Goddelijke fragmentjes – spontane materialisatie en de analyse ervan

 

Abstract: Dit artikel werkt in details uit over wanneer en waarom Goddelijke fragmentjes zich manifesteerden op Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s lichaam, hoe Goddelijke fragmentjes in andere plaatsen verschenen vanwege het voornemen van Zijne Heiligheid Dr. Athavale, de mate van hun uitzaaiing, hun effect, de spirituele wetenschap van hun verschijning en hun waarde voor de mensheid.

Zie de resultaten van laboratorische analyse verschaft door Bhabha Atomic Research Centre (BARC) Mumbai en the Indian Institute of Technology (IIT) Mumbai, om het een en ander te leren over de uniekheid van de scheikundige structuur van Goddelijke fragmentjes.

 
 
Om dit artikel te begrijpen raden wij u aan om uzelf bekend te maken met de volgende artikelen:
  • Over spirituele onderzoek
  • Futiliteit van moderne onderzoek
  • Wie is een Heilige?

1. Inleiding

Sinds het begin, is de wetenschap op zoek naar antwoorden over de bron van het universum. In recente decennia hebben natuurkundigen hun onderzoek naar ondergrondse laboratoriums gebracht waarin wordt gewerkt met wetenschappelijke instrumenten om de basis-constituties van materie te bestuderen. Een recente experiment op de ‘European Organization for Nuclear Research (CERN) instituut’ gebruikte een fragmenten accelerator om een theorie van fundamentele fysica over de bron van massa in ‘the Higgs particle’ proberen te bevestigen.

Aan de andere kant, sinds de inceptie ervan heeft ‘the SSRF’ zich toegewijdt aan systematische onderzoek van de spirituele dimensie. Vanwege de afwezigheid van beperkingen in spirituele onderzoek, heeft SSRF de verantwoordelijke factoren van gevallen van niet alleen de natuurkundige wereld om ons heen, maar ook in andere zones van bestan zoals Hemel (Swarga), Hel (Patal) en voorbij bestudeert.

De spontane verschijning opmerkelijk glinsterend, stralende fragmentjes op de SSRF onderzoekslocatie op 5 juli 2012 dat samenviel met de veronderstelde ontdekking van ‘the Higgs boson’ (populair gerefereerd naar als het “Goddelijke fragment”) prikkelde onze nieuwsgierigheid. Nadat we de gevonden fragmentjes in SSRF verzamelden en bestudeerden, leerden we over hun speciale eigenschappen en gewichtigheid, dat we in dit artikel zullen presenteren.

2. Verschijning van Goddelijke fragmentjes

Het allereerste glitterende fragment verscheen op Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s huid.

Mevr. Kalyani Gangan, die daar aanwezig was, vertelde:

“Op 5 juli 2012 om 19.30 uur, liep ik Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s kamer binnen. Op dat moment Zei hij, “Ik zal niet in staat zijn om een bad te nemen omdat Mijn Vitale energie erg laag is”. Ik was bezig met toewijding aan de Absolute Waarheid (satseva) terwijl ik nog over Zijn uitdrukking nadacht. Op dat zelfde moment liet Hij mij een gouden fragmentje zien op Zijn hand en zei, ‘Zulke fragmentjes vallen iedere dag van Mijn hand’.

Het ene fragmentje waar ik naar staarde glinsterde enorm. Ik voelde me erg zielsgelukkig terwijl ik er naar keek en ik kon stralen ervan zien worden uitgezonden. Na een poosje zei Hij, “We moeten deze fragmentjes verzamelen”.

“Toen Hij na een poosje Zijn handen tegen een dagblad wreef, vielen enkele fragmentjes er naar beneden. Ze waren stralend en schitterend net als sterren”.

De volgende dag verschenen zulke glitterende fragmentjes op de lichamen van enkele zoekers die op het SSRF center van onderzoek en ashram in Ramnathi, Goa (India) verbleven, op de stoelen en tafels van zoekers die toewijding aan de Absolute Waarheid verrichtten in hun respectievelijke afdelingen in het center, en op de bedden en vloer van de kamers van enkele zoekers.

