Нивоа на духовниот развој

Исто како што во модерниот образовен систем имаме различни нивоа кои ги достигнуваме, исто така, ги имаме и на нашето духовно патување.

Следниот дијаграм дава една идеја на различните фази (нивоа) во нечие духовно патување, ако ги споредиме со еквивалентните нивоа во нашиот модерен образовен систем.

MKD-Milestones-v2

Ако нивото на пост-докторат е олицетворение на академско достигнување во модерниот образовен систем, тогаш највисоко достигнување во духовниот развој е достигнување на духовно ниво на Параптаргуру. После достигнувањето на духовното ниво од 90%, лицето напредува кон Богоспознание, крајната (конечна) духовна цел.