Positief effect van een Heilige’s handschrift onderzocht met de “polycontraste interventie fotografie techniek” en een geavanceerde zesde zintuig

Onze bevindingen

SSRF heeft polycontraste interventie fotografie techniek appartuur toegepast om de verschillende aspecten van de spirituele wetenschap te onderzoeken. In dit voorbeeld, hebben we PIP (polycontrast interference photography technique) gebruikt om het verschil te begrijpen in het energieveld rondom spirituele zuivere objecten zoals een Heilige’s handschrift in tegenstelling tot een normale persoon’s handschrift. We hebben dit ook vergeleken met het spirituele onderzoek over het handschrift van een Heilige via een ontwikkelde zesde zintuig.

 

 

Transcript van de video

 

1. Inleiding

Namaskar en welkom,

In SSRF hebben we de spirituele dimensie nu voor meer dan 25 jaar onderzocht en in tegenstelling tot conventionele onderzoek dat onze faculteiten van de 5 zintuigen, geest en intellect gebruikt, kan spirituele onderzoek alleen uitgevoerd worden door middel van onze zesde zintuig. Middels geavanceerde zesde zintuig technieken verkregen door spirituele oefening, zijn zoekers van God in SSRF in staat om de spirituele dimensie te ervaren en het te observeren en ons dingen vertellen die een normale persoon gewoon niet kan. Met de spirituele dimensie bedoelen we de wereld van de Hemel, Hel, engelen, spoken en aura’s.

Recentelijk heeft SSRF, met de ontwikkelingen in biofeedback machines, deze machines gebruikt om de effecten van verschillende stimulansen op onze aura’s, onze energie-systemen en chakra’s, te bestuderen. Dit heeft gigantisch geholpen omdat het helpt in het grofstoffelijk omschrijven en bevestigen van het onderzoek dat we alreeds uitgevoerd hebben via spirituele maatregelen. Bijvoorbeeld, er waren enkele items waarover we alreeds het besef hadden, via het zesde zintuig, dat deze items helende karakteristieken bevatten. Een van zulke gevallen is het handschrift van een spiritueel ontwikkelde persoon ook bekend als een Heilige. Zie onze website voor artikelen waarin we omschreven hebben wie een Heilige is. Als zoekers gevraagd werden om een vel papier vast te houden met deze handschrift erop, werd binnen een korte periode van tijd een dramatische en positieve effect waargenomen op de gegeven verklaringen door biofeedback machines welke de energievelden en chakra’s peilden. Dit gaf ook het belang van spirituele oefening aan als een maatregel om super gezondheid te verkrijgen waarbij een persoon vele anderen positief kan beïnvloeden door louter Zijn aanwezigheid.

Een van de machines die we hebben gebruikt is de PIP en het staat voor Polycontrast Interference Photography. Het is een machine dat technologie gebruikt dat soortgelijk is aan de Kirlian Photography en het is in staat om aspecten en veranderingen van het energieveld oftewel de aura rondom mensen en objecten te verkennen.

We waren in staat om vele studies te doen met de PIP machine door de medewerking van Dr. Thornton Streeter en Dr. Aniruddha Gandhi van het Centre of Biofield Sciences.

2. Aard van informatie dat verkrijgbaar is van afbeeldingen geproduceerd door de PIP techniek

We zullen u een voorbeeld laten zien waar we het energieveld rondom het handschrift van een persoon op verschillende spirituele levels hebben getest. We hebben ons gefocust op het proberen te zien van een vergelijking in de positiviteit en negativiteit dat uitgestraald wordt door een persoon’s handschrift afhankelijk van het spirituele level. Het handschrift van een persoon is een reflectie van hun spirituele positiviteit en negativiteit.

Dit is een voorbeeld van het energieveld rondom een persoon’s handschrift die wij als een gemiddelde zoeker beschouwden die regelmatige spirituele oefening doet in het center van onderzoek van SSRF. We plaatsten het in een kleine enveloppe en daarna plaatsten we het weer in een grotere witte enveloppe.

Met betrekking tot de kleuren en hun interpretatie, indiceren oranje, rood en paarse nuances negativiteit; terwijl geel en groen positiviteit indiceren.

Let op de groene kleur in deze PIP afbeelding dat zich verspreidt in het omliggende veld van de enveloppe. U kunt ook de overvloed van de groene kleur zien op de tafel, de rode en roze kleur rondom de tafel en de gele en rode kleur op de enveloppe.

3. Handschrift van een gemiddelde persoon in vergelijking tot het handschrift van een Heilige zoals waargenomen middels PIP

Gewoonlijk vinden we iemand’s handschrift mooi als het er goed uitziet, maar voor ons betekent goed dat iedere alfabet in een correcte manier is geschreven. Hier, zien onze ogen de pracht van de letters en onze geest vindt het aangenaam maar met spirituele oefening kunnen we ook waarnemen wat de subtiele vibraties zijn die ermee verbonden zijn.

Zo een persoon zal het handschrift van een Heilige als goed waarnemen, het maakt niet uit hoe slecht het eruit ziet op een grofstoffelijke level, oftewel in de uiterlijke verschijning ervan. Er is een ervaring van Chaitanya of Zuivere Bewustzijn door het handschrift van een Heilige.

Zijne Heiligheid Dr. Athavale is de bron van inspiratie van zowel FHA en SSRF. Op een soortgelijke wijze werd er een experiment gedaan met het handschrift van Zijne Heiligheid Dr. Athavale.