Op aaneenvolgende dagen, werden deze glinsterende fragmentjes door talloze zoekers in hun huizen gezien en in plaatsen waar toewijding tot de Absolute Waarheid in India uitgevoerd wordt, zowell als op verschillende plaatsen over de gehele wereld.

3. Spirituele wetenschap van de materialisatie van Goddelijke fragmentjes

Toen deze glinsterende fragmentjes geanalyseerd werden door zoekers met een geavanceerde zesde zintuig, werd het ondervonden dat de fragmentjes Goddelijke kracht met positieve energie uitstoten.

Deze verschillende Goddelijke fragmentjes zijn noodzakelijk:

  • Voor het beschermen van de fysieke lichamen van zoekers gedurende de missie van het verspreiden van Spiritualiteit in de natuurkundige dimensie.
  • Om zoekers te voorzien van energie en het Goddelijke principe in gemanifesteerde vorm.

SSRF heeft de gave van het zesde zintuig van vele van haar zoekers toegepast om inzicht in de subtiele wereld te verkrijgen en afbeeldingen gebaseerd op subtiele kennis zijn een van de tools die we gebruiken. Mevr. Yoya Vallee van Frankrijk is een van zulke zoekers.

Hierbeneden is een afbeelding van de Goddelijke fragmentjes gebaseerd op subtiele kennis dat Mevr. Yoya Vallee heeft getekend:

Vanuit de afbeelding, kunnen we begrijpen dat de fragmentjes de stroom van een Zuivere principe aantrekken. Ze creëren ook een cirkel van Gelukzaligheid en stralen deze ook uit. Niet-gematerialiseerde Zuivere bewustzijn (Chaitanya) wordt ook tot hen aangetrokken en de fragmentjes stralen en activeren deze niet-gematerialiseerde Zuivere bewustzijn uit naar de omgeving.

4. Betekenis en functie van verschillende kleuren van Goddelijke fragmentjes

Nadat we verder gingen met onze onderzoek, ondervonden we dat de Goddelijke fragmentjes niet allemaal hetzelfde eruit zagen. De kleuren van Goddelijke fragmentjes waren verschillende van voornamelijk goudkleurig en zilver, tot een paar rode, roze, oranje, blauwe, etc. Na zorgvuldige studie, leerden we dat Goddelijke fragmentjes in iedere van deze kleuren enkele specifieke functies hebben. Hierbeneden hebben we een paar ervan weergegeven.

 

Kortom, de verschillende kleuren demonstereren de multilaterale aard van God’s Heilige missie.

5. Bron van de Goddelijke fragmentjes

5.1 Voortkomend van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s huid

Aanvankelijk, verschenen de Goddelijke fragmentjes op Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s huid.

De waarde van Heiligen vanuit een spiritueel perspectief kenmerken zich opvallend in SSRF’s onderzoek. De materialisatie van Goddelijke fragmentjes bevestigen verder het belang van een Heilige en Paratpar Guru (Parātpar Guru; boven de 90% spirituele level) zoals Zijne Heiligheid Dr. Athavale.

De spirituele evolutie en de Zuivere kwaliteiten van Zijne Heiligheid Dr. Athavale veroorzaken Goddelijke veranderingen in Hem. Deze veranderingen doen zich in Hem voor sinds het jaar 2010 en navolgend en worden waargenomen op Zijn lichaam, huid, haar en nagels. Bijvoorbeeld Heilige symptomen zoals het signaal van “Om”, lotus bloem, etc. hebben zich ontwikkeld op Zijn lichaam. Ook heeft Zijn huid een geelachtige tint ontwikkelt, Zijn nagels zijn geel geworden vanwege het Zuivere bewustzijn in hen, etc.

Nu worden Goddelijke fragmentjes vanuit Zijn huid gemanifesteerd.

5.2 Goddelijke fragmentjes verschijnen in de omgeving van individuen met een hogere spirituele level en in plaatsen waar er meer Zuivere bewustzijn is

Goddelijke fragmentjes werden gevonden op de objecten en kleren gebruikt door Heiligen, zoekers op een spiritueel level van 60% of meer en zoekers die spirituele emotie hebben en/of intense verlangen voor Godsbewustzijn. Ze werden ook gevonden op sommige spirituele bladen en op Heilige teksten.

