Het pad van de Guru’s genade Gurukrupayog

 

Om dit artikel wat beter te begrijpen, zie het artikel – Wie is een Guru?

1. Introductie over het pad van de Guru’s genade (Gurukrupāyoga)

Terwijl er heel veel generieke wegen zijn naar God, is het pad van de Guru’s genade, het meest belangrijke gezien vanuit het oogpunt om het ultieme in spirituele evolutie te verkrijgen. In ieder aspect van het leven, is het het beste als we een gids of een leraar hebben om ons helpen te begrijpen, leren en ontwikkelen. In het maken van spirituele vooruitgang is er geen uitzondering tot deze Universele regel, en het is alleen vanwege de genade van het eeuwige Guru Principe (het onderwijzende principe van God) dat zich manifesteert in een Guru in een menselijke vorm, dat een student vlot spirituele vooruitgang maakt.

Ongeacht op welke spirituele pad we ons ook maar bevinden, als we proberen en het op onze eigen kracht doen, kunnen we alleen een specifieke spirituele level bereiken. Maar om deze specifieke level te passeren, is het een absolute noodzaak dat we de Guru’s genade hebben om ons tot een volgende level te brengen.

2. Definitie van het pad van de Guru’s genade

Het woord krupā is verworven uit het Sanskrut woord ‘krup’ dat genadig zijn betekent. Krupā staat voor compassie, initiatie of een zegen. Op dezelfde wijze is Gurukrupāyoga het spirituele pad waaruit via de genade van een Guru, de geconditioneerde ziel wordt verenigd met God.

3. Belang van het pad van de Guru’s genade

3.1 Tijd om te ontwikkelen

  • Het meest belangrijke voordeel van het volgen van het pad van de Guru’s genade is de tijd dat het in beslag neemt om spiritueel te groeien. Door het dienen van de Guru’s missie in het verspreiden van Spiritualiteit verkrijgt een zoekende Zijn genade en maakt hierdoor vlot spirituele vooruitgang. Terwijl er geen wereldse doel wordt bereikt dat vergeleken kan worden tot het verkrijgen van de Guru’s genade, zal het volgende voorbeeld helpen in het begrijpen van de kracht van de vorige zin. Stel je een student voor die arm is, maar vanwege zijn sterke discipline en inspanningen de attentie wekt van een billionaire die hem dan een contract aanbiedt waarmee hij kan gaan studeren aan een topuniversiteit. De billionaire neemt ook nog de verantwoordelijkheid om voor het toekomstige carrière van de student te zorgen. Net als deze student dus niet verwikkeled raakt in het jarenlang langzaam aan opbouwen om hogerop te kunnen komen, geldt hetzelfde ook voor een zoekende naar God die de zegen van een Guru verkrijgt  en vele jaren van spirituele oefening makkelijk overslaat ongeacht het spirituele pad.

  • Met spirituele vooruitgang zonder zich op het pad van Gurukrupayoga te bevinden, maakt men gemiddeld 0.25% vooruitgang per jaar. Als we spirituele oefening ondernemen zoals geadviseerd door de Guru, dan kunnen we 2-3% per jaar vooruitgang maken. Als een leerling in staat is de genade van de Guru te verkrijgen, dan is het zelfs mogelijk dat er 5-8% spiritueel vooruitgang per jaar gemaakt kan worden.

3.2 Ontwikkelen voorbij een bepaalde level

  • Er is een hele bekende gezegde in Sanskrut: ‘Gurukrupā he kevalam shishyaparammangalam. Het betekent dat alleen door de genade van de Guru een discipel zijn of haar ultieme doel kan bereiken, dat is spirituele vooruitgang.

  • Het is onmogelijk om het level van een Heilige (namelijk vanaf het 70% spirituele level) te bereiken en onze geest en intellect te verminderen zonder de genade van een Guru.

  • Ongeacht het spirituele pad dat we volgen, anders dan het pad van de Guru’s genade, is er verder geen enkele pad dat op volledige wijze het psychologische lichaam (Manodēha), het intellectuele lichaam (Kāraṇdēha) en het subtiele ego (Mahākāraṇdēha) kan zuiveren. Het is dus consequent dat verder geen van deze paden de capaciteit hebben om ons tot de ultieme verlossing te brengen (Moksha).

  • Andere spirituele wegen zoals het pad van handelen (Karmayoga), het pad van kennis (Dnyānyoga), en het pad van devotie (Bhaktiyoga) zijn beduidend in een zoekende’s leven alleen tot het moment dat zo iemand dus daadwerkelijk gezegend wordt door een Guru. Omdat de student alleen de spirituele oefening praktiseert zoals geadviseerd door de Guru, blijft alleen het pad van de Guru’s genade over. Alle paden naar God culmineren uiteindelijk in een zoekende die de genade van een Guru verkrijgt om eindelijk te verenigen met God.

4. Hoe functioneert de Guru’s genade?

De Guru’s genade kan op 2 mechanismen functioneren:

  • Voornemen (sankalpa): Alleen wanneer een Guru het voornemen maakt, ‘moge deze discipel spirituele vooruitgang maken’, zal het discipel ook werkelijk spiritueel vooruitgang maken. Dit hetzelf wordt de Guru’s genade genoemd. Zelfs een eenvoudige gedachte zoals ‘moge het plaatsvinden’ in de geest van de Guru is voldoende om iets daadwerkelijk ook plaats te laten vinden. Niets anders is nodig. Maar, dit is alleen mogelijk als het gaat om een Heilige wiens spirituele level boven de 80% is. Het voornemen van Guru’s op een spiritueel niveau van 70% is grotendeels beperkt tot wereldse hulp voor hun leerlingen.

  • Aanwezigheid (astitva): Slechts de aanwezigheid, nabijheid of gezelschap van een Guru, is voldoende om een disciple’s spirituele oefening en vooruitgang automatisch plaats te laten vinden. Een goed voorbeeld hierbij is de zon die iedereen opwekt en de bloemen doet bloeien wanneer hij opkomt. Dit gebeurt simpelweg door zijn bestaan alleen al. De zon vraagt niet iedereen om op te staan of aan de bloemen om te bloeien. De missie van een Guru van een spiritueel level van meer dan 90% is van deze aard.

5. Spirituele oefening naar gelang het pad van de Guru’s genade

SSRF raadt het pad van de Guru’s genade aan om vlot spiritueel vooruitgang te maken in dit huidige leven nog en om profijt te nemen van de huidige tijden die heel erg stimulerend werken voor spirituele groei.

Het pad van de Guru’s genade bestaat uit de volgende 8 oefeningen:

8 Aspects of Path of the Guru's Grace

We hebben hier meer gedetailleerde informatie over gepubliseerd op onze pagina over spirituele oefening.