakt zou zijn om zich zo te gedragen vanwege een zekere kosmische regel”.

Spiritueel perspectief: Overeenkomstig de wetenschap van Spiritualiteit is dit niet helemaal correct, zie het artikel over de spirituele wet van karma dat de wetgeving achter “zoals u zaait zal u moeten oogsten” laat zien.

> “Onze keuzes zouden dan doelloos blijken. Als de toekomst voorspelt kan worden door de bewegingen van de planeten en sterren te peilen, en dus zouden kunnen bewijzen dat we slechts met een illusie van eigen wil leven, dan zou niets dat we doen of falen te doen ook maar een beetje uitmaken. We zouden ‘gevangen’ zijn door onze ‘lot’.”

Spiritueel perspectief: Volgens de wetenschap van Spiritualiteit, is het bestaan van het lot zeer zeker een feit, maar we kunnen onze lot overmeesteren en er niet gevangen door raken – Zie sectie 5.1 en een artikel over hoe het levenslot te overmeesteren

>Levensverandering, een van de central concepten van de Bijbel, zou onmogelijk zijn, omdat volgens de Astrologie onze levens op een bijzondere verloop zou worden gezet op het moment van de geboorte.

Spiritueel perspectief: Een persoon kan spiritueel ontwikkelen zelfs als hij of zij een nadelige of tegenwerkende lot heeft. Zie sectie 5.1 en een artikel van hoe we een betere persoon kunnen worden door het ondernemen van spirituele oefening

> Christelijken geloven dat demonische spirituele krachten de gebeurtenissen van het leven van mensen kunnen manipuleren, die zichzelf hebben blootgesteld aan invloeden van occultismen, zoals Astrologie en horoscopen. De Heilige Bijbel omvat strikte waarschuwingen gerelateerd hiertot.

Spiritueel perspectief: Demonische krachten zoals spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) kunnen iedereen aantasten, zelfs als ze godsvruchtig zijn. Ze hebben geen medium zoals Astrologie nodig om wie dan ook te misleiden. Het principe is dat hoe hoger onze spirituele level wordt en hoe meer we Spiritualiteit praktiseren, hoe meer we beschermt worden tegen de effecten van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). De meeste mensen in het huidige tijdperk ongeacht hun religie bevinden zich op de 20% spirituele level. Zij hebben daarom, erg geringe reservoirs van spirituele energie en kunnen zich daarom vrijwel niet verdedigen tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Zie onze sectie over spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

5. Een spiritueel perspectief over de preciesheid en betrouwbaarheid van Astrologie

Het volgende zijn enkele punten dat we hebben verkregen gedurende het verloop van onze spirituele onderzoek dat licht zal werpen op Astrologie als een systeem van kennis en de juistheid ervan.

 

5.1 Hoeveel percentage van eigen wil hebben we daadwerkelijk in onze levens?

Overeenkomstig de wetenschap van Spiritualiteit, is op een gemiddelde in het huidige tijdperk 65% van onze levens beheerst door onze lot en 35% door onze eigen wil (vrijheid om te kiezen). Het lot is het gedeelte van onze leven waar we geen controle hebben over levenssituaties. Eigen wil is dat gedeelte van onze leven over welke we wel controle hebben.

Destiny (65%) versus Wilful Action (35%)

Astrologie kan alleen tot een bepaalde hoogte waarnemen wat er zich in onze lot bevindt en hoe een persoon hoogstwaarschijnlijk zijn of haar eigen wil zal gebruiken gebaseerd op zijn of haar basale aard. Gebruikelijk kunnen we het lot niet afzetten, zelfs als we erover zouden komen te weten. Maar omdat het lot een diepgewortelde spirituele factor is, kan het alleen overmeesterd worden door spirituele tools, dat is spirituele oefening of de genade van een Guru (oftewel een spirituele meester voorbij het spirituele level van 70%).

Wat is het voordeel voor ons als we de gestrengheid van onze lot zouden weten?

Door de gestrengheid van onze lot te achterhalen, kunnen we een corresponderende hoeveelheid van spirituele oefening toepassen om het volledig te overmeesteren of er beschermt tegen te worden. In het geval van gestrenge lot, kunnen we op zijn minst vooraf gewaarschuwd worden en aldus kunnen we ons van te voren al mentaal en qua materiële middelen voorbereiden. Zie het diagram hierbenden over het type van levenslot en de methode om het te kunnen overmeesteren.

