Definisi amalan kerohanian

Yayasan Penelitian Ilmu Kerohanian (SSRF) mendefinisikan ‘Amalan Kerohanian’ sebagai usaha yang ikhlas dan bersungguh-sungguh, yang dilakukan setiap hari untuk mengembangkan sifat-sifat / kualiti Ketuhanan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan abadi (Bliss).

Cara lain mendefinisikan amalan kerohanian ialah ‘perjalanan peribadi kita ke dalam diri dan Jiwa melampaui kelima-lima pancaindera, minda/fikiran serta intelek kita agar mendapatkan pengalaman nyata Roh suci (Tuhan) yang bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Salah satu sifat / kualiti suci dari Tuhan Yang Maha Esa adalah Kebahagiaan abadi. Maka dengan meneliti / memasuki ke dalam Jiwa (Roh/ Atma), kita juga akan mengalami ‘Kebahagiaan abadi'.

Bagi membolehkan amalan kerohanian untuk menghasilkan pertumbuhan kerohanian yang pesat, amalan tersebut haruslah :