Hoe interpreteren we het effect van een spirituele heling ressource?


 

SSRF adviseert voortzetting van conventionele medische behandeling in combinatie met spirituele heling ressources voor de behandeling van lichamelijke en psychiatrische ziekten.

Lezers worden geadviseerd om iedere spirituele geneeswijze naar hun eigen believen op te pakken.

1. Belang van het zesde zintuig in de interpretatie van het effect van spirituele heling

Tenzij een persoon een erg hoge geavanceerde metafysische gewaarwordingsbekwaamheid of zesde zintuig heeft, is het erg moeilijk om het specifieke effect van een spirituele heling ressource te interpreteren. Dit is omdat het zonder een geavanceerde zesde zintuig, moeilijk is om de werkelijke reden achter wat we ervaren tijdens spirituele heling waar te kunnen nemen. Bijvoorbeeld, twee personen die geheeld worden met behulp van Heilige as (vibhuti) kunnen totaal verschillende ervaringen openbaren.

 • De persoon die beïnvloedt is door een spook ervaart verontrusting. Eigenlijk, is het de spook in de persoon die de verontrusting ervaart, omdat het Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) dat van het Heilige as (vibhuti) wordt uitgestraald begint te vechten met de negativiteit van de spook. Omdat het bewustzijn van de vertroebelde persoon gesmolten is met het bewustzijn van de spook, ervaart de persoon de spook’s verontrusting als zijn of haar eigen leed.

 • De persoon zonder negatieve energie krijgt een gevoel van luchtigheid vanwege de positieve vibraties die uitgestraald worden door het Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) van het Heilige as (vibhuti).

Een andere aspect is dat spoken van een hogere orde de invloed van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) tot voor een langere duur kunnen weerstaan, waardoor het kan lijken alsof de geneeswijze niet werkt. Ze kunnen ook denkbeeldige effecten aantonen om de persoon een valse gevoel te bezorgen dat dingen werken of niet werken.

Het volgende tabel laat zien dat er twee aspecten zijn over wat een persoon (die aangetast of bezeten is door een spook) ervaart tijdens een spirituele helingssessie, zoals waargenomen via subtiele gewaarwording. Er zijn twee soorten van bewustzijn actief; dat van de zoeker en dat van de regerende spook. Tijdens een manifestatie, oftewel wanneer de bezetenheid zich begint te manifesteren of actief begint te worden, komt het bewustzijn van de spook op de voorgrond. Dit kan, echter, variëren van manifestatie tot manifestatie afhankelijk van welke bewustzijn overheersend actief is. Alleen diegenen met een hoog geavanceerde metafysische gewaarwording of zesde zintuig kunnen onderscheiden welke van de twee soorten bewustzijn, op de voorgrond aanwezig is.
 

Bijvoorbeeld: Als een spook voor 70% zelfbewust is of gemanifesteerd, betekent het dat de zoeker’s bewustzijn alleen 30% actief of aanwezig is en een achtergrondspositie heeft genomen. In deze conditie, verandert de verschijning van de persoon radicaal en gedragen ze zich abnormaal. Als we in zo een geval, zouden kijken naar de gezichtsuitdrukking van de spook (nu zichtbaar op de zoeker’s gezicht) als een positieve stimulans zoals een Deity’s afbeelding wordt geïntroduceerd, zal het een frons zijn. Dit is omdat de spook, die overheersend Raja-Tama is, bemoeilijkt wordt door het Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) dat wordt uitgestraald van de afbeelding van de Deity .Soms, kan de spook zijn of haar toevlucht gaan zoeken in zijn of haar eigen reservoirs van zwarte energie of door kracht te krijgen van andere hogere level spoken en acteren alsof de spirituele heling hem of haar niets kan maken. Dit kan de heler ontmoedigen waardoor hij of zij begint te denken dat hij of zij geen vooruitgang maakt. Echter, deze weigering van de spook blijft alleen net zo lang bestaan zolang de spook energie-reservoirs heeft om zijn of haar kracht eruit te kunnen putten.

