Contents

Vergelijkende studie over het effect van het uitwaaien van een kaars en het snijden van een cake met een verjaardagsfeestje

Principal onderzoeker: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

Lees onze artikel over “Introductie over spirituele onderzoek door gebruik te maken van ‘the electrosomatographic scanning technique’” voordat u dit artikel leest, zodat u vervolgens dit artikel beter kunt volgen.

 

1. Inleiding

Er zijn verschillende manieren om een verjaardag te vieren. De meeste soorten geven vreugde op een fysieke en psychische level. Maar kunnen we ook spirituele profijt verkrijgen met het vieren van onze verjaardag?

In deze experiment, deden we een vergelijkende studie van het effect van de Kundalini-chakras van de persoon wiens verjaardag gevierd werd. De twee toegepaste methoden waren – door het golven met een aangestoken lamp voor de persoon wiens verjaardag gevierd werd, en door het snijden van een cake.

Kundalini-chakras zijn subtiele energie centers. Ze verschaffen subtiele energie dat vereist is voor de functionering van de verschillende organen van het fysieke lichaam, zowel als van het verstand en het intellect.

2. Enkele details van het experiment

2.1 Periode van het experiment

19 februari 2009 tot 28 februari 2009

2.2 Oudheid van het object

14 jaar

2.3 Methodologie

Zie onze artikel “Introductie over spirituele onderzoek door gebruik te maken van ‘the electrosomatographic scanning technique” voor details van de methodologie.

Siddharth Purohit is een kind-zoeker van SSRF zonder negatieve energie. Zijn verjaardag was, volgens de tithi van de Vedische ‘lunar’ kalender op 19 februari 2009. Op deze dag, waaide een vrouwelijke zoeker een aangestoken lamp voor zijn voorzijde, na de opname van de lezing van de basis-lijn welke correspondeerde met zijn Kundalini-chakras door gebruik te maken van de DDFAO uitrusting.


Om het effect van het waaien met een aangestoken lamp op zijn Kundalini-chakras te peilen, scanden we hem via het DDFAO apparatuur en namen lezingen op met 1-4 uur aan intervals totdat de lezingen tot de basis-lijn kwamen op 21 februari. Daarna werd dit gedeelte van het experiment afgesloten.

Toen we een nieuwe lezing van de basis-lijn namen op 24 februari, dat zijn verjaardag was volgens de Roman kalender, vroegen wij hem om een taart te snijden en het bovengenoemde proces werd toen herhaalt totdat hij weer de conditie van de basis-lijn bereikte, dat op 28 februari was.

3. Observaties

 

Activiteit van de bovenste vier chakras

Activiteit van de lagere drie chakras

Duur van het effect van de viering

Experiment

Sahasrar

Adnya

Vishuddha

Anahat

Manipur

Swadhishthan

Muladhar

Vieren van de verjaardag met een aangestoken lamp

Afgenomen

Afgenomen

Afgenomen

Afgenomen

Toegenomen

Toegenomen

Toegenomen

50 uur. 34 minuten.

Vieren van de verjaardag met een cake

Afgenomen

Afgenomen

Afgenomen

Afgenomen

Afgenomen

Toegenomen

Toegenomen

95 uur. 7 minuten .

Het volgende is een samenvatting van onze observaties.

3.1 Effect van het vieren van een verjaardag door het aansteken van een kaars voor de aanwezigheid van Siddharth over de activiteit van zijn Kundalini chakras

3.1.1Effect van de activiteit van de bovenste vier chakras

Er was een afname in de activiteit van de bovenste vier chakras.

3.1.2 Effect van de activiteit van de lagere drie chakras

Er was een stijging in de activiteit van de lagere drie chakras.

3.2 Effect van het vieren van Siddharth’s verjaardag door het snijden van een cake op de activiteit van zijn Kundalini chakras

3.2.1 Effect van de activiteit van de bovenste vier chakras

Er was een daling in activiteit van de bovenste vier chakras.