Goddelijke fragmentjes werden in vele plaatsen gevonden waar zoekers leven of toewijding verrichten tot de Absolute Waarheid, in meditatie-kamers en tempel-kamers en in plaatsen waar Heiligen verbleven of nog verblijven. Sommige fragmentjes werden voor of op een Deity’s afbeelding gevonden.

Ze werden ook gevonden op de gezichten en haar van kinderen-zoekers die zijn neergedaald op Aarde vanuit de Hemel of de zones hoger dan de Hemel zoals Maharlok. Omdat deze kinderen jong zijn en erg weinig impressies hebben in hun onderbewustzijn in vergelijking tot oudere personen, zijn ze meer Sattva-overheersend.

Goddelijke fragmentjes ‘regenen’ of ‘stromen’ daarom in plaatsen waar er een hogere level van het Sattva component is.

5.3. Goddelijke fragmentjes verschijnen als noodzakelijk om een specifieke doel te bereiken

In sommige gevallen, verschijnen Goddelijke fragmentjes zoals genoodzaakt om een specifieke doel te volmaken. Bijvoorbeeld:

  • Ze kunnen verschijnen op de lichamen van zoekers die, ondanks lijdend aan leed veroorzaakt door negatieve energie, goede inspanningen verrichten in hun spirituele oefening. Met de Zuivere energie uitgestraald van de fragmentjes, wordt de negatieve energie verontrusting van zulke zoekers verminderd.
  • Ze kunnen verschijnen op de lichamen van familieleden van zoekers die de zoekers’s spirituele oefening dwarsbomen. In dit geval, kunnen Goddelijke fragmentjes verschijnen om de tegenstreving van deze familieleden te verminderen.

5.4 Goddelijke fragmentjes gevormd door solidarisatie van Zuivere bewustzijn

Eens hield Zijne Heiligheid Dr. Athavale negen documenten en vijf bladen gerangschikt, een over de andere om het te lezen naar gelang prioriteit. De volgende ochtend toen Hij het blad oppakte dat zich aan de top bevond van de opstapeling voor studie, zag Hij gouden fragmentjes op de oppervlakte ervan. Toen Hij het volgende blad in de opeenstapeling nakeek, vond Hij 15-20 Goddelijke fragmentjes ook zowel daarop. Toen Hij zorgvuldig al de documenten in de opeenstapeling bekeek vond Hij de stralende fragmentjes op de oppervlakte van iedere tijdschrift en document. Dit betekent dat Goddelijke fragmentjes zich kunnen vormen in plaatsen waar er geen open oppervlakte is. In plaats van het naar beneden ‘storten’ vanuit de atmosfeer, worden zulke fragmentjes gevormd door de solidificatie van Zuivere bewustzijn aanwezig in die plaatsen.

De Heiligheid van God manifesteert zichzelf eerst middels het medium van Zijne Heiligheid Dr. Athavale en de zoekers realiseren deze Zuiverheid via Zijn medium. Als ze eenmaal zo een spirituele ervaring hebben zijn ze ook in staat om het elders te ervaren.

6. Veranderingen in en speciale kenmerken van Goddelijke fragmentjes

Tijdens het verloop van onze onderzoek, troffen we met verloop van tijd enkele veranderingen aan in Goddelijke fragmentjes. Hier presenteren we enkele van de geobserveerde veranderingen, samen met de verklaring verkregen door middel van spirituele onderzoek.

Vraag: Waarom verminderden de Goddelijke fragmentjes zich in aantallen en grootte op Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s huid op de tweede dag?

