Mechanisme van actie na absorptie van Heilige sacrament (prasad)

Heilge sacrament (Prasad) is een offering or item (meestal een snack of zoetigheid) dat gegeven is door een spiritueel ontwikkelde persoon of Heilige die zich boven de 70% spirituele level bevindt.

Als een persoon Heilige sacrament (Prasad) van een Heilige ontvangt, ontvangt hij of zij de Zuivere energie van die offering. De Zuivere of positieve energie verspreidt zich door het lichaam zoals weergegeven in deze subtiele tekeningen.

Omdat de Zuivere energie die via het Heilige sacrament (Prasad) is ontvangen van korte duur is, is een zekere manier van het ontvangen van onophoudelijke Zuivere energie via systematische spirituele oefening volgens de 6 basis-principes en het chanten van de Naam van God volgens de religie van onze geboorte.