Wat is het spirituele perspectief op het uiteendrijven van as vanuit een askruik van crematie?

Abstract

De wijze waarop we het as van onze dierbaren uiteendrijven nadat ze gecremeerd zijn, of helpt ze of belemmert ze in hun leven in het hiernamaals. Uitgevoerde spirituele onderzoek heeft aangetoond dat het alleen indompelen van as in water onze voorvaderen voordeel kan verlenen. Dit artikel verschaft ook informatie over de redenen achter de spirituele correcte methoden die toegepast moeten worden – rechtstreeks vanaf de verzameling van as tot aan de uiteindelijke verdrijving ervan.

 

1. Introductie

Tegenwoordig is ere en stijgende geneigdheid van mensen die crematie prefereren over teraardebestelling als een uitvaart-ceremonie. De uitvaart-ceremonie van crematie dat plaatsvindt of op een brandstapel of in een crematorium vernietigt niet het gehele lichaam. De resterende delen zijn doorgaans bekend als as en worden terug overgedragen aan de familie in een askruik. Het volledige proces van het ontvangen van het as tot aan het uiteendrijven van het as is belangrijk vanuit een spiritueel perspectief. Afhankelijk van het toegepaste proces, kunnen we of onze overleden dierbaren helpen verder te kunnen gaan in hun leven in het hiernamaals of we kunnen verantwoordelijk raken dat ze Aardsgebonden blijven. Maar de overlevende familieleden die het as ontvangen in een crematiekruik zijn zich vaak niet bewust van de spirituele correcte manier van het uiteendrijven van het as.

In het artikel over, “Wat is het spirituele perspectief op crematie, uitvaart en lichaam verslonden door gieren?” hebben we uitgelegd hoe het lijk aangevallen kan worden door spoken, waardoor de ontwikkeing van een subtiele lichaam na de dood dus belemmert wordt. Het as na de crematie representateert de laatste overblijfselen van de persoon. Het as heeft daarom dezelfde frequenties als dat van de overleden voorvader.

We weten dat we een in ontbinding verkerende lichaam medisch kunnen identificeren dat niet onderzocht kan worden door technieken zoals DNA-tests, etc. omdat zelfs een kleine overblijfsel van een tand of haar, precies met de bijbehorende persoon overeenkomt. Soortgelijk, op een subtielere ontastbare level, hebben de kleinste overblijfselen van het lijk zelfs in het as, dezelfde frequenties en vibraties zoals van de persoon.

Deze frequenties zijn vaak negatief in aard. Omdat 50% van de wereldbevolking zich beneden de 30% spirituele level bevindt, zijn de frequenties die vanuit het lichaam worden uitgestraald, de subtiele basis raja-tama frequenties. Ook, omdat 100% van de wereldbevolking aangetast is door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.), zijn de frequenties die van het lichaam worden uitgestraald en het as ervan van de tama variëteit. Als resultaat, zijn ze verontrustend voor ons op een subtiele level.

Zie het artikel – de drie subtiele basis-componenten van sattva, raja en tama met betrekking tot spirituele level.

Er is ook een subtiele band dat bestaat tussen het as en de overleden voorvader, door de soortgelijke frequenties. Deze frequenties en subtiele band kunnen gebruikt worden door spoken om obstakels te creëren in het subtiele lichaam’s reis na de dood. Door het creëren van obstakels in het voorwaartse traject in het hiernamaals, grijpen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) het subtiele lichaam en uiteindelijk regeren ze er ook over. Dit maakt het voor hen mogelijk om het subtiele lichaam te bemoeilijken of het vele ongewenste activiteiten te laten doen overeenkomstig hun voorstel, zoals het verhinderen van anderen. In bijna alle gevalen waarbij de voorvader Aardsgebonden is, geraken ze in de conditie om hun nakomelingen te belasten.

Zie het artikel – “Waarom zouden mijn overleden dierbaren en mijn andere voorvaderen mij willen pijnigen?

