Deel 1: Wat is de strijd tussen goed en kwaad?

 

Abstract – Oorlog van Goed vs. Kwaad

What is subtle world or subtle dimension?Het subtiele gevecht tussen goed en kwaad doet zich sinds tijden onheuglijk met regelmaat voor. Het vond weer eens plaats in de subtiele wereld tijdens de jaren 1999-2006. Nadat de intensiteit van het gevecht in 2006 is afgenomen, zal er een grofstoffelijk gevecht op Aarde volgen. Daarna, zal de wereld een periode van stromende verandering ondergaan voor het herstel van het gevecht op Aarde en voor de voorbereiding op een nieuw tijdperk. Deze nieuwe tijdperk zal bekend worden als het Zuivere Koningdom waarin de mensheid voor duizend jaren lang vrede en rechtvaardigheid zal ervaren. De tijden waarin we nu leven zijn erg belangrijk omdat de gevolgen van dit gevecht door het gehele universum ervaren worden. Maar de huidige tijden zijn ook erg gunstig voor spirituele oefening om Godsrealisatie (de allerhoogste spirituele conditie) te bereiken.

Opmerking: Om dit artikel te begrijpen, is het noodzakelijk om het artikel te bestuderen over de drie subtiele basis-componenten van sattva, raja en tama, de subtiele ingrediënten die het gehele universum doordringen. Vanaf nu af aan zullen we in dit artikel, de componenten collectief benoemen als de gunas van sattva, raja en tama en de bijvoegelijke naamwoorden ervan als sattvik, rajasik en tamasik. Bijvoorbeeld, als we een persoon benoemen als sattvik, betekent het dat hij of zij meer van het sattva component in zich heeft.

1. De definitie van goed en kwaad

What is Righteousness (Dharma)From a Spiritual science standpoint people who are defined as ‘good’:

  • are living or who have passed on (also known as subtle-bodies)

  • have an intense desire to do spiritual practice

  • pursue the goal of surrendering everything including ego unto God and

  • who align their life with realising God.

Dit zijn typisch personen die zich boven de 30% spirituele level bevinden, en raja-sattva of sattva overheersend en rechtvaardig zijn. Mensen zonder de bovengenoemde kwaliteiten maar die enkele goede daden doen zoals het doneren aan weeshuizen etc., middels waardige methoden, zijn niet noodzakelijk gekwalificeerd voor wat de Spirituele wetenschap zou definiëren als ‘goede’ mensen, vooral als de handeling gedaan wordt met een enorme trots. Goede mensen en goede subtiele lichamen behoren collectief tot ‘goede energieën’.

Aan de andere kant, kwaadaardige personen (levend of subtiele lichamen) zijn raja-tama of tama overheersend, onrechtvaardig en hebben een hoge ego. Ze kunnen zelfs spirituele oefening doen maar het wordt gedaan voor het verkrijgen van spirituele kracht voor de bevrediging van een bepaalde persoonlijke ambitie. Het woord ‘ego’ wordt hier in spirituele context gebruikt. Als aanvulling op het dagelijkse gebruik ervan als overweldigende zelfvertrouwen en een hoog level van zelfwaarde, houdt het ook een spirituele connotatie van een houding van afzonderlijkheid van God in. Deze afzonderlijkheidservaring staat voor het idee of het gevoel dat wij een bestaan hebben dat ontkoppeld of los staat van God. Kwaadaardige mensen en kwaadaardige subtiele lichamen vallen collectief onder ‘kwaadaardige energieën’.

Puur vanuit een spiritueel wetenschappelijk perspectief zijn diegenen die spirituele oefening doen met het objectief van Godsbewustzijn en die progressief hun lichaam, geest en kapitaal en ego opofferen aan God, gekwalificeerd voor om in de ‘goede’ categorie opgenomen te worden. Dus overeenkomstig deze definitie van ‘goed’, zijn er in de huidige tijden maar een zeer minimale hoeveelheid aan goede mensen op Aarde. De meerderheid van de mensen valt onder ‘kwaadaardig’. Van deze aantal, zijn diegenen die de samenleving proberen te beschadigen en het sattva component in de wereld minimaliseren 30% van de wereldbevolking.

2. Waar kwamen goed en kwaad vandaan?

2.1 Wanneer kwam het kwaad in bestaan?

Alles in het universum heeft zijn oorzaak vanuit de enige God. Het Goddelijke principe doordringt alles in het universum en bestaat ook daarbuiten. Vanuit dit perspectief is de bron van goed en kwaad het Goddelijke principe. Ze hebben beiden bestaan sinds de creatie van het universum. Maar het kwaad bevond zich op dat moment in een passieve vorm.