Divine-particles-luminosityOp de eerste dag dat de gouden fragmentjes verschenen op Zijne Heiligheid’s lichaam, was de gloed van de gouden fragmentjes in de gemanifesteerde (zichtbare) vorm. De gemanifesteerde vorm verzekert dat de taak voor weke een zekere gouden fragmentje gematerialseerd is, bereikt is. Voor deze reden, leken deze gouden fragmentjes groter omdat ze meer licht uitstraalden. Maar, de volgende dag veranderde hun gloed naar een ongemanifesteerde (onzichtbare) conditie, dus leken ze kleiner en straalden minder licht uit omdat er geen behoefte was om de taak uit te voeren.

Omdat de gouden fragmentjes gevormd in de huid werden weggedaan samen met de bovenste laag van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s huid, werd hun licht snel in de omgeving uiteengedreven. Daarom, nam de gloed en aantal van gouden fragmentjes af. Dit allemaal gebeurt alleen volgens God’s wil en volgens de specifieke doel betrokken.

 

Vraag: Wat gebeurt er met Goddelijke fragmentjes die worden uitgestoten samen met de bovenste laag van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s huid?

Divine-particles-dispersingAls de gouden fragmentjes die gevormd zijn in de huid worden afgevoerd samen met de bovenste laag van huid en als de gemanifesteerde (zichtbare) licht aanwezig in het fragmentje in een actieve conditie is, raakt het fragmentje aangetrokken tot de Aarde en verzamelt zich daar. De glansende Absolute Vuur Principe (Tejtattva) creëert een omhulsel van de Aarde (grond), dat het land en locatie zuivert waar spirituele activiteit plaatsvindt.

Als de gloed van de gouden fragmentjes in de huid overheersend ongemanifesteerd (onzichtbaar) is, dan zuivert het licht de atmosfeer en ‘smelt’ dan weg in de atmosfeer. Op deze manier zuivert het Absolute Vuur Principe in de gouden fragmentjes de spirituele taken die uitgevoerd moeten worden in deze tijden op onze planeet.

De beweging van de gouden fragmentjes (neerwaarts en opwaarts) na het voltooien van een bijzondere taak wordt vooraf besloten gebaseerd op het doel van de taak en God’s plan. Als Goddelijke fragmentjes gescheiden worden van de huid van de spirituele ontwikkelden, functioneren ze alleen voor het welzijn van de mensheid. In principe, wat er ook maar van het lichaam van de spirituele ontwikkelden afkomt, het verleent voordeel aan de mensheid.

7. In het kort – Spirituele belang van Goddelijke fragmentjes

De verschijning van Goddelijke fragmentjes is een unieke en spirituele historische gebeurtenis in het huidige tijdperk.

Omdat het grofstoffelijke gevecht tussen goed en kwaad zal beginnen na het jaar 2010, bekrachtigt God zoekers met Zuivere kracht in de multilaterale vorm van gemanifesteerde (zichtbare) stralende Goddelijke fragmentjes via het medium van een Heilige van de hoogste orde, Zijne Heiligheid Dr. Athavale. In dit proces, zullen vooral gouden, blauwe en witte fragmentjes verschijnen voor het doel van collectieve spirituele oefening voor de verspreiding van Spiritualiteit (samashti sadhana).

De tijden waarin we leven zijn erg van waarde omdat de vertakkingen van het gevecht tussen goed en kwaad door het gehele universum ervaren zal worden. Maar de huidige tijden zijn ook erg geschikt voor spirituele groei. Spirituele oefening dat voldoet aan de zes basis-principes van spirituele oefening is een zekere weg om het Sattva component in onszelf te verhogen en ook om een hogere leven van bescherming van God te verkrijgen.

Aanhaling van Zijne Heiligheid Dr. Athavale “verstoten van enige ‘doership’ voor deze unieke gebeurtenis” “Dit heeft plaatsgevonden door Mij, maar toch heb Ik het niet gedaan” – is een quote van Zijne Heiligheid Dnyaneshwar. Ik realiseerde dit ten zeerste met respect voor de fragmentjes van Zuivere bewustzijn. Alhoewel deze Goddelijke fragmentjes overal op het SSRF center voor onderzoek werden waargenomen, in gematerialiseerde, zichtbare vorm door Mij, had Ik ze zelf niet gecreëerd”. – Zijne Heiligheid Dr. Athavale

 

  • Blog | Het Goddelijke fragment