Types of Destiny

Opmerking:

Intense spirituele oefening in termen van kwantiteit betekent ongeveer 12-14 uren van oefening per dag. In termen van kwaliteit, betekent het dat de persoon al zijn of haar dagelijkse activiteiten als toewijding tot God doet, met een intens verlangen en met het voornamelijke doel om God te bereiken.

Gemiddelde spirituele oefening in termen van kwantiteit betekent 4-5 uren van oefening per dag. In termen van kwaliteit, betekent het dat de persoon het merendeel van zijn of haar dagelijkse activiteiten als toewijding tot God doet.

Zie het aritkel over:

Levenslot, eigen wil en de wet van karma

 

5.2 De planeten en sterren beïnvloeden het gedrag van de mens beslist, maar ze functioneren als aanwijzingen.

Overeenkomstig de wetenschap van Spiritualiteit:

 • Is het leven van een mens of incidenten op Aarde niet uitsluitend beïnvloedt door ‘hemellichamen’ of hun positie. Als we de natuurkundige of grofstoffelijke invloeden in overweging zouden nemen, zijn er vele andere dingen die onze levens zouden kunnen beïnvloeden en het zou niet beperkt zijn tot slechts de ‘hemellichamen’.

 • Maar het erkent dat ‘hemellichamen’ inderdaad een beperkte invloed hebben op het leven van mensen, bijvoorbeeld het effect van een volle maan en nieuwe maan op het leven van mensen is goed vastgelegd. Bovendien, ‘hemellichamen’ functioneren ook als signalen of een plattegrond voor een persoon’s leven.

Zie sectie 5.4 voor al de grootschalige invloeden in een persoon’s leven.

 

5.3 Astrologie als een wetenschap

Astrologie is net als de moderne wetenschappen deel van de alomvattende wetenschap van Spiritualiteit. De reden hiervoor is dat Astrologie bevestigd en herbevestigd is gebaseerd op observatie, beredenering en gevolgtrekking net als de moderne wetenschappen. Maar het gebruik van de intuïtie in de wetenschap van Astrologie is alleen mogelijk als de astroloog van een hoge spirituele level is.

Astrologie heeft zijn oorsprong in de antieke Indiase Vedische geschriften. Wijzen van antiek India wisten duizenden jaren geleden over vele feiten over onze universum die alleen sinds recentelijk bekend zijn geworden voor de moderne wetenschappen. Enkele van deze feiten zijn:

 • Dat onze Zon behoorlijk klein is in vergelijking tot andere zonnen en dit was bekend voor de Wijzen van India 7000 jaar terug.

 • Beschrijving van formulering gefotografeerd door de moderne wetenschappen zijn in de Rigveda gevonden daterend tot duizenden jaren terug.

 • Dat de ster Vega (Abhijit genaamd in Sanskrit) 12000 jaren B.C. uit de lucht viel dat nu bekend is voor de moderne astronomen, en dat alreeds benoemd was door de Wijze genaamd Vyas in 5561 B.C. (Ref: The book Vedic science and Vedic time calculations by Dr. P.V. Vartak)

 • In Vedische astronomie, vinden we de uitdrukking dat de Aarde een bewegende ‘kosmische lichaam’ is maar zich tentoonstelt als statisch, zoals verklaard door Vedische zieners, lang voordat Galileo het ontdekte. (Ref: The Storehouse of Wisdom Dr. R.N. Aralikatti)

 • De Wijzen van India ontdekten verbazingwekkende subtiele en diepgaande psycho-bionatuurkundige connecties tussen menselijke organismen en kosmische onderaardse processen. Hoe konden mensen in zulke ver verwijderde tijden zoveel weten over de condities en factoren die het verloop van de vitale processen reguleren en het karakter van de interactie tussen de mens en de natuur, in het bijzonder de invloed van de ‘hemellichamen’, de Zon en Maan en de verschillende stralingen die verschijnend vanuit het heelal en de diepgewortelde componenten van de Aarde, zonder enige experimenten of apparatuur? En dit alles werd in overweging genomen zowel in het diagnoseren en in de behandeling! Laat dit niet een wonderbaarlijke hoge level van cultuur zien dat onze bewondering en verlangen om te bestuderen zou moeten prikkelen? (Ref: Professor Alexander Spirkin, a well-known psychologist, as quoted in Indastro.com)

Astrologie is tamelijk uniek als een wetenschap en systeem van kennis omdat het een zekere mate van de subtiele wereld kan waarnemen dat niet gevat kan worden door de vijf zintuigen, verstand en intellect. Bijvoorbeeld, Astrologie kan ons vertellen of iemand door voorvaderen beïnvloedt wordt, gebaseerd op de positie van de ‘hemellichamen’.

