Колку Светци има во светот

Следнава табела, добиена преку духовно истражување, го покажува бројот на Светците кои ги има во светот. Едно лице се вели дека е Светец кога неговото или нејзиното духовно ниво е 70% или повисоко.

Број на Светци во Светот

Духовно Ниво

Број во Мај 2013

70-79%

100

80-89%

20

90-100%

10

Во текот на последните неколку години имаше значително намалување во бројот на Светци во целиот свет. Причините за ова се како што следува:

  • Светците го напуштаат нивното тело (умираат) според Божјата волја, пред разорните времиња кои што ќе го зафатат светот во оваа деценија. Ова е затоа што тие подобро ќе можат да им помогнат на трагачите од суптилните позитивни региони на Универзумот во текот на овие времиња. Згора на тоа, во текот на овие времиња луѓето ќе бидат повеќе ангажирани со борба за опстанок, наспроти активно барање за духовно водство.

  • По 2018 година (Кога Третата светска војна ќе заврши) повторно ќе дојде до пораст на Светци и ова првенствено ќе биде да се помогне на човештвото да се стабилизира за време на формирањето на ерата – обновување на Духовноста.