Духови снимени на фотографии

Духовите (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн) постојат во суптилната димензија, која е надвор од сфаќањето на петте сетила, умот и интелектот. Заради тоа тие не се “гледаат” , “осеќаат” или “разбирааат” од страна на повеќето.

Фотографски филм може само да сними нешто што е грубо и густо. Помеѓу петте Апсолутни Космички Принципи (Панча-татва) духовите припаѓаат на Апсолутниот Космички Принцип Воздух (Вају-татва). Како резултат на тоа, не е можно да се снимат духови во нивната природна форма на фотографски филм. Сепак, во некои ретки прилики кога дух се материјализира, може да биде снимен на фотографски филм.

Причините зошто духовите се материјализираат: 

  • Сакаат да извршат некоја активност како шега/пакост
  • Едноставно бараат внимание
  • Да уплашат некого

Бидејќи тие се составени од Апсолутниот Принцип Воздух, тие се материјализираат само кога дејствуваат заедно со Апсолутниот Принцип Земја (Прутви-татва) и/или било кој од другите Космички Принципи. Во зависност од тоа преку кој од Принципите тие делуваат, материјализацијата се случува на различни начини. Следнава слика ги прикажува различните комбинации и нивните типични резултати.

1-MKD-ghost-photo-materialisation-chart

Забелешка: Во сите случаи, со цел духовите да се материјализираат треба да бидат присутни и Апсолутниот Принцип Земја и суптлната Тама компонента која е поврзана со него. Ве молиме прочитајте го написо – Што е основната компонента Тама, и исто така прочитајте Зошто постои заштитна рамка околу горната слика?

  • Кога духовите се материјализираат додека делуваат преку Апсолутниот Принцип Земја, нивната густина се зголемува и тие подобро се гледаат со обичното око или фотографските леќи. Фотографиите во кои се појавуваат црни сенки се типични за материјализација која делува преку Апсолутниот Принцип Земја.
  • Ако се материјализираат преку Апсолутниот Принцип Вода (Апа-татва), (заедно со Апсолутниот Принцип Земја) тие стануваат видливи во проточна форма. Еден пример на овој тип на материјализација е ектоплазма, вртлог/вител или сениште/фигура во приметлива бела боја.
  • Ако се материјализираат преку Апсолутниот Принцип Оган (Теѓ-татва), (заедно со Апсолутниот Принцип Земја) се појавуват како светлечки објекти, на пример како траги.
  • Ако се материјализираат преку Апсолутниот Принцип Воздух, (заедно со Апсолутниот Принцип Земја) се појавуваат во многу лебдечка форма.
  • Ако се материјализираат преку Апсолутниот Принцип Етер (Акаш-татва), (заедно со Апсолутниот Принцип Земја) се појавуваат како магла или замагленост.

Различните начини на кој духовите се материјализираат

Следниве се цртежи засновани суптилното знаење на духови (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.) видени и нацртани од страна на Г-ѓа Анџели Гадгил, трагач од SSRF која има високо развиено шесто сетило. Тие обезбедуваат еден сеопфатен поглед на сите различни начини на кој духовите ((демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.) можат да се материјализираат кога не заземаат некоја специфична форма како човечката итн. Овие форми се поврзани на еден од петте Апсолутни Космички Принципи преку кој најмногу се материјализираат.

Во некои случаи тие, исто така, се снимени во иста форма на фотографиите. Овие цртежи засновани на суптилното знаење ќе прижат разбирање на Духовната наука зад различните облици и форми кои некогаш ги забележуваме на сликите направени (снимени) со камера.

Земја

(Кликнете на било кој од цртежите засновани на суптилното знаење за повеќе детали)

1_-ENG_Earth-small 2_-ENG_Earth-small 3_-ENG_Earth-small

4_-ENG_Earth-small 5_-ENG_Earth-small 6_-ENG_Earth-small

7_-ENG_Earth-small 8_-ENG_Earth-small 9_-ENG_Earth-small

10_-ENG_Earth-small

Вода

(Кликнете на било кој од цртежите засновани на суптилното знаење за повеќе детали)

1_-ENG_Water-small 2_-ENG_Water-small 3_-ENG_Water-small

 

 

4_-ENG_Water-small 5_-ENG_Water-small 6_-ENG_Water-small

 

 

 

Оган

(Кликнете на било кој од цртежите засновани на суптилното знаење за повеќе детали)

1_-ENG_Fire-small 2_-ENG_Fire-small 3_-ENG_Fire-small

 

 

4_-ENG_Fire-small 5_-ENG_Fire-small 6_-ENG_Fire-small

 

 

7_-ENG_Fire-small 8_-ENG_Fire-small 9_-ENG_Fire-small

 

 

 

Воздух

(Кликнете на било кој од цртежите засновани на суптилното знаење за повеќе детали)

1_-ENG_Air-small 2_-ENG_Air-small 3_-ENG_Air-small

 

 

4_-ENG_Air-small 5_-ENG_Air-small 6_-ENG_Air-small

 

 

7_-ENG_Air-small  8_-ENG_Air-small 9_-ENG_Air-small

 

 

 

Етер

(Кликнете на било кој од цртежите засновани на суптилното знаење за повеќе детали)

1_-ENG_Ether-small 2_-ENG_Ether-small 3_-ENG_Ether-small

 

 

4_-ENG_Ether-small 5_-ENG_Ether-small