In dit artikel, presenteren we het spirituele onderzoek dat ondernomen is om de spiritueel meest gunstige method te identificeren, dat toegepast moet worden vanaf het moment dat het as van de crematie ontvangen zijn tot aan de uiteindelijke uiteendrijving van het as. Het voornamelijkste doel is om de voorvader te helpen om verder te kunnen gaan in het hiernamaals met minimale negatieve impact op de overlevende familieleden.

^ Top

2. Waar moet ik de askruik van crematie bewaren totdat het as uiteengedreven is?

Zoals hierboven uitgelegd, is het as van iedere persoon die geen Heilige is, gewoonlijk hoog in de subtiele basis raja-tama component. Iedere contact ermee vult het subtiele basis raja-tama component in ons aan en kan een oorzaak van leed worden. Daarom is het aanbevolen om het as onmiddelijk na de verzameling ervan uiteen te drijven. Het brengen van het as naar onze huis verhoogt ook de gehechtheid van de overleden voorvader’s subtiele lichaam en maakt het meer Aardsgebonden in plaats van het bespoedigen van de voorstuwing van het subtiele lichaam’s reis in het hiernamaals.

Als voor een bepaalde reden de uiteendrijving van het as niet meteen gedaan kan worden, kan de afgesloten askruik het beste buitenom het huis bewaard worden, vastgebonden aan een boom, etc.

3. Voor hoe lang moet het as van de crematie bewaard worden?

Als de crematie werd gedaan op een brandstapel, wordt het as gewoonlijk op de 3de dag verzameld. Dit is omdat het ongeveer drie dagen duurt om de sintels volledig te vernietigen. Als de crematie in een crematorium gedaan wordt, is het as de volgende dag hetzelf verkrijgbaar. Wat de methode van crematie ook maar is, hoe spoediger we het as uiteendrijven hoe minder het negatieve impact van de raja-tama frequenties.

In een aantal gevallen, willen familieleden die oversees leven en het niet haalden om de uitvaart bij te kunnen wonen, een deel uitmaken van het ritueel van het uiteendrijven van het as. Hier ook, moeten we het spirituele voordeel voor de voorvader overwegen en leed voor onszelf te voorkomen door het as onmiddelijk uiteen te drijven versus de emotionele voldoening van de familieleden.

4. Wat is spiritueel de beste manier om het as vanuit een crematie askruik uiteen te drijven?

4.1 Indompeling van as in water

Nadat het lichaam gecremeerd is, is indompeling van het as in water spiritueel de beste manier om het as te ontdoen. De redenen hiervoor zijn als volgt:

 1. Het is makkelijker voor spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) om controle te verkrijgen over het as en het subtiele lichaam en het te misbruiken. Dit is vooral zo als ze het as bij elkaar op een hoop verzameld in de grond aantreffen. Door het as in water in te dompelen, wordt het as uiteengedreven waardoor het niet in een opeengehoopte vorm toegankelijk is voor de spoken om er controle uit te verkrijgen.

 2. Omdat water al-absorberend is, absorbeert het de verontrustende vibraties die overblijven van het dode lichaam in het as en de andere Absolute Kosmische elementen gerelateerd aan het subtiele lichaam zoals het Absolute Aarde, Vuur, Lucht element, etc. Dit helpt om de resterende gehechtheid van het subtiele lichaam aan het bijbehorende fysieke lichaam op Aarde te breken. Als resultaat, is de kans op dat het subtiele lichaam vast komt te zitten in de Aardse zone, zowel dat het aangevallen zal worden door spoken, dramatisch afgenomen.

 3. De zonden van de persoon dragen bij aan de subtiele basis raja-tama frequenties van het as. Door het as van de overleden persoon uiteen te drijven in water, worden de zonden oftewel de raja-tama frequenties gerelateerd tot de zonden in het water weggewassen.

