Gomutra – Gebruik van Indiase koe-urine als een spirituele heling ressource

1. Inleiding over Gomutra

Gomutra is aanbevolen als een heling ressource in Ayurveda. In SSRF, wordt Gomutra (een Indiase koe-urine) vaak gebruikt als een spirituele heling ressource en we zijn getuigen geweest van enkele wonderbaarlijke positieve resultaten ervan. In dit artikel, delen we met u enkele van onze bevindingen over Gomutra, de mechanisme van handelen ervan, en hoe het te gebruiken als een spirituele heling ressource.

2. De spirituele karakteristieken van Gomutra en voordelen ervan in spirituele genezing

IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences (IOSR-JPBS) biedt een laboratorium-analyse van koe-urine en toont aan dat het stikstof, zwavel, fosfaat, natrium, mangaan, kooldioxide (carbolic acid), ijzer, silicium, chloor, magnesium, melci, citroenzuur, titric, succenic, calcium zouten, Vitamine A, B, C, D, E, mineralen, lactose, enzymen, creatinine, hormonen en gold acids bevat.

Maar, is deze chemische samenstelling een magische formule voor spirituele genezing? Onze onderzoek toont aan dat er in feite een X-factor boven en voorbij de Gomutra’s scheikundige samenstelling is dat het eigenlijk speciaal maakt als een spirituele heling ressource of tool. We ondervonden dat de scheikundige samenstelling geen relevantie heeft met betrekking tot Gomutra’s capaciteit voor genezing.

Alhoewel Gomutra, niet-levend is, heeft het de bekwaamheid om Zuivere bewustzijn (Chaitanya) aan te trekken dat ervoor zorgt dat er een stijging in het Sattva component wordt gecreëerd en waardoor het in staat is om spirituele heling te faciliteren. We kunnen ons misschien afvragen waarom een Indiase koe’s urine zulke speciale genezingskrachten beschikt? Net als water de natuurlijke karakteristiek heeft om te reinigen en vuur om te branden, is de Indiase koe het enige dier dat de bekwaamheid heeft om frequenties van alle Deities in het Universum aan te kunnen trekken. Als resultaat, bezitten alle uitscheidingen of bij-producten van de Indiase koe, zoals melk, Gomutra (koe-urine) en koeien-ontlasting deze frequenties en worden als sattvik beschouwt. De Indiase koe’s urine heeft de capaciteit om tot aan 5% van de frequenties van alle Deities in het Universum aan te kunnen trekken.

Om deze percentage in perspectief te brengen:

 • De spirituele oefening van het chanten van de Naam van God overeenkomstig onze religie van geboorte heeft de potentie om de frequenties van alle Deities in het Universum aan te trekken en al deze frequenties te verhogen tot aan 30%.
 • Maar als een persoon begint te chanten met de Naam van God volgens zijn of haar religie van geboorte of de Naam van zijn of haar familie Deity, is zijn of haar capaciteit om de frequenties van alle Deities aan te trekken, aanvankelijk gering.
 • Het is alleen zo dat als een persoon op de 50% spirituele level de Naam van God chant volgens zijn of haar religie van geboorte, of de Naam van zijn of haar familie Deity, dat hij of zij in staat is om tot aan 5% van de frequenties van alle Deities in het Universum aan te trekken.

De volgende punten zijn enkele details met betrekking tot Gomutra en de spirituele karakteristieken ervan.

 • Bekwaamheid om Zuivere bewustzijn aan te trekken in vergelijking tot andere niet-levende objecten die gebruikt worden voor spirituele heling.

Chaitanya is een Sanskrit woord dat Zuivere bewustzijn betekent. Het is de Alwetende en Almachtige kracht van het God Principe. Zuivere bewustzijn is subtieler en krachtiger dan het subtiele basis Sattva component. Derhalve, neemt de sattvikta van een object af, als Zuivere bewustzijn wordt aangewakkerd.

Opmerking: Op een schaal van 1 tot 100 is het Zuivere bewustzijn in iedere niet-levende object typisch 0, terwijl het maximale aan Zuivere bewustzijn dat mogelijk is in een niet-levende object 6 is. Deze hoge level kan gevonden worden op de finale rustplaats van een Heilige voorbij de 90% spirituele level. Zie het artikel over wie een Heilige beschouwt kan worden.

 • Spirituele heling objecten en de geassocieerde Absolute Kosmische Principes (Panchamahābhūtās) via welke ze functioneren:

Terwijl al de bovengenoemde niet-levende objecten in staat zijn om aan trekken, is het alleen Gomutra dat de capaciteit bezit om tot aan 5% van de frequenties van alle Deities in het Universum aan te trekken.

