Hebben we een bijzondere tijd en plaats nodig om te chanten?

Overeenkomstig de wetenschap van Spiritualiteit, hebben we geen bijzondere tijd en plaats nodig om de Naam van God te chanten.

De redenen hiervoor zijn:

God's existence in everything He has created

  • Zowel het Universum en de tijd zijn gecreëerd door God en aldus is het Goddelijke principe altijd aanwezig in beiden. Vandaar dat we op iedere tijd en plaats kunnen chanten en toegang hebben tot Zijn Heilige aanwezigheid.

  • We kunnen ook toegang verkrijgen tot God’s Zuivere energie (Shakti) als we Zijn Naam chanten ongeacht de tijd van wanneer we chanten.
  • Chanten tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten is superieur aan chanten dat zittend op een vaste plaats beoefend wordt. De reden hiervoor of voor deze verklaring is dat, wanneer we de Naam van God chanten tijdens het uitoefenen van wereldse activiteiten continuïteit van spirituele oefening (sadhana) wordt gehandhaafd. Als resultaat, onderhoudt de beoefenaar middels de voortdurende spirituele oefening van het chanten van de Naam van God, eenheid met God in alle omstandigheden.

Sommige mensen beweren dat we vroeg moeten opstaan en moeten chanten gedurende de ochtendstond of zonsopgang. De reden hiervoor is dat het Satva component in de atmosfeer relatief hoger is op dat moment van de dag dan op iedere andere dagdeel en mitsdien dit het wat gemakkelijker maakt om te chanten.

Overeenkomstige de wetenschap van Spiritualiteit, is dit waar, maar door dit te doen verhoogt dit het Sattva component in ons enkel maar voor .0001%. Het is aanbevelenswaardiger of raadzamer voor een zoekende van God om een tijdstip te kiezen naar gelang zijn of haar temperament, op een moment wanneer zijn of haar chanten zich op zijn beste niveau voor kan doen. Derhalve als iemand niet gewend is om vroeg op te staan is het niet nodig dat iemand zichzelf gaat forceren om tijdens de ochtendstond op te staan om te gaan chanten.