Отстранување на недостатоците на карактерот и подобрување на карактерот

[landing]