Overeenkomstig een spirituele wet ‘heeft alles zijn bron vanuit het Goddelijke principe’. Het zal onderhouden worden en vervolgens ontbonden worden om terug te keren naar het Goddelijke principe. Dit gebeurt volgens een inherent absolute plan. Dus het universum kwam in bestaan, het zal worden doorstaan voor een voorbestemde periode van tijd en dan zal het ontbinding ondergaan. Als een deel van dit zuivere plan, groeit het kwaad dat in ‘zaad-vorm’ was aan het begin van het ontstaan van het universum, zeer hard. Het manifesteert zich in de vorm van kwaadaardige elementen waaronder personages. Met verloop van tijd, zal het kwaadaardige element blijven ontwikkelen tot het 100% bereikt, op welk punt het universum zal ophouden te bestaan.

2.2 Waar krijgen goede en kwade machten hun energie vandaan?

Omdat zowel goed als kwaad van het Goddelijke principe komen, krijgen ze hun spirituele kracht ook van God. Dit kan tegenstrijdig overkomen; maar het kan het beste worden begrepen middels de volgende analogie. Twee werknemers van een bedrijf werken even hard en verdienen dezelfde loon. Nadat het geld in hun handen is, is het afhankelijk van hun eigen wil hoe ze het gaan gebruiken. Een persoon kan het gebruiken om zichzelf te onderhouden en met wat er over blijft de maatschappij besluiten te helpen. De andere persoon kan het gebruiken om de samenleving te beschadigen. Het verdienen van geld is net als het verkrijgen van spirituele energie dat we krijgen als we spirituele oefening doen. De intentie voor het doen van spirituele oefening is erg verschillend voor goede en kwade personen. Voor de goede, is het bedoeld om te verenigen met God terwijl het voor de kwade gaat om het verkrijgen van spirituele kracht. Als we eenmaal onze reservoir van spirituele energie hebben opgebouwd, geeft God ons een eigen wil om het te gebruiken zoals we willen. Deze spirituele energie is bekend als goede energie als het gebruikt wordt voor rechtvaardigheid en bekend als kwade energie als het gebruikt wordt voor onrechtvaardigheid.

Het belangrijkste punt om op te merken is dat wanneer spirituele energie gebruikt wordt voor rechtvaardige bedoelingen, ervaren we eenheid met de betreffende fractie van God. Aldus kunnen we zoveel zuivere energie verkrijgen tot aan het extent van onze eenheid met de betreffende deity. Dus komen we uiteindelijk niet zonder spirituele energie te zitten. Maar als spirituele energie wordt gebruikt voor onrechtvaardige doeleinden, raakt de harmonie met God verstoord, en verliest zo een persoon uiteindelijk alle energie die hij of zij verzameld had vanuit zijn of haar spirituele oefening.

3.Wat is de missie van het goede en dat van het kwade?

De missie van goede machten is om een order te vestigen over alle zones van het universum gebaseerd op het sattva component. Aan de andere kant, kwade machten streven ernaar om een demonisch koninkrijk te vestigen gebaseerd op de raja en tama componenten. Een ideale demonische koninkrijk is een ‘paradijs’ voor zwarte energieën dat compleet geschikt is voor de overmacht van onrechtvaardigheid en waarin het vervullen van verlangens die ego versterken gefaciliteerd wordt. Deze verlangens hebben een brede verscheidenheid, van o.a. het recht van absorptie in excessieve sensuele ontspanningen, verkeerd gebruik van spirituele kracht om zoekers van God te bemoeilijken en pogingen om spirituele oefening met het objectief voor Godsbewustzijn uit te roeien.

4. Het balans van goed en kwaad

14 regions or planes of existenceAls resultaat van de missies van goede en kwade energieën die elkaars tegenpolen zijn, is er altijd een conflict tussen de twee. Deze balans fluctureert naar gelang de tijd passeert en is nooit constant. De effecten ervan worden ervaren over alle zones van bestaan in het universum. Bijvoorbeeld, als er een toename in de kracht van demonische machten en spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) is, begint de situatie over alle positieve zones van bestaan (Aarde, Hemel, etc.) zich te verergeren. Op Aarde, beïnvloedt het ons op een fysieke, mentale en spirituele level. Maar de negatieve zones (oftewel alle verschillende levels van de Hel) ervaren een positief effect in hun paradigma. Als er een stijging is in de balans van goedheid, is er een toename in het subtiele basis-component sattva en wordt er Gelukzaligheid ervaren door het gehele universum. Vrede en welvaart regeert dan op Aarde. De demonische krachten raken echter gefrustreerd door deze positieve gezindheid. Hun gradatie van ongemak is gelijk aan de situatie waarin een crimineel geforceerd wordt te leven in een seminarie of heiligdom.

4.1 Wat zijn de redenen voor overmacht van de kwade machten?

Met iedere draai en wending, proberen kwade machten in het universum de invloed van de balans van kracht negatief te beïnvloeden. Ondanks de pogingen van demonische machten om het subtiele sattva component te verlagen, om zoekers van God te stoppen en de verspreiding van spiritualiteit te staken, regeren de goede machten zolang er Heiligen en zoekers zijn die spirituele oefening doen. Dit is omdat God, Heiligen en zoekers vanwege hun devotie helpt, om kwade krijgsmachten te overwinnen.

