Halloween – een spiritueel perspectief

1. Inleiding over het festival van Halloween

Halloween wordt in vele landen gevierd, vooral in landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het festival heeft al de versieringen van kwaadaardigheid. De politie en brandweer hebben geleerd om alert te zijn en alvorens voorbereid te zijn voor een scherpe stijging in anti-sociale gedragingen die samenvallen met het jaarlijkse festival. Maar terwijl ouders hun kinderen waarschuwen over het aantreffen van onaangename vreemden op deze dag, zijn ze zich niet bewust ervan dat er onder de fineer van pretmakerij en gestoei van Halloween festiviteiten, een zelfs nog onheilspellendere onzichtbare macht aan het werk is.

Net als een omgeving van eerbied in een plaats van verering geschikt is voor positieve Goddelijke machten, dragen de elementen in deze traditie actief bij aan de stijgende activiteit van negatieve energieen zoals spoken.

In de nacht van Halloween, vermommen volwassenen en kinderen zich als wezens van de onderwereld (spoken, griezels, zombies, heksen, trollen), ze maken vreugdevuren, en genieten van spectaculaire vuurwerk vertoningen. De huizen worden gedecoreerd door het kartelen van pompoenen of knolrapen in akelige gezichten. Enkele van de meest populaire tuin decoraties zijn ‘jack-o’-lanterns’, vogelverschrikkers, heksen, oranje en paarse staaflichten, levensechte-lijkende decoraties zoals skeletten, spinnen, pompoenen, mummies, vampieren en andere monsterachtige wezens. Andere zwartgallige decoraties zijn grafstenen van piepschuim en waterspuwers.

In dit artikel, leggen we, met informatie verkregen door spirituele onderzoek, de spirituele negatieve effecten van deze festival uit en de korte en lange termijn effecten ervan op mensen.

2. Spiritueel effect van het vieren van Halloween

Laten we om te beginnen onszelf eerst bekendmaken met een basis-wet van de Spirituele wetenschap dat luidt dat ‘Het woord, aanraking, vorm, smaak, geur en de geassocieerde energie ervan onlosmakelijk van elkaar bestaan’. Dit betekent dat waar het woord ‘God’ aanwezig is, God’s geassocieerde Zuivere energie ook aanwezig is. Dat is waarom we ons beter voelen na het chanten van de Naam van God of door tot Hem te bidden.

Soortgelijk is het zo, dat waar de namen en vormen van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) bestaat zoals met Halloween, hun verontrustende energie ook aanwezig is. Omdat de vorm en kleur van de decoraties en kostuums die gebruikt worden in Halloween soortgelijk zijn aan dat van spoken, functioneren ze als een antenne (soortgelijke frequentie-signalen) om een hoop negatieve verontrustende energie aan te trekken zoals de eenvoudige spook (Bhoot).

In feite, spirituele onderzoek heeft aangetoond dat Halloween een festival is dat was gecreëerd door negatieve energieën met het objectief van het activeren en verspreiden van hun zwarte negatieve energie in de samenleving. Behoorlijk vaak stoppen negatieve energieën zoals spoken, demonen, etc. gedachten in de geest van mensen om tradities te starten welke doordrongen zijn in raja-tama zodat ze mensen via hen kunnen beïnvloeden.

Met de aantrekking van spoken naar deze viering, zijn de volgende punten de ongunstige effecten op mensen en de atmosfeer in plaatsen waar Halloween gevierd wordt.

2.1 Toegenomen activiteit door spoken

In plaatsen waar Halloween wordt gevierd, stijgt de activiteit van spoken met 10%. Door de verhoogde activiteit van spoken en de negatieve vibraties die gecreëerd worden door de verschillende kostuums en decoraties, stijgt de raja-tama in de omgeving tot aan 30% tijdens de avond/nacht van 31 oktober, oftewel de tijd dat Halloween wordt gevierd. Dit is een erg aanzienlijke stijging en heeft een verhoogde nadelige effect op een spirituele level voor wel een week. Het effect verslapt dan langzaam aan over een periode van 3 maanden.

Zelfs tijden natuurlijke voorvallen zoals eclipsen, volle maan en nieuwe maan, is er een stijgende activiteit van spoken. Maar dit komt door natuurlijke fenomenen. Echter, in het geval van Halloween, is de stijging in de activiteit van spoken puur aangesticht door te mens zelf.

2.2 Het verhoogde risico van bezetenheid door eenvoudige spoken

Zie het artikel over “Wat is de betekenis van het ‘aangetast’ zijn door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) en ‘bezeten’ zijn door spoken (demonische bezetenheid)?”.

