Tenaga vital (Prana shakti)

Tenaga vital (Prāṇa-shakti) adalah tenaga penampung untuk kedua-dua tubuh individu dan Alam Semesta. Terdapat lima jenis yang berkaitan dengan manusia:

  1. Tenaga untuk pengaktifan penarikan nafas (prāṇa).

  2. Tenaga untuk aktiviti penghembusan nafas dan pertuturan (udan).

  3. Tenaga untuk aktiviti perut dan usus (saman).

  4. Tenaga untuk pergerakan voluntari dan luar kawal  (vyān).

  5. Tenaga untuk pengencingan, pengumuhan, ekjakulasi, kelahiran anak, dsb. (apan).