Aan de andere kant, de moderne wetenschap probeert het universum via het medium van de vijf zintuigen, geest en intellect te begrijpen. Maar de mate van hoeveel bekend is over het natuurkundige universum in vergelijking tot de subtiele of spirituele dimensie is 1:oneindigheid. De moderne wetenschap kan niet via moderne wetenschappelijke instrumenten problemen of moeilijkheiden in het leven vaststellen waarvan de hoofdoorzaak zich in de spirituele dimensie bevindt. Bijvoorbeeld, als een persoon vetroebeld wordt door voorvaderlijke problemen, kunnen de moderne wetenschappen deze symptoom niet diagnoseren of behandelen. Het is lovenswaardig dat de geroutineerde astroloog (oftewel de Vedische astroloog, de voorvader van onze astrologen) met het intellect in staat is om ten minste een gedeelte van de subtiele dimensie te zien zodat gediagnoseert kan worden dat onze overleden voorvaderen klemzitten in een zekere infernale zone en de hulp van hun nakomelingen nodig hebben.

Ook met betrekking tot het gehele debat over of Astrologie een wetenschap is of niet en de redenen of argumenten gemaakt ertegen, kunnen de volgende punten in onze verstand tevoorschijn komen. Het blijkt dat Astrologie de kortere eind van de stok te pakken heeft in termen van dat de moderne wetenschappen het oordelen. Een wetenschap hoeft niet 100% juist te zijn om een wetenschap beschouwt te kunnen worden. Bijvoorbeeld, als een geoloog (ondanks miljarden aan dollars fianciert) niet kan vertellen waar en wanneer de volgende aardbeving plaats zal vinden, zeggen we niet dat geologie niet een wetenschap is. Als een doktor een verkeerde diagnose maakt, verwijten niet de gehele medische professie. Door dit wel te zouden doen, zou gelijk zijn aan het weggooien van het badwater met de baby erbij. Op basis van redelijkheid moeten we dezelfde rigoureuze oordeel-systeem toepassen dat we bezitten voor kennis-systemen, zoals Astrologie, en ook voor moderne wetenschappen.

5.4 Preciesheid van Astrologie

Zoals eerder benoemd, wordt Astrologie gewoonlijk op vier manieren toegepast. Wat is de maximale hoeveelheid van juistheid dat op een gemiddelde basis verkregen kan worden in deze vier applicaties van Astrologie? Uitgevoerde spirituele onderzoek indiceerde de volgende resultaten:

Applicatie

Betekenis van de applicatie

Maximale mogelijke juistheid2
(Middels spirituele onderzoek)

Voorspelling

Om te weten te komen wat er in de toekomst zal gebeuren

30%

Diagnostisch

Om als een een aanvulling te functioneren om de hoofdreden van een moeilijkheid te begrijpen die iedere aspect van het leven beïnvloedt.

27%

Wezenlijke aard en compatibiliteit

Om onze wezenlijke aad en compatibiliteit met levenspartners of professie te begrijpen gebaseerd op elkaar’s andere sterrenbeelden of horoscoop.

27%

Capaciteit voor het maken van beslissingen

Dit omvat het weten van de gunstige tijd voor een geplande gebeurtenis of het beantwoorden van een specifieke vraag zoals wanneer we moeten trouwen.

5%

2 Deze juistheid is gebaseerd op de bekwaamheid om de hoofdoorzaak van een probleem te constateren dwars over de natuurkundige, psychologische en spirituele dimensie.

 • Lees sectie 5.5 over de factoren die de juistheid van een Astrologische verklaring beïnvloeden. De oorzaken van kwesties/gebeurtenissen in onze leven zijn veelvoudig en Astrologie kan niet alles ervan waarnemen. Deze oorzaken omvatten, het lot in combinatie met het account van karma, spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.), positieve energieën, hoe we onze eigen wil gebruiken (vrije keuze capaciteit), spirituele energieën in het lichaam en in de omgeving rondom ons heen.

 • Enkelen van ons kunnen geneigd zijn om Astrologie af te keuren als een wetenschap, gebaseerd op de bovenstaande figuren.

 • De percentages zijn in feite behoorlijk hoog als we het vergelijken met andere disciplines in hun respectievelijke velden. Overweeg eens samen met de geciteerde figuren hierbeneden, het feit dat een astroloog in staat is om deze percentages te bereiken met slechts een vel van papier in tegenstelling tot moderne wetenschappen die voorzien worden door miljarden dollars in financiering en die de meest geavanceerde instrumenten gebruiken.