Kortom, het gehele proces van interpretative is net als een spion versus spion stripboekverhaal. Het kat en muis spel dat een spook speelt met een heler is behoorlijk intensief. Alleen helers met een zeer hoge geavanceerde zesde zintuig kunnen door de trucs en logogrieven heen kijken en de intenties en moves van de spook traceren.

2. Wie kan waarnemen wat er daadwerkelijk gebeurt tijdens een spirituele behandelsessie?

Laten we eens kijken wie het verschil waar kan nemen tussen de persoon en de manifesterende spook:

A. De aangetaste persoon:

 • Het spirituele level van de aangetaste persoon moet zich boven de 50% bevinden. Boven deze spirituele level, is hij of zij in staat om waar te kunnen nemen of de gedachten tot hem of haar behoren en welke gedachten van de spook zijn.

 • Als de controle van de spook over iedere persoon die bezeten is minder dan 30% is, dan is de persoon in staat om te kunnen doorzien wat de bron is van iedere gedachte.

B. De spirituele heler:

 • De gemiddelde paragnost is noch in staat om de hogere level spoken waar te kunnen nemen, noch is hij of zij in staat om de nuances van een subtiele gevecht te kunnen begrijpen.

 • Als de heler bezeten is door een hogere level subtiele duivelskunstenaar (mantrik) dan kan de heler’s subtiele gewaarwording of zesde zintuig wellicht stijgen alhoewel zijn of haar spirituele level laag kan zijn. De hogere heksenmeester verscholen binnenin de heler, kan de regerende spook in de ontroerde persoon wellicht beheersen als een slaaf spook. Hier, kan een drama plaatsvinden waarbij de mantrik in de heler tijdelijk de spook uit de vertroebelde persoon zal verwijderen, maar alleen met het doel om het later weer terug te laten komen zodat de mantrik zijn hunkeringen kan vervullen.

 • Alleen een persoon

  • hoger dan het spirituele level van 70%

  • of die functioneert onder de directe begeleiding van een Heilige

kan daadwerkelijk diagnoseren wat er gebeurt.

3. Het effect van de helig gebaseerd op het zwarte omhulsel van de persoon

Om zichzelf tegen de schade van spirituele heling ressources te beschermen, creëren de spoken of subtiele lichamen van voorvaderen een omhulsel van zwarte energie rondom zichzelf en rondom de aangetaste persoon. Deze schild van zwarte energie functioneert als een beschermende schild.

Na het blootgesteld te zijn aan de spirituele heling ressource, is het afhankelijk van de dikte en vasthoudendheid van deze schild van zwarte energie, hoe lang het zal duren voordat de entiteit verontrusting zal ervaren (dat zich manifesteert als leed voor de ontroerde persoon). Een persoon, die tot een milde mate aangetast is en/of door een entiteit van lagere kracht, heeft meestal een dunne omhulsel van zwarte energie om zich heen. Het is daarom mogelijk om deze afgrendeling te breken en makkelijk tot de spook/entiteit te kunnen komen. Daarom ervaart een persoon die tot een milde mate aangetast is door een lagere level spook van de Infernale Wereld (Bhuvalok), kort nadat het blootgesteld is aan de spirituele heling ressource, verontrusting. Het is dan mogelijk om het gehele leed (door de spook) van de aangetaste persoon in drie tot vier maanden via spirituele heling ressources te vernietigen.

Die personen die vertroebeld zijn door spoken/entiteiten die geen verontrusting ervaren als ze worden blootgesteld aan de spirituele heling ressource, zijn hoogstwaarschijnlijk beladen met een dikke weerbarstige omhulsel van zwarte energie rondom zich heen. De spirituele kracht van de spook/entiteit die hen aantast is ook hoogstwaarschijnlijk van hogere kracht. Na de spook constant bloot te stellen aan de spirituele heling ressource, begint de persoon na enkele maanden pas verontrusting te ervaren. Een persoon kan deze tijdsperiode echter verminderen door de spirituele heling ressource met spirituele oefening, dat voldoet aan de 6 basis-principes , te complementeren en door een sattvik levensstijl te volgen.