In het tabel hieronder geven we het effect over drie types van mensen op een individuele level – actieve volwassene deelnemers in de festiviteiten, actieve kinder deelnemers in de festivititeiten en diegenen die niet actief meedoen.

 

Zie het artikel over “Hoeveel van de wereldpopulatie is aangetast en bezeten door spoken?”.

2.3 Soorten spoken die hoogstwaarschijnlijk profijt zullen nemen van de Halloween vieringen

Dit is de type spook, oftewel de eenvoudige spook (Bhoot) dat het hoogstwaarschijnlijkst zijn of haar voordeel zal ontlenen van de festiviteiten.

2.4 Dragen van zwart en kostuums met Halloween

Tijdens de festiviteiten is zwart de overheersende kleur dat gedragen en gebruikt wordt. Omdat de kleur zwart taamasik in aard is, bezit het maximale capaciteit om negatieve en verontrustende frequenties naar de atmosfeer toe te trekken en uit te stralen, oftewel tot een mate van wel 70%. Dit betekent dat tot aan 70% uit al de mogelijke negatieve vibraties (inclusief spoken) die er in de atmosfeer aanwezig kunnen zijn, aangetrokken kunnen worden door slechts de kleur zwart.

Zie de artikelen, “Wat is de beste kleur van kleding die we kunnen dragen naar een uitvaart?” en “Hoe tasten kleuren ons spiritueel aan?”.

Kinderen worden ook aangekleed als tovenaren, vampieren, heksen, spoken, skeletten welke allemaal Tama-overheersend zijn en trekken de daadwerkelijke negatieve energieën aan die zij representateren.

2.5 Decoraties voor Halloween

Decoratie Beschrijving
Deur van entree Entree-deuren worden versiert met laurierkransen die vaak zwart in kleur zijn of opgesierd met tekenen van de onderwereld.
Huis Huizen worden opgemaakt met Tama overheersende kunstmatige spinnenwebben, spinnen, spoken, grafstenen, skeletten, etc.
Halloween lanterns Pompoen-verlichtingsdecoraties worden vaak gekerfd in eigenaardige gezichten middels welke Tama-overheersende golven naar de omgeving circuleren.
Opmerking van de editor: Herfstvelden van volledige rijpe pompoenen en zonnebloemen zijn bijzondere voorbeelden van Moeder Natuur’s pracht. Het kerven van pompoenen in eigenaardige vormen tijdens Halloween voor een akelige ritueel dat moeiteloos negatieve energieën uitlokt, is een handeling waar goed over nagedacht moet worden door de mensheid.

2.6 Specifieke delicatessen met Halloween

Met Halloween is het gewoon om cakes en andere soort delicatessen te bereiden in de vorm van grafstenen, spokende huizen, afgesneden handen, etc. Volgens de spirituele regel zoals eerder uitgelegd, bestaat de vorm van een object en de gerelateerd energie ervan onlosmakelijk van elkaar. (Deze regel is toepasselijker op solide objecten). Deze etenswaren functioneren vanwege hun vormgeving als een andere uitlokking voor stijgende aanvallen door negatieve energieën zoals de eenvoudige spook, en dat tot aan wel 30%.

2.7 Intentie voor ‘trick’ of ‘treat’

Kinderen gaan voor ‘trick’ en ‘treat’ collecties van deur tot deur om te vragen voor snoepgoed en dreigen trucs uit te gaan halen met diegenen die weigeren mee te werken. Als resultaat;

A. Worden Tama-overheersende waarden op het verstand van de kinderen ingeprent;

B. Het verstand raakt gewend aan extrovertheid.

3. Wat u kunt doen om uzelf te beschermen tegen de spirituele schadelijke effecten van Halloween

  • Door te participeren aan Halloween festiviteiten, verhogen we aanzienlijk de kans op aangetast en bezeten te worden door spoken. Aldus, is het het beste om weg te blijven van deze festiviteiten en om anderen te onderrichten over de slechte effecten ervan. (Om dit te bereiken, kunnen we deze artikel emailen naar al onze vrienden en kennissen).

  • Om onszelf te beschermen tegen de nadelige effecten van de verhoogde raja-tama en de verhoogde activiteit van spoken in plaatsen waar Halloween wordt gevierd, is het essentieel dat we ons strikt concentreren op onze spirituele oefening. Dit is vooral in de periode van 1-2 dagen voor de start van Halloween en het blijft voor minstens 1 week na de viering aanhouden. Constante gebeden (met dankbaarheid) voor bescherming tegen de nadelige effecten en om spirituele oefening optimaal plaats te laten vinden, is allemaal ook een noodzaak.

Zie het artikel over “Start uw spirituele reis”; door het toe te passen raken we beter ‘uitgerust’ om de spirituele slechte effecten van Halloween te overmeesteren.