Telkens als er een aanval is vanuit de spirituele dimensie, gebruiken negatieve energieën uiteindelijk een van de Absolute Kosmische Principes om een fysieke manifestatie van de aanval te projecteren zoals huiduitslag. Met het gebruik van spirituele heling ressources zoals Gomutra, is het het beste als ze gebruikt worden om aanvallen van de subtiele dimensie te vernietigen die de Absolute Kosmische elementen van Aarde (Pruthvītattva) of Water (Āpatattva) bevatten. De gemiddelde persoon zal niet in staat zijn om te begrijpen welke Absolute Kosmische Principes gebruikt zijn om de aanval vanuit de subtiele dimensie te veroorzaken, en zal wellicht een ‘trial’ en ‘error’ methode moeten toepassen om uit te kunnen vinden welke geneeswijze hij of zij toe zal moeten passen.

 • De Deity in het Universum dat geassocieerd is met Gomutra is het Datta Principe. Een van de functies van het Datta Principe is om ons te beschermen tegen problemen die veroorzaakt worden door onze overleden voorvaderen.
 • Met betrekking tot gemanifesteerde en ongemanifesteerde energieen, behoort Gomutra meer tot de gemanifesteerde type van energie, in het bijzonder Shakti (Zuivere Energie). Daarom kan Gomutra het beste gebruikt worden om anvallen vanuit de spirituele dimensie te bestrijden waarbij negatieve energieën een meer gemanifesteerde type van spirituele energie hebben gebruikt.

2.1. Wanneer moet ik Gomutra toepassen?

Gebaseerd op uitgebreide blootstelling aan alle soorten van subtiele aanvallen, raadt SSRF aan dat Gomutra op een dagelijkse basis gebruikt moet worden met een van de methodes in de volgende sectie. Het effect van Gomutra, als het toegepast wordt als een spirituele heling ressource, blijft voor ongeveer 6 uren in werking.

Het maximale effect wordt vooral waargenomen als de kernoorzaak van een probleem spiritueel in aard is, zoals huiduitslag dat veroorzaakt is door negatieve energieën. Als de kernoorzaak puur fysiek in aard is, is er alleen een zekere positieve effect te zien na het gebruik van Gomutra.

Mogelijk is het enige nadeel met de toepassing van Gomutra als een spirituele heling ressource, dat het functioneert op het psychologische level. Mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen met het feit dat het urine is, of kunnen verstoord worden door de geur of smaak ervan. Maar, de voordelen van het gebruik van Gomutra overstijgen de nadelen ervan.

3. Hoe moet ik Gomutra toepassen?

Gomutra kan op de volgende manieren als een spirituele heling ressource gebruikt worden.

Directe toepassing:

 • Directe toepassing van geconcentreerde Gomutra op een aangetaste lichamelijke deel. Het drinken van wat cc van Gomutra wordt ook aanbevolen als een maatregel voor spirituele heling.

Het mengen met water:

 • Na het doen van een aantal cc van Gomutra in water, kan het rondom in de woning gesprenkeld worden om de omgevingen spiritueel te zuiveren. Wat ook kan, is het stoppen van een kleine hoeveelheid van Gomutra in een teil dat volledig gevuld is met water, waarna het gebruikt kan worden om een bad te nemen. Hierbeneden is een subtiele diagram van het mechanise van actie van Gomutra als het gebruikt wordt als badwater. Het is gekenschetst door Haar Heiligheid Mevr. Yoya Vallee, een Heilige met een geavanceerde zesde zintuig en het is geverifiëerd door Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale.

4. Voorbereiding van Gomutra voor spirituele heling

Om er zeker van te kunnen zijn dat de urine van de koe spiritueel potent is, zijn de volgende enkele van de dingen waar we op moeten letten.

 • Soort koe: De soort koe waarvan de urine verzamelt moet worden, moet een Indiase koe zijn. De voornamelijkste reden hiervoor is de spirituele zuiverheid van India en dat de omgeving het meest geschikt is voor spirituele groei. In India is er een natuurlijke begrip dat de koe de capaciteit heeft om Zuivere Frequenties aan te trekken en derhalve wordt het met eerbied behandelt. In andere landen wordt de koe voornamelijk gezien als een bron van melk en als dat voorbij is, wordt het geslacht. Eeuwen van kwaadaardige behandeling van de koe in andere landen, samen met een niet zo geschikte of niet-sattvik omgeving, heeft de koe’s spirituele capaciteit in andere landen tot een zeer geringe waarde gebracht, waarbij het in andere landen niet beter is dan ieder ander dier.
 • Behandeling van de koe: De spirituele potentie van de Gomutra is afhankelijk van hoe goed de koe behandelt wordt op de fysieke, mentale en spirituele levels. Bijvoorbeeld, wordt het sattvik voedsel gegeven? Is het mentaal gelukkig?
 • Houdbaarheid van Gomutra: De houdbaarheid van Gomutra is vanuit het perspectief van scheikundige samenstelling doorgaans 6 maanden. Maar, de karakteristieken van spirituele heling ervan blijven voor ongeveer 5 jaar.
 • Genezing van ernstige huiduitslag en jeuk met Gomutra