De meerderheid van het reservoir van potentie van goed en kwaad verblijft in de subtiele zones. De krachten van goed en kwaad op Aarde zijn net als poppen aan touwen. Ze krijgen respectievelijk allebei hun energie van de machten van goed en kwaad uit de subtiele dimensie.

4.2 Spirituele level en aanval door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)

De demonische krijgsmachten vallen gewoonlijk de goede krijgsmachten aan die zich bevinden binnen +/- 10% spirituele kracht van hun eigen spirituele kracht. De reden hiervoor is dat een spook een persoon niet kan beïnvloeden als er een verschil is van 10% in spirituele level, in profijt van de spiritueel krachtigere persoon. Dit is omdat een persoon dan in staat is om 10-20% meer van God’s bescherming te kunnen krijgen, dat groter is dan de proportie van het leed dat veroorzaakt kan worden door betreffende spoken. Een spirituele level van een persoon dat 10-20% krachtiger is dan dat van een betreffende spook, beschermt hem of haar tegen aanvallen door zo een spook.

Spoken op een spiritueel level van meer dan 10% van een persoon’s spirituele level bekommeren zich er niet om, om zo een persoon aan te vallen, omdat zo een persoon te onbeduidbaar is om attentie aan te geven en aldus inconsequent voor de spook. Bijvoorbeeld, een persoon op de 30% spirituele level zal worden aangevallen door een spook(demon, duivel, negatieve energie, etc.) in het bereik van de 20-40% spirituele level.

Het wordt gemakkelijker voor demonische machten om hun krachten op de gehele mensheid uit te oefenen als mensen in het algemeen vooral materialistischer worden en minder geneigd raken om Spiritualiteit te praktiseren. Als er in de mensheid een toename ontstaat in het tama component, nemen demonische machten gemakkelijk profijt van zo een situatie en proberen dan vervolgens om hun controle op de mensheid toe te passen. Demonische machten zijn zelf namelijk ook tama overheersend.

Zie het artikel, “Tot welke mate geeft spirituele level bescherming tegen spoken?

5. Wanneer vond het eerste gevecht van goed vs. kwaad plaats?

De oudheid van het universum is verdeeld in 4 tijdperken oftewel Satyayuga, Tretayuga, Dwaparyuga en Kaliyuga. Het huidige tijdperk waarin we leven, is het laatste tijdperk van het universum en is bekend als het tijdperk van conflict (Kaliyuga) en heeft een duur van 432.000 jaar. We zijn op dit moment 5.500 jaar in dit huidige tijperk. (Zie de afbeelding hieronder).

In iedere tijdperk zijn er kleinere versies van de cyclussen van Satyayuga, Tretayuga, Dwaparyuga en Kaliyuga. Iedere kleinschalige tijdperk-cyclus is weer verder onderverdeeld in zelfs vier nog kleinere tijdperken. Deze onderverdeling van mini-cyclussen binnenin mini-cyclussen herhaald zich totdat het zes niveaus diep is. De kleinste mini-cyclus heeft een duur van ongeveer 1000 jaren: De aanduiding 1000 is berekent volgens de tijd-calculatie van in de huidige tijden. Bijvoorbeeld, een bijbehorende mini-cyclus in het Satyayuga-tijdperk zal een veel langere tijdsperiode hebben. Dit is omdat Satyayuga een tijdperk was dat een erg hoog percentage aan het subtiele sattva component bevatte. Een van de karakteristieken van sattva is uitvoerigheid, terwijl dat van tama verbastering is. Derhalve is een jaar in Kaliyug essentieel gelijk aan talloze meerdere jaren van het Satyayuga-tijdperk.

Aan het begin van de creatie was de balans 100% in voordeel van de goede machten omdat de demonische machten zich toendertijd in een zowat ‘ongemanifesteerde’ knop-achtige vorm bevonden. Dit komt omdat in het eerste tijdperk, oftewel Satyayuga, de gehele mensheid spirituele oefening praktiseerde. In feite was hun hele leven toegewijd aan de gemoedstoestand dat iedere aspect van hun leven toewijding oftewel spirituele oefening is en aldus van dienst aan God. Toen de mini-kaliyuga in de mini-cyclus van Satyayuga begon, werd het totaal aantal van slechterikken op Aarde meer dan 2% van de gehele wereldbevolking. Het subtiele tama component was hoog genoeg voor de kwade machten, oftewel spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) om hun ‘claim’ van overmacht te bemachtigen. Dit was het allereerste gevecht tussen de goede en kwade machten en het werd beloond aan het eind van de betreffende mini-cyclus kaliyuga in de laatste mini-cyclus van Satyayuga.

Continued in Part 2: Present battle between good and evil