Hoe kan ik met concentratie chanten?

1. Introductie over hoe te chanten met concentratie

Als we beginnen met chanten, is een van de belangrijkste obstakels waarmee we in aanraking komen dat andere gedachten voortdurend de geest wispelturig of rusteloos maken. Ze worden vooral veroorzaakt door twijfels over chanten en vanwege impressies in het onderbewustzijn (chitta). In dit artikel geven we enkele praktische tips over hoe u uw concentratie tijdens het chanten kunt improviseren. We kunnen in gedachten houden dat het verkrijgen van concentratie met het chanten het doel is en niet het middel.

2. Hoe kan ik mijn concentratie voor chanten verhogen?

Houdt het aantal chants bij: U kunt zowel een snoer van kralen (japamala) of een teller gebruiken om het aantal chants bij te houden. Dit zal helpen om uw concentratie te verbeteren.

Chant hardop: Als de geest steeds blijft wankelen tijdens het chanten, is het voorspoedig om hardop te chanten voor een bepaalde tijd of een opname van de chant af te spelen. Als andere soort gedachten los van het chanten eenmaal afnemen en we dus enige concentratie verkrijgen, kunnen we continueren door mentaal te chanten.

Verhoog de snelheid van het chanten: We kunnen op dezelfde manier de snelheid van het chanten voor enige tijd verhogen, en als eenmaal de concentratie is verkregen, kunnen we de snelheid verlagen.

Chant op een rustige plaats: Als we enige moeilijkheid ervaren in onze concentratie kunnen we proberen te chanten op een rustige plaats of op een plaats dat meer van het Sattva component aantrekt, zoals in de natuur, of op een plaats van religieuze verering, etc.

Chant als u opstaat en voor het slapen gaan: Omdat de geest minder actief is op het gebied van wereldse zaken op het moment dat we wakker worden en voor het slapen gaan, is het beter om concentratie te verkrijgen op deze tijden van de dag.

Chanten synchroniseren met onze ademhaling: Zoals we hebben benadrukt in onze artikel over het coördineren van het chanten met onze ademhaling, treden gedachten van de omgeving onze geest binnen als we inademen. Als we onze chanten afstemmen op onze ademhaling, neemt het effect hiervan op ons af.

Versterk chanten met een postuur van uw hand: Raak de top van uw wijsvinger aan met uw duim en doe dit met uw beide handen. Dit is een mudra of hand-postuur dat helpt om gedachten te verminderen en om concentratie te verkrijgen.

What is an autosuggestion?Suggestie voor zelfreflectie met betrekking tot chanten: Het regelmatig herhalen van een methode van zelfreflectie zal onze bekwaamheid om ons te concentreren tijdens het chanten sterker maken. We kunnen de zelfreflectie-methode als volgt benadrukken: “Telkens als ik aan waardeloze dingen denk, zal ik mezelf ervan bewust maken en me concentreren op het chanten”. De methode van het uitoefenen van de zelfreflectie-methodes is als volgt:

1.     Chant voor 1-2 minuten

2.     Herhaal de zelfreflectie-methode mentaal voor 5 keer

3.     Betoon erkentelijkheid

Dit proces kan 3-5 keer per dag herhaald worden.

Het staren versterken: Tijdens het chanten, kunnen we onze conditie van staren versterken door onze ogen te richten op een object of punt zonder te knipperen. Dit helpt om de concentratie van onze geest te verstevigen.

Chant met de ogen gesloten: Gedachten kunnen toenemen door externe afleidingen, dus chanten met de ogen gesloten kan ook onze concentratie verbeteren. Als u zich slaperig voelt, is het beter om met uw ogen open te chanten.

Chant voor een afbeelding van God of een Deity wiens Naam u chant: Indien mogelijk, kunnen we een afbeelding of foto van God of van een Deity wiens Naam we chanten voor ons houden. Dit zal onze geest geconcentreerd houden op het Goddelijke principe.

Herinner God, of de Deity van de chant of uw Guru: Dit kan onze spirituele emotie (bhav) verhogen en het chanten zal daarom met meer concentratie gebeuren dankzij de devotie voor Hen. Als aanvulling, zullen alle ondernomen inspanningen om de spirituele emotie te vermeerderen de kwaliteit van het chanten aansterken.

Gebed: We kunnen periodiek oprechte gebeden doen: “O God, help mij alstublieft om concentratie te verkrijgen met het chanten.”

Spirituele genezingswijzen: In de huidige tijden, is het Raja-Tama component in de atmosfeer zeer hoog. Als deze onzuiverheid onze lichaam binnentreedt heeft het vele effecten op ons, een van deze effecten is de verhoging van gedachten. Het toepassen van spirituele genezingswijzen zoals het zout water, de doos-behandeling of het branden van wierook is een effectieve manier om de zwarte omhulsel dat onze geest blokkeert of verhindert om zich te concentreren op het chanten te bestrijden of te verminderen.

Oefening: Als we meer chanten, nemen onze gedachten geleidelijk af. Dit betekent dat oefening een simpele manier is om concentratie te verhogen. Hoe meer we chanten praktiseren, hoe meer concentratie we in staat zijn te verkrijgen.

Guru’s genade: De Guru’s genade is uiteindelijk noodzakelijk om alle gedachten uit te wissen, omdat het niet mogelijk is om al onze gedachten zelfstandig te elimineren en te beheren. We kunnen de Guru’s genade verkrijgen door het frequent praktiseren van spirituele oefening met een intensief verlangen voor Godsbewustzijn.

3. Samenvatting – hoe te chanten met concentratie

Chanten met concentratie helpt ons om meer Gelukzaligheid te ervaren. Het sterkt ook de impressie van het chanten in onze onderbewustzijn aan, en we verkrijgen meer bescherming van God omdat we chanten met concentratie.

Echter, zelfs als we niet in staat zijn te chanten met concentratie is het belangrijk aanhoudend te blijven met het chanten. Concentratie zal uiteindelijk verkregen worden. We kunnen een streven of doelwit aanhouden voor het verbeteren van onze concentratie in het chanten voor een periode van ongeveer 6 maanden.