3.2.2 Effect van de activiteit van de lagere drie chakras

Er was een stijging in de activiteit van twee van de drie lagere chakras.

3.3 Duur van het effect van het vieren van Siddharth’s verjaardag door het waaien met een aangestoken lamp in zijn bijzijn op de activiteit van zijn Kundalini chakras

50 uur, 34 minuten

3.4 Duur van het effect van het vieren van Siddharth’s verjaardag door het snijden van een cake op de activiteit van zijn Kundalini chakras

95 uur, 7 minuten

4. Input van de sectie van subtiele kennis

We lieten de tabellen en bovenstaande observaties aan de zoekers van SSRF’s sectie van subtiele kennis zien welke een vermogen hebben voor subtiele analyse.

We stelden hen vragen over enkele van de observaties en zochten hun hulp in het begrijpen van wat er daadwerkelijk op een subtiele level gebeurde. Hun input gaf ons inzicht in de redenen welke aan de observaties ten grondslag liggen, een een begrip van de verschillende variabelen welke de uitkomst bepalen. De volgende waren onze vragen en hun antwoorden.

4.1 Na het vieren van Siddharth’s verjaardag door het waaien met een aangestoken lamp, suggereerden ‘the DDFAO readings’ welke correspondeerden met zijn vier boven- chakras een afname in activiteit omdat de chakras in een niet-gemanifesteerde (Nirgun) conditie gingen

Vraag: Na dat een aangestoken lamp voor de voorzijde van Siddharth, op zijn verjaardag volgens de Vedische ‘lunar’ kalender werd gewoven, correspondeerden zijn vier bovenste Kundalini chakras met de DDFAO lezingen indicatief van afname in activiteit, waarom was dit zo?

Sectie van subtiele kennis: Contact met sattvik(Sattva-overheersende) vibraties welke uitstralen van de handeling van een golvende aangestoken lamp activeerden de vijf vitale energieen in Siddharth’s lichaam en de functionering van Chetana Sattva component zich vlot door zijn lichaam.

Omdat Siddharth een zoeker met positieve vibraties is, was er geen weerstand tegen het proces van het absorberen van Sattva, en was er een onmiddelijke stijging in het Sattva component in hem. Dat is waarom al gauw zijn vier bovenste chakras met het Sattva component gevoed werden en naar de subtiele conditie van niet-gemanifesteerd (Nirgun) ging. Deze conditie is voorbij en superieur aan de gemanifesteerde (Sagun) van hoog-geactiveerde chakras, door de beperkingen van de DDFAO uitrusting in het behelzen van deze nirgun conditie, werd het gereflecteerd als lezingen welke indicatief zijn van een afname in activiteit.

4.2 Voordeel van Zuivere Bewustzijn van het waaien met een aangestoken lamp welke de zwarte omhulsel van de lagere drie chakras verwijderde, dat resulteerde in een stijging van hun activiteit

Vraag:  Waarom correspondeerden de DDFAO lezingen met Siddharth’s lagere drie Kundalini chakras Waarom correspondeerden de DDFAO lezingen met Siddharth’s lagere drie?

Sectie van subtiele kennis: De lagere drie chakras verschaffen subtiele energie voor fysieke activiteiten. Siddharth verkreeg Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) na de handeling van het golven van een aangestoken lamp voor zijn voorzijde. Als resultaat, was er een afname in het zwarte omhulsel van zijn lagere drie chakras. Aldus, was er een stijging in de activiteit van deze chakras.

4.3 Condensering van Tama in het lichaam tijdens het snijden van een cake welke tot een afname leidde van de vier bovenste Kundalini chakras

Vraag: Nadat Siddharth zijn verjaardag volgens de Roman kalender vierder door het snijden van een taart, waarom correspondeerden de DDFAO lezingen toen met zijn bovenste vier Kundalini chakras indicatief van een afname in activiteit?

