Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Mutlak Kosmik?

Berdasarkan kepada sains Kerohanian, segala ciptaan adalah terdiri daripada lima Elemen Mutlak Kosmik atau Prinsip Mutlak Kosmik (Panchatattva). Mereka adalah:

1. Elemen Mutlak Tanah atau Prinsip Mutlak Bumi (Pruthvītattva).

2. Elemen Mutlak Air atau Prinsip Mutlak Air(Āpatattva).

3. Elemen Mutlak Api atau Prinsip Mutlak Api (Tējtattva).

4. Elemen Mutlak Angin atau Prinsip Mutlak Angin (Vāyutattva).

5. Elemen Mutlak Ether atau Prinsip Mutlak Ether (Ākāshtattva).