Déjà vu – Een spiritueel perspectief

 

1. Wat is déjà vu?

Heeft u weleens dat merkwaardige gevoel gehad van ‘ik ben hier eens eerder geweest’ zelfs al was het de allereerste keer dat u naar de plek toeging? Dit gevoel is populair nagesynchroniseert als déjà vu (Frans voor ‘alreeds gezien’) en het beschrijft de ervaring of het gevoel dat iemand een nieuwe situatie al eerder heeft geobserveerd of ervaren.

2. Spirituele redenen voor déjà vu

We deden spirituele onderzoek in om te begrijpen waarom mensen zulke ervaringen meemaken en naar de hoofdoorzaken ervan.

 

A. 30% kwesties: Soortgelijke ervaringen of ervaringen uit vorige levens

Dit heeft betrekking tot identificatie van de huidige ervaring met soortgelijke ervaring(en) in de huidige geboorte of vanuit vorige geboortes.

B. 50% kwesties: Afstemmende vork-fenomeen

Iedere levend en niet-levend object straalt frequencies uit die bijdragen aan de aura dat het object vergezelt. In het geval van mensen, worden de frequencies uitgestraald van al de omvattende lichamen, oftewel fysiek, mentaal, intellectueel en het subtiele ego. De emissie en ontvangst van deze frequencies wordt zelfs opmerkelijker als een persoon mediteert en zijn of haar gedachten gefocust zijn.

Het afstemmende vork-fenomeen heeft betrekking tot wanneer de frequencies van een persoon’s geest tijdelijk de frequencies van de geest van andere levende mensen evenaart of van de subtiele lichamen in het hiernamaals.

De frequencies van one geest matchen niet met iedereen en, als vuistregel, zullen ze matchen met 1 mens van iedere verzameling van 100 miljoen mensen. Met andere woorden, frequencies van onze verstand zullen matchen met zowat 65 mensen van de 6,5 miljard mensen op Aarde. Het aantal zou hoger zijn voor de subtiele lichamen in het leven na de dood omdat het merendeel van hen aanwezig zijn in de subtiele zones. Deze mensen zijn niet op een of andere wijze zielsverwanten; het is slechts dat in die bijzondere ervaring hun frequencies van hun geest matchen. Zij hebben dan een conceptie dat ze een gehele nieuwe situatie al eens eerder hebben ervaren of geobserveerd hebben terwijl het in de werkelijkheid iemand ander’s ervaring is.

C. 20% kwesties: Diverse oorzaken

3. Interventie van spoken in déjà vu

In sommige kwesties waarin mensen geaffecteerd of bezeten zijn door spoken tot een gemidelde of ernstige mate, verschillen de bovengenoemde statistieken. Terwijl 100% van de wereldbevolking is geaffecteerd door overleden voorvaderen van het hiernamaals en door spoken, is ongeveer twee-derde van hen tot een gemiddelde of ernstige mate geaffecteerd.

Zie het artikel – Welke percentage van de wereldbevolking is geaffecteerd door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)?

Voor mensen die gemiddeld tot gestreng geaffecteerd zijn door overleden voorvaderen of spoken, zouden spoken bijdragen tot een gemiddelde van 50% van al de drie variabelen zoals genoemd hierboven. Dit betekent dat een van de iedere twee déjà vu kwesties is veroorzaakt door spoken. Spoken doen dit vaak om mensen te misleiden.