 4. Zeewater is het beste voor het ontdoen van as. Dit is omdat zeewater de maximale al-absorberende karakteristiek bezit van alle soorten type wateren. Van alle andere wateren, zijn Heilige rivieren het beste. Heilige rivieren zijn die rivieren in welke het water een erg hoge inhoud van het subtiele basis sattva component bevat. Bijvoorbeeld, in rivieren zoals de Ganges in India, is het subtiele basis sattva component hoog ondanks dat het water heftig vervuild is. In het algemeen, is stromend water het beste omdat het, het as uiteendrijft waardoor het voor spoken vrijwel onmogelijk wordt om controle te kunnen verkrijgen over het subtiele lichaam middels het as.

^ Top

4.1.1 Wat moet ik met de askruik doen na het indompelen van het as in de zee?

Als het as in de askruik verzameld is, raakt de askruik beladen met de vibraties in het as. Door de askruik te bewaren of het later te gebruiken, kan verontrusting veroorzaken vanwege de verontrustende frequenties geassocieerd met de meeste typen as, zoals uitgelegd hierboven. Het is daarom het beste, om de askruik in water in te dompelen samen met het as.

4.2 Begraven van het as

Somige culturen schrijven het verzamelen van as in de askruik voor na de crematie. Ze argumenteren ook dat het lichaam een tempel van God is en daarom begraven zal moeten worden in plaats van het te cremeren.

Zoals uitgelegd hierboven, maakt het verzamelen van as in een askruik het een makkelijke doelwit voor spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) en het is dan veel gemakkelijker voor hen om controle te verkrijgen over het subtiele lichaam van de overleden voorvader. Op een spirituele level, is het ongunstige effect van het as op het subtiele lichaam identiek aan dat van het begraven van het lichaam alhoewel, van een lichtelijke mindere intensiteit. Dus is het begraven van een lijk of begraven van as een zeer verkeerde handeling. Gezien het aantal begravenissen tot zover over de eeuwen heen en die nog zullen volgen, is het overduidelijk dat iedereen de consequenties van de toename van de subtiele basis raja-tama vibraties die geactiveerd worden via deze verkeerde handeling zal moeten ondergaan. Als er een algehele stijging is in de raja-tama vibraties op Aarde, dan volgt er een stijging in natuurrampen, oorlogen, terrorisme, sociale onrust, etc.

4.3 Het bewaren van as in sieraden

Sommige mensen maken crematie-sieraden door een haarsliert, een droge bloem van de uitvaart, as, etc. in een medaillon, pendant, armband, etc. te plaatsen. Door dit te doen, beschadigen we de voorvader door:

 • Zijn of haar wereldse gehechtheid te verhogen waardoor we een obstakel in zijn of haar voorwaartse reis in het hiernamaals creëren, en waardoor hij of zij dus Aardsgebonden raakt. De handeling van het dragen van het as hetzelf veroorzaakt een hogere level van gehechtheid in het subtiele lichaam van de overleden voorvader voor de nakomeling en hun vorige leven op Aarde.

 • Hem of haar bloot te stellen aan het risico van aanvallen door spoken.

Crematie-sieraden is schadelijk voor ons omdat:

 • We stellen onszelf nauw bloot aan de subtiele basis raja-tama in het as en voor een uitgebreide periode van tijd.

 • We stellen onszelf bloot aan het risico van aangetast te worden door het subtiele lichaam van de voorvader zowel als door de spook die wellicht in controle kan zijn van de voorvader’s subtiele lichaam via het as.

4.4 Uiteendrijving resteert met vliegtuig of op een favoriete plaats van de overleden persoon

Het is het beste om het as stilletjes en zonde veel ophef/fanfare als een blijk van respect voor de overleden persoon en ook om de wereldse gehechtheid van de overleden persoon op een minimale hoogte te bewaren.

Zoals uitgelegd hierboven, is het het beste om het as in water uiteen te drijven.

^ Top

5. Wie moet de ceremonie van het uiteendrijven van het as uitvoeren?

Iedereen kan het as uiteendrijven; gewoonlijk is het de opvolgende persoon in de familie die het doet. Het is het beste dat alleen één persoon het doet om contact met het as te beperken en het contact tot een minimum te houden.

