Level of knowledge

1. Energije Univerzuma i knjige o Duhovnosti

Postoje 3 tipa Energija Univerzuma kojima se može pristupiti radi stjecanja znanja kada se radi o pisanju knjiga o Duhovnosti. U ovisnosti od vrste energije kojoj pristupamo dobiti ćemo različite  dubine duhovnog uvida i različite razine Chaitanya-e (Božanska Svjesnost).

 

1.1 Energija Univerzuma Apsolutne Želje (Icchaashakti)

Prilikom stjecanja znanja o Duhovnosti na razini Icchaashakti, osoba ima pristup znanju o duhovnoj dimenziji opažanjem njenih osobina oblika i boje.

Kako bismo ovo shvatili uzmimo primjer žene koja ne može zatrudnjeti zbog duhovnih razloga tj. napada od strane suptilnog tijela preminuloga pretka. Medicinska znanost ovdje neće moći naći vidljivu patologiju tj. uzrok problema. U takvim slučajevima duhovni uzrok bi se mogao manifestirati i kao fizički uzrok poput neprohodnih jajovoda ili dobroćudnog tumora maternice. Obično u takvim slučajevima, usprkos uspješnom tretmanu onoga što se prikazuje kao uzrok, problem (tj. neplodnost) ne bude riješen.

Kako god, medicinska znanost ne bi mogla opisati uzroke problema na duhovnoj razini. Sada pretpostavimo da je osoba s razvijenim šestim čulom koja ima pristup Icchaa-shakti-u (Išća-šakti/Energija volje) ispitivala slučaj te žene. Takva osoba bi, na primjer, bila sposobna opaziti napad u vidu tamnog oblaka crne energije koji oblaže ženinu maternicu (uterus). Takvo znanje bi omogućilo dovoljno detaljan opis pravog uzroka problema. Što je dublje znanje o uzroku šanse za njegovo otklanjanje su veće.

 

1.2 Energija Apsolutne Akcije (Kryaashakti)

Prilikom pisanja o Duhovnosti na razini Kriya-shakti-a (Krija-šakti/Energija akcije), osoba shvaća odnos uzroka i posljedice neke pojave.

U istom primjeru koji smo prethodno naveli, osoba razvijenog šestog čula koja ima pristup Kriya-shakti-u bila bi sposobna opaziti da je tamni oblak crne energije uzrokovan od strane suptilnog tijela preminulog pretka.

1.3 Energija Apsolutnog Znanja (Dnyaanashakti)

Kada se duhovnom znanju pristupa na razini Dnyanshakti-a (Nijan-šakti/Energija apsolutnog znanja) osoba je sposobna shvatiti duhovnu znanost koja leži iza uzroka i posljedice neke pojave.

Uzmimo i ovdje isti, već spomenuti primjer. Osoba razvijenog šestog čula koja može pristupiti Dnyanshakti energiji bila bi sposobna da navede razloge zbog kojih je suptilno tijelo preminulog pretka napalo ženu. Na primjer, razlog za napad bi bio neki neriješen račun uzimanja-davanja među njima. Ova osoba bi također bila sposobna navesti detalje poput točne prirode karmičkog računa, kada je počeo, u kojem životu, kako se može riješiti, itd.

 

2. Tko ima pristup ovim Energijama Univerzuma radi pisanja knjiga o Duhovnosti?

Kada je osoba obdarena šestim čulom, ima pristup ovim Energijama Univerzuma. Ovo šesto čulo je razvijeno zahvaljujući duhovnoj praksi u ovom ili u nekom od prethodnih života.

Energijama Univerzuma se može najučinkovitije pristupiti  na slijedećim duhovnim razinama.

 

Energija Univerzuma Duhovna razina
Icchaashakti (Energija Univerzuma Apsolutne Želje) 70-80%
Kriyaashakti (Energija Apsolutne Akcije) 80-90%
Dnyanshakti (Energija Apsolutnog Znanja) 90-95%

 

Napomena:

  • Icchaashakti (Energija Univerzuma Apsolutne Želje) počinje  biti dostupna kada se osoba nalazi oko duhovne razine od 50%.
  • Osoba kojoj su dostupne više Energije Univerzuma ima također pristup i ovim nižim. Na primjer, osoba koja ima pristup Kriyaashakti-u može pristupiti i Icchaashakti energiji.

3. Razina Chaitanya-e (Božanske svjesnosti) u knjizi o Duhovnosti u zavisnosti od pristupa energijama Univerzuma

Sposobnost pristupa Energijama Univerzuma postaje sve važnija pri pisanju knjiga o Duhovnosti. Kako osoba ima pristup višim Energijama Univerzuma tako može pristupiti i većoj količini Chaitanya-e (Božanska svjesnost). Što je više Chaitanya-e (Božanske svjesnosti) to knjiga bolje komunicira ono što je iznad riječi i na taj način utječe na čitatelja i donosi mu dobrobit koja nadmašuje sam pisani tekst. Obične knjige mogu  komunicirati samo kroz riječi. Kada su knjige pisane na temelju pristupanja Energiji Univerzuma, one mogu čitateljima donijeti duhovna iskustva. Ta duhovna iskustva su iskustva duhovne emocije (Bhaav), blaženstva (Aaanand), itd. Ova duhovna iskustva jačaju čitateljevu vjeru u Duhovnost  i tako ubrzavaju njegovo duhovno putovanje. Sljedeća tablica prikazuje Chaitanya-u (Božansku svjesnost) koju sadrži knjiga pisana uz pomoć pristupanja različitim Energijama Univerzuma. Tablica također prikazuje razinu na kojem je knjiga sposobna komunicirati (prenositi) Duhovnost čitatelju.

 

Energija Univerzuma % Čhaitanye Razina na kojem komunicira/ djeluje
Icchashakti (Energija Univerzuma Apsolutne Želje) 5% Uglavnom riječ
Kriyaashakti (Energija Apsolutne Akcije) 30% Riječ i Božanska svjesnost (Chaitanya)
Dnyaanashakti (Energija Apsolutnog Znanja) 100% Uglavnom Chaitanya

 

Savjet autorima duhovnih knjiga: Iako je netko sposoban doći do znanja iz duhovne dimenzije, preporučuje se da pristupi pisanju knjige samo uz vodstvo duhovno naprednog vođe ili Sveca. To je zbog toga što negativne energije mogu negativno uticati na primljeno  znanje i na taj način smanjiti duhovnu učinkovitost knjige. One to obično čine tako što šire crnu energiju na tekst koji sadrži primljeno znanje što dalje može uzrokovati nelagodu kod čitatelja ili tako što daju djelomično ili u potpunosti neispravne informacije.