Afbeelding 1 is een PIP afbeelding van het handschrift van een gemiddelde zoeker en afbeelding 2 is het handschrift van Zijne Heiligheid Dr. Athavale. Nou, als we twee afbeeldingen met elkaar vergelijken:

1.      De PIP afbeelding van het handschrift van Zijne Heiligheid Dr. Athavale toont veel positiever aan door de groene kleur in de omliggende omgeving rondom het object op de tafel. Nou, in vergelijking is er veel minder groen in de afbeelding van de gemiddelde zoeker te zien.

2.      Plus, de rode en paarse kleuren, die negativiteit indiceren, worden in veel mindere mate waargenomen in de afbeelding van het handschrift van Zijne Heiligheid Dr. Athavale, maar het is juist veel meer te zien in de afbeelding van de gemiddelde zoeker.

3.      En uiteindelijk, zoals u kunt zien in beide afbeeldingen, wordt de gele kleur, dat positiviteit indiceert, waargenomen. Maar, de oranje kleur, dat negatief is, wordt niet waargenomen in de afbeelding van het handschrift van Zijne Heiligheid Dr. Athavale, maar het wordt wel waargenomen in de afbeelding van de gemiddelde zoeker.

Nu is het belangrijk om te begrijpen dat de verklaringen die verkegen zijn door machines zoals PIP, nimmer een vervanging kan worden voor wat verkregen kan worden door middel van het zesde zintuig. Machines kunnen op hun best alleen de meest tastbare of grofstoffelijkste deel van de spirituele dimensie peilen. De beelden en de bevindingen die verkregen zijn door dit experiment zijn louter een oppervlakkige representatie van de kennis dat verkregen kan worden door daadwerkelijke spirituele ervaring. Het voornaamste doel van dit experiment en het aantonen van de beelden is om te laten zien dat:

1.      De aura of het energieveld rondom een persoon erg echt is en tot bepaalde hoogte opgevangen kan worden

2.      En dat de moderne wetenschap het energieveld of aura van een mens probeert te begrijpen.

De aura van een Heilige is niet hetzelfde als de aura dat vastgesteld kan worden door middel van de technieken van een mensgemaakte machine.

4. Handschrift van een Heilige zoals waargenomen via het zesde zintuig

In de moderne wetenschap observeren, analyseren en constateren we door middel van onze 5 zintuigen, verstand en intelligentie in de vorm van woorden, aanraking, beeld, smaak, geur en emoties en gedachten.

Maar in spirituele onderzoek gaat het om subtiele geluiden, subtiele aanrakingen, subtiele geuren, subtiele visies van licht en vibraties en de bekwaamheid om in de Universele Geest en Intellect te kunnen tappen.

Enkele van onze zoekers zijn in staat om de spirituele dimensie waar te kunnen nemen of de spirituele wereld, net als wij de natuurkundige wereld gewoon waar kunnen nemen. Deze zoekers schetsen wat ze waarnemen en deze tekeningen zijn bekend als subtiele afbeeldingen. Subtiele afbeeldingen zijn net als geïllustreerde representaties van illustratie-aspecten die waargenomen worden op een subtiele level, geassocieerd met een bepaalde object of voorval.

Nou, dit is een subtiele afbeelding dat gekenschetst is over het handschrift van Zijne Heiligheid Dr. Athavale. Erg subtiele vibraties van Chaitanya of Zuivere Bewustzijn kunnen nu waargenomen worden.

1. Vloeiende Chaitanya of Zuivere Bewustzijn wordt waargenomen in de gele kleur vanuit de zinnen.

2. Uitstralende Spirituele Energie of Shakti wordt ook waargenomen rondom de woorden in de zinnen.

3. Halo’s van Chaitanya worden geactiveerd rondom het handschrift en worden ook uitgestraald. Het Chaitanya wordt nu vanuit de vier hoeken van het papier uitgezonden en

4. Golven van Chaitanya worden ook uitgestraald vanuit de woorden in een opwaartse directie en de roze fragmentjes van gelukzaligheid worden naar de atmosfeer uitgestraald.

Zoals u kunt zien is er een groot verschil in wat er waargenomen kan worden door de machine en via het zesde zintuig.

Soortgelijk, hebben we een vergelijkende studie gemaakt van de energievelden gerelateerd aan menselijke nagels, haren en afbeeldingen van verschillende categorieën van zoekers.

5. Samenvatting en kernbevindingen

Via dit experiment, willen wij u enkele kernbevindingen meegeven.

1. Wat deze experimenten hebben aangetoond is dat er een groot verschil is tussen een Heilige en een gemiddelde persoon die spirituele oefening doet, laat staan een persoon die geen enkele vorm van spirituele oefening doet.

2. Veel mensen geloven niet in het bestaan van Heiligen. We hopen dat de positiviteit met de PIP afbeelding experimenten, de nieuwsgierigheid in mensen zal aanwakkeren om meer over het onderwerp te leren en te ondervinden, en ook het spirituele level van een Heilige zullen bereiken.

3. Spirituele oefening is noodzakelijk omdat we er het level van een Heilige door kunnen bereiken, waarbij we onze omgeving en de atmosfeer om ons heen positief kunnen beïnvloeden.

Wij hopen dat deze uitleg over de subtiele aura uw nieuwsgierigheid over dit onderwerp heeft aangewakkerd. Bezoek voor meer informatie onze website www.spiritualresearchfoundation.org

We hopen dat u een hoop heeft geleerd door deze video te hebben bekeken, net zoveel als wij ervan hebben geleerd door het in elkaar te zetten.

Wij wensen u het allerbeste in uw spirituele reis.

Namaskar