Ik heb een Gurumantra ontvangen van mijn Guru, moet ik alsnog de Naam van God chanten volgens mijn religie?

1. Definitie van een Gurumantra

Een Gurumantra is een Naam van God, mantra, nummer of een woord gegeven door een Guru aan Zijn discipel om te chanten met als doel spiritueel te groeien om uiteindelijk God te realiseren. In de meeste gevallen bevat een Gurumantra een bepaalde bijzondere Naam van God speciaal gerelateerd aan de spirituele groei van de discipel.

Godsbewustzijn is de hoogste spirituele ervaring dat een persoon kan verkrijgen, oftewel als hij of zij constant eenheid met God ervaart of onophoudelijke Gelukzaligheid.
Een discipel is een persoon rond de 55% spiritueel level. Dit betekent dat het iemand betreft die meer dan 55% van zijn lichaam, geest en kapitaal besteedt aan spiritualieit en een intens verlangen heeft voor spirituele groei. Zie het artikel over de zes basis-principes van spirituele oefening.

2. Spirituele kracht van een Gurumantra

De voortvarendheid van een Gurumantra is afhankelijk van het spirituele level van de persoon die de mantra geeft.

Spiritual strength of a Gurumantra

Zoals u kunt zien in de bovenstaande grafiek heeft de Gurumantra alleen werkelijke spirituele kracht als de persoon die de Gurumantra overdraagt zich bevindt boven de 70% spirituele level oftewel de persoon is dus een Guru of een Heilige. Heel vaak komt het voor dat mensen uit onwetendheid spirituele gidsen volgen die geen Heiligen zijn. Dit is niet zozeer een slecht teken. Als vuistregel kan een persoon alleen de begeleiding begrijpen en het ook daadwerkelijk toepassen middels oefeningen als hij of zij een persoon volgt die minimaal 20% meer spirituele kracht bezit oftewel zich op een level bevindt dat minimaal 20% hoger is. Bijvoorbeeld, een persoon op 50% spirituele level is een geschikte persoon om een persoon te begeleiden die zich bevindt op de 30% spirituele level. Als een persoon oprecht is over zijn of haar spirituele oefening en een intens verlangen heeft om spiritueel te groeien creëert de ongemanifesteerde Guru principe of onderwijzende principe van God de juiste kansen of mogelijkheden in de zoekende’s leven (in termen van spirituele richtlijnen) om spirituele groei mogelijk te maken.

3. Ik heb een Gurumantra gekregen van mijn Guru, moet ik alsnog de Naam van God chanten volgens mijn religie?

Het antwoord hangt af van de omstandigheden waarbij de Gurumantra gegeven is.

1. De persoon die de mantra verkondigd bevindt zich boven de 70% spirituele level en de disciple op de 55% spirituele level.

  • In dit geval is het, het beste als de persoon de Gurumantra chant. De spirituele kracht van een Gurumantra zit hem in het voornemen (sankalp) van de Guru die de mantra overdraagt.

2. De persoon die de mantra overdraagt bevindt zich beneden de 70% spirituele level en de persoon die de mantra ontvangt bevindt zich tussen de 30-40% spirituele level.

  • In dit geval is het, het beste om de Naam van God te chanten waarin de persoon het meeste vertrouwen heeft, of het nu de Gurumantra is of de Naam van God volgende de religie van geboorte.

  • Een voordeel van het chanten van de Gurumantra is dat, ondanks of het gegeven wordt door een persoon op de 50% spirituele level, de persoon leert luisteren naar iemand anders. Dit helpt de persoon om te evolueren van de conditie waarin hij of zij dingen alleen voor zichzelf doet (swecchha) naar de conditie van het doen wat anderen verlangen (parecchha). Als een persoon dingen doet die anderen graag willen, helpt dit de persoon’s ego te verminderen. Als een persoon de Gurumantra met volledige vertrouwen praktiseert en een intens verlangen heeft voor spirituele groei, dan brengt de ongemanifesteerde Guru principe of onderrichtende principe van God Hemzelf een werkelijke Guru op aarde in een persoon’s leven.

ZIe het artikel over swecchha, parecchha en ishwarecchha.

4. Enkele punten gerelateerd tot de Gurumantra

  • Soms geven Heiligen een chant aan een persoon om problemen te overmeesteren in het leven waarbij de hoofdoorzaak in de spirituele dimensie ligt. Dit, met het doel om obstakels te verwijderen in de spirituele oefening van de toegewijde. Soms verwarren mensen deze chant met een Gurumantra. Het moet opgemerkt worden dat een Gurumantra alleen voor spirituele groei is om uiteindelijk God te realiseren.

  • Soms vragen mensen heel aanhoudend aan een Guru voor een Gurumantra. In sommige gevallen kan de Guru de aanhoudende toegewijde een Gurumantra geven. Deze toegewijden moeten zich ervan bewust zijn dat tenzij hun verlangen en opoffering voor Godsbewustzijn evenredig is met een persoon van de 55% spirituele level, dat ook de werkelijke potentie van de Gurumantra verborgen blijft. Overeenkomstig geldt hetzelfde voor het verkrijgen van een Gurumantra door iets te betalen (geld) omdat het dan ook alleen een Gurumantra zal zijn zonder de werkelijke potentie ervan.

  • Zelfs als iemand een Gurumantra heeft ontvangen van een Guru voor spirituele vooruitgang moet hij of zij, zijn of haar chanten aanvullen met toewijding, offering en liefde zonder verwachtingen naar anderen.