6. Van welk materiaal moet de crematie askruik gemaakt zijn?

Vervaardigers van crematie askruiken bieden een variëteit van producten om uit te selecteren. De crematie askruik varieert op basis van het type materiaal dat gebruikt is, tot aan het patroon ervan, tot aan de vormgeving ervan.

Vanuit een spiritueel perspectief, is het volgende aanbevolen voor de selectie van een askruik:

 • Materiaal: Het is het beste om een effen eenvoudige aardewerk te gebruiken voor het verzamelen en opslaan van as. De askruik moet niet van enige andere materiaal zijn zoals steengoed, glas, porselein, etc. Het aardewerk askruik lost volledig op als het in water ingedompeld wordt, en dus veroorzaakt het geen of minimale mileuvervuiling. Het is ook hoog in het Absolute Aarde element. Het as is ook voornamelijk gemaakt uit het Absolute Aarde element. Omdat beiden behoren tot hetzelfde Absolute Kosmische element, botsen de frequenties ervan niet met elkaar. Het is derhalve gunstig om aardewerk askruiken te gebruiken.

 • Motief: Iedere soort patroon of kunst kan sattvik, rajasik of tamasik zijn. Alleen als een persoon ontwikkeld is tot een level vanuit welke hij of zij de zuiverheid in de kunst of patroon waar kan nemen, zal een individu in staat zijn om de positieve of verontrustende vibraties van het motief van de askruik waar te kunnen nemen. Dus is het aanbevolen dat de askruik geen motief heeft. Als het motief raja-tama overheersend is, zal het een aanvulling zijn voor de alreeds bestaande raja-tama in het as. Het zal dus verdere verontrusting of belemmering veroorzaken in het navolgende traject van het subtiele lichaam van de overleden voorvader.

 • Vorm: Askruiken worden in alle soorten vormen en formaten gefabriceerd. Ze zijn meestal kubusvormig, cilindrisch, net als een pyramide, etc. De askruiken met scherpe hoeken zoals in de voorgenoemde vormen ontwaakt ruwe, tegenwerkende frequenties die overheersend raja-tama zijn. Deze tellen dan mee met de verontrustende frequenties van het as. Dit betekent ook een aanvulling van subtiele basis raja-tama voor het subtiele lichaam. Spirituele onderzoek heeft aangetoond dat het met betrekking tot de vorm van de askruik het beste is, om een effen eenvoudige kogelronde vormige askruik te hebben, omdat het niet het nadelige effect heeft dat het de subtiele basis raja-tama frequenties aansterkt.

Enkele fabrikanten van crematie askruiken annonceren crematie-sieraden dat de overblijvende familieleden toestaat om een deel van het as in een armband of pendant te bewaren. In deze vaandels, bewaren ze ook een haarsliert van de dode persoon, enkele droge bloemen van de uitvaart of wat aarde van de locatie van de uitvaart. Vanuit een spiritueel perspectief, is dit ontzettend schadelijk voor het subtiele lichaam van de dode persoon en ook voor de persoon die het draagt. Zie punt 4 voor een volledige verklaring over waarom as niet bewaard moet worden

Om de askruik dicht te maken, vanaf de tijd van verzameling van het as tot aan de fase van het uiteendrijven, is het het beste om witte katoenen stof te gebruiken.

7. Wat moet ik doen met het as van mijn huisdier?

Het is aanbevolen dat het as van het huisdier ook in water ingedompeld wordt, voor dezelfde redenen zoals hierboven aangegeven.

Sommige mensen hebben hun verlangen duidelijk gemaakt om hun hond of kat’s as samen met hun eigen as te willen begraven. Spirituele onderzoek heeft aangetoond dat dit ontzettend ongunstig is. Dit is omdat de mensen zich dan vasthouden aan hun gehechtheden aan dus de mogelijkheid op het Aardsgebonden te blijven verhogen, en het as van dieren is zelfs nog meer tama overheersend dan het as van mensen.

<< Terug