Hier zijn een aantal voorbeelden waar verschillende disciplines die ‘vallen’ onder moderne wetenschappen ‘varen’ als een succes-percentage, in hun respectievelijke velden.

 • Aardkunde: Er is een grote interesse in het voorspellen van de locatie en tijd van enorme aardbevingen vanwege hun destructieve potentie. Alhoewel een behoorlijke percentage bekend is over waar aardbevingen hoogstwaarschijnlijk zullen plaatsvinden, is er momenteel geen deugdelijke manier om de dag of maand te voorspellen wanneer een gebeurtenis in enige specifieke locatie zal plaatsvinden. (Ref: Department of Earth and Space Sciences – University of Washington)

 • Psychotherapie: ‘The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism’ bestudeerde een aantal jaren geleden ongeveer 1.700 patiënten. Van de patiënten die opgenomen waren behandeling en het ontvangen van nazorg, was alleen 44% in staat om sober te blijven voor drie maanden terwijl alleen 26%, die spoedeisende behandeling verkreeg, drie maanden soberheid hanteerden. (Ref: Pulitzer.org)

 • Medisch: Het is waargenomen dat het overlevingspercentage voor longkanker minder is dan 10%.
  (Ref: cancerresearchuk.org)

Negeren we deze wetenschappen of disciplines alleen omdat we een lage percentage van succes in deze velden hebben?

5.5 Factoren die de preciesheid van Astrologie beïnvloeden

5.5.1 Afhankelijk van de traditie van de toegepaste Astrologie

Er zijn verschillende tradities toegepast in Astrologie. Een ieder ervan heeft verschillende methodes. Het volgende tabel is een vergelijkende grafiek van de preciesheid dat in staat is om verkregen te worden door de zinrijkere tradities verkregen door middel van spirituele onderzoek.

The average accuracy of different traditions in astrology

Opmerking: Preciesheid is gebaseerd op dezelfde bekwaamheid van de astroloog die in staat is om een 30% juistheid te verkrijgen in Vedische Astrologie.

.

5.5.2 Gebaseerd op het spirituele level van de astroloog

Afhankelijk van het spirituele level van een astroloog kunnen de resultaten in preciesheid variëren.

Het spirituele level van de astroloog

Juistheid

20% 3 (oftewel een gemiddelde persoon, geen spirituele oefening)

27%

30%

31%

40% 4

34%

50%

38%

60%

42%

Voorbij 70% 5

Astrologie is niet meer nodig

Annotaties (gebaseerd op de nummers in het tabel hierboven):

3 De meeste mensen in het huidige tijdperk praktiseren geen enkele spirituele oefening. Als resultaat is het gemiddelde spirituele level in het huidige tijdperk genaamd het Tijdperk van Conflict (Kaliyug) 20%

4 Als vuistregel, bevindt zich in het huidige tijdperk ongeveer 1 op de iedere duizend mensen op de 40% spirituele level.

5 Momenteel zijn er wereldwijd ongeveer 5000 Heiligen die zich boven de 70% spirituele level bevinden.

Een astroloog gebruikt soms zijn of haar intuïtie om de interpretatie van de horoscoop te assisteren. Volgens de wetenschap van Spiritualiteit kunnen astrologen alleen hun intuïtie gebruiken om te assisteren in het preciezer voorspellen als hun spirituele level hoog is.

5.5.3 Gebaseerd op de persoon die spirituele oefening doet

De enige manier om het lot te overmeesteren of er tegen beschermt te worden is door het doen van spirituele oefening. Dit is omdat het lot, dat een spiritueel probleem is, alleen overmeesterd kan worden door een spirituele geneeswijze. Maar het effect van spirituele oefening (sadhana) en uitgevoerde religieuze rituelen om een probleem te overtreffen waarbij de hoofdreden spiritueel in aard is, wordt niet in de grafiek weergegeven. Aldus reflecteert een astrologische verklaring niet de spirituele oefening dat ondernomen wordt door de persoon.

Bijvoorbeeld, als een astroloog op het moment van de geboorte van een persoon een voorvaderlijke probleem signaleert in de horoscoop van de betreffende persoon, en als deze persoon een ritueel doet, etc. dan wordt dat defect verwijderd maar de volgende astroloog zal de verklaring van de horoscoop alsnog op dezelfde manier lezen. Vanuit dit perspectief, is handlijnkunde superieur aan Astrologie omdat de verschillen in de lijnen op de handen worden gereflecteerd. Omdat een gemiddelde persoon geen spirituele oefening doet, in de werkelijke zin van het woord, is hij of zij niet echt beïnvloedt door deze inherente tekortkoming van Astrologie.

