Kako smanjiti rizik od zaposjedanja?

Slijedi nekoliko prijedloga koje možemo poduzeti kako bismo smanjili rizik od zaposjedanja.

Na duhovnoj razini:

  • Redovito raditi duhovnu praksu: Duhovna praksa koja se radi redovito, prema šest osnovnih principa duhovne prakse, osigurava rast naše duhovne razine. Kao opće pravilo, osoba je zaštićena od napada duhova koji su na duhovnoj razini 10% nižoj od osobe koju napadaju. Stalno i progresivno povećavanje duhovne prakse jedini je siguran način dobivanja više zaštite od negativnih elemenata u duhovnoj dimenziji.
  • Primjena duhovnih mjera za iscjeljivanje: Redovita primjena duhovnih mjera iscjeljivanja koje su opisane na našoj stranici o Duhovnom iscjeljivanju, također je preventivna zaštita protiv zaposjednutosti.

Na psihološkoj razini:

  • Smanjivanje karakternih mana: Karakterne mane, kao što su ljutnja, pohlepa, su kao rane na našem mentalnom tijelu. Duhovi najčešće koriste te mane kao mjesta ulaska, kako bi nad nama dobili kontrolu. O tome kako prevladati te nedostatke osobnosti pročitajte u članku ‘Uklanjanje mana osobnosti’. Jedna od prednosti povećanja naše duhovne razine je automatsko smanjivanje tih mana karaktera. No, kada proaktivno radimo na smanjenju mana, mi zatvaramo prostor kroz koji nas duhovi mogu kontrolirati.

     

Na fizičkoj i psihološkoj razini:

  • Sattvik aktivnosti: Čineći naš život i naše aktivnosti više sattvik (dominira Sattva komponenta-čistoća i znanje), mi smanjujemo rizik zaposjedanja duhom. Pošto su duhovi uglavnom Raja-Tama (Rađa-Tama), rjeđe će zaposjedati osobu sa sattvik stilom života.