Waarom bemachtigen spoken vrouwen meer dan mannen?

Why do ghosts possess women more than men?

 

Opmerking: Lees onze artikel over “Definitie van demonische bezetenheid en aangetast zijn door spoken” voordat u dit artikel bestudeert, zodat u dit artikel beter kunt snappen.

1. Waarom bemachtigen spoken vrouwen meer dan mannen – een inleiding

Demonische bezetenheid betekent als een spook of een zekere type van negatieve energie het verstand beheerst (emoties of gedachten) en intellect (capaciteit om beslissingen te maken) van een persoon door zichzelf te verenigen met het bewustzijn van de persoon. Als resultaat, beheren ze ook de persoon’s handelingen.

In eerdere artikelen verklaarden we dat in de hedendaagse tijden, 30% van de wereldbevolking bezeten is door spoken en negatieve energieën. Echter, in vergelijking tot mannen, is een hogere aantal van vrouwen bezeten. Via spirituele onderzoek bestudeerden we de redenen hiervoor.

2. Subtiele kennis over waarom spoken vaker vrouwen bemachtigen dan mannen

Het volgende tabel presenteert een uiteenzetting van de proportie van vrouwen en mannen die bezeten zijn door negatieve energieën.

Demonic possession and gender

Hierbeneden geven we een toelichting van de voornamelijkste redenen.

2.1 Lichamelijke redenen

De hormone in het vrouwelijke lichaam veranderen regelmatig en veroorzaken dus meer gevoeligheid. Deze gevoeligheid in het lichaam trekt verontrustende energieën aan.

Relatief, zijn er over een periode van tijd minder horomale veranderingen in het lichaam van een mannelijke persoon. Als resultaat hiervan zijn zij minder gevoelig en is er een lagere kans op dat verontrustende energieën aangetrokken raken tot hun lichaam.

2.2 Psychologische redenen

Reasons for demonic possession

2.3 Spirituele redenen

Vrouwen moeten meestal meer noodlot uitzitten. Als het verzamelde geef-en-neem account , dat gecreëerd is als resultaat van een persoon’s eigen karmische wil of als de karmas (handelingen vanuit vorige geboortes en geef-en-neem account) hoger is, dan wordt een ziel geboren als een vrouw.

In vergelijking, hebben mannen gewoonlijk minder levenslot te ondergaan. Dit is omdat het verzamelde geef-en-neem account, dat gecreëerd is als resultaat van eigen karmische wil of door de karmas (handelingen) vanuit vorige geboortes, en geef-en-neem account in dit leven minder zijn in vergelijking tot die van vrouwen.

3. Signalen van negatieve energieën die zich manifesteren naar gelang het geslacht

Signs of demonic possession

4. Effect van demonische bezetenheid op spirituele ontwikkeling

Doordat vrouwen emotioneler zijn en meer levenslot moeten ondergaan in vergelijking tot mannen, bereiken minder vrouwen de conditie van Heiligheid. Zij moeten intense spirituele oefening ondernemen om Heiligheid te kunnen bereiken. Er zijn lichamelijke redenen als aanvulling op deze spirituele redenen dat minder vrouwen Heiligheid bereiken. Tijdens menstruele periodes, neemt het Raja component in een vrouw toe en het Sattva component neemt af. Los van dit alles, verschilt de duur van het bereiken van Heiligheid naar gelang de persoon. Factoren zoals spirituele level, vorige spirituele oefening, leed, levenslot, etc. spelen allemaal een rol in het bepalen van de snelheid van ontwikkeling. Een vrouw kan spiritueel sneller ontwikkelen dan een man als zij intense inspanningen maakt.

5. In het kort – spirituele oefening als een maatregel van bescherming tegen demonische bezetenheid

Om onszelf te beschermen tegen of te verlossen van bezetenheid, kunnen we de volgende stappen praktiseren:

1. Implementeer spirituele oefening

2. Pas spirituele heling ressources toe

3. Vraag om advies en begeleiding van diegenen die zich op een hogere spirituele level bevinden

4. Maak consistente inspanningen voor het verwijderen van zwaktes in uw persoonlijkheid <> en voor de verwijdering van uw ego.