 

5.5.4 Gebaseerd op de type vraag dat aan de astroloog gesteld wordt

Juistheid is ook afhankelijk van de type vraag dat gesteld wordt aan de astrolooog.

Bijvoorbeeld, iemand kan een astroloog vragen of hij of zij zijn financiën in de risicovolle onderneming of zaak A of zaak B moet stoppen. Een andere persoon kan de vraag stellen of hij of zij moet trouwen met persoon A of persoon B.

Een betere resultaat van juistheid zou verkregen kunnen worden, als de personen gevraagd zouden hebben of ze wel eigenlijk zouden moeten investeren in de eerste plaats, of wel of niet zouden moeten trouwen.

Als de manier van het stellen van vragen overeenkomstig de volgende volgorde gebeurt, is de mogelijkheid van het verkrijgen van preciezere antwoorden groter.

Vraag 1: Moet ik wel investeren?
Vraag 2: Zo ja, waarin dan?
Vraag 3: Wanneer moet ik investeren?

     — Of —

Vraag 1: Moet ik wel eigenlijk trouwen?
Vraag 2: Zo ja, dan met wie?
Vraag 3: Wanneer is een geschikt moment?

5.5.5 Overeenkomstig de tijd van de geboorte

Als de horoscoop in kaart wordt gebracht gebaseerd op de tijd van de zwangerschap, dan is er een gestegen kans van preciesheid.

De reden voor de toegenomen juistheid, nadat we teruggaan in de tijd naar het moment van de zwangerschap, is als volgt:

 • Het principe is dat als de invloed van het wereldse component (asat) toeneemt, de preciesheid afneemt.

 • Op het moment van de bevalling is de impact van de moeder en haar omgevingen op de foetus minimal. Met tijd, neemt dit steeds meer toe en derhalve neemt de preciesheid steeds meer af.

Maar, welke aankomende moeder zal in staat zijn om de exacte tijd van de bevalling vast te stellen? In onze lichaam zijn er miljoenen cellen uit welke de veranderingen die zich voordoen in een cel al erg moeilijk te begrijpen zijn. Welke vrouw kan dit begrijpen? Alleen de ene die alreeds het spirituele level van een Heilige van 90% en voorbij heeft bereikt, en het is dan aan Haar of Ze het wilt weten of niet waardoor Ze zich dan bewust wordt van het antwoord. Echter, bevalt geen enkele vrouw op deze hoge spirituele level. In antieke tijden, waren de vrouwen van Wijzen spiritueel ontwikkeld, en waren Ze zich bewust van de correcte tijd en start van Hun zwangerschap.

Een stiptheid van 100% kan alleen bereikt worden door een Heilige van een spirituele level van 90% en hoger en dat ook alleen als Hij zich er van bewust wilt zijn. Meestal besteden Ze Hun spirituele bekwaaheid niet in dit te onderzoeken, tenzij de geconditioneerde ziel die geboorte zal nemen zich op een spirituele level van hoger dan 80% bevindt en als de feiten over de geboorte van het kind nodig zijn om vooraf te weten volgens God’s wens. Omdat het doel van de geboorte van dit kind gebaseerd is op het spirituele welzijn van of profijt voor de mensheid en omdat er een maximale kwantiteit is van de Absolute Waarheid, zullen de verkregen antwoorden ook erg precies zijn. Als het een gewone geboorte betreft, dan is het wereldse component (asat – vertaald als dat wat ‘niet waar’ is) meer en deswege neemt de preciesheid dan ook af.

6. In het kort

 • De preciesheid van een horoscoop is rechtstreeks afhankelijk van de kracht van interpretatie van een astroloog.

 • Als we de kracht van interpretatie in acht nemen van de aanwezige astroloog (die in staat is om een maximum van 30% juistheid te voorspellen) als 1, dan is het zo dat mochten we een 100% precieze antwoord willen krijgen, de kracht van interpretatie dan ook 1000 keer sterker moet zijn dan de aanwezige kracht van interpretatie.

 • De kracht van interpretatie en intuïtie kan alleen verhoogd worden door spirituele oefening.

 • In dit huidige tijdperk is 65% van onze levens voorbestemd. Als we de 35% van onze eigen wil gebruiken om spirituele oefening te doen, kunnen we onze lot overmeesteren en beschermt tegen worden. Spirituele oefening is de enige manier om een ongunstige levenslot tegen te werken..

online tutorial on why do we do things we do