Sectie van subtiele kennis: De daad van het snijden van een taart is tamasik door een varieteit van redenen. Het gebruik van eieren in de voorbereiding van een cake, de daad van het uitblazen van aangestoken kaarsjes op de cake en het snijden ervan met een mes zijn allemaal tamasik handelingen. Contact met Tama in de handeling van het snijden van een cake leidt to condensatie van Tama in Siddharth’s lichaam, waardoor een afname in de activiteit van zijn bovenste vier chakras te zien was. Constante contact met zulke tamasik handelingen resulteert in het opbouwen van Tama in de persoon en zijn of haar temperament raakt permanent ongunstig aangetast.

4.4 Het snijden van een cake is aanvullender op de functionering van zwarte omhulsel aanwezig op zoekers vanwege de tijden, het effect ervan blijft langer aanwezig dan dat van het waaien met een aangestoken lamp

Vraag: Waarom was de duur van het effect op Siddharth’s Kundalini-chakra’s van het vieren van een verjaardag door het golven met een aangestoken lamp 50 uur en 34 minuten; terwijl dat van het vieren van de verjaardag met het snijden van een cake 95 uur en 7 minuten?

Sectie van subtiele kennis: In de huidige tijden, hebben zoekers alreeds een omhulsel van verontrustende vibraties om zich heen vanuit de atmosfeer, door de spirituele (Raja-Tama) besmetting van de atmosfeer. Tama-overheersende handelingen zoals het snijden van een cake zijn complementair aan de functionering van het zwarte omhulsel dat op zoekers aanwezig is. Dat is waarom het effect van het snijden van een cake langer blijft hangen dan dat van het golven van een aangestoken lamp.

4.5 Siddharth’s Manipur-chakra welke inherent zwak is, werd inactiever dan zijn Swadhisthan- en Muladhar-chakras bij het snijden van de cake

Vraag: Waarom nam de activiteit van Siddharth’s Manipur-chakra af; terwijl dat van zijn Swadhisthan en Muladhar-chakra’s toenamen bij het snijden van de cake?

Sectie van subtiele kennis: Iedere Tama-overheersende proces resulteert in de creatie van zwarte energie rondom bijna al de Kundalini-chakra’s. Afhankelijk van het temperament van iedere individu, zijn bijzondere chakra’s overheersend in of het inzuigen of uitzenden van bijzondere golven. Die chakra’s welke inherent zwak zijn in het absorberen of uitzenden van bijzondere golven worden zelfs nog passiever bij blootstelling aan een Tama-overheersende handeling. In Siddharth’s geval was zijn Manipur-chakra zwak, het werd inactiever, dat wil zeggen dat het zwarte omhulsel op deze chakra verder toenam.

De activiteit van Swadhisthan en Muladhar-chakra verbeterden omdat hun activiteit toenam om het Tama-overheersende proces te bevechten.

4.6 Adnya-chakra nam af door het voortzetten naar de Nirgun conditie toen een aangestoken lamp werd gewaaid en door de creatie van een omhulsel van zwarte energie toen de cake werd gesneden

Vraag: Toen Siddharth zijn verjaardag vierde met het golven van een aangestoken lamp en met het snijden van een cake, nam de activiteit van zijn bovenste vier chakra’s af. Maar, de activiteit van zijn Adnya-chakra nam het meeste af. Wat is de reden hiervoor?

Sectie van subtiele kennis: Er waren verontrustende vibraties aanwezig in Siddharth’s Adnya-chakra.

De golving van het aangestoken lamp: De verontrustende vibraties welke aanwezig waren in Siddharth’s Adnya-chakra probeerden het proces van het inzuigen van de Chaitanya dat werd uitgezonden van de handeling van het golven met een aangestoken lamp te blokkeren. Om deze belemmering te overstijgen, ging deze chakra naar de Nirgun conditie. Dit werd gereflecteerd door de DDFAO uitrusting als gedaalde activiteit.

Toen de cake werd gesneden: Omdat het snijden van een cake een tamasik handeling is, werd de omgeving bevuild met Raja-Tama. Hierdoor, stegen de aanvallen door negatieve energieën van de atmosfeer. Aldus, werd de chakra bedekt met zwarte energie en werd het inactief.

5.Conclusies

5.1 Onze handelingen tasten ons aan

Iedere handeling van ons tast ons en onze omgeving aan. Een tamasik handeling maakt ons en onze omgeving tamasik; terwijl een sattvik handeling ons en onze omgeving sattvik maakt. Telkens als de meerderheid van ons een handeling of gedraging uitvoeren, is het meestal met fysieke en psychische resultaten in de geest. Bijvoorbeeld, de gewoonlijke handeling van het vieren van een verjaardag, welke ons vreugde en plezier brengt. Echter, we nemen maar zelden de spirituele gevolgen in overweging. Zoals spirituele onderzoek ons heeft aangetoond, kunnen de schijnbare rechtstreekse acties een sterke spirituele impact hebben op ons en op diegenen om ons heen.

5.2 Nadelige effect van het vieren van een verjaardag door het snijden van een taart

De meeste handelingen welke geen fundering van Spiritualiteit bezitten en alleen plezier geven zijn Tama-overheersend. Het vieren van een verjaardag door het snijden van een cake is Tama-overheersend omdat het bestaat uit Tama-overheersende handelingen zoals het aansteken van kaarsjes op een cake, het uitblazen ervan, het snijden met een cake, etc. Dat is waarom ze de atmosfeer ongunstig aantasten en de mensen die erbij aanwezig zijn ook. Daarom, worden de Kundalini-chakra’s van die mensen inactief of ze worden juist actiever om het Tama component in te zuigen. Alleen Sattva maakt onze leven werkelijk vrolijk en aangenaam.

5.3 Voordeel van sattvikta van het vieren van verjaardagen door het waaien met een aangestoken lamp

Als bewijs van het tabel, verlaagt de viering van onze verjaardag met een aangestoken lamp het Tama-component in onze Kundalini-chakra’s en worden ze actief.and they become active.

5.4 Belang van subtiele kennis in het verkrijgen van een volledige begrip van het fenomeen

Het kwam alleen door de toegang tot subtiele kennis dat we de werkelijke reden begrepen welke ten grondslag lag van de afgenomen activiteit van Siddharth’s Adnya-chakra. De DDFAO uitrusting rapporteerde een afname in activiteit in de Adnya-chakra in allebei de experimenten, maar voor verschillende redenen – verplaatsen naar de Nirgun conditie toen een lamp werd gecirculeerd en bedekt raken door zwarte energie toen de cake werd gesneden. Dit laat het belang zien van het hebben van toegang tot subtiele kennis om een volledige inzicht van fenomenen te kunnen krijgen.

Zie onze artikel “Commentaar op beperkingen van uitrusting”.

5.5 Waarde van subtiele kennis in het dagelijkse leven

De meerderheid van ons beschikken niet over de gave van zoekers van de sectie voor subtiele kennis om ons inzicht te verschaffen in de gevolgen van al onze handelingen. Terwijl we onze dagelijkse activiteiten uitvoeren, onder de veronderstelling dat we dit doen op de beste mogelijke manier voor onszelf en de omgeving, is het heel goed mogelijk dat we niet de dingen doen waarin onze beste voordeel ligt als het vanuit een subtiele level bekeken zou moeten worden. SSRF heeft een totale sectie dat toegewijdt is aan sattvik leven, dat ons enkele basis-richtlijnen kan verschaffen om te beginnen.


Maar, het zou prettig zijn om te weten of we van moment tot moment zo een levensstijl aan het leiden zijn. De beste manier voor ons om een ontwikkelde geactiveerde zesde zintuig vermogen te kunnen krijgen en om inzicht te kunnen krijgen in de spirituele gevolgen van onze handelingen en overeenkomstig te functioneren, is om regelmatige en consistente spirituele oefening te doen dat voldoet aan de zes basis-principes van spirituele oefening.

Door dit te doen, helpen we anderen zowel als onszelf, om zoveel mogelijk spirituele voordeel te verkrijgen van iedere dag